Nghiên cứu khả năng phát triển lúa lai hai dòng tại một số tỉnh tây nguyên

nghiên cứu khả năng phát triển lúa lai hai dòng tại một số tỉnh tây nguyên

nghiên cứu khả năng phát triển lúa lai hai dòng tại một số tỉnh tây nguyên
... h t lai F1 h hai dòng 22 1.4.8 Ưu c i m c a h th ng lúa lai hai dòng 23 1.5 Nghiên c u phát tri n lúa lai Vi t Nam 24 1.5.1 Nh ng thành t u v nghiên c u 24 1.5.2 Phát ... o gi ng lúa lai c bi t lúa lai dòng m t òi h i t t y u h th ng s n xu t ơn gi n, ph ph c h i c a h th ng lúa lai dòng r ng h th ng dòng ng th i ch t lư ng lúa g o c a h th ng lúa lai dòng d c ... n v ng to l n v phát tri n lúa lai th gi i (Nguy n Th Trâm, 2002; Yuan L.P., 1993) [31], [81] ng th i v i vi c phát tri n lúa lai ba dòng, m t s k t qu nghiên c u lúa lai hai dòng ã c công b...
 • 133
 • 219
 • 0

Nghiên cứu sự thay đổi ngưỡng chuyển đổi tính dục của một số dòng TGMS đang sử dụng để phát triển lúa lai hai dòng tại miền bắc việt nam

Nghiên cứu sự thay đổi ngưỡng chuyển đổi tính dục của một số dòng TGMS đang sử dụng để phát triển lúa lai hai dòng tại miền bắc việt nam
... độ tính dục dòng mẹ, đảm bảo sản xuất hạt lai F1 đạt chất lợng cao Đề t i: Nghiên cứu thay đổi ngỡng chuyển đổi tính dục số dòng TGMS sử dụng để phát triển lúa lai hai dòng miền Bắc Việt Nam ... năm nghiên cứu v phát triển, tốc độ phát triển lúa lai tăng nhanh diện tích v suất Sản xuất lúa lai đợc phát triển theo hai hệ thống: Hệ hai dòng v hệ ba dòng Trong hệ thống sản xuất lúa lai hai ... với việc nghiên cứu chọn tạo lúa lai ba dòng, nghiên cứu chọn tạo lúa lai hai dòng đạt đợc số th nh tựu có ý nghĩa Các nh khoa học đ chọn tạo th nh công số giống lúa lai hai dòng nh: Việt lai 20,...
 • 107
 • 280
 • 0

Nghiên cứu khả năng phát triển dưa chuột bao tử trên địa bàn tỉnh bắc giang

Nghiên cứu khả năng phát triển dưa chuột bao tử trên địa bàn tỉnh bắc giang
... dung Nghiên cứu khả phát triển dưa chuột bao tử địa bàn tỉnh Bắc Giang làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu : Nghiên cứu đánh giá thực trạng sản xuất, chế biến tiêu thụ dưa chuột bao tử tỉnh ... 2|Page Nghiên cứu khả phát triển dưa chuột bao tử địa bàn tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang nằm phía Đông Bắc tỉnh Bắc Giang, có vị trí cửa ngõ nối liền tỉnh phía Đông Bắc với thành phố Bắc Giang ... xuất dưa chuột bao tử địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang: 2.3.1.1 Tình hình sản xuất dưa chuột bao tử địa bàn huyện : a Diện tích Bảng A1.1 – Diện tích dưa chuột bao tử địa bàn huyện Lạng Giang...
 • 28
 • 143
 • 0

Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng tại cầu ngói thanh toàn

Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng tại cầu ngói thanh toàn
... : Nghiên cứu tiềm phát triển du lịch cộng đồng Cầu Ngói Thanh Toàn để đánh giá tiềm phát triển du lịch cộng đồng nơi đây, từ có phải pháp phù hợp để phát triển du lịch cộng đồng Cầu Ngói Thanh ... đề nghiên cứu Chương 2: Phân tích, đánh giá tình hình phát triển du lịch cộng đồng Cầu Ngói Thanh Toàn Chương 3: Định hướng giải pháp phát triển du lịch cộng đồng Cầu Ngói Thanh Toàn Từ kết nghiên ... CẨM lịch Cầu Ngói Thanh Toàn theo hướng du lịch bền vững 2.2 Mục tiêu cụ thể o Hệ thống hóa các sở lý luận du lịch cộng đồng Cầu Ngói Thanh Toàn o Phân tích, đánh gía tiềm phát triển du lịch cộng...
 • 78
 • 383
 • 0

nghiên cứu khả năng phát triển mô hình cacao trồng xen dưới tán cây điều tại xã iakla, huyện đức cơ, tỉnh gia lai

nghiên cứu khả năng phát triển mô hình cacao trồng xen dưới tán cây điều tại xã iakla, huyện đức cơ, tỉnh gia lai
... hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu khả phát triển hình cacao trồng xen tán điều tại Iakla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu hình trồng cacao xen tán ... bền vững 4.2 Tìm hiểu hình cacao trồng xen tán điều tại Iakla, huyện Đức cơ, tỉnh Gia Lai 4.1.2 Sự hình thành phát triển hình trồng xen tại Iakla Cacao trồng chiếm diện tích còn ... hiểu hình trồng xen - Cơ quan chuyển giao hình trồng xen - Năm chuyển giao hình - Số hộ chuyển giao hình - Số hộ tập huấn kĩ thuật trồng xen - Đặc điểm hình trồng xen cacao tán...
 • 50
 • 191
 • 0

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU TIỂU ĐIỀN TẠI HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HOÁ

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU TIỂU ĐIỀN TẠI HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HOÁ
... ñ u r t cao + Yêu c u ngo i c nh c a cao su: Cây cao su có ngu n g c t nhi t ñ i t i vùng Amazone – Nam M nên cao su có yêu c u ngo i c nh c th sau: - Nhi t ñ : Cây cao su c n nhi t ñ cao ñ u, ... môi trư ng sinh thái cao cao su Xu t phát t nh ng yêu c u th c t trên, ti n hành th c hi n ñ tài: "Nghiên c u kh phát tri n cao su ti u ñi n t i huy n Th ch Thành, t nh Thanh Hoá" 1.2 M c ñích, ... Vi n Nghiên c u Cao su Vi t Nam ñã thành l p Trung tâm nghiên c u Phát tri n Cao su ti u ñi n nh m t p trung nghiên c u ñã thành công ñưa vào ng d ng bi n pháp tr ng cao su chân ñ t ñ d c cao, ...
 • 137
 • 288
 • 1

Nghiên cứu khả năng phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá ở Huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên.pdf

Nghiên cứu khả năng phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá ở Huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên.pdf
... dân theo hướng sản xuất hàng hoá 98 3.2.1 Mục tiêu phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá 98 3.2.2 Định hướng phát triển kinh tế hộ nông dân sản xuất hàng hoá ... kinh tế hộ nông dân huyện Đồng Hỷ phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá - Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân Đồng ... gia sản xuất hàng hoá 1.1.3.1 Sản xuất hàng hoá xu phát triển kinh tế hộ nông dân Kinh tế hộ nông dân kinh tế trang trại xuất tồn từ lâu Nông hộ tế bào kinh tế - xã hội, hình thức tổ chức kinh tế...
 • 151
 • 598
 • 1

Luận văn nghiên cứu khả năng phát triển của một số cây trồng thích hợp trên vùng đất khô hạn ở tỉnh ninh thuận trong điều kiện tưới tiết kiệm nước

Luận văn nghiên cứu khả năng phát triển của một số cây trồng thích hợp trên vùng đất khô hạn ở tỉnh ninh thuận trong điều kiện tưới tiết kiệm nước
... Hình H-2: Biểu đồ khí tợng vùng Phan rang-tháp chàm, tỉnh ninh thuận (trạm khí tợng phan rang) Tổng lợng bốc TB, lợng ma TB (mm), độ ẩm không khí TB (%), Nhiệt độ không khí TB(oC) 200 180 160 ... tri n kinh t trang tr i v chn nuụi t nh Ninh Thu n Cỏc a phng cú v n u t vo trang tr i chn nuụi cao nh t l huy n Ninh Ph c, k ti p l huy n Ninh Sn, Ninh H i v th xó Phan Rang Thỏp Trm Ton t ... cừy tr ng Ninh Thu n, c bi t l v ng t ven bi n t nh Ninh Thu n - Xỏc nh c kh nng ph t tri n c a m t s lo i cõy tr ng th ch h p v i i u ki n t nhi n kinh t xú h i v ng ven bi n Ninh Thu n...
 • 120
 • 525
 • 0

Nghiên cứu khả năng phát triển cây cao su Tiểu Điền tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá

Nghiên cứu khả năng phát triển cây cao su Tiểu Điền tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá
... vệ môi trường sinh thái cao cao su Xuất phát từ yêu cầu thực tế trên, tiến hành thực đề tài: "Nghiên cứu khả phát triển cao su tiểu điền huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá" 1.2 Mục đích, yêu cầu ... hạn chế 3.2.3 Nghiên cứu xây dựng vùng trồng cao su tiểu điền - Tìm kiếm quỹ đất cho phép phát triển cao su tiểu điền - Đánh giá tính phù hợp điều kiện tự nhiên cho phát triển cao su - Điều kiện ... kiện kinh tế nông hộ để phát triển cao su tiểu điền - Đề xuất vùng trồng cao su tiểu điền 3.2.4 Đề xuất giải pháp thực trồng cao su tiểu điền 42 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Thu thập thông...
 • 123
 • 440
 • 1

Nghiên cứu khả năng phát triển thị trường giầy dép của công ty bitis tại thị trường hoa kỳ

Nghiên cứu khả năng phát triển thị trường giầy dép của công ty bitis tại thị trường hoa kỳ
... liệu, ổn định thị trường đầu vào · Tận dụng thị trường lớn để phát triển thị phần giày dép, đặc biệt thị trường quốc tế · Nâng cao hình ảnh chất lượng sản phẩm, đặc biệt thị trường giày dép mà có ... với kỳ năm 2011 Mỹ thị trường tiêu thụ giầy dép lớn giới theo hiệp hội công nghiệp giầy Mỹ (FIA) hàng năm Mỹ tiêu thụ khoảng 1,461 tỷ đôi giầy có khoảng 85% lượng giầy nhập Như thị trường Mỹ thị ... Biti’s nhiều thành công - Công ty ngành giầy dép đầu tư hệ thống dây truyền công nghệ từ Đài Loan, doanh nghiệp tung thị trường loại sản phấm giầy dép có chất lượng cao - Bitis có lượng khách...
 • 27
 • 629
 • 0

nghiên cứu khả năng phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa ở huyện đồng hỷ - thái nguyên

nghiên cứu khả năng phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa ở huyện đồng hỷ - thái nguyên
... Tài sản nguồn vốn doanh nghiệp Tài sản Nguồn vốn Tài sản lu động Nợ phải trả - Vốn tiền - Nợ ngắn hạn - Khoản phải thu - Nợ dài hạn - Tồn kho Tài sản cố định Vốn chủ sở hữu - Hữu hình -Vốn kinh ... nghiệp - Nhận uỷ thác xuất nhập kinh doanh xuất nhập trực tiếp hàng hoá sở giấy phép xuất nhập Bộ Thơng mại cấp cho Công ty - Tiến hành làm dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hoá xuất nhập hàng ... chức kinh tế khác hoạt động lĩnh vực giao nhận kho vận Những biến đổi to lớn chế kinh tế, môi trờng kinh tế xã hội thời kỳ chuyển đổi mô hình kinh tế đem lại cho VIETRANS thuận lợi vận hội nhng...
 • 88
 • 218
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận vănđánh giá tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng tại huyện konplông tỉnh kon tum pptđề tài nghiên cứu thực trạng sản xuất lúa lai thương phẩm trên địa bàn tỉnh thanh hóakết quả nghiên cứu khả năng sản xuất của vịt m14 nuôi tại trung tâm nghiên cứu vịt đại xuyên3 đánh giá tài nguyên du lịch tưnhiẽn phục vụ phát triển du lịch cuối tuần tại một số điếm nghiên cứukhảo sát khả năng phòng trừ bệnh hxvk hại lạc bằng một số thuốc kháng sinh và thuốc hóa học trong điều kiện chậu vạinhung van de ly luan co ban ve thi truong lao dong va kinh nghiem phat trien thi truong lao dong cua mot so nuocnghiệm phát triển du lịch sinh thái tại một số vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiênnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ xuân và đông tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ xuân và đông năm 2010 tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai mới tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số tổ hợp ngô lai mới tại trường đại học nông lâm thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số dòng giống đậu tương tại huyện vị xuyên tỉnh hà giangnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và chất lượng của một số giống đậu tương tại huyện mường khương tỉnh lào cainghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyên ppschiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018