Đánh giá hiệu quả kiểm soát mảng bám răng trong dự phòng sâu răng, viêm lợi ở học sinh 12 tuổi tại một số trường ở ngoại thành hà nội

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT MẢNG BÁM RĂNG TRONG DỰ PHÒNG SÂU RĂNG, VIÊM LỢI HỌC SINH 12 TUỔI TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG NGOẠI THÀNH NỘI

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT MẢNG BÁM RĂNG TRONG DỰ PHÒNG SÂU RĂNG, VIÊM LỢI Ở HỌC SINH 12 TUỔI TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG Ở NGOẠI THÀNH HÀ NỘI
... Đánh giá hiệu kiểm soát mảng bám dự phòng sâu răng, viêm lợi học sinh 12 tuổi số trường ngoại thành Nội nhằm mục tiêu: Mô tả thực trạng, số yếu tố liên quan đến bệnh sâu răng, viêm lợi, mảng ... dẫn đến sâu vĩnh viễn gấp 2,8 lần viêm lợi gấp 2,9 lần so với học sinh vệ sinh miệng tốt Đánh giá hiệu kiểm soát mảng bám dự phòng sâu răng, viêm lợi học sinh - Hiệu kiểm soát mảng bám răng: Nhóm ... mảng bám kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc miệng học sinh 12 tuổi số trường trung học sở huyện Gia Lâm, huyện Quốc Oai thành phố Nội năm 2009 Đánh giá hiệu kiểm soát mảng bám dự phòng sâu...
 • 30
 • 239
 • 2

tóm tắt luận án đánh giá hiệu quả kiểm soát mảng bám răng trong dự phòng sâu răng, viêm lợi học sinh 12 tuổi tại một số trường ngoại thành nội

tóm tắt luận án đánh giá hiệu quả kiểm soát mảng bám răng trong dự phòng sâu răng, viêm lợi ở học sinh 12 tuổi tại một số trường ở ngoại thành hà nội
... Đánh giá hiệu kiểm soát mảng bám dự phòng sâu răng, viêm lợi học sinh 12 tuổi số trường ngoại thành Nội nhằm mục tiêu: Mô tả thực trạng, số yếu tố liên quan đến bệnh sâu răng, viêm lợi, mảng ... dẫn đến sâu vĩnh viễn gấp 2,8 lần viêm lợi gấp 2,9 lần so với học sinh vệ sinh miệng tốt Đánh giá hiệu kiểm soát mảng bám dự phòng sâu răng, viêm lợi học sinh - Hiệu kiểm soát mảng bám răng: Nhóm ... mảng bám kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc miệng học sinh 12 tuổi số trường trung học sở huyện Gia Lâm, huyện Quốc Oai thành phố Nội năm 2009 Đánh giá hiệu kiểm soát mảng bám dự phòng sâu...
 • 30
 • 282
 • 0

Đánh giá hiệu quả kiểm soát mảng bám răng trong dự phòng sâu răng, viêm lợi học sinh 12 tuổi tại một số trường ngoại thành Nội

Đánh giá hiệu quả kiểm soát mảng bám răng trong dự phòng sâu răng, viêm lợi ở học sinh 12 tuổi tại một số trường ở ngoại thành Hà Nội
... hc sinh nam v n 70 3.11 Ch s OHI-S nhúm hc nghiờn cu theo huyn 71 3 .12 Ch s OHI-S nhúm hc sinh sinh nam v n 71 3.13 Tỡnh trng v sinh rng ming nhúm hc sinh nghiờn cu theo huyn Tỡnh trng v sinh ... 81 3.31 S hc sinh cú cao rng hai nhúm nghiờn cu 82 3.32 Ch s OHI-S hai nhúm hc sinh 83 3.33 V sinh rng ming chung hai nhúm hc sinh 84 3.34 Ch s SMT hai nhúm hc sinh 85 3.35 S hc sinh viờm li ... 0,9 M nm 2004 l 1,19 [22], [130] Theo WHO, năm 1997 nước khu vực có 90% dân số bị SR viêm lợi Chỉ số SMT lứa tuổi 12 mức cao từ 0,7 đến 5,5 [46], [68], [135] Quc gia 1994 2000 - 2003 Lo 2,4 4,4...
 • 162
 • 222
 • 0

Đánh giá hiệu quả kiểm soát mảng bám răng trong dự phòng sâu răng, viêm lợi học sinh 12 tuổi tại một số trường ngoại thành nội

Đánh giá hiệu quả kiểm soát mảng bám răng trong dự phòng sâu răng, viêm lợi ở học sinh 12 tuổi tại một số trường ở ngoại thành hà nội
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG TẠ QUỐC ĐẠI ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT MẢNG BÁM RĂNG TRONG DỰ PHÒNG SÂU RĂNG, VIÊM LỢI HỌC SINH 12 TUỔI TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG NGOẠI ... 2009 - 2010 viện Răng Hàm Mặt Quốc gia”, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiệu kiểm soát mảng bám dự phòng sâu răng, viêm lợi học sinh 12 tuổi số trường ngoại thành Nội nhằm mục tiêu: ... với bệnh sâu viêm lợi Đánh giá hiệu kiểm soát mảng bám dự phòng sâu răng, viêm lợi học sinh 12 tuổi 3 .121 Đánh giá hiệu So sánh trước sau can thiệp so 3 .123 -Khám kiểm soát mảng bám sánh với nhóm...
 • 147
 • 166
 • 0

Báo cáo khoa học: "ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA THIẾT BỊ GIẢM CHẤN TRONG VIỆC TĂNG CƯỜNG ỔN ĐỊNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA CẦU DÂY VĂNG" ppt

Báo cáo khoa học:
... (10 m) Không có giảm chấn Không có giảm chấn 0.00 -2.00 -4.00 Giảm chấn dầm chủ (m=0.01) -6.00 -8.00 Giảm chấn đỉnh cột tháp (m=0.01) -10.00 Giảm chấn dầm chủ (m=0.01) 0.02 Giảm chấn đỉnh cột tháp ... (m=0.01) 2.50 Giảm chấn dầm chủ (m=0.01) 2.00 1.50 Giảm chấn đỉnh cột tháp (m=0.01) 1.00 Giảm chấn dọc cột tháp (m=0.01) 0.035 0.030 Giảm chấn dầm chủ (m=0.01) 0.025 0.020 Giảm chấn đỉnh cột ... -1.50 Giảm chấn dầm chủ (m=0.01) -2.00 Chuyển vị Dy (m) -0.50 0.030 Giảm chấn dầm chủ (m=0.01) 0.025 0.020 Giảm chấn đỉnh cột tháp (m=0.01) Giảm chấn đỉnh cột tháp (m=0.01) 0.015 Giảm chấn đỉnh...
 • 6
 • 253
 • 1

đánh giá hiệu quả của phương pháp matxa bụng trong điều trị chậm nhu động ruột trẻ sinh tại bệnh viện nhi trung ương

đánh giá hiệu quả của phương pháp matxa bụng trong điều trị chậm nhu động ruột ở trẻ sơ sinh tại bệnh viện nhi trung ương
... 4.2.Kết phương pháp matxa 5.KẾT LUẬN Qua nghiên cứu ,rút số nhận xét sau: - Matxa bụng phương pháp điều trị chậm nhu động ruột tiết phân hàng ngày trẻ sinh hiệu - Matxa bụng phương pháp đơn ... cho trẻ  Nhóm N2 (nhóm chứng): matxa - Thông số đánh giá hiệu phương pháp: số lần đại tiện sau ngày matxa, triệu chứng ngày (bụng chướng, nôn trớ, quấy khóc, ngủ), số lần matxa, loại sữa trẻ ... tốt hiệu Bệnh viện: “ Sự hài lòng người bệnh niềm tự hào chúng ta” Khuyên nghị: Nên chăng: matxa bụng thủ thuật thiếu công tác chăm sóc trẻ sinh táo bón hàng ngày Matxa nói chung matxa bụng...
 • 6
 • 342
 • 0

Bước đầu đánh giá hiệu quả của gây tê tủy sống trong mổ cắt ruột thừa viêm qua nội soi tại BVĐK tỉnh Quảng Nam nhân 9 trường hợp lâm sàng

Bước đầu đánh giá hiệu quả của gây tê tủy sống trong mổ cắt ruột thừa viêm qua nội soi tại BVĐK tỉnh Quảng Nam nhân 9 trường hợp lâm sàng
... nghiên bước đầu BN áp dụng phương pháp GTTS để mổ cắt RTV qua nội soi Khoa PT-GMHS BVĐK Tỉnh Quảng Nam từ tháng 3/20136/2013, rút số đánh giá sau: 1 .Đánh giá hiệu của GTTS: -Hiệu lâm sàng: +Tỷ ... thuật nội soi tiêu hóa, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá an toàn, hiệu lâm sàng kinh tế gây tủy sống phẫu thuật cắt RTV qua nội soi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam nhằm mục tiêu sau: Đánh ... công: 94 ,9% )[1] Gây tủy sống gây màng cứng kỹ thuật thay gây nội khí quản gặp bệnh nhân có nhiều nguy bệnh nhân đặt nội khí quản khó, bệnh nhân dày đầy, bệnh nhân hen phế quản, bệnh nhân...
 • 9
 • 943
 • 3

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thu gom và xử lý nước thải chăn nuôi lợn tập trung tại xã ngọc lũ, huyện bình lục, nam và đề xuất một số giải pháp cải thiện

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thu gom và xử lý nước thải chăn nuôi lợn tập trung tại xã ngọc lũ, huyện bình lục, hà nam và đề xuất một số giải pháp cải thiện
... ông giáp B i/km2 V trí đ a c a xã: - Phía Tây giáp H ng Công - Phía Nam giáp B i C u B - Phía B c giáp Nhân Chính Nhân Ngh a huy n Nhân 19 Ng c L n m cách th tr n Bình ... th ng thu gom x n c th i ch n nuôi l n t i thôn 1, Ng c L , huy n Bình L c, t nh Nam M c đích nghiên c u c a đ tài lu n v n - ánh giá đ c hi u qu ho t đ ng c a h th ng thu gom x n ... Vi t Nam; tình hình thu gom m t gi i pháp x n Vi t Nam T cho th y đ c th i ch n nuôi l n th gi i c vi c thu gom x n c th i ch n nuôi t i Vi t Nam v n ch a hoàn thi n, nhi u v n đ c n nghiên...
 • 104
 • 84
 • 0

Đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình nuôi trồng thuỷ sản trên đất trũng của xã trung kênh, huyện lương tài, tỉnh bắc ninh

Đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình nuôi trồng thuỷ sản trên đất trũng của xã trung kênh, huyện lương tài, tỉnh bắc ninh
... sản xuất vùng trũng chuyên canh nuôi trồng thuỷ sản tập trung vấn đề thiết Trung Kênh Vì tiến hành nghiên cứu đề tài Đánh giá hiệu kinh tế hình nuôi trồng thuỷ sản đất trũng Trung Kênh, ... Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá hiệu kinh tế hình nuôi trồng thuỷ sản đất trũng năm qua, xác đinh yếu tố ảnh hưởng đến hiệu NTTS ... nâng cao hiệu kinh hình nuôi trồng thuỷ sản đất trũng năm sau Nội dung: Một số vấn đề lý luận thực tiễn NTTS đất trũng chuyển đổi Nghiên cứu kết hiệu kinh tế hình NTTS đất trũng PHẦN...
 • 94
 • 168
 • 0

Đánh giá kết quả học tập của học sinh khiếm thính tại một số trường tiểu học hòa nhập thành phố hồ chí minh

Đánh giá kết quả học tập của học sinh khiếm thính tại một số trường tiểu học hòa nhập thành phố hồ chí minh
... Bảng 3: Nhận thức GV, CBQL PH mục đích đánh giá kết học tập học sinh tiểu học khiếm thính trường tiểu học hòa nhập Mục đích đánh giá kết học tập học sinh khiếm thính (1) Xếp loại: Đạt – Không đạt ... tập sống hàng ngày v Đánh giá kết học tập học sinh khiếm thính số trường tiểu học hòa nhập khâu cuối quy trình dạy học hòa nhập Có nhiều cách đánh giá khác nhau, song phải đánh để trẻ khiếm thính ... khiếm thính học sinh dự thính Nhằm khảo sát thực trạng việc đánh giá kết học tập học sinh khiếm thính số trường tiểu học hòa nhập Tp HCM, nhóm nghiên cứu khảo sát 209 giáo viên (GV), 47 cán quản...
 • 11
 • 147
 • 0

Thực trạng sâu răng, viêm lợihiệu quả truyền thông sức khỏe răng miệng trẻ em bị bệnh tự kỷ tại một số trường trên địa bàn nội

Thực trạng sâu răng, viêm lợi và hiệu quả truyền thông sức khỏe răng miệng ở trẻ em bị bệnh tự kỷ tại một số trường trên địa bàn hà nội
... chăm sóc sức khỏe miệng tiến hành thuận lợi mang lại hiệu Từ lý trên, chọn đề tài: "Thực trạng sâu răng, viêm lợi hiệu truyền thông sức khỏe miệng trẻ em bị bệnh tự kỷ số Trường địa bàn Nội" , ... giá thực trạng bệnh sâu răng, viêm lợi, mảng bám nhóm trẻ tự kỷ số trường địa bàn Nội Đánh giá hiệu truyển thông sức khỏe miệng nhóm đối tượng nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan trẻ tự ... cứu tự kỷ bệnh miệng 1.4.1 Trên giới Trên giới có nhiều nghiên cứu miệng trẻ tự kỷ Các nghiên cứu xoay quanh vấn đề : • • • • • Tình trạng sâu răng, viêm lợi trẻ tự kỷ Những biểu miệng trẻ tự kỷ...
 • 46
 • 440
 • 0

Đánh giá hiệu quả kiểm toán của công ty AASC

Đánh giá hiệu quả kiểm toán của công ty AASC
... AASC tự ổn định đội ngũ để phát triển, góp phần đa ngành kiểm toán công ty AASC 1-/ Đánh giá hiệu kiểm toán công ty AASC Ra đời với chuyển đổi kinh tế sang kinh tế thị trờng, hoạt động công ty ... tổ chức nớc công ty có quan hệ gắn bó là: Hội kế toán Việt Nam, viện khoa học nghiên cứu, trờng đại học, công ty kiểm toán nớc Đối với tổ chức nớc công ty có quan hệ với công ty kiểm toán nớc ngoài, ... mực quốc tế kế toán kiểm toán - Đặc lợi ích khách hàng lên hết Hiện nay, công ty có 200 kiểm toán viên, kỹ thuật viên trợ lý kiểm toán Trong có 52 kiểm toán viên đợc cấp chứng kiểm toán viên quốc...
 • 9
 • 246
 • 0

Đánh giá kết quả kiểm soát đái tháo đường điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012

Đánh giá kết quả kiểm soát đái tháo đường điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012
... đái tháo đường điều trị ngoại trú Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012 Nhằm mục tiêu: Đánh giá kết kiểm soát đái tháo đường điều trị ngoại trú Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012 Xác ... cứu 262 bệnh nhân đái tháo đường điều trị ngoại trú phòng khám nội tiết đái tháo đường - Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc 4.1 Kết kiểm soát đái tháo đƣờng điều trị ngoại trú BVĐK tỉnh Vĩnh Phúc ... 262 bệnh nhân điều trị ngoại trú phòng khám nội tiết đái tháo đường bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc Hiện bệnh nhân điều trị ngoại trú bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng điều trị theo phác...
 • 90
 • 398
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hiệu quả mảnh ghép động mạch quay trong phẫu thuật bắc cầu động mạch vànhđánh giá hiệu quả điều trị tẩy trắng răngbước đầu đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình rừng trồng keo lai và keo tai tượng tại xã dũng phong huyện cao phong tỉnh hòa bìnhmẫu phiếu đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên trong cong ty nhat bannghiên cứu đặc điểm thoái khớp gối và đánh giá hiệu quả của axít hyaluronic dạng uống trong điều trị thoái khớp gối ở bệnh nhân đái tháo đường cao tuổihệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưưu động trong doanh nghiệphoàn thiện việc đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực sau khóa học của công tyđánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong 3 năm 2010 2011 2012đánh giá hiệu quả điều trị tẩy trắng răng sống nhiễm sắc tetracyclinesự cần thiết phải quản lý và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệpđánh giá hiệu quả xử lý no2 và no3 trong nước ngầm sử dụng hệ ed qui mô hộ gia đìnhđánh giá hiệu quả và triển vọng đầu tư của dự ángiải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi ngành nghề ở ngoại thành hà nộithực trạng và những vấn đề đặt ra trong việc phát huy vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa ở ngoại thành hà nội hiện nayđặc điểm địa lý kinh tế chính trị văn hóa xã hội tác động đến việc phát huy vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa ở ngoại thành hà nội hiện naychiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học