Nghiên cứu hiệu quả dinh dưỡng của dung dịch cao năng lượng tự chế nuôi dưỡng sớm qua ống thông dạ dày cho bệnh nhân nặng tại bệnh viện trung ương huế

luận án tiến sĩ y học nghiên cứu hiệu quả dinh dưỡng của dung dịch cao năng lượng tự chế nuôi dưỡng sớm qua ống thông dạ dày cho bệnh nhân nặng tại bệnh viện trung ương huế

luận án tiến sĩ y học nghiên cứu hiệu quả dinh dưỡng của dung dịch cao năng lượng tự chế nuôi dưỡng sớm qua ống thông dạ dày cho bệnh nhân nặng tại bệnh viện trung ương huế
... PHềNG H C VI N QUN Y V TH B C H NGHIấN C U HI U QU DINH D NG C A DUNG D CH CAO NNG L NG T QUA CH NUễI D NG S M NG THễNG D DY CHO B NH NHN N NG T I B NH VI N TRUNG NG HU Chuyờn ngnh: Dinh d ng ti t ... d ng c a dung d ch cao nng l ng t ch nuụi d ng s m qua ng thụng d dy cho b nh nhõn n ng t i B nh vi n Trung ng Hu M c tiờu c a ủ ti: X y d ng cụng th c v quy trỡnh ch bi n dung d ch cao nng l ... Chất dinh dỡng hao hụt Hấp thu Chuyển hóa rối loạn Cân nặng giảm Tăng trởng Giảm miễn dịch Tổn thơng niêm mạc Tần suất mắc bệnh Mức độ mắc bệnh Mức độ kéo d i bệnh Hỡnh 1.1 : M i liờn quan gi a dinh...
 • 159
 • 251
 • 1

Nghiên cứu hiệu quả dinh dưỡng của dung dịch cao năng lượng tự chế nuôi dưỡng sớm qua ống thông dạ dày cho bệnh nhân nặng tại bệnh viện trung ương huế

Nghiên cứu hiệu quả dinh dưỡng của dung dịch cao năng lượng tự chế nuôi dưỡng sớm qua ống thông dạ dày cho bệnh nhân nặng tại bệnh viện trung ương huế
... HỌC VIỆN QUÂN Y NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ DINH DƯỠNG CỦA DUNG DỊCH CAO NĂNG LƯỢNG Tự CHẾ NUÔI DƯỠNG SỚM QUA ỐNG THÔNG DẠ DÀY CHO BỆNH NHÂN NẶNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ Chuyên ngành: Dinh dưỡng ... phẩm cao lượng sau chế biến mẫu lưu thời gian nghiên cứu 3.7 65 Tỷ lệ bệnh nhân bị tắc ống thông sử dụng dung dịch tự chế 3.6 64 Hàm lượng vitamin 1.000 ml dung dịch tự chế nuôi dưỡng qua ống thông ... chất dinh dưỡng công thức nghiên cứu với đặc tính công thức nuôi dưỡng qua ống thông 3.3 71 So sánh thành phần chất dinh dưỡng dung dịch tự chế với sản phẩm nhập ngoại vào thời điểm nghiên cứu...
 • 11
 • 92
 • 0

Báo cáo " "Nghiên cứu hiệu lực khử khuẩn của dung dịch nano bạc đối với phẩy khuẩn Vibrio cholerae gây bệnh tả docx

Báo cáo
... bao gom: Vibrio cholerae 3214; Vibrio cholerae: 3184 Vibrio cholerae 3252 2.1.2 Vat lieu 48 Dung djch nano bac sir dung thi nghiem dugc Vien Cong nghe moi truang ch^ tao bang phuang phap dung dich ... Nong dung djch nano bac Nong dung djch nano bac Hinh Hieu qua khu triing ciia nano bac phu thuoc vao nong va thai gian tiep xuc doi vai cac chiing phay khuan ta: a) V cholerae 3214; b) V cholerae ... thuang Mau doi chirng la mau khong c6 nano bac Sir dung nuac cat de pha loang va tao canh truang Vibrio cholerae 2.1.3 Phuang phap nghien ciiu Cac chung Vibrio cholerae 3214, 3184, 3252 dugc phan...
 • 7
 • 374
 • 2

Nghiên cứu hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê nhân của các hộ nông dân huyện đăk song, tỉnh đăk nông

Nghiên cứu hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê nhân của các hộ nông dân huyện đăk song, tỉnh đăk nông
... kiện sản xuất l hiệu kinh tế Đối với Huyện Đăk Song tỉnh Đăk Nông, phần lớn hộ nông dân l nông v l hộ nông dân sản xuất kinh doanh c phê, nên nghiên cứu, đánh giá hiệu kinh tế hộ, nghiên cứu, ... đặc biệt l lĩnh vực sản xuất c phê hộ nông dân, định chọn đề t i Nghiên cứu hiệu kinh tế sản xuất c phê nhân hộ nông dân - huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông l m đề t i nghiên cứu Tr ng i h c Nụng ... phê hộ nông dân 1.3 Đối tợng v phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tợng nghiên cứu - Nghiên cứu vấn đề lý luận v thực tiễn hiệu kinh tế sản xuất c phê nhân hộ nông dân thuộc huyện Đăk Song tỉnh Đăk Nông...
 • 150
 • 224
 • 2

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT LƯU BIẾN CỦA DUNG DỊCH CHITOSAN VÀ XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG PHÂN TỬ POLYMER

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT LƯU BIẾN CỦA DUNG DỊCH CHITOSAN VÀ XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG PHÂN TỬ POLYMER
... trượt đường biểu diễn tính chất chất lỏng 1.4 Xác định khối lượng phân tử polime dung dịch chitosan 1.4.1 Mục đích Việc xác định khối lượng phân tử polime dung dịch chitosan có ý nghĩa quan trọng ... pháp Xác định phân tử khối dung dịch chitosan phương pháp đo độ nhớt .Phân tử khối chất polime xác định nhiều phương pháp khác dựa vào phụ thuộc đặc trưng vật lí hợp chất polime vào phân tử khối ... 2.2.3 Thí nghiệm xác định khối lượng phân tử polime 29 PHẦN : KẾT QỦA NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 30 3.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 3.1.1 Kết xác định độ nhớt dung dịch chitosan nồng độ...
 • 63
 • 349
 • 1

Nghiên cứu hiệu quả hệ thống bài tập bổ trợ chuyên môn trong kĩ thuật nhảy cao nằm nghiêng cho học sinh lớp 10 trường THPT bán công nguyễn thị lợi

Nghiên cứu hiệu quả hệ thống bài tập bổ trợ chuyên môn trong kĩ thuật nhảy cao nằm nghiêng cho học sinh lớp 10 trường THPT bán công nguyễn thị lợi
... chỉnh kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng 3.2 Hiệu ứng dụng hệ thống tập bổ trợ chuyên môn giảng dạy kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng cho học sinh lớp 10 trờng THPT bán công Nguyễn Thị Lợi 3.2.1 ... dụng tập bổ trợ chuyên môn chơng trình giảng dạy kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng trờng THPT bán công Nguyễn Thị Lợi Hiệu ứng dụng hệ thống tập bổ trợ chuyên môn giảng dạy kỹ thuật nhảy cao ... nâng cao thành tích nhảy cao kiểu nằm nghiêng cho học sinh lớp 10 3.1.3 Lựa chọn ứng dụng hệ thống tập bổ trợ chuyyên môn thực tiễn giảng dạy kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng cho học sinh THPT...
 • 31
 • 954
 • 1

Nghiên cứu hiệu quả phân bón dài hạn cho lúa tại Viện nghiên cứu lúa Quốc tế

Nghiên cứu hiệu quả phân bón dài hạn cho lúa tại Viện nghiên cứu lúa Quốc tế
... tăng lượng phân N cho lúa hấp thu Một thông số quan trọng hiệu thu hồi phân N”, nói cách khác lượng phân N bón vào lúa hấp thu Trong 20 năm qua, tập trung nghiên cứu phân N nhằm gia tăng hiệu thu ... trình bón phân theo SSNM thực với hỗ trợ Cơ quan Hợp tác Phát triển Thụy Sĩ (SDC), Hiệp hội Công nghiệp Phân bón Quốc tế (IFA), Viện Dinh dưỡng Thực vật Quốc tế (IPNI), Viện Kali Quốc tế (IPI) ... fertilizer N rates Quản lý bón đạm cho lúa Việc quản lý bón phân đạm cho lúa có tưới vùng nhiệt đới phụ thuộc vào: With the SSNM approach, the fertilizer N required by a rice Với việc bón phân theo (SSNM),...
 • 22
 • 207
 • 0

Nghiên cứu tỷ lệ và bệnh nguyên của thở rít ở các bệnh nhi bị viêm đường hô hấp dưới vào điều trị tại khoa nhi bệnh viện trung ương huế

Nghiên cứu tỷ lệ và bệnh nguyên của thở rít ở các bệnh nhi bị viêm đường hô hấp dưới vào điều trị tại khoa nhi bệnh viện trung ương huế
... Phòng hấp Cấp cứu, Khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế, sơ có số nhận xét sau: Tỷ lệ bệnh nguyên thở rít trẻ bị viêm đường hấp dưới: -Tỷ lệ trẻ bị viêm đường hấp thở rít 7,1% - Nguyên ... tài: Nghiên cứu tỷ lệ bệnh nguyên thở rít bệnh nhi bị viêm đường hấp vào điều trị khoa Nhi Bệnh viện Trung ương Huế nhằm mục tiêu sau đây: Xác định tỷ lệ thở rít tỷ lệ bệnh nguyên ... 2012 2.1.1 Tiêu chuẩn chọn Các bệnh nhi từ tháng đến tuổi vào viện với chẩn đoán viêm đường hấp thở rít với tiêu chuẩn sau: + Viêm đường hấp + Thở rít thở vào Cụ thể chọn 51 trường hợp...
 • 53
 • 261
 • 1

Nghiên cứu hiệu quả một số mô hình nông lâm kết hợp tại xã Cát Thịnh - huyện Văn Chấn - tỉnh Yên Bái

Nghiên cứu hiệu quả một số mô hình nông lâm kết hợp tại xã Cát Thịnh - huyện Văn Chấn - tỉnh Yên Bái
... Đại học Nông lâm Thái Nguyên Em thực tập Cát Thịnh - huyện Văn Chấn - tỉnh Yên Bái với đề tài: Nghiên cứu hiệu số hình nông lâm kết hợp Cát Thịnh - huyện Văn Chấn - tỉnh Yên Bái Trong ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ VUI NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ MỘT SỐ MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI XÃ CÁT THỊNH, HUYỆN VĂN CHẤN, TỈNH YÊN BÁI Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa ... chọn Cát Thịnh để thực đề tài này:” Nghiên cứu số hình nông lâm kết hợp điển hình Cát Thịnh huyện Văn Chấn đề tài góp phần cho có thêm tài liệu để phát triển hình nông lâm kết hợp...
 • 74
 • 191
 • 1

NGHIÊN cứu HIỆU QUẢ điều TRỊ g CSF ở BỆNH NHÂN LEUKEMIA cấp DÒNG tủy GIẢM BẠCH cầu hạt TRUNG TÍNH SAU điều TRỊ hóa CHẤT tại BỆNH VIỆN BẠCH MAI năm 2014 2016

NGHIÊN cứu HIỆU QUẢ điều TRỊ g CSF ở BỆNH NHÂN LEUKEMIA cấp DÒNG tủy GIẢM BẠCH cầu hạt TRUNG TÍNH SAU điều TRỊ hóa CHẤT tại BỆNH VIỆN BẠCH MAI năm 2014 2016
... B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI *** Tễ TH NH HUYN NGHIÊN CứU HIệU QUả ĐIềU TRị G- CSF BệNH NHÂN LEUKEMIA CấP DòNG TủY GIảM BạCH CầU HạT TRUNG TíNH SAU ĐIềU TRị HóA CHấT TạI BệNH VIệN BạCH ... (b-a+1) (b) Ngy S ngy iu tr iu tr Ngy iu tr G- CSF sau ngy iu tr húa cht G- CSF (NEUT > cui cựng l (c(c) 1G/ L) b) ngy Ngy/ s ngy Bng theo dừi bch cu v bch cu a nhõn trung tớnh sau iu tr G- CSF 10 11 ... huyt tng, gim CD16 [27] Tỏc dng rt mun (khong ngy sau s dng): tng CD16 v men lactoferrin huyt tng [27] 1.4.3.2 ng dng lõm sng Vit Nam Trong nhng nm gy õy, G- CSF mi c s dng h tr nhm lm tng bch...
 • 52
 • 167
 • 2

Nghiên cứu lâm sàng, siêu âm, kết quả điều trị và yếu tố tiên lượng bệnh lồng ruột cấp ở trẻ dưới 24 tháng tuổi tại Bệnh viện Trung ương Huế

Nghiên cứu lâm sàng, siêu âm, kết quả điều trị và yếu tố tiên lượng bệnh lồng ruột cấp ở trẻ dưới 24 tháng tuổi tại Bệnh viện Trung ương Huế
... pháp điều trị thích hợp chưa xác định cụ thể Chúng tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu lâm sàng, siêu âm, kết điều trị yếu tố tiên lƣợng bệnh lồng ruột cấp trẻ dƣới 24 tháng tuổi Bệnh viện Trung ... đoán bệnh lồng ruột siêu âm 2.2.5 Đánh giá kết điều trị lồng ruột - Nghiên cứu kết điều trị nhằm đánh giá tỷ lệ tháo lồng phẫu thuật qua đánh giá giá trị tiên lượng yếu tố lâm sàng siêu âm tháo lồng ... Trung ƣơng Huế với mục tiêu: Khảo sát triệu chứng lâm sàng, siêu âm kết điều trị bệnh lồng ruột cấp Xác định số dấu hiệu lâm sàng siêu âm góp phần tiên lượng tháo lồng bệnh nhân lồng ruột cấp 9...
 • 112
 • 2,723
 • 14

Báo cáo nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG GÒ MÁ CUNG TIẾP TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ " pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết điều trị gãy xương cung tiếp Bệnh viện Trung ương Huế nhằm mục đích: Xác định đặc điểm lâm sàng X - quang gãy xương cung tiếp 127 bệnh nhân ... Dựa vào tiêu nghiên cứu mặt lâm sàng, phương pháp điều trị kết điều trị 127 bệnh nhân gãy xương cung tiếp Bệnh viện Trung ương Huế, kết sau: 92 Những điểm chung gãy xương cung tiếp ... giá kết điều trị gãy xương cung tiếp Bệnh viện Trung ương Huế II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu: 127 bệnh nhân gãy xương cung tiếp nằm điều trị khoa...
 • 23
 • 676
 • 4

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐÁNH GIÁ DỊCH TỄ VÀ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG DỊ VẬT ĐƯỜNG ĂN VÀO KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA TAI MŨI HỌNG BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ " pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... lượng bệnh phụ thuộc vào chất dị vật, tuổi BN, đến khám sớm hay muộn, trang thiết bị khả cán sở điều trị Vì vậy, nghiên cứu Đánh giá dịch tễ đặc điểm lâm sàng bệnh nhân bị dị vật đường ăn vào khám ... vào khám điều trị khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Trung ương Huế nhằm mục đích: - Tìm hiểu dịch tễ đặc điểm lâm sàng dị vật đường ăn - Rút học kinh nghiệm, điều trị, phương pháp phòng bệnh nhằm ... theo phương pháp điều trị Phương pháp điều trị n Tỷ lệ % P Soi gắp dị vật từ đầu 58 26,6 ...
 • 19
 • 412
 • 0

Nghiên cứu tình hình bệnh nội khoa ở người cao tuổi tại một số khoa của bệnh viện trung ương huế

Nghiên cứu tình hình bệnh nội khoa ở người cao tuổi tại một số khoa của bệnh viện trung ương huế
... năm nghiên cứu: mười chương bệnh nội khoa số mắc cao năm nghiên cứu + Mười bệnh nội khoa thường gặp nhất: Là mười bệnh nội khoa số mắc cao tồn số bệnh nhân nhập viện khoa nghiên cứu + Số bệnh ... nội khoa người cao tuổi điều trị Bệnh viện Trung ương Huế Xuất phát từ sở lý luận thực tiễn tơi tiến hành đề tài Nghiên cứu tình hình bệnh nội khoa ngƣời cao tuổi số khoa bệnh viện Trung ƣơng Huế ... viện phí (có BHYT, khơng có BHYT) - Số bệnh bệnh nhân: + Số người bệnh: Số bệnh nhân có bệnh khơng có bệnh kèm + Số người bệnh: Số bệnh nhân có bệnh bệnh kèm + Số người bệnh: Số bệnh...
 • 115
 • 891
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả điều trị ung thư buồng trứng tại bệnh viện trung uong huế và bệnh viện truờng ðại học y khoa huếnghiên cứu mổ nội soi ruột thừa viêm người cao tuổi tại bệnh viên trung ương huếtìm hiểu kiến thức và thái độ xử trí chăm sóc của bà mẹ về nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ 5 tuổi tại khoa nhi hô hấp bệnh viện trung ương huếtìm hiểu kiến thức về bệnh viêm phổi của bệnh nhân điều trị tại khoa nội hô hấp bệnh viện trung ương huếnghiên cứu tình hình trẻ sơ sinh dây rốn bất thường tại khoa phụ sản bệnh viện trung ương huế và bệnh viện trường đại học y dược huếnghiên cứu lâm sàng cận lâm sàng tắc ruột trẻ em tại bệnh viện trưng ương huế đhy huếđánh giá kiến thức thực hành tuân thủ vệ sinh bàn tay của nhân viên y tế tại khoa ngoại tiêu hóa bệnh viện trung ương huếđề tài đánh giá kết quả chăm sóc sau mỗ gãy xương cẳng chân tại khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện trung ương huếđánh giá kết quả chăm sóc sau mổ kết hợp xương ở bệnh nhân gãy kín xương đùi xương cẳng chân tại bệnh viện trung ương huếkhảo sát tình hình tăng huyết áp của bệnh nhân cao tuổi tại khoa nội bệnh viện trung ương huếđánh giá kết quả chăn sóc sau mỗ gãy xương cẳng chân tại khoa ngoại chấn thương – bỏng bệnh viện trung ương huếtrần thị kim quy 2005 đánh giá bước đầu điều trị tắc ruột do dính sau mổ tại bệnh viện trung ương huế luận văn tốt nghiệp bác sĩ y khoa đhy huếnhận xét một số tiêu chí lâm sàng và huyết học chẩn đoán sdxh của tcyttg ở trẻ em được điều trị tại khoa nhi bệnh viện trung ương huếnghiên cứu cân bằng dinh dưỡng áp dụng men sinh học và hỗn hợp axit hữu cơ nhằm tăng hiệu quả sử dụng thức ăn giảm chất thải ra môi trường trong chăn nuôi lợnnghiên cứu hiệu quả và tính an toàn của infliximabremicade sau 14 tuần điều trị bệnh viêm cột sống dính khớpMẫu bìa luận văn mau bia luan vandown loadDown CV đi số 366 2MAU DE XUAT DU ANdown load CV đi số 1562Down load CV đi số 1712Thông báo CV đi số 1798đề thi thử THQG 2018 môn vật lý lần 1 có đáp án.Nganh BH tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýTuần 11. Người đi săn và con naiHàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânThực trạng làm mẹ an toàn và vai trò của cán bộ y tế trong việc nâng cao công tác làm mẹ an toàn tại huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an năm 2014Thực trạng sức khoẻ phụ nữ mãn kinh tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang năm 2014Khảo sát đồng dao một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắcViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phânỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyênỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúcĐánh giá kết quả thực hiện đề án nông thôn mới tại xã điền công thành phố uông bí tỉnh quảng ninh