Kiến thức trọng tâm ôn thi vào lớp 10

Hệ thống kiến thức toán học ôn thi vào lớp 10

Hệ thống kiến thức toán học ôn thi vào lớp 10
... 10x 22y + 30 B = x + 26y 10xy + 14x 76y + 100 C = 5x 12xy + 9y 4x +4 D = x + y xy x y +1 Bi : Tỡm giỏ tr ln nht ca biu thc : A= - 4x 4x + B=5 - 8x- x C= + 6y 5y 12xy 9x D = 15 10x 10x ... n im B vi tc xỏc nh Nu tc tng 20km/h so vi d nh thỡ thi gian n B s gim 1gi, nhng nu tc gim 10km/h thỡ thi gian n B s tng thờm gi Tớnh tc v thi gian d nh ca ụ tụ Bi 15 : Mt bố na trụi t ( vi tc ... biu thc : B = xy + x y 1+ xy + x + y + xy a) Rỳt gn B b) Cho B= y + 10 y 10 ( y 10) Chng minh : x = y 10 x+2 x +3 x5 x +6 x + x + :2 x Bi 22 : Cho biu thc : P = x x + ...
 • 46
 • 2,523
 • 3

Kiến thức cơ bản ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh

Kiến thức cơ bản ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh
... có hình thức: S + V + O + bare_inf (động từ nguyên mẫu không TO) chuyển sang câu bị động, nguyên mẫu không TO phải chuyển thành nguyên mẫu có to 13 Kiến thức ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh Ex: ... in > năm hiện tại Ex: My family will built the house next year Kiến thức ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh  Thì hoàn thành Công thức: S + have/has + PP Cách dùng: Dùng để diễn tả hành động đã ... ý ví dụ thứ 2, if bỏ đi, had hoán chuyển vị trí với chủ ngữ I 10 Kiến thức ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh Trong loại này, nghĩa không thay đổi đáng kể Tuy nhiên, hoán vị xem tương đối trịnh trọng...
 • 17
 • 1,524
 • 3

Hệ thống kiến thức Toán học ôn thi vào lớp 10

Hệ thống kiến thức Toán học ôn thi vào lớp 10
... 21: Cho biu thc : B = xy x y 1 xy x y xy a) Rỳt gn B b) Cho B= y 10 y 10 x ( y 10) Chng minh : y 10 x2 x x5 x x x :2 x Bi 22 : Cho biu t hc : P x x a) Rỳt gn ... 10) Với a 2 23 2 2 11) a a b ab b b a 11 11 Dạng : Bài tập rút gọn biểu thức hữu tỉ 2x x 3x A 2x D x 3x x 4x x 2x 6x x B x 4x E 3x 3x 2 x2 x2 4x x 2x x x 2x 10 ... 10: Mt ngi i xe p d nh i ht quóng ng AB di 20km thi gian ó nh Nhng thc t , sau i c gi vi tc d nh, ngi ú ó gim tc i 2km/h trờn quóng ng cũn li Vỡ vy ó n B chm hn d kin 15 phỳt.Tớnh tc d nh v thi...
 • 26
 • 400
 • 0

Các kiến thức tổng hợp ôn thi vào lớp 10

Các kiến thức tổng hợp ôn thi vào lớp 10
... liệu ơn thi vào lớp 10 II Các dạng tốn thƣờng gặp Dạng tốn rút gọn biểu thức khơng chứa ẩn *) Phương pháp: Sử dụng cơng thức biến đổi biểu thức chứa dấu đẳng thức học lớp Dạng tốn tổng hợp ( Rút ... ơn thi vào lớp 10 Vậy A = với m  m  Do biểu thức A khơng phụ thuộc vào m Nhận xét: - Lưu ý điều kiện cho tham số để phương trình cho có nghiệm - Sau dựa vào hệ thức VI-ÉT rút tham số theo tổng ... CỦA CÁC BIỂU THỨC NGHIỆM Đối tốn dạng điều quan trọng phải biết biến đổi biểu thức nghiệm cho biểu thức có chứa tổng nghiệm S tích nghiệm P để áp dụng hệ thức VI-ÉT rổi tính giá trị biểu thức...
 • 27
 • 254
 • 0

Đề cương kiến thức trọng tâm ôn thi môn Địa lí năm 2010 - phần 5 doc

Đề cương kiến thức trọng tâm ôn thi môn Địa lí năm 2010 - phần 5 doc
... bi n -C s h t ng thu n l i H th ng c s v t ch t t t 45 Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh http://ebook.here.vn - T i mi n phớ eBook, thi, ... Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh http://ebook.here.vn - T i mi n phớ eBook, thi, Ti li u h c t p -Nh ng cõu h i ti m ... ng ụtụ & ủ ng s t B c Nam 42 Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh http://ebook.here.vn - T i mi n phớ eBook, thi, Ti li u h c t p Tuy n ủ ng...
 • 8
 • 238
 • 0

Đề cương kiến thức trọng tâm ôn thi môn Địa lí năm 2010 - phần 4 ppt

Đề cương kiến thức trọng tâm ôn thi môn Địa lí năm 2010 - phần 4 ppt
... 3/Trong nụng-lõm nghi p: a/NN: 34 Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh http://ebook.here.vn - T i mi n phớ eBook, thi, Ti li u h c t p -V n ủ thu ... & TNTN: 33 Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh http://ebook.here.vn - T i mi n phớ eBook, thi, Ti li u h c t p - t ủ badan chi m 40 % di n tớch ... bi n 36 Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh http://ebook.here.vn - T i mi n phớ eBook, thi, Ti li u h c t p -Phỏt tri n du l ch bi n-ủ o thu...
 • 9
 • 188
 • 0

Đề cương kiến thức trọng tâm ôn thi môn Địa lí năm 2010 - phần 3 potx

Đề cương kiến thức trọng tâm ôn thi môn Địa lí năm 2010 - phần 3 potx
... n thụng: 23 Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh http://ebook.here.vn - T i mi n phớ eBook, thi, Ti li u h c t p *S phỏt tri n: -T c ủ phỏt ... Long, Phong Nha-K 24 Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh http://ebook.here.vn - T i mi n phớ eBook, thi, Ti li u h c t p Bng -S d ng c a khớ ... 1.726 km (HN-tp.HCM) l tr c giao thụng quan tr ng theo h ng B c-Nam -Cỏc n khỏc: HN-HP, HN-Lo Cai, HN- ng ng -Cỏc n ủ ng thu c m ng ủ ng s t xuyờn cng ủang ủ c xõy d ng 3/ ng sụng: -T ng chi...
 • 10
 • 164
 • 0

Đề cương kiến thức trọng tâm ôn thi môn Địa lí năm 2010 - phần 2 pps

Đề cương kiến thức trọng tâm ôn thi môn Địa lí năm 2010 - phần 2 pps
... n cũn gay g t 13 Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 20 09 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh http://ebook.here.vn - T i mi n phớ eBook, thi, Ti li u h c t p - Nm 20 05, t l th t nghi ... 42 kg/ng i/nm 18 Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 20 09 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh http://ebook.here.vn - T i mi n phớ eBook, thi, Ti li u h c t p *Khai thỏc th y s n: -S ... v n ủ u 16 Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 20 09 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh http://ebook.here.vn - T i mi n phớ eBook, thi, Ti li u h c t p t, trỡnh ủ KHKT - Tuy nhiờn...
 • 10
 • 202
 • 0

Đề cương kiến thức trọng tâm ôn thi môn Địa lí năm 2010 - phần 1 pdf

Đề cương kiến thức trọng tâm ôn thi môn Địa lí năm 2010 - phần 1 pdf
... Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh http://ebook.here.vn - T i mi n phớ eBook, thi, Ti li u h c t p - Di n tớch ủ t li n v cỏc h i ủ o 3 31. 212 ... nm -K t thỳc cỏch ủõy 65 tri u nm - c ủi m khỏi quỏt : Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh http://ebook.here.vn - T i mi n phớ eBook, thi, ... cựng d ng (2.000 loi cỏ, hn 10 0 loi tụm), cỏc r n san hụ qu n ủ o Hong Sa, Tr ng Sa d Thi n tai: - Bóo l n, súng l ng, l l t - S t l b bi n Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV:...
 • 10
 • 200
 • 1

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM ÔN THI HKII SINH9 (2010-2011)

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM ÔN THI HKII SINH9 (2010-2011)
... đặt thi t bị lọc bụi xử lí khí độc hại trước thải không khí, phát triển công nghệ để xử dụng nhiên liệu không gây khói, bụi * Nguồn nước : + Xây dựng hệ thống cấp thải nước đô thị, khu công nghiệp ... không săn bắt rùa tự - Tích cực bảo vệ rừng ngập mặn có trồng lại rừng bị chặt - Xử lí nguồn chất thải trước đổ sông, biển - Làm bãi biển 3/ Bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp - Hệ sinh thái nông ...  Đại bàng Bi Tập: Hãy vẽ lưới thức ăn có SV : cỏ, bọ rùa, ếch nhái, rắn, châu chấu, diều hâu, nấm, vi khuẩn, cáo, gà rừng, dê, hổ * Gợi ý thức ăn sau : - Cây cỏ thức ăn bọ rùa, châu chấu - Ech...
 • 9
 • 87
 • 0

Kiến thức trọng tâm ôn thi THPT quốc gia môn toán mới nhất.PDF

Kiến thức trọng tâm ôn thi THPT quốc gia môn toán mới nhất.PDF
... vng tâm O, cạnh bên a Tính V biết:Cạnh bên hợp đáy góc 30o Trần Quang – 01674718379 Perfection does not exist - you can always better and you can always grow KIẾN THỨC ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN ... 2 dx Perfection does not exist - you can always better and you can always grow KIẾN THỨC ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN 2015   10 e  sin x cosxdx 16 17   4sin x cos xdx 18 e x2  e  ln x ... 1 i Perfection does not exist - you can always better and you can always grow KIẾN THỨC ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN 2015 Bài Cho số phức z thỏa mãn 1  2i  z  2i    i  z Tìm tọa độ điểm...
 • 8
 • 267
 • 0

NỘI DUNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM ÔN THI TỐT NGHIỆP CHỦ ĐỀ: LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠNTỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954

NỘI DUNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM ÔN THI TỐT NGHIỆP CHỦ ĐỀ: LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠNTỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954
... Giơnevơ 1954 - Nêu được: Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống Pháp NỘI DUNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM ÔN THI TỐT NGHIỆP CHỦ ĐỀ: LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954 ... Pháp? Trình bày nội dung hiệp định đó? HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ Môn thi: LỊCH SỬ 16 Câu Câu 1(3đ) Nội dung Điểm Năm đầu sau CM T8 /1945 nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 0,5 đời gặp muôn vàn khó khăn: ... Giơnevo 1954 Đông Dương - Ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống Pháp Nội dung chủ đề Chuyên đề 1: NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ TỪ NGÀY – – 1945 ĐẾN TRƯỚC NGÀY 19 – 12 – 1946(...
 • 20
 • 402
 • 0

Chuyên đề: Hệ thức Vi ét - ôn thi vào lớp 10

Chuyên đề: Hệ thức Vi ét - ôn thi vào lớp 10
... d) Tìm hệ thức liên hệ nghiệm không phụ thuộc m Các chuyên đề tui bạn tham khảo địa sau: 1) Chuyên đề Rút gọn biểu thức http://dangngocduong.violet.vn/present/show/entry_id/844587 2) Chuyên đề ... http://dangngocduong.violet.vn/present/show/entry_id/844577 3) Chuyên đề Hệ thức Vi Et http://dangngocduong.violet.vn/present/show/entry_id/844582 4) Chuyên đề Hệ phơng trình http://dangngocduong.violet.vn/present/show/entry_id/844579 ... uv = 12 h) u + v = -5 ; uv = -2 4 i) u + v = 4; uv = 19 j) u - v = 10; uv = 24 k) u2 + v2 = 85; uv = 18 l) u - v = 3; uv = 180 m) u2 + v2 = 5; uv = -2 n) u2 + v2 = 25; uv = -1 2 Dạng thứ bốn: Tính...
 • 13
 • 1,112
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kiến thức trọng tâm ôn thi đại học môn toánkiến thức trọng tâm ôn thi đại học môn vănkiến thức trọng tâm ôn thi đại học môn lýkiến thức trọng tâm ôn thi đại học môn sửkiến thức trọng tâm môn vật lý lớp 10sách ôn tập cung co kien thuc ngu van 9tai lieu on thi vao lop 10kiến thức trọng tâm môn tiếng việt lớp 5tuyển tập các bài toán bất đẳng thức ôn thi vào lớp 10 chuyên toánôn thi vào lớp 10toán ôn thi vào lớp 10ôn thi vào lớp 10 theo chuyên đềôn thi vào lớp 10 môn toánon thi vao lop 10 mon tieng anhđề ôn thi vào lớp 10 môn toántài liệu ôn thi vào lớp 10Quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của ngành hải quanBài 12. Phân bón hoá họcde cuong on tap kiem tra 1 tiet vat li 8Tuyển tập 200 hỏi vật lí khó hay có đap angiao an lich su 8 tua 1,2 (1)Hóa học và môi trường trong dạy học môn hóa học lớp 11Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong bài giảng ozon và hidddropeoxxitBài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxitTích hợp liên môn trong giảng dạy phần các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứngĐồ án tốt nghiệp kĩ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpbài thảo luận thứ 5 cá nhân hợp đòng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồngFAMILY AND FRIENDS SPECIAL EDITION Grade 2 PMB unit 1 6 pdfNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN TIẾNG ANHnghiên cứu ảnh hưởng của giá thể giâm hom đến khả năng ra rễ và ra chồi của hom cây bò khaiantoan giao thong lop 5NN VÀ PL GIAI ĐOẠN ĐẤU RANH CHỐNG ĐỒNG HÓA CỦA PHONG KIẾN TRUNG QUỐC (179 TCN – 938)NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NGÔ – ĐINH – TIỀN LÊHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý tài CHÍNH tại TRƯỜNG đại học y dược đại học HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý vốn lưu ĐỘNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN QUẢN lý THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG đối với DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH tại CHI cục THUẾ THỊ xã HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ