KHẮC PHỤC một số hạn CHẾ về NHẬN THỨC, HÀNH ĐỘNG TRONG GIẢNG dạy, NGHIÊN cứu môn KINH tế CHÍNH TRỊ

Báo cáo nghiên cứu khoa học một số SUY NGHĨ về VIỆC vận DỤNG các NGUYÊN tắc dạy học NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG dạy và học môn KINH tế CHÍNH TRỊ mác lê NIN ở đại học HUẾ HIỆN NAY

Báo cáo nghiên cứu khoa học  một số SUY NGHĨ về VIỆC vận DỤNG các NGUYÊN tắc dạy học NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG dạy và học môn KINH tế CHÍNH TRỊ mác  lê NIN ở đại học HUẾ HIỆN NAY
... Để nâng cao hiệu vận dụng nguyên tắc dạy học đại học, nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn kinh tế trị Mác - L nin Đại học Huế, xin kiến nghị: Một là, trường thành viên Đại học Huế cần cung cấp ... hình thức vận dụng nguyên tắc dạy học đại học trình giảng dạy môn Kinh tế Chính trị Mác - L nin Đại học Huế Trên sở rút kết luận sư phạm nhằm khẳng định hiệu việc vận dụng nguyên tắc dạy học giải ... hiệu việc vận 14 dụng nguyên tắc dạy học giải pháp nâng cao chất lượng dạy học đại học Đồng thời rút kết luận sư phạm sau đây: Một là, vận dụng có hiệu nguyên tắc dạy học đại học giảng dạy môn kinh...
 • 14
 • 121
 • 0

Cách khắc phục một số ảnh hưởng về giao văn hoá trong dạy học tiếng anh cho học viên năm thứ nhất

Cách khắc phục một số ảnh hưởng về giao văn hoá trong dạy học tiếng anh cho học viên năm thứ nhất
... thấy học viên chịu nhiều ảnh hưởng khác hai văn hoá Anh – Việt Nhưng học viên năm thứ nhất, có hai ảnh hưởng điển hình: Ảnh hưởng từ tính khách quan – tính chủ quan văn hoá hai nước Người Anh ... tin tổ chức cho em sinh viên buổi ngoại khoá văn hoá Lồng ghép kiến thức văn hoá học Bước dạy văn hoá nâng cao nhận thức sinh viên chất văn hoá Vì vậy, trước lồng ghép kiến thức văn hoá, phải cung ... không dạy trực tiếp học mà tổ chức hình thức buổi ngoại khoá cho sinh viên sinh hoạt câu lạc tiếng Anh Câu lạc tếng Anh tập trung theo tuần với chủ điểm văn hoá như: văn hoá giao tiếp, văn hoá...
 • 13
 • 515
 • 0

Một số hạn chế về ngôn ngữ của quảng cáo trên truyền hình (hoàng anh)

Một số hạn chế về ngôn ngữ của quảng cáo trên truyền hình (hoàng anh)
... mức Qua hạn chế nêu ngôn ngữ quảng cáo truyền hình, đến kết luận rằng: Việc dàn dựng quảng cáo Việt Nam chưa người có liên quan đầu tư mức, việc tiếp nhận cho phát sóng chương trình truyền hình ... tới tượng trái với phong mỹ tục dân tộc Và quảng cáo kiểu rõ ràng phản tác dụng ( Thật may quảng cáo xuất sóng truyền hình thời gian ngắn ) Ví dụ : Quảng cáo cho kẹo Cool air : “ Được bao lâu? - ... Nếu so sánh quảng cáo ta với quảng cáo nước ngoài, dễ dàng nhận thấy phần lời quảng cáo nước thường ngắn gọn, rõ ràng ( thông tin yếu liên quan tới sản phẩm thể hình ảnh ), bám sát tính...
 • 8
 • 175
 • 0

Một số hạn chế về chính sách tỷ giá của việt nam hiện nay, dự báo tình hình kinh tế năm 2012 và giải pháp

Một số hạn chế về chính sách tỷ giá của việt nam hiện nay, dự báo tình hình kinh tế năm 2012 và giải pháp
... giá thức thấp, muốn mua ngoại tệ để toán lại khó mua ngoại tệ với giá thức I.4 Một số hạn chế sách tỷ giá Việt Nam nay, dự báo tình hình kinh tế năm 2012 giải pháp I.4.1 Một số hạn chế sách tỷ ... Thảo luận nhóm Tài quốc tế I.4.1 Một số hạn chế sách tỷ giá Việt Nam 26 I.4.2 Dự báo tình hình kinh tế giới kinh tế Việt Nam năm 2012 29 I.4.3 Một số giải pháp 31 Nhóm Cao ... I.4.2 Dự báo tình hình kinh tế giới kinh tế Việt Nam năm 2012 Chúng ta xem xét tới khả biến động kinh tế giới kinh tế Việt Nam thời gian tới trước đưa giải pháp cho vấn đề tỷ giá a) Kinh tế giới...
 • 35
 • 140
 • 0

Báo cáo "Một số đặc điểm về nhận thức của người chưa thành niên phạm tội ở thành phố Hồ Chí Minh " ppt

Báo cáo
... dd tai sir dung cong eu nhu sau: Bang cau hdi trie nghiem Trf tue elm xiic ("Self Scoring Emotional Intelligence Tests" eiia hpi tam ly hpe Mensa-Ploa Ky) Tac gil: T.S Daniel Goleman (Hoa Ky); ... d trf tue elm xiie nay, ngudi nghien e d sir dung trie nghiem (Test 1): "Ban cd phai la ngudi elm n h d dly dii khong ?" gdm 12 cau hdi Moi eau hdi ed thang didm tir didm den didm Nhu vay, didm ... ciia minh can thiet, ciing nhu biet each ban che cae mau thuIn gay git vdi nhiing ngudi xung quanh Han the ndi, cac em luon cam thay vui ve va hai long vdi nhiing phan ung tu nhien ciia minh...
 • 5
 • 316
 • 0

Một số vấn đề về nhận thức và thói quen của cư dân Hà nội đối với môi trường vệ sinh đô thị

Một số vấn đề về nhận thức và thói quen của cư dân Hà nội đối với môi trường vệ sinh đô thị
... mòi trucVng thài dò- hành vi cùa nguói Thài dò cùa dàn cu dói vói và' n de mòi truóng phàn ành mong muón va khà nàng cài thian mòi truóng cùa lig 'Ihói quen va nhàn thùc cùa dàn cu ve vàn de thuc ... mòi tnróng ve sinh fin thi va mói quan he qua lai vói nhan thùc va thói quen cùa cu dàn Uà noi vàn de Dua mot vài ggi y va giài phàp Phucmg phàp nghian cùu: Luàn vàn dugc hoàn thànli dua tran ... 320.000m dò nuóc thài sinh boat chièm 2/3 1>D nuóc thài sinli boat cliièm ty le lón nliu vày nan viee xem xét mùc dò ò nhiàm cùa nò càn thièt Trong thànli phàn nuóc thài sinh boat, nuóc thài tu càc...
 • 86
 • 187
 • 0

skkn-Khắc phục một số lỗi khi viết công thức hóa học, lập phương trình hóa học cho học sinh lớp 8

skkn-Khắc phục một số lỗi khi viết công thức hóa học, lập phương trình hóa học cho học sinh lớp 8
... viết phương trình hóa học dạng chữ Từ phương trình hóa học dạng chữ thay tên chất công thức hóa học sơ đồ phản ứng, từ cân phương trình hóa học Tuy nhiên trình lập phương trình hóa học, học sinh ... liên quan cho học sinh lớp lớp - Tác động đến say mê, hứng thú học tập học sinh CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 2.1 Khắc phục lỗi lập công thức hóa học: * Khi lập công thức hóa học học sinh thường ... Khắc phục số lỗi viết CTHH, lập PTHH cho học sinh lớp Để thực thành công đề tài “ Khắc phục số lỗi HS lập CTHH, viết cân PTPƯ cho học sinh lớp 8. ”, giáo viên cần: a Nhấn mạnh lỗi học sinh...
 • 16
 • 1,488
 • 2

Một số ứng dụng về điều khiển tự động trong sản xuất

Một số ứng dụng về điều khiển tự động trong sản xuất
... pháp phần điều khiển tự động nh sau: Hệ thống điện điều khiển đảm bảo cho hệ thống hoạt động hai chế độ: Điều khiển trung tâm: Hệ thống điều khiển giám sát chơng trình lập sẵn DCS PLC Điều khiển ... giản, điều dẫn đến chi phí để chế tạo máy cao Sau vài ứng dụng tích hợp Cơ_Điện để chế tạo máy tự động phục vụ cho trình sản xuất nớc Viện Nghiên cứu Cơ khí Các toán điều khiển tự động 3.1 ... trạng thái hoạt động cụm thiết bị khác Hệ thống điều khiển trung tâm Hệ thống điều khiển máng khí động nằm hệ thống điều khiển cụm xuất xi măng rời đóng bao Cụm bao gồm từ việc điều khiển xi lô chứa...
 • 10
 • 456
 • 3

Một số gợi ý về viết luận văn thạc sỹ, khoa kế toán đại học kinh tế quốc dân

Một số gợi ý về viết luận văn thạc sỹ, khoa kế toán đại học kinh tế quốc dân
... DẪN VIẾT LUẬN VĂN 3.1 Hiệu lực Quy định viết Luận văn thạc sĩ - Hướng dẫn viết Luận văn thạc sĩ áp dụng học viên cao học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán Phân tích Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ... Kiểm toán, Trường ĐH Kinh tế quốc dân kết hợp với tài liệu tham khảo Khoa Sau đại học - ĐH Kinh tế quốc dân, tài liệu hướng dẫn viết Luận văn số Chương trình đào tạo Thạc sỹ nước, liên kết với ... Trường ĐH Kinh tế quốc dân Luận văn Cao học viên Chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán Phân tích phải thỏa mãn yêu cầu riêng Khoa Kế toán – Kiểm toán Đối với thời gian hoàn thành Luận văn, cao học viên...
 • 17
 • 362
 • 1

một số vấn đề về nội dung và phương pháp giảng dạy các dạng hình tứ giác toán 3

một số vấn đề về nội dung và phương pháp giảng dạy các dạng hình tứ giác  toán 3
... dưỡng nội dung phương pháp dạy học đặt lên hàng đầu Dưới vài nét nội dung phương pháp giảng dạy hình tứ giác cần quan tâm 1.1.2 Yếu tố hình Tứ giác Toán a) Mục tiêu dạy học yếu tố hình Tứ giác ... dạng toán hình tứ giác - Toán theo mô hình Cấu trúc luận văn: Mở đầu Nội dung Chương 1: Cơ sở lí luận số phương pháp giảng dạy Chương 2: Một số nội dung liên quan đến dạng hình Tứ giác - Toán ...    Đề tài Một số vấn đề nội dung phương pháp giảng dạy dạng hình Tứ giác - Toán 3 , thực với mong muốn trang bị cho kiến thức vững vàng để tự tin bước lên bục giảng Trong trình thực đề tài,...
 • 82
 • 112
 • 0

Hiệu quả một số phần mềm toán học trong giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng toán học

Hiệu quả một số phần mềm toán học trong giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng toán học
... -2001-2005); e Một số ứng dụng phần mềm Maple V (Phạm Ngọc Phúc, Ngô Văn Quyết-2003) ; Phát triển công cụ tin học trợ giúp cho giảng dạy, nghiên cứu ứng dụng Toán học 11 Phần mềm Matlab[6,10] a .ứng dụng ... công cụ tin học trợ giúp cho giảng dạy, nghiên cứu ứng dụng Toán học 12 dụng công cụ toán học để giải toán yêu cầu nghiên cứu đặt ra, nhìn chung cha có định hớng rõ rệt chiến lợc sử dụng lâu dài ... dậy học tập Học viện Kỹ thuật Quân sự, việc ứng dụng phần mềm toán học , đặc biệt Maple Matlab đợc trì ngày phát triển thu đợc kết tốt đẹp; Sử dụng phần mềm toán học để giải toán nói chung toán...
 • 6
 • 351
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: một số hạn chế về ngôn ngữ của quảng cáo trên truyền hìnhcách khắc phục một số ảnh hưởng về giao văn hoá trong giảng dạy tiếng anh cho học viên năm thứ nhấtthực trạng và một số hạn chế về qui chế pháp lý thành lập và hoạt động công ty hợp danhmột số hạn chế nguyên nhân trong việc tiến hành xuất khẩumột số hạn chế về hoạt động sản xuất kinh doanh thực thi pháp luật của công ty cổ phần thương mại và công nghệ sao việtmột số hạn chế của hình thức thi trắc nghiệm truyền thống làhóa học hóa nông nghiệp còn có tác dụng khắc phục yếu tố hạn chế mới để đến năng suất sinh vật mở đường cho cách mạng xanh phát triểntài liệu về môn kinh tế chính trịcâu hỏi trắc nghiệm về môn kinh tế chính trịbài thu hoạch về môn kinh tế chính trịnhững câu hỏi về môn kinh tế chính trịhỏi đáp về môn kinh tế chính trịmặc dù chi nhánh đã đạt được những kết quả rất đáng mừng nhưng việc thực hiện chính sách và công tác huy động vốn tại chi nhánh vẫn còn một số hạn chế cần khắc phụcmột số hạn chế cần khắc phụcgiải pháp để khắc phục những hạn chế về vấn đề hàng hoá trong ttckPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ