lý thuyết hoa học đầy đủ nhất cho năm học lớp 12 2017

Tổng hợp tóm tắt thuyết hóa học lớp 12 học kỳ II

Tổng hợp tóm tắt lý thuyết hóa học lớp 12 học kỳ II
... CuSO4 FeSO4 + Cu Fe + 2AgNO3 Fe(NO3)2 + 2Ag II Hợp chất sắt (II) : Hợp chất Fe (II) tác dụng với chất oxi hoá bị oxi hoá thành hợp chất Fe(III) Sắt (II) oxit: FeO a Trạng thái, màu sắc, tính tan: ... Chú ý: Cr không tan dung dịch HNO3 đặc nguội! II Hợp chất crom (II) : Hợp chất Cr (II) tác dụng với chất oxi hoá bị oxi hoá thành hợp chất Cr(III) Crom (II) oxit: CrO a Trạng thái, màu sắc, tính tan: ... Fe(NO3)3 + H2SO4 + 15NO2 + 7H2O III Hợp chất sắt(III) Sắt(III) oxit: Fe2O3 a Trạng thái, màu sắc, tính tan: Là chất rắn màu nâu đỏ, không tan nớc b Tính chất hoá học: - Tính chất oxit bazơ: Fe2O3...
 • 46
 • 3,116
 • 17

Thuyết Hóa Học Lớp 12

Lý Thuyết Hóa Học Lớp 12
... nâu ) Cu(OH)2 kết tủa đỏ gạch dd xanh lơ suốt kết tủa dạng kết tinh sủi bọt khí ko màu hóa đỏ hóa xanh hóa đỏ hóa xanh tím dd xanh -> đỏ gạch Trang ... nóng cho kết tủa Cu2O màu đỏ gạch + Anđehit + Glucôzơ + Mantozơ Fb Quachcongtuananh Trang LÝ THUYẾT HÓA HỮU CƠ Quách Công Tuấn Anh Peptit protein Peptit: Trong môi trường kiềm, peptit tác dụng ... tạ dd màu xanh lam phân tử saccarozo cấu tạo 1glucozo & fructozo Fb Quachcongtuananh Trang LÝ THUYẾT HÓA HỮU CƠ Quách Công Tuấn Anh 4, MANTOZO : - Thuốc thử : Td với Cu(OH)2 đun nóng tạo kết tủa...
 • 4
 • 119
 • 0

Tổng hợp thuyết hóa học lớp 12 hữu cơ

Tổng hợp lý thuyết hóa học lớp 12 hữu cơ
... Clo hóa PVC Phân loại Nguồn gốc Cách tổng hợp Thiên nhiên Tơ tổng hợp poliamit Trùng ngƣng Tơ tổng hợp poliamit Tơ tổng hợp poliamit Tơ tổng hợp poliamit Tơ tổng hợp polieste Trùng ngƣng Tơ tổng ... CH2=C(CH3)-CH=CH2 Phân loại Nguồn gốc Cách tổng hợp cao su tổng hợp trùng hợp cao su tổng hợp đồng trùng hợp cao su tổng hợp đồng trùng hợp Cao su isopren cao su tổng hợp trùng hợp Ca su thiên nhiên tự nhiên ... TỔNG HỢP DÃY ĐỒNG ĐẲNG VÀ CƠNG THỨC TỔNG QT LÍ THUYẾT - Trong hóa học, dãy đồng đẳng dãy hợp chất hữu với cơng thức tổng qt, với tính chất hóa học tƣơng tự diện nhóm chức, thể tính chất vật lý...
 • 47
 • 340
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm làm thế nào để dạy tốt tiết thuyết hóa học lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm làm thế nào để dạy tốt tiết lý thuyết hóa học lớp 8
... trình thuyết mơn hóa đặc biệt quan trọng, định thành cơng việc dạy học mơn hóa Tiết học thuyết cung cấp tồn kiết thức bản, nên cần nâng cao chất lượng tiết học thuyết, đòi hỏi học sinh ... đầy đủ, sinh động nội dung dạy, đạt hiệu tốt Trang Sáng kiến kinh nghiệm Trần Thò Thu Trang Mục tiêu tiết thuyết hóa 8: Sau tiết học thuyết, đòi hỏi học sinh phải xác định nắm vững nội dung ... kiến thức học .Tiết thuyết khơng dừng lại mà giúp học sinh khám phá, giải vấn đề, từ rèn luyện, phát triển tư duy, lực sáng tạo Đặc biệt tiết học thuyết rèn luyện, phát huy vận dụng thuyết...
 • 5
 • 176
 • 0

Tóm tắt công thức và thuyết hóa học lớp 11

Tóm tắt công thức và lý thuyết hóa học lớp 11
... hoỏ thp ca S nh SO2; H2S ; S Tớnh hỏo nc: H2SO4 chim nc ca nhiu cht vụ c v hu c C12(H2O )11 H SO d 12C + 11H2O Sn xut H2SO4 FeS2 SO2 SO3 H2SO4 nSO3(oleum) H2SO4 2+ Nhn bit SO4 bng dung ... Cú chu kỡ ln : Chu kỡ gm nguyờn t Z = ; Chu kỡ gm nguyờn t Z = 10 ; Chu kỡ gm nguyờn t Z = 11 18 ; Chu kỡ gm 18 nguyờn t Z = 19 36 ; Chu kỡ gm 18 nguyờn t Z = 37 54 ; Chu kỡ gm 32 nguyờn ... khụng oxi hoỏ kh Hocmai.vn Ngụi trng chung ca hc trũ Vit Tng i t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 11 - Ti liu Khai Test u xuõn 2014 b) Phng phỏp thng bng electron õy l phng phỏp quan trng cõn bng...
 • 77
 • 303
 • 1

toám tắt thuyết hóa học lớp 10

toám tắt lý thuyết hóa học lớp 10
... phân lớp : Trang Tóm tắt thuyết hố học lớp1 0 Phân Phân Phân Phân lớp s lớp p lớp d lớp f Số e tối đa 10 14 Cách ghi S2 p6 d10 f14 - Phân lớp đủ số electron tối đa gọi phân lớp electron bão hòa ... số thứ tự lớp Ví dụ: + Lớp thứ (lớp K,n=1) có phân lớp :s + Lớp thứ hai (lớp L,n=2) có phân lớp : s, p + Lớp thứ ba (lớp M,n=3) có phân lớp :s, p, d + Lớp thứ tƣ (lớp N,n=4) có phân lớp: s, p, ... Thứ tự lớp Trang Tóm tắt thuyết hố học lớp1 0 Tên lớp K L M N O P Q b.Phân lớp electron: - Các e phân lớp có mức lƣợng - Các phân lớp đƣợc kí hiệu chữ thƣờng : s, p, d, f,… - Só phân lớp = số...
 • 52
 • 437
 • 0

TÓM TẮT LÍ THUYẾT HÓA HỌC LỚP 12

TÓM TẮT LÍ THUYẾT HÓA HỌC LỚP 12
... Có dạng ăn mòn kim loại: Hóa học điện hóa Ăn mòn hóa học: q trình oxi hóa khử, e Kloại chuyển trực tiếp đến chất mơi trường Ăn mòn điện hóa a Khái niệm: q trình oxi hóa khử, tác dụng chất điện ... số thứ tự ) + Số lớp ↔ Chu ky + Số e lớp ngồi ↔ Số thứ tự nhóm (nhóm A)đ /v ngun tố s,p ↔ Hóa trị cao với oxi ( nhóm B : ngun tố d : Số e hóa trị = Số e lớp ng/cung + e phân lớp d chưa bão hòa ... thuốc súng không khói ƠN TẬP CHƯƠNG AMIN, AMINO AXIT, PROTEIN Tóm tắt thuyết Tác nhân R-NH2 Amin bậc C6H5 – NH2 Tính chất hóa học Amino axit protein H2N-CH-COOH NH-CH-CO-NH-CH-CO R R R...
 • 19
 • 311
 • 0

vận dụng thuyết hóa học phân tích trong giảng dạy nội dung chuẩn độ axit-bazơ ở trường chuyên, phục vụ bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế

vận dụng lý thuyết hóa học phân tích trong giảng dạy nội dung chuẩn độ axit-bazơ ở trường chuyên, phục vụ bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế
... hoc sinh gioi Quục gia, Quục tờ vi Húa hc phõn tớch T ú dng linh hot, hp lý thuyt Húa hc phõn tớch núi chung v thuyt chun axit-baz núi riờng ging dy húa hc trng chuyờn, phc v bi dng hc sinh ... ụ 100,00 ml dung dich NaOH bng dung dich HCl 0,010 M Nờu lng HCl tiờu th la 40,00 ml thỡ pH ca dung dch thu c bng 10,00 Tớnh th tớch dung dch HCl 0,010 M cn phi cho vo 100,00 ml dung dch NaOH ... Hc sinh A lớ lun rng i vi quỏ trỡnh on nhit thỡ = T1 V2 T1 vi = ú T2 = 23 Hc sinh B cho rng: U = Q + A = + = n.CV T T = T2 = T1 Hc sinh no núi ỳng? Hóy ch li sai ca Hc sinh Gii: - Hc sinh...
 • 101
 • 3,529
 • 8

Tổng ôn tập thuyết hóa học dùng cho kì thi quốc gia có giải chi tiết

Tổng ôn tập lý thuyết hóa học dùng cho kì thi quốc gia có giải chi tiết
... PHẨM CHINH PHỤC LÝ THUYẾT HĨA TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC – LOVEBOOK.VN Các chất vừa tính oxi hóa, vừa tính khử cần phải ngun tố chứa số oxi háo trung bình hợp chất, ngun tố thể tính oxi hóa ... C bên cạnh lại số oxi hóa l{ − + Với nhóm −CH −, C cộng hóa trị liên kết cộng hóa trị với ngun tử H v{ liên kết cộng hóa trị với ngun tử C kh|c bên cạnh lại số oxi hóa l{ − * Cacbon ... chất hóa học SO : + SO l{ oxit axit nên dễ t|c dụng với dung dịch kiềm 29| LOVEBOOK.VN BẢN THẢO ẤN PHẨM CHINH PHỤC LÝ THUYẾT HĨA TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC – LOVEBOOK.VN + Khi tham gian phản ứng oxi hóa...
 • 38
 • 3,851
 • 29

CÂU HỎI ÔN TẬP HÓA HỌC LỚP 12 ĐẦY ĐỦ NHẤT

CÂU HỎI ÔN TẬP HÓA HỌC LỚP 12 ĐẦY ĐỦ NHẤT
... vi dung dch HCl? A B C D 124 Nu thu phõn khụng hon ton pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thỡ thu c ti a bao nhiờu ipeptit khỏc nhau? 18 CU HI ễN TP HểA HC LP 12 A B C D 125 S amin thm bc mt ng vi ... COONa, HCOONa v CH3 - CH = CH - COONa Cõu 62 (C_07): un 12 gam axit axetic vi 13,8 gam etanol (cú H 2SO4 c lm xỳc tỏc) n phn ng t ti trng thỏi cõn bng, thu c 11 gam este Hiu sut ca phn ng este ... bc Cỏc cht Glucoz (C6H12O6), fomandehit (HCHO), axetandehit CH3CHO, Fomiatmetyl (H-COOCH3), phõn t u cú nhúm CHO nhng thc t gng ngi ta ch dựng: A CH3CHO B HCOOCH3 C C6H12O6 D HCHO D kin thc...
 • 41
 • 224
 • 0

bài giảng autocad 2007 đầy đủ nhất cho người mới học

bài giảng autocad 2007 đầy đủ nhất cho người mới học
... R10,11,12,13,14,2000,2002,2004, ,2007, 2008,2009 •1-2 Cách khởi động AutoCAD – Nháy đúp vào biểu tượng AutoCAD 2007 hình Destop – Hoặc vào Start / Program/ AutoCAD 2007 1-3 Giới thiệu hình AutoCAD 1-4 Cấu trúc chung lệnh AutoCAD ... ấm Save ) 5) Cứ vẽ xong 6) Trước thoát khỏi AutoCAD, cần kiểm tra, gõ lệnh ZOOM / All ghi l ệnh SAVE Bài Các khái niệm •1-1 Giới thiệu chung AutoCAD AutoCAD phần mềm trợ gíúp thiết kế máy tính ... AutoCAD 2007 TRÌNH TỰ VẼ TRÊN MÁY KHI CHƯA CÓ BẢN VẼ MẪU THEO TCVN 1) Khởi động máy tính - Khởi động AutoCAD 2) Chọn Start from Scratch, Chọn tiếp...
 • 27
 • 143
 • 1

VẬN DỤNG THUYẾT hóa học PHÂN TÍCH TRONG GIẢNG dạy nội DUNG CHUẨN độ OXI hóa KHỬ ở TRƯỜNG CHUYÊN, PHỤC vụ bồi DƯỠNG học SINH GIỎI QUỐC GIA, QUỐC tế

VẬN DỤNG lý THUYẾT hóa học PHÂN TÍCH TRONG GIẢNG dạy nội DUNG CHUẨN độ OXI hóa KHỬ ở TRƯỜNG CHUYÊN, PHỤC vụ bồi DƯỠNG học SINH GIỎI QUỐC GIA, QUỐC tế
... với Hóa học phân tích Từ vận dụng linh hoạt, hợp thuyết Hóa học phân tích nói chung thuyết chuẩn độ oxi hóa khử nói riêng giảng dạy hóa học trường chuyên, phục vụ bồi dưỡng học sinh giỏi ... Tìm hiểu việc vận dụng thuyết phản ứng oxi hóa khử giảng dạy hóa học phổ thông qua hệ thống tập, đề thi đại học, đề thi HS giỏi quốc gia Luận văn thạc sĩ khoa học hóa học Nội, 2003 [18] ... cực dung dịch trình chuẩn độ chất khử chất oxi hóa Ví dụ II.1.2 Tính ĐTĐ phép chuẩn độ dung dịch FeSO 0,0100 M dung dịch Br2 0,0100 M pH =0 [10] Phân tích: Đây phép chuẩn độ chất khử chất oxi...
 • 36
 • 192
 • 1

ứng dụng sơ đồ tư duy và các phương pháp ghi nhớ vào dạy học thuyết hóa học hữu cơ lớp 11 thpt ban nâng cao

ứng dụng sơ đồ tư duy và các phương pháp ghi nhớ vào dạy học lý thuyết hóa học hữu cơ lớp 11 thpt ban nâng cao
... PHÁP GHI NHỚ VÀO DẠY HỌC LÝ THUYẾT HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 11 BAN NÂNG CAO 2.1 VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP GHI NHỚ VÀO DẠY HỌC LÝ THUYẾT HÓA HỌC HỮU CƠ Ở LỚP 11 THPT BAN NÂNG CAO 2.1.1 Thí nghiệm hóa học ... ý phương pháp giảng dạy hóa học hữu 43 CHƯƠNG THIẾT KẾ VÀ VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP GHI NHỚ VÀO DẠY HỌC LÝ THUYẾT HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 11 BAN NÂNG CAO 45 2.1 VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP GHI ... 2.2.2.3 Một số đồ vẽ phần mềm iMindMap 87 2.3 VẬN DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY VÀO DẠY HỌC HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 11 BAN NÂNG CAO 89 2.3.1 Sử dụng đồ vào dạy học 89...
 • 137
 • 283
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tóm tắt lý thuyết hóa học lớp 12lý thuyết hóa học lớp 12lý thuyết hóa học lớp 12 chuẩn hk inhug dieu luu y ve ly thuyet hoa hoc lop 12cau hoi ly thuyet hoa hoc lop 12 ky 2cau hoi ly thuyet hoa hoc lop 12 vo coly thuyet hoa hoc lop 12lý thuyết hóa học lớp 10tóm tắt lý thuyết hóa học lớp 10tóm tắt lý thuyết hóa học lớp 9lý thuyết hóa học lớp 8tóm tắt lý thuyết hóa học lớp 8lý thuyết hóa học lớp 11lý thuyết hóa học lớp 9lý thuyết hoá học lớp 9Trung Quốc GSCMN1CHN1S3Cengage advantage books essentials of public speaking 5th edition cheryl hamilton test bankChemistry in context 6th edition american chemical society (AC test bankTrung Quốc GSCMN1CHN1(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) LCengage advantage books analyzing politics 5th edition ellen grigsby test bank(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) HOABài 2. Tìm hiểu chung về văn tự sựBusiness statistics in practice CANADIAN EDITION 2nd edition bowerman test bankBài 7. Em bé thông minhBài 10. Ếch ngồi đáy giếngBài 8. Ngôi kể trong văn tự sự(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) SINHBusiness ethics ethical decision making and cases 10th edition ferrell test bankBusiness ethics ethical decision making and cases 11th edition ferrell test bankBusiness math using excel 2nd edition burton test bankBusiness driven information systems 3rd edition paige baltzan test bankBusiness driven information systems 5th edition baltzan test bankBusiness ethics a textbook with cases 8th edition shaw test bankBusiness and professional communication KEYS for workplace excellence 2nd edition quintanilla test bank