Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp cellulase của các chủng xạ khuẩn ưa nhiệt thu thập tại buôn ma thuột

nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp cellulase của các chủng xạ khuẩn ưa nhiệt thu thập tại buôn ma thuột

nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp cellulase của các chủng xạ khuẩn ưa nhiệt thu thập tại buôn ma thuột
... =======***======= U TH DUNG NGHIÊN C U KH NĂNG SINH T NG H P CELLULASE C A CÁC CH NG X KHU N ƯA NHI T THU TH P T I BUÔN MA THU T Chuyên Ngành Sinh H c Th c Nghi m Mã S : 60.42.30 LU N VĂN TH C S SINH H C Ngư ... "Nghiên c u kh sinh t ng h p cellulase c a ch ng x khu n ưa nhi t thu th p t i Buôn Ma Thu t" M c tiêu c a tài Tuy n ch n t nhiên Buôn Ma thu t ch ng x khu n ch u nhi t có kh sinh t ng h p cellulase ... kĩ thu t [8] Nguy n Lân Dũng (1976), M t s phương pháp nghiên c u vi sinh v t h c, t p 2, NXB khoa h c k thu t [9] Lê Gia Hy, (1994), Nghiên c u x khu n thu c chi streptomyces sinh ch t kháng sinh...
 • 98
 • 294
 • 0

báo cáo khoa học 'nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp bacterioxin của loài lactobacillus plantarum l24'

báo cáo khoa học 'nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp bacterioxin của loài lactobacillus plantarum l24'
... Xác định khả sinh trưởng sinh tổng hợp bacterioxin Lactococcus plantarum L24 Kết trình bày hình Hình Ảnh hưởng nguồn nitơ đến khả sinh trưởng sinh tổng hợp bacterioxin loài Lactobacillus plantarum ... có ảnh hưởng đến sinh trưởng sinh tổng hợp bacterioxin Lactobacillus plantarum L24 Rõ ràng amoni photphat nguồn nitơ vô thích hợp cho sinh tổng hợp bacterioxin Lactobacillus plantarum L24 Nguyên ... nguồn nitơ (N) vô đến khả sinh trưởng sinh tổng hợp bacterioxin Lactobacillus plantarum L24 Nguồn nitơ vô dễ hấp thụ vi sinh vật muối amon muối nitrat nguồn thức ăn không thích hợp nhiều loại vi...
 • 15
 • 337
 • 1

Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp bacteriocin của vi khuẩn lactic

Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp bacteriocin của vi khuẩn lactic
... ca vi sinh vt nh bacteriocin, cht khỏng sinh, virus xõm nhim vi khun Vỡ vy nghiờn cu bacteriocin thỡ quan trng l phi xỏc nh xem loi vi khun m mỡnh nghiờn cu cú tớnh i khỏng i vi mt loi vi sinh ... lờn men lactic bi mt vi loi vi khun [4] Vi khun lactic l nhng vi sinh vt cú yờu cu dinh dng cao sinh trng bỡnh thng, ngoi ngun cacbon chỳng cn nit, axit amin, mt s vitamin, cỏc cht sinh trng ... ca bacteriocin Nhit thớch hp cho loi vi khun cú kh nng sinh bacteriocin phỏt trin cng l nhit thớch hp cho vic sinh tng hp bacteriocin Mi loi vi khun thớch hp vi mt khong nhit khỏc S lng bacteriocin...
 • 73
 • 3,192
 • 4

Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp bacteriocin của vi khuẩn lactic phân lập từ bột lúa mạch lên men

Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp bacteriocin của vi khuẩn lactic phân lập từ bột lúa mạch lên men
... Vi t Nam có nhiều nghiên cứu sinh tổng hợp bacteriocin từ nem chua, sữa chua, dưa chua Trong Nghiên cứu khả sinh tổng hợp bacteriocin vi khuẩn lactic phân lập từ bột lúa mạch lên men 6 1.2 Mục ... giá khả kháng vi khuẩn thị vi khuẩn lactic phân lập từ đồ uống lên men Boza xác định ảnh hưởng điều kiện lên men đến tổng hợp bacteriocin vi khuẩn 1.3 Mục tiêu đề tài Khảo sát khả kháng vi khuẩn ... dung nghiên cứu Nội dung 1: Khảo sát khả kháng khuẩn thị chủng vi khuẩn lactic phân lập từ Boza Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian nuôi cấy tới sinh tổng hợp bacteriocin vi khuẩn lactic...
 • 47
 • 400
 • 2

Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp IAA của chủng RH

Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp IAA của chủng RH
... khuan Rh thude loai Sinorhizobium xinjiangensis Chiing Rh cd kha nang sinh chat kich thich sinh trudng thue vat dat 45mg/l Summary Study on Indole 3-Acetic acid production of bacteria Rh Nguyen ... thii (Hinh ) , sinh ly, sinh hoi, ddng dua vao khoi phan loai Bergeys [66], ehung tdi xic dinh cd kha nang cbiing Rh thude chi Sinorhizobium De khing dinh cbinb xac den loai ehung Rh thude loii ... cbiing Rh li 40mg/l Dieu niy phii hgp vdi nhieu nghien eiiu va ngoii nude ve kha nang sinh lAA eua cic chiing vi khuan viingri [6] 3.2 Dac diem hinh thai, sinh ly, sinh hoa eua ehung Rh Nhu chiing...
 • 9
 • 132
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp bacteriocin của vi khuẩn lactic phân lập từ bột lúa mạch lên men

Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp bacteriocin của vi khuẩn lactic phân lập từ bột lúa mạch lên men
... c im sinh lý, sinh húa ca vi khun lactic 2.1.1.1 c im sinh lý 2.1.1.2 c im sinh húa ca vi khun lactic 2.1.3 Cỏc yu t nh hng n sinh trng v phỏt trin ca vi khun lactic ... ging vi khun lactic chu c l khỏc Trong quỏ trỡnh lờn men lactic, axit lactic sinh u tiờn cú tỏc dng c ch hot ng ca cỏc vi sinh vt khỏc Sau ú, lng axit lactic tớch ly ln thỡ chớnh vi khun lactic ... hp bacteriocin cao nht l 20 gi 19 2.2.6 ng dng ca bacteriocin i vi vi sinh vt, bacteriocin l mt v khớ cnh tranh khụng gian sng gia cỏc loi, giỳp cõn bng sinh thỏi vi sinh vt i vi ngi thỡ bacteriocin...
 • 49
 • 236
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp bacteriocin của vi khuẩn lactic

Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp bacteriocin của vi khuẩn lactic
... ca vi sinh vt nh bacteriocin, cht khỏng sinh, virus xõm nhim vi khun Vỡ vy nghiờn cu bacteriocin thỡ quan trng l phi xỏc nh xem loi vi khun m mỡnh nghiờn cu cú tớnh i khỏng i vi mt loi vi sinh ... lờn men lactic bi mt vi loi vi khun [4] Vi khun lactic l nhng vi sinh vt cú yờu cu dinh dng cao sinh trng bỡnh thng, ngoi ngun cacbon chỳng cn nit, axit amin, mt s vitamin, cỏc cht sinh trng ... ca bacteriocin Nhit thớch hp cho loi vi khun cú kh nng sinh bacteriocin phỏt trin cng l nhit thớch hp cho vic sinh tng hp bacteriocin Mi loi vi khun thớch hp vi mt khong nhit khỏc S lng bacteriocin...
 • 74
 • 235
 • 0

Nghiên cứu khả năng phân hủy dầu Diesel của các chủng vi khuẩn phân lập tại cây xăng Việt Hoàng Huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng phân hủy dầu Diesel của các chủng vi khuẩn phân lập tại cây xăng Việt Hoàng Huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
... hủy dầu diesel chủng vi khuẩn phân lập xăng Vi t Hoàng huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên * Mục tiêu nghiên cứu: Tuyển chọn đƣợc số chủng vi sinh vật có khả phân hủy dầu DO ( diesel )cao phục vụ ... dạng tế bào vi khuẩn - Phân loại sinh học phân tử - Nghiên cứu ảnh hƣởng điều kiện pH, nồng độ muối NaCl lên khả phân hủy dầu DO - Đánh giá khả phân hủy dầu DO chủng vi khuẩn phân lập đƣợc điều ... bị nghiên cứu 23 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu: 24 3.2.1 Thu thập mẫu: 24 3.2.2 Phân lập chủng vi khuẩn khả sử dụng dầu diesel 25 3.2.3 Khảo sát khả sử dụng dầu diesel...
 • 65
 • 374
 • 0

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP VÀ TINH SẠCH HOẠT CHẤT ACARBOSE từ CHỦNG ACTINOPLANES SP KCTC 9161 LÀM NGUYÊN LIỆU THUỐC CHỮA BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP VÀ TINH SẠCH HOẠT CHẤT ACARBOSE từ CHỦNG ACTINOPLANES SP KCTC 9161 LÀM NGUYÊN LIỆU THUỐC CHỮA BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
... lên men sau t i ưu 3.2 Tinh s ch acarbose có ho t tính c ch α-glucosidase 3.2.1 Tinh s ch qua c t than ho t tính D ch lên men ch ng Actinoplanes sp KCTC 9161 ñư c h p th vào than ho t tính, sau ... Tuyên, Lê Thanh Hoàng, Quy n ðình Thi (2013) "Nghiên c u thành ph n môi trư ng lên men sinh t ng h p acarbose Actinoplanes sp KCTC 9161" H i ngh Công ngh sinh h c toàn qu c 403-406 Sun LH, Li MG, ... ch t acarbose t d ch lên men ch ng Actinoplanes sp KCTC 9161 môi trư ng trư c sau t i ưu; 1: MT trư c t i ưu; 2: MT sau t i ưu; C: chu n acarbose Ho t tính c ch α-glucosidase c a ho t ch t acarbose...
 • 7
 • 397
 • 1

Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp một số ENZYME thủy phân và oxy hóa liên quan đến chuyển hóa LIGNOCELLULOSE bởi nấm AUREOBASIDIUM PULLULANS

Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp một số ENZYME thủy phân và oxy hóa liên quan đến chuyển hóa LIGNOCELLULOSE bởi nấm AUREOBASIDIUM PULLULANS
... đề tài luận văn: Nghiên cứu khả sinh Formatted: Font: Bold tổng hợp số enzyme thủy phân oxy hóa liên quan đến chuyển hóa Formatted: Font: Bold lignocellulose nấm Aureobasidium pullulans Formatted: ... tiêu nghiên cứu đề tài nhằm đánh giá khả sinh số enzyme thủy phân (acetyl esterase, β-glucosidase) oxy hóa (laccase) liên quan đến trình chuyển hóa lignocellulose nấm A pullulans Nghiên cứu điều ... sinh tổng hợp enzyme nấm Aureobasidium pullulans 28 3.1.1 Động học sinh tổng hợp acetyl (xylan) esterase 28 3.1.2 Động học sinh tổng hợp β-glucosidase 30 3.1.3 Động học sinh tổng...
 • 70
 • 211
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của các tổ hợp lúa lai F1 tạo ra từ dòng mẹ bất dục đực TGMS 103S, TGMS 135S

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của các tổ hợp lúa lai F1 tạo ra từ dòng mẹ bất dục đực TGMS 103S, TGMS 135S
... gọi dòng R Xuất phát từ vấn đề thực tiến nêu tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển tổ hợp lúa lai F1 tạo từ dòng mẹ bất dục đực TGMS 103s, TGMS 135s Mục tiêu đề ... giá sinh trưởng, phát triển tổ hợp lai F1 53 3.3.1 Thời gian sinh trưởng tổ hợp lai F1 53 3.3.2 Đánh giá sinh trưởng thân tổ hợp lai F1 55 3.3.3 Đặc điểm đòng tổ hợp lai F1mới lai tạo ... điểm nông sinh học cho tổ hợp lúa lai hai dòng hệ F1 lai tạo vụ xuân 2012 * Tiến hành Lai tạo tổ hợp lai F1 dòng TGMS 103S, TGMS 135S dòng bố Phương pháp lai tạo: Sử dụng phương pháp khử đực nước...
 • 78
 • 278
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai mới chọn tạo tại Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai mới chọn tạo tại Thái Nguyên
... .15 1.3 Tình hình nghiên cứu chọn tạo giống ngô giới Việt Nam .17 1.3.1 Tình hình nghiên cứu chọn tạo giống ngô giới 17 1.3.2 Tình hình nghiên cứu chọn tạo giống ngô Việt Nam .24 ... khả sinh trưởng, phát triển số giống ngô lai chọn tạo Thái Nguyên Mục đích đề tài Chọn giống ngô lai triển vọng, cho suất cao, phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu tỉnh Thái Nguyên Yêu ... Nội dung nghiên cứu - Theo dõi giai đoạn sinh trưởng, phát triển giống ngô lai tham gia thí nghiệm - Nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh giống ngô - Đánh giá khả chống chịu giống ngô tham gia...
 • 126
 • 458
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng cao tại Tuyên Quang

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng cao tại Tuyên Quang
... tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống lúa chất lượng cao Tuyên Quang" Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Mục tiêu đề tài Chọn giống lúa có ... PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu Thí nghiệm so sánh giống lúa chất lượng cao giống đối chứng Hương thơm số (HT1) Đây giống lúa chất lượng có nhiều ưu điểm, thu thập từ số đơn vị nghiên cứu ... trình diễn giống triển vọng: Vụ Xuân 2012 2.3 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển, khả chống chịu, suất yếu tố cấu thành suất, chất lượng giống lúa chất lượng cao vụ...
 • 112
 • 447
 • 0

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số dòng, giống đậu tương nhập nội tại hà giang

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số dòng, giống đậu tương nhập nội tại hà giang
... thi k sinh trng v phỏt trin Cõy trng u phi tri qua hai giai on sinh trng l sinh trng dinh dng v sinh trng sinh thc, mi giai on sinh trng ny khụng nhng chu nh hng bi yu t di truyn m cũn ph thuc ... u tng, vỡ õy l giai on sinh trng sinh thc, cú ý ngha quyt nh n nng sut cõy trng c im khỏc bit gia cõy u tng v cỏc loi cõy trng khỏc l vo giai on ny cõy tip tc sinh trng sinh dng Cho nờn giai on ... sut ht sau ny Ngoi cng cn chỳ ý ti vic iu tit quỏ trỡnh sinh trng dinh dng, trỏnh cho sinh trng dinh dng quỏ mnh cnh tranh vi sinh trng sinh thc gõy mt cõn i dn n hin tng rng hoa, rng qu, sõu,...
 • 75
 • 81
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số dòng giống đậu tương tại huyện vị xuyên tỉnh hà giangnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai mới tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyên ppsnghiên cứu tuyển chọn rhodotorula có khả năng sinh tổng hợp betacarotene trên môi trường bán rắn làm thức ăn bổ sung cho gà đẻ trứngnghiên cứu khả năng sinh trưởng của cá rô phinghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ xuân và đông tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ xuân và đông năm 2010 tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống lúa thuộc loài phụ japonica trong điều kiện vụ xuân 2010 và vụ xuân 2011 tại huyện hàm yên tỉnh tuyên quangnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và chất lượng của một số giống đậu tương tại huyện mường khương tỉnh lào caide tai nghien cuu kha nang sinh san cua lon nai f1nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của cây cỏ ngọt stevia rebaudiana bertoni trồng trong điều kiện sinh thái tại xã hòa phước huyện hòa vang thành phố đà nẵngphân lập tuyển chọn chủng bacillus subtilis có khả năng sinh tổng hợp chất ức chế α glucosidase và tối ưu điều kiện nuôi cấy để thu chất ức chế αglucosidase caokhảo sát khả năng sinh tổng hợp iaa và cố định đạm của vi khuẩn gluconacetobacter sp và azospirillum sp được phân lập từ cây mía docxnghiên cứu khả năng sinh trưởng của giống bưởi sa điền trung quốc trồng tại huyện hiệp hòa bắc giangQuyết định 4198 QĐ-UBND năm 2016 về Nội quy Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long AnQuyết định 41 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình ThuậnQuyết định 2620 QĐ-UBND năm 2016 về Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020Quyết định 43 2016 QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch bến khách thủy nội địa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030Quyết định 2256 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Vườn quốc gia Biduop - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2006-2015)Quyết định 3131 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình do tỉnh Đắk Lắk ban hànhQuyết định 1366 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở, tại xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 2848 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tỉnh An GiangQuyết định 2559 QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng TrịQuyết định 2282 QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 2935 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Tiền GiangQuyết định 534 QĐ-UBND năm 2016 công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng NgãiQuyết định 33 2016 QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do thành phố Cần Thơ ban hànhQuyết định 43 2016 QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam ĐịnhQuyết định 3134 QĐ-UBND năm 2016 bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp, tỉnh Đắk LắkQuyết định 3219 QĐ-UBND điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Cái Răng, thành phố Cần ThơQuyết định 3704 QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Dự án Rau an toàn tỉnh Bình ĐịnhQuyết định 2277 QĐ-UBND phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần 3 năm 2016Quyết định 3155 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch Khu trung tâm cửa khẩu Đăk Ruê, xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk LắkQuyết định 555 QĐ-UBND năm 2016 thành lập tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum