Nghiên cứu biến đổi một số cytokine và vai trò của glucocorticoid trong pha đáp ứng viêm toàn thân ở bệnh nhân tứ chứng fallot sau phẫu thuật sửa chữa toàn phần

Luận án tiến sĩ y học dị ứng miễn dịch: Nghiên cứu biến đổi một số cytokine vai trò của glucocorticoid trong pha đáp ứng viêm toàn thân bệnh nhân tứ chứng fallot sau phẫu thuật sửa chữa toàn phần

Luận án tiến sĩ y học dị ứng và miễn dịch: Nghiên cứu biến đổi một số cytokine và vai trò của glucocorticoid trong pha đáp ứng viêm toàn thân ở bệnh nhân tứ chứng fallot sau phẫu thuật sửa chữa toàn phần
... VÀ CYTOKINE TRONG ĐÁP ỨNG 22 VIÊM 1.3.1 Vai trò miễn dịch đáp ứng viêm 22 1.3.2 Ức chế miễn dịch hội chứng đáp ứng viêm toàn thân 23 1.3.3 Cytokine đáp ứng viêm toàn thân 23 1.4 VAI TRÒ CỦA GLUCOCORTICOID ... lâm sàng bệnh nhân tứ chứng Fallot sau phẫu thuật sửa chữa toàn phần Đánh giá tác dụng glucocorticoid pha đáp ứng viêm toàn thân bệnh nhân tứ chứng Fallot sau phẫu thuật sửa chữa toàn phần 3 ... Vì v y, để góp phần dự phòng biến chứng sau phẫu thuật bệnh nhân tứ chứng Fallot đƣợc phẫu thuật sửa chữa toàn phần, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu biến đổi số cytokine vai trò glucocorticoid...
 • 166
 • 249
 • 0

Nghiên cứu biến đổi một số cytokine vai trò của glucocorticoid trong pha đáp ứng viêm toàn thân bệnh nhân tứ chứng fallot sau phẫu thuật sửa chữa toàn phần

Nghiên cứu biến đổi một số cytokine và vai trò của glucocorticoid trong pha đáp ứng viêm toàn thân ở bệnh nhân tứ chứng fallot sau phẫu thuật sửa chữa toàn phần
... biến chứng sau phẫu thuật bệnh nhân tứ chứng Fallot phẫu thuật sửa chữa toàn phần, tiến hành nghiên cứu đề tài: 3.18 Nghiên cứu biến đổi số cytokine vai trò glucocorticoid pha đáp ứng viêm toàn ... sàng bệnh nhân tứ chứng Fallot sau phẫu thuật sửa chữa toàn phần Đánh giá tác dụng glucocorticoid pha đáp ứng viêm toàn thân bệnh nhân tứ chứng Fallot sau phẫu thuật sửa chữa toàn phần 3.19 CHƯƠNG ... DỤNG CỦA GLUCOCORTICOID TRONG 76 PHA ĐÁP ỨNG VIÊM TOÀN THÂN SAU PHẪU THUẬT 3.3.1 c dụng đáp ứng viêm toàn thân sau phẫu thuật Tá 76 3.3.2 Tác dụng biến chứng liên quan đến hội chứng 80 đáp ứng viêm...
 • 148
 • 174
 • 0

Sự biến đổi một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa trong điều trị giai đoạn tấn công bệnh nhân lao phổi mới AFB dương tính tại bệnh viện lao bệnh phổi nghệ an

Sự biến đổi một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa trong điều trị giai đoạn tấn công ở bệnh nhân lao phổi mới AFB dương tính tại bệnh viện lao  bệnh phổi nghệ an
... Mục tiêu đề tài Đánh giá tình hình người bệnh đến điều trị lao Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An Xác định số tiêu sinh lí, sinh hóa người bệnh lao phổi AFB (+) Theo dõi biến đổi số tiêu sinh ... Sự biến đổi số tiêu sinh lí, sinh hóa điều trị giai đoạn công người bệnh lao phổi AFB dương tính Bệnh viện Lao - Bệnh phổi Nghệ An Đề tài hy vọng góp phần nhỏ bé cho chương trình chống lao Quốc ... 3.1 đến điều trị Bệnh viện Lao - Bệnh phổi Nghệ An (3-2008 đến 8-2009) 37 So sánh số lượng người bệnh lao phổi mới, Biểu đồ 3.2 lao tái phát, lao phổi phổi Bệnh viện Lao - Bệnh phổi Nghệ An 39...
 • 79
 • 407
 • 2

nghiên cứu xác định một số giống ảnh hưởng của phân bón lá pomior đối với cây đậu tương vụ xuân tại huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang

nghiên cứu xác định một số giống và ảnh hưởng của phân bón lá pomior đối với cây đậu tương vụ xuân tại huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang
... nh B c Giang - Th i gian nghiên c u: v xuân 2011 3.2 N i dung nghiên c u: - Nghiên c u xác ñ nh m t s gi ng ñ u tương thích h p tr ng ñi u ki n v xuân t i huy n Hi p Hòa, t nh B c Giang - Nghiên ... nghi m 2: bón t n phân chu ng + 30kg N + 90kg P2O5 + 60kg K2O phun b xung phân bón Pomior 298 (Bón theo công th c ñã thi t k trên) - Cách bón: + Bón lót toàn b phân chu ng + phân lân + Bón thúc ... Như Hà, 2006 ) [7] Cây ñ u tương ñ u ñ tr ng nông nghi p khác; phân bón ch y u ñư c bón vào ñ t, t ñó h r ñ u tương s hút nư c, dinh dư ng, mu i khoáng ñ nuôi Các lo i phân bón vào ñ t thông qua...
 • 104
 • 218
 • 0

Nghiên cứu biến đổi sử dụng đất ảnh hưởng của nó đến rác thải nông thôn huyện Duy Tiên - Hà Nam trên cơ sở ứng dụng viễn thám GIS

Nghiên cứu biến đổi sử dụng đất và ảnh hưởng của nó đến rác thải nông thôn huyện Duy Tiên - Hà Nam trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS
... huyén Duy Tién Ha Nam trén co' so ùng dung vién thàm va GIS Ma so: QGTD 0 7-0 7 Thòi gian thyc hién: 24 thàng (Tu thàng 7/2007 dén thàng 7/2009) Tap thè tàc già thuc hién de tài: PGS.TS Pham Vàn ... 2.Hién trang ràc thài nóng thòn dòng bang song Hong 24 1.2 3.1 lién trang thu gom ràc thài nóng thòn Viét Nam 26 1.2 4.Hién trang ràc thai huyén Duy Tién Ha Nam 26 1.3 Ve phuang phàp luàn 27 1.3 ... HUYÉN DUY TIÉN 52 2.LPhàn loai hién trang lóp phù phuc vu dành già bién dòng giai doan 200 3-2 00752 2.1.LKét qua giài doàn ành phàn loai bang phuang phàp dira vào pixel 52 2.1.2.Phuang phàp phàn...
 • 13
 • 212
 • 0

NGHIÊN cứu BIẾN đổi một số CHỈ TIÊU tâm SINH lý TRONG QUÁ TRÌNH LAO ĐỘNG của CÔNG NHÂN cột CAO THÔNG TIN TRONG NGÀNH bưu điện

NGHIÊN cứu BIẾN đổi một số CHỈ TIÊU tâm SINH lý TRONG QUÁ TRÌNH LAO ĐỘNG của CÔNG NHÂN cột CAO THÔNG TIN TRONG NGÀNH bưu điện
... TI LIU THAM KHO B Y t-Vin Y hc lao ng v V sinh mụi trng (1997), Tõm sinh lao ng v Ecgụnụmi NXB Y hc, H Ni ng Phng Kit (2000) Tõm v sc khe, NXB Vn húa thụng tin, xut bn ln 1, H Ni Nguyn Ngc ... thp hn so vi trc ca lao ng cú ý ngha thng kờ + Tc x thụng tin ca CNCCTT thp hn nhúm i chng cú ý ngha thng kờ + Tc x thụng tin ca nhúm i chng gim thp hn so vi trc ca lao ng, nhiờn s khỏc ... Thi gian phn x t l thun vi thụng tin x c Nh vy, tc x thụng tin ph thuc ch yu vo quỏ trỡnh hot ng ca v nóo, quỏ trỡnh thn kinh hng phn thỡ tc x thụng tin nhanh hn v ngc li, b c ch cng...
 • 5
 • 81
 • 0

Nghiên cứu sự biến đổi các thông số điện thế muộn bệnh nhân tứ chứng Fallot

Nghiên cứu sự biến đổi các thông số điện thế muộn ở bệnh nhân tứ chứng Fallot
... đó, tiến hành nghiên cứu đề tài mục tiêu sau: • Xác định thông số điện muộn tỷ lệ điện muộn dương tính bệnh nhân tứ chứng Fallot • Đánh giá liên quan thông số điện muộn với tuổi, trị số hồng cầu, ... gãy hoạt động điện đƣợc phát thất phải bệnh nhân tứ chứng Fallot cách ghi họa đồ tim nội tâm mạc ngoại tâm mạc GIÁ TRỊ PHÂN TÍCH ĐTM BỆNH NHÂN TỨ CHỨNG FALLOT • Một số kết nghiên cứu cho thấy ... 45% tứ chứng Fallot [7] ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 2.1 Chọn bệnh • - Các bệnh nhân tứ chứng Fallot đƣợc điều trị khoa Ngoại Lồng Ngực, Trung tâm tim mạch, Bệnh...
 • 54
 • 484
 • 1

Nghiên cứu, xác định một số giống ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển năng suất đậu tương vụ thu đông huyện cẩm xuyên, hà tĩnh

Nghiên cứu, xác định một số giống và ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển và năng suất đậu tương vụ thu đông huyện cẩm xuyên, hà tĩnh
... Ảnh hưởng số loại phân bón đến suất giống ĐT26 vụ thu đông Cẩm Xuyên - Tĩnh (2011) 66 4.22 Ảnh hưởng số loại phân bón đến hàm lượng protein lipid giống ĐT26 vụ thu đông 2011 Cẩm Xuyên – Tĩnh ... chịu giống đậu tương vụ thu đông Cẩm Xuyên – Tĩnh (2011) 46 4.1.9 Các yếu tố cấu thành suất giống đậu tương vụ thu đông Cẩm Xuyên – Tĩnh (2011) 47 4.1.10 Năng suất giống đậu tương vụ thu đông ... 4.17 Ảnh hưởng số loại phân bón đến khả tích lũy chất khô giống ĐT26 vụ thu đông Cẩm Xuyên - Tĩnh (2011) 61 4.18 Ảnh hưởng số loại phân bón đến số tiêu sinh trưởng giống ĐT26 vụ thu đông Cẩm Xuyên...
 • 125
 • 253
 • 0

Nghiên cứu sự phân bố, hoạt động vai trò của một số nhóm vi sinh vật tham gia vào các chu trình chuyển hóa vật chất của hệ sinh thái nước Hồ Tây

Nghiên cứu sự phân bố, hoạt động và vai trò của một số nhóm vi sinh vật tham gia vào các chu trình chuyển hóa vật chất của hệ sinh thái nước Hồ Tây
... grade: Phieu dăng k) kết nghiên cứu KH-CN Tên đề tà i: Nghiên cứu phân bố, hoạt động vai trò nhóm vi sinh vật tham gia vào chu trình chuyển hố vật chất hệ sinh thái Hồ Tây số: QT - 02 - 25 Cơ ... tâm nghiên cứu nhiều tác giả nghiên cứu nhóm vi sinh vật tham gia phân huỷ vát chất hồ Trong đề tài chúng tơi tiến hành nghiên cứu phân bố số nhóm vi sinh vật tham gia vào q trình phân huỷ vật chất ... học - Nhóm vi sinh vật tham gia q trình amơn hố - Nhóm vi sinh vật phản nitrat hố, - Nhóm vi sinh vật phân huỷ xenluloza - Nhóm vi sinh vật sunphát hố - Nhóm vi sinh vật chuyển hố hợp chất chứa...
 • 36
 • 365
 • 0

nghiên cứu cơ chế nước hồi quy vai trò củađối với hiệu quả sử dụng hệ thống thủy nông cầu sơn - cấm sơn

nghiên cứu cơ chế nước hồi quy và vai trò của nó đối với hiệu quả sử dụng hệ thống thủy nông cầu sơn - cấm sơn
... thủy nông đặc biệt phải xem xét vấn đề nước hồi quy hệ thống để có phương án sử dụng nước hiệu Do Nghiên cứu chế nước hồi quy vai trò đới với hiệu sử dụng nước hệ thống thủy nông Cầu Sơn - Cấm ... cân nước IV Kết dự kiến đạt Xác định chế, lượng nước hồi quy vai trò sử dụng nước hồi quy đến hiệu sử dụng nước hệ thống thủy nông Cầu Sơn - Cấm Sơn 5 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ SỬ DỤNG NƯỚC HỒI QUY ... nghiệm 42 T T 3.2 Nhu cầu nước mặt ruộng 47 T T CHƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ NƯỚC HỒI QUY VAI TRÒ T CỦA NÓ ĐỐI VỚI HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NƯỚC HỆ THỐNG CẦU SƠN CẤM SƠN 48 4.1...
 • 96
 • 515
 • 1

Nghiên cứu về báo chí việt nam vai trò báo chí trong lập kế hoạch truyền thông

Nghiên cứu về báo chí việt nam và vai trò báo chí trong lập kế hoạch truyền thông
... Báo chí Việt Nam Báo chí Việt Nam Hiểu rõ báo chí Việt Nam có tác động lớn tới chương trình truyền thông xây dựng Chiến lược Mục tiêu báo chí Chiến thuật Tổng quan  Việt Nam có 500 báo ... viết, kênh truyền hình quốc gia đài phát truyền hình địa phương Tất báo chí Việt Nam trực thuộc quan thuộc Chính phủ kiểm soát chặt chẽ Chính phủ Đảng Cơ quan quản lý báo chí cấp Chính phủ Bộ ...  Vai trò Đảng Đời tư nhà lãnh đạo phủ Đảng Phân loại thức Báo chí chia thành nhóm: nhóm 1, nhóm 2, nhóm Nhóm bao gồm Báo Nhân dân, Đài truyền hình Việt Nam (VTV), Đài tiếng nói Việt Nam Thông...
 • 37
 • 590
 • 0

Nghiên cứu tác dụng giảm đau của hỗn hợp ropivacain – fentanyl qua catheter ngoài màng cứng do bệnh nhân tự điều khiển sau phẫu thuật lấy sỏi thận – niệu quản

Nghiên cứu tác dụng giảm đau của hỗn hợp ropivacain – fentanyl qua catheter ngoài màng cứng do bệnh nhân tự điều khiển sau phẫu thuật lấy sỏi thận – niệu quản
... NMC giảm đau sau phẫu thuật, đề tài: ″ Nghiên cứu tác dụng giảm đau hỗn hợp ropivacain fentanyl qua catheter màng cứng bệnh nhân tự điều khiển sau phẫu thuật lấy sỏi thận niệu quản Được thực ... sau: Nghiên cứu tác dụng giảm đau hỗn hợp ropivacain fentanyl qua catheter màng cứng bệnh nhân tự điều khiển sau phẫu thuật lấy sỏi thận- niệu quản Đánh giá ảnh hưởng lên tuần hoàn, hô hấp tác ... đánh giá nghiên cứu: - Đặc điểm chung bệnh nhân - Đánh giá tác dụng giảm đau hỗn hợp ropivacain fentanyl qua catheter màng cứng bệnh nhân tự điều khiển sau phẫu thuật lấy sỏi tiết niệu Đánh...
 • 96
 • 233
 • 0

Quy luật giá trị vai trò củatrong phát triển kinh tế thị trường nước.pdf

Quy luật giá trị và vai trò của nó trong phát triển kinh tế thị trường ở nước.pdf
... TiÓu luËn kinh tÕ chÝnh trÞ CHƯƠNG NHỮNG VẤN LÝ LUẬN VỀ QUY LUẬT GIÁ TRỊ VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1 Nội dung quy luật giá trị 1.1.1 Các quan điểm giá trị : -Theo Adam ... theo kinh tế thị trường nước ta, NXB trị Quốc gia 1994 Mục lục - Lời mở đầu Trang - CHƯƠNG I: Những vấn đề lý luận quy luật giá trị vai trò kinh tế thị trường 1.1 Nội dung quy luật giá trị 1.1.1.Các ... định + Giá trị (hay sức mua) tiền : Giá trị thị trường tỷ lệ thuận với giá trị thị trường hàng hoá tỷ lệ nghịch với giá trị hay sức mua tiền Bởi vậy, giá trị thị trường hàng hoá không đổi giá hàng...
 • 21
 • 1,157
 • 3

Quy luật giá trị vai trò củatrong phát triển kinh tế thị trường nước ta.DOC

Quy luật giá trị và vai trò của nó trong phát triển kinh tế thị trường ở nước ta.DOC
... lý luận quy luật giá trị vai trò kinh tế thị trờng 1.1 Nội dung quy luật giá trị 1.1.1 Các quan điểm giá trị : -Theo Adam Smith lý luận giá trị :Ông phân biệt đợc giá trị sử dụng ,giá trị trao ... rời với giá trị lên xuống xoay quanh trục giá trị Sự vận động giá thị trờng xoay quanh trục giá trị chế hoạt động quy luật giá trị Thông qua vận động giá thị trờng mà quy luật giá trị phát huy ... mở đầu Trang - CHƯƠNG I: Những vấn đề lý luận quy luật giá trị vai trò kinh tế thị trờng 1.1 Nội dung quy luật giá trị 1.1.1 Các quan điểm giá trị 1.1.2 Quan điểm Mác giá trị 1.1.3 Yêu cầu quy...
 • 19
 • 971
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu biến đổi một số cytokine và vai trò của glucocorticoid trong pha đáp ứng viêm toàn thân ở bệnh nhân tứ chứng fallot sau phẫu thuật sửa chữa toàn thânđề cương nghien cứu lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhăm nâng cao sức bật trong bộ môn nhảy caonghiên cứu tổng quan về wimax nhiễu và ảnh hưởng của nhiễu trong wimaxmột số lý luận chung về quy luật giá trị và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trườngkết quả nghiên cứu đất rừng thông ba lá và ảnh hưởng của rừng thông ba lá đến độ phì đất ở lâm đồngchủ nghĩa hiện thực và vai trò của nó trong lịch sử nghiên cứu văn học và lịch sử nghiên cứu văn học việt nam trung đạichủ nghĩa hiện thực và vai trò của nó trong lịch sử nghiên cứu văn họcđối tượng đặc điểm và vai trò của triết họcthế giới quan duy vật biện chứng và vai trò của nó trong nhận thức và thực tiễnnghiên cứu rối loạn nhịp tim bằng các phương pháp thăm dò điện tim không xâm nhập ở bệnh nhân sau phẫu thuật sửa chữa hoàn toàn tứ chứng fallottính tất yếu của vệ sinh an toàn thực phẩm và vai trò của nó trong đời sống xã hộiniem ban chat hinh thuc ton tai va vai tro cua no trong doi song xa hoilịch và vai trò của nó trong đời sống kinh tế xã hội của đất nướccâu 1 trình bày đối tượng đặc điểm và vai trò của triết học mác lênin ý nghĩa của vấn đề này đối với người cán bộ làm khoa học kỹ thuâtcnh hđh và vai trò của nó trong sự nghiệp xd xhcn ở nước taPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học