Đánh giá thực trạng và đề xuất hướng sử dụng đất phát triển mạng lưới điểm dân cư trên địa bàn huyện tuy đức tỉnh đăk nông

Đánh giá thực trạng đề xuất hướng sử dụng đất phát triển mạng lưới điểm dân trên địa bàn huyện tuy đức, tỉnh đăk nông

Đánh giá thực trạng và đề xuất hướng sử dụng đất phát triển mạng lưới điểm dân cư trên địa bàn huyện tuy đức, tỉnh đăk nông
... thầy cô giáo khoa Tài nguyên Môi trờng, viện Sau đại học trờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội, cán phòng Tài nguyên Môi trờng huyện Tuy Đ c - tỉnh Đắk Nông, phòng ban, cán nhân dân huyện Tuy Đ c ... cô giáo giúp đỡ nhiệt tình quan, đồng nghiệp nhân dân địa phơng Tôi xin bày tỏ cảm ơn trân trọng tới giáo viên hớng dẫn khoa học TS Nguyờn Quang Hoc tận tình hớng dẫn, giúp đỡ suốt trình thực ... thụn huy n Tuy c 26 3.3.4 Th c tr ng ki n trỳc, c nh quan ủi m dõn c 26 3.3.5 nh h ng phỏt tri n m ng l i dõn c huy n Tuy c ủ n nm 2020 26 3.3.6 nh h ng phỏt tri n khụng gian TT huy n Tuy c...
 • 108
 • 292
 • 0

Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp Đánh giá thực trạng đề xuất hướng sử dụng đất phát triển mạng lưới điểm dân trên địa bàn huyện Tuy Đức tỉnh Đăk Nông

Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp Đánh giá thực trạng và đề xuất hướng sử dụng đất phát triển mạng lưới điểm dân cư trên địa bàn huyện Tuy Đức tỉnh Đăk Nông
... trình thực luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo khoa Tài nguyên Môi trờng, viện Sau đại học trờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội, cán phòng Tài nguyên Môi trờng huyện Tuy Đ c - tỉnh Đắk Nông, ... trờng huyện Tuy Đ c - tỉnh Đắk Nông, phòng ban, cán nhân dân huyện Tuy Đ c nhiệt tình giúp đỡ trình thực luận văn này./ Tác giả luận văn V H i Nam ii Mục lục Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục ... thành luận văn, nỗ lực thân, nhận đợc hớng dẫn nhiệt tình, chu đáo nhà khoa học, thầy cô giáo giúp đỡ nhiệt tình quan, đồng nghiệp nhân dân địa phơng Tôi xin bày tỏ cảm ơn trân trọng tới giáo...
 • 107
 • 209
 • 0

Đánh giá thực trạng đề xuất hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện yên sơn tỉnh tuyên quang

Đánh giá thực trạng và đề xuất hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
... nông nghiệp mang ý nghĩa thực tiễn Chính vậy, tiến hành nghiên cứu ñề tài: “ðánh giá thực trạng ñề xuất hướng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang" 1.2 Mục ñích yêu ... sử dụng ñất nông nghiệp 15 2.2.1 ðặc ñiểm, tiêu chuẩn ñánh giá hiệu sử dụng ñất nông nghiệp 15 2.2.2 Hệ thống tiêu ñánh giá hiệu sử dụng ñất nông nghiệp 19 2.3 Xu hướng sử dụng ñất nông nghiệp ... thụ nông sản phẩm, dịch vụ sở hạ tầng (giao thông, thuỷ lợi, công trình phúc lợi ) 3.2.2 Hiện trạng ñánh giá hiệu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp - Hiện trạng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp huyện...
 • 111
 • 92
 • 0

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
... đề tài: Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản rừng phòng hộ địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Nội cần thiết Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng rừng phòng hộ địa ... phòng hộ địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Nội - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quán rừng phòng hộ địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Nội Nội dung nghiên cứu - Đánh giá điều kiện ... tác bảo vệ rừng 3.2 Thực trạng rừng phòng hộ địa bàn huyện Sóc Sơn 3.2.1 Thực trạng tài nguyên rừng đất rừng a Vị trí rừng phòng hộ địa bàn huyện Sóc Sơn Rừng huyện Sóc Sơn nằm địa bàn 10 xã,...
 • 93
 • 342
 • 0

Đánh giá thực trạng đề xuất hướng sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp vùng đồi gò huyện chương mỹ, tỉnh hà tây

Đánh giá thực trạng và đề xuất hướng sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp vùng đồi gò huyện chương mỹ, tỉnh hà tây
... ti n hành nghiên c u đ tài: Đánh giá th c tr ng đ xu t hư ng s d ng hi u qu đ t nông nghi p vùng đ i huy n Chương M , t nh Tây 1.2 M C TIÊU NGHIÊN C U - Đánh giá hi u qu s d ng đ t nông ... giá hi u qu s d ng đ t nông nghi p vùng đ i 3.3.3.1 Đánh giá hi u qu kinh t s d ng đ t nông nghi p c a vùng đ i 3.3.3.2 Đánh giá hi u qu v m t xã h i 3.3.3.3 Đánh giá hi u qu v m t môi trư ... nghi p c a vùng đ i 50 4.4 Đánh giá hi u qu s d ng đ t nông nghi p vùng đ i 54 4.4.1 Đánh giá hi u qu kinh t 54 4.4.2 Đánh giá hi u qu xã h i 70 4.4.3 Đánh giá hi u qu môi trư ng 73 4.5...
 • 114
 • 449
 • 2

đánh giá hiện trạng đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện văn yên tỉnh yên bái

đánh giá hiện trạng và đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện văn yên  tỉnh yên bái
... 4.2 trạng sử dụng đất năm 2005 37 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2005 37 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp v phân bố hệ thống trồng 39 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông ... trơng phát triển kinh tế Yên Bái nói chung v huyện Văn Yên nói riêng Đề t i Đánh giá trạng v đề xuất hớng sử dụng đất nông lâm nghiệp địa b n huyện Văn Yên - Tỉnh Yên Bái đóng góp phần nhỏ cho ... 2005 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp v phân bố hệ thống trồng 4.2.2.1 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp Huyện Văn Yên có 122.209,2 đất đất nông nghiệp chiếm 87,01% diện tích đất tự nhiên...
 • 88
 • 473
 • 1

Đánh giá hiện trạng đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng hàng hóa huyện hoằng hóa, tỉnh thanh hóa

Đánh giá hiện trạng và đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng hàng hóa huyện hoằng hóa, tỉnh thanh hóa
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HÀNG HÓA HUYỆN HOẰNG HÓA, ... luận sử dụng đất hiệu sử dụng đất nông nghiệp 1.1.1 Đất nông nghiệp sử dụng đất nông nghiệp 1.1.2 Nguyên tắc sử dụng đất nông nghiệp 1.2 Những vấn đề hiệu sử dụng đất nông nghiệp ... hội huyện thực Đây lý thúc đẩy sâu vào nghiên cứu đề tài Đánh giá trạng đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng hàng hóa huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa góp phần bước nâng cao hiệu sử...
 • 135
 • 228
 • 1

Đánh giá hiện trạng đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

Đánh giá hiện trạng và đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An
... hiệu sử dụng đất nông nghiệp thị năm trước mắt lâu dài tiến hành nghiên cứu đề tài Đánh giá trạng đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững thị Thái Hòa, tỉnh Nghệ ... lợi, ) 2.2.2 Đánh giá trạng sử dụng đất, tình hình biến động đất nông nghiệp thực trạng loại hình sử dụng đất nông nghiệp thị Thái Hòa - Đánh giá trạng sử dụng đất nông nghiệp thị Thái Hòa ... giá thực trạng sử dụng đất nói chung đất nông nghiệp nói riêng địa bàn thị Thái Hòa 47 3.2.1 Đánh giá trạng sử dụng đất thị Thái Hòa nói chung 47 3.2.2 Đánh giá trạng sử dụng đất nông nghiệp...
 • 107
 • 183
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất một số giải pháp phát triển rau an toàn, hữu cơ trên địa bàn gia lâm hà nội

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển rau an toàn, hữu cơ trên địa bàn gia lâm hà nội
... c - Dân s huy n Gia Lâm N i 3.2.1.2 Hi n tr ng s n xu t rau an toàn, h u huy n Gia Lâm N i - Kh o sát tình hình phát tri n c a rau an toàn, h u t i huy n Gia Lâm N i t năm 2005 ... c v cho s n xu t rau an toàn, rau h u c a huy n Gia Lâm N i b ðánh giá ñư c tình hình s n xu t rau an toàn, h u ñ a bàn huy n Gia Lâm N i Trư ng ð i H c Nông Nghi p N i – Lu n văn ... tài: Nghiên c u th c tr ng ñ xu t m t s gi i pháp phát tri n rau an toàn, h u ñ a bàn Gia Lâm- N i.” 1.2 M c ñích nghiên c u ðánh giá th c tr ng s n xu t, ti m phát tri n rau an toàn ñ a bàn...
 • 122
 • 436
 • 0

Thực trạng đề xuất sử dụng đất phát triển mạng lưới điểm dân huyện eakar, tỉnh đăklăk

Thực trạng và đề xuất sử dụng đất phát triển mạng lưới điểm dân cư huyện eakar, tỉnh đăklăk
... cnh quan mụi trng Huyện EaKar có vị trí địa lý điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển Nông nghiệp - Công nghiệp Dịch vụ Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng đất đai địa bàn huyện tăng nhanh ... Đặc biệt cho xây dựng công trình công cộng, khu dân c đô thị nông thôn, phát triển khu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tập trung Mặt khác cấu sử đất nông nghiệp có nhiều biến động giá nông sản ... Lun thc s khoa hc nụng nghip 29 Cỏc th trn huyn l: Qung Phỳ, Ea Pụk (C Mgar), Ea Drng (Ea Hleo), EaKar, EaKnp (EaKar), EaSup (EaSup), Buụn Trp (Krụng Ana), Krụng Kmar (Krụng Bụng), Krụng Nng (Krụng...
 • 117
 • 70
 • 0

Thực trạng định hướng quy hoạch phát triển hệ thống điểm dân trên địa bàn huyện Lộc Hà, tỉnhTĩnh

Thực trạng và định hướng quy hoạch phát triển hệ thống điểm dân cư trên địa bàn huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
... Thực trạng phát triển hệ thống điểm dân địa bàn huyện 3.3.1 Thực trạng điểm dân huyện Lộc 3.3.1.1 Thực trạng điểm dân huyện Lộc Theo kết nghiên cứu cho thấy: Tổng số điểm dân cƣ ... việc quy hoạch sử dụng đất, xây dựng phát triển hệ thống điểm dân địa bàn huyện Lộc - tỉnh Tĩnh từ đề xuất định hƣớng quy hoạch phát triển hệ thống điểm dân cƣ đáp ứng yêu cầu phát triển ... cứu thực trạng phát triển kinh tế xã hội tác động đến việc hình thành phát triển điểm dân cƣ + Thực trạng phát triển hệ thống điểm dân địa bàn huyện + Định hƣớng quy hoạch phát triển điểm dân...
 • 126
 • 143
 • 0

thực trạng định hướng phát triển hệ thống điểm dân trên địa bàn huyện kim thành, tỉnh hải dương

thực trạng và định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư trên địa bàn huyện kim thành, tỉnh hải dương
... m dân có di n tích 25 – 35 m dân có di n tích < 25 C1: ði m dân dân s > 900 dân C2: ði m dân dân s 600 - 900 dân C3: ði m dân dân s 300 - 600 dân C4: ði m dân dân ... trình phát tri n c a xã A4: Các ñi m dân l i B1: ði Nhóm B: Quy mô di n B2: ði tích c a ñi m B3: ði dân B4: ði Nhóm C: Quy mô dân s c a ñi m dân m dân có di n tích > 45 m dân có ... khu dân - ð nh hư ng phát tri n m ng lư i ñi m dân + ð nh hư ng phát tri n ñi m dân ñô th + ð nh hư ng phát tri n h th ng ñi m dân nông thôn + ð nh hư ng phát tri n s h t ng ñi m dân...
 • 126
 • 91
 • 0

Thực trạng định hướng quy hoạch phát triển hệ thống điểm dân trên địa bàn huyện lộc hà, tỉnhtĩnh

Thực trạng và định hướng quy hoạch phát triển hệ thống điểm dân cư trên địa bàn huyện lộc hà, tỉnh hà tĩnh
... rộng khu đô thị khu dân + Định hướng quy hoạch phát triển hệ thống điểm dân - Định hướng quy hoạch phát triển điểm dân đô thị - Định hướng quy hoạch phát triển điểm dân nông thôn - So ... cứu thực trạng phát triển kinh tế xã hội tác động đến việc hình thành phát triển điểm dân + Thực trạng phát triển hệ thống điểm dân địa bàn huyện + Định hướng quy hoạch phát triển điểm dân ... trạng phát triển hệ thống điểm dân địa bàn huyện 3.3.1 Thực trạng điểm dân huyện Lộc 3.3.1.1 Thực trạng điểm dân huyện Lộc Theo kết nghiên cứu cho thấy: Tổng số điểm dân toàn huyện...
 • 122
 • 184
 • 0

Khóa luận : Đánh giá hiện trạng đề xuất hướng sử dụng môi trường nước của huyện trảng bom

Khóa luận : Đánh giá hiện trạng và đề xuất hướng sử dụng môi trường nước của huyện trảng bom
... (năm 2004 : 50 trường; năm 2005 : 51 trường; năm 2006 : 53 trường; năm 2007 : 54 trường) cùng với đó là số lớp học và học sinh cũng tăng theo Kết quả năm học 2006 – 2007 : xét ... ngưng tụ đám mây không rơi xuống thành giáng thuỷ Vì để giáng thuỷ xảy ra, trước tiên giọt nước nhỏ phải ngưng tụ Những phân tử nước kết hợp với thành giọt nước lớn đủ nặng để rơi thành mưa Cần ... 2,9x10 4x103 TCVN 5942 : 1995 cột B 5,5 – 9,0 ...
 • 91
 • 519
 • 3

Khóa luận : Đánh giá hiện trạng đề xuất hướng sử dụng tài nguyên rừng tại huyện hoài ân tỉnh bình định

Khóa luận : Đánh giá hiện trạng và đề xuất hướng sử dụng tài nguyên rừng tại huyện hoài ân  tỉnh bình định
... S Ân Nghĩa, S Ân Nghĩa, Ân H u, S Ân Tư ng Tây, S Ân Tư ng Tây, Ân Tư ng Đông, S Ân Đ c, S Ân Đ c, Tăng B t H , Ân Phong, Ân Th nh, Tăng Doãn Văn (xã Ân Th nh), S Ân Tín, S Ân Tín, Ân M , Ân ... TNR tài nguyên r ng 11 UBND y ban nhân dân 12 UB DS-GGG-TE y ban Dân s - Gia đình - Tr em SVTH:Võ Đông Tùng Đánh giá hi n tr ng đ xu t hư ng s d ng tài nguyên r ng t i Huy n Hoài Ân- T nh Bình ... Đ ng b , quy n nhân dân huy n Hoài SVTH:Võ Đông Tùng Đánh giá hi n tr ng đ xu t hư ng s d ng tài nguyên r ng t i Huy n Hoài Ân- T nh Bình Đ nh Ân đ y m nh phát tri n kinh t nâng cao đ i s ng v...
 • 88
 • 330
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hiệu quả và đề xuất hường sử dụng đất nông nghiệp huyện thạch hà tỉnh hà tĩnhkhoa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng xả thải và đề xuất các giải pháp bảo vệ nguồn nước mặt sông ba lai trên địa bàn huyện ba tri tỉnh bến tre đến năm 2020nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lựckhảo sát đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện vệ sinh môi trườngđánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp sinh kế bền vững cho cộng đồng ở khu bảo tồn thiênđánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố hạ long tỉnh quảng ninhđánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện việc giao đất cho thuê đất cho các tổ chức kinh tếđánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng ở xã đồng rui huyện tiên yên tỉnh quảng ninh2 đánh giá thực trạng và đề xuất kiện toàn hệ thống văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất theo mô hình một cấp tại tỉnh đồng nainghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quan trắc môi trường nước sông hồng đoạn chảy qua địa phận hà nộiđánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện hoạt động quản trị nhân lực của tập đoàn fptcác kết luận đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cp giải pháp công nghệ xanhluận văn tốt nghiệp đánh giá hiệu quả và đề xuất hướng sử đất nông lâm nghiệp hợp lý trên địa bàn huyện krông pak tỉnh dak lakđánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất hiệu quả trên địa bàn huyện kim sơn tỉnh ninh bìnhđề tài đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất hiệu quả trên địa bàn huyện kim sơn tỉnh ninh bìnhĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây