Giáo trình anh văn 2

Giáo trình anh văn chuyên ngành công nghệ sinh học

Giáo trình anh văn chuyên ngành công nghệ sinh học
... biology, a host is an organism that harbors (cho ẩn náu) a virus or parasite Parasite (n): vât ký sinh Submicroscopic (adj): siêu hiển vi protein coat (n) : lớp bọc protein gene therapy (n) : liệu ... biểu gene Transcript (v) – transcription (n): phiên mã Sequence (v,n) – sequencing (n) : xác đònh trình tự - DNA sequencing technique Protein - coding gene (noun phrase) Gene (n) – genetic (adj) ... thay đổi Mutate (v) – mutant (adj) - mutation (n): đột biến Proliferate (v) – proliferation (n): sinh sôi, nảy nở For instance = for example Insight Genotype -> phynotype (n) : kiểu hình GRAMMAR...
 • 32
 • 984
 • 3

Giáo trình anh văn 1 dành cho lớp anh văn tại chức pot

Giáo trình anh văn 1 dành cho lớp anh văn tại chức pot
... enjoy 13 join 14 divide 15 kiss Exercise 61: Put the verbs in V2 and V3 V1 V2 buy come bring send catch bring spend teach drink 10 read 11 write 12 meet 13 run 14 give 15 drive 16 know 17 get 18 ... lunch at 12 o’clock I read Times everyday 10 Peter goes to school by bus 11 David has house in London 12 What time you go to v bed? 13 I like playing v volleyball on beach 14 Please ... 3.animal 4.dictionary 5.Boss 6.chair 7.babby 8.child 9.tomato 10 .city 11 .woman 12 .ear 13 boy 14 sandwich 15 .essay Articles Exercise 19 : Write a/ an dog uniform supermaket umbrella accident...
 • 24
 • 222
 • 1

Giáo trình anh văn chuyên ngành môi trường 1

Giáo trình anh văn chuyên ngành môi trường 1
... with the problem _ 10 Watching certain television programs are a good way to educate children _ 11 Some of the builders are going to return to work tomorrow _ 12 One thousand dollars ... (have) no knowledge of the law 10 The fishermen……………………… (catch) over two tons of cod each week 11 More than one of the prisoners ……………………… (escape) from prison each year 12 The doctors in the hospital……………………… ... director's new policy 13 The manager, as well as the players, ……………………… (be) happy with the win 14 14 When autumn……………………… (arrive), the leaves begin to fall from the trees 15 Parents often………………………...
 • 9
 • 712
 • 8

Giáo trình Anh văn chuyên ngành Nghề: Điện tử công nghiệp Trình độ: Trung cấp (Tổng cục Dạy nghề)

Giáo trình Anh văn chuyên ngành Nghề: Điện tử công nghiệp Trình độ: Trung cấp (Tổng cục Dạy nghề)
... chương trình đào tạo ngành Điện tử công nghiệp trường Cao Đẳng Nghề, Tiếng Anh chuyên ngành Điện tử công nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng, bối cảnh hội nhập hợp tác quốc tế Tiếng Anh chuyên ngành ... điện điện tử cơng nghiệp tiếng anh - Đọc hiểu tài liệu tiếng anh lĩnh vực điện điện tử cơng nghiệp, cĩ khả giao tiếp sử dụng anh văn lĩnh vực điện điện tử tự tin mơi trường làm việc doanh nghiệp ... chuyên ngành Điện iện từ tiếng Anh - Đọc hiểu thiết bị điện, khí cụ điện, linh kiện điện tử tiếng anh - Hiểu số thiết bị, ký hiệu điện điện tử tiến anh - Đọc số tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng ngành điện...
 • 165
 • 1,923
 • 7

Giáo trình anh văn chuyên ngành nghề điện tử công nghiệp trình độ cao đẳng (tổng cục dạy nghề)

Giáo trình anh văn chuyên ngành  nghề điện tử công nghiệp  trình độ cao đẳng (tổng cục dạy nghề)
... chương trình đào tạo ngành Điện tử công nghiệp trường Cao Đẳng Nghề, Tiếng Anh chuyên ngành Điện tử công nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng, bối cảnh hội nhập hợp tác quốc tế Tiếng Anh chuyên ngành ... biên soạn giáo trình đào tạo nghề Điện tử công nghiệp trình độ CĐN, TCN, Giáo trình mô đun Tiếng Anh chuyên ngành giáo trình mô đun biên soạn theo nội dung chương trình khung Bộ Lao động Thương ... điện điện tử cơng nghiệp tiếng anh - Đọc hiểu tài liệu tiếng anh lĩnh vực điện điện tử cơng nghiệp, cĩ khả giao tiếp sử dụng anh văn lĩnh vực điện điện tử tự tin mơi trường làm việc doanh nghiệp...
 • 166
 • 272
 • 2

Giáo trình anh văn căn bản 1

Giáo trình anh văn căn bản 1
... SEVEN 13 THIRTEEN 19 NINETEEN TWO EIGHT 14 FOURTEEN 20 TWENTY THREE NINE 15 FIFTEEN 21 TWENTY-ONE… FOUR 10 TEN 16 SIXTEEN 30 THIRTY FIVE 11 ELEVEN 17 SEVENTEEN 31 THIRTY-ONE SIX 12 TWELVE 18 EIGHTEEN ... fridge bath 43 chair 11 cupboard 16 sofa shower 21 TV 26 stereo wardrobe bookcase 12 armchair 13 computer 17 chest of drawers cooker 14 oven 18 telephone 10 washbasin 15 toilet 19 lamp 20 22 alarm ... every morning 10 the bank closes at o’clock 46 UNIT Vocabulary C E K F 11 M 12 O B G 13 N D I 14 H R 1 TRAIN BUS Pierre and Arlette BOAT Ben Ming Ben Pierre & Arlette Ming A 10 J 15 L R–2 Janet...
 • 54
 • 121
 • 0

Giáo trình anh văn căn bản 2

Giáo trình anh văn căn bản 2
... Lời mở đầu Giáo trình Anh văn biên soạn nhằm giúp sinh viên tự trao dồi kiến thức tiếng Anh mức độ Giáo trình cung cấp cho sinh viên tảng tiếng Anh dùng cho giao tiếp hàng ngày ... giúp sinh viên làm quen với kỹ đọc tiếng Anh Đề thi mẫu cuối giáo trình giúp sinh viên làm quen với dạng đề thi kết thúc môn học Phần đáp án cuối giáo trình giúp sinh viên kiểm tra kết phần tập ... câu hỏi giá với HOW MUCH) Computer $24 00 Jeans $45 Shoes $50 Watch $ 120 T-shirt $15 Gloves $10 Pants $28 Jacket $21 0 37 How much is the computer? - It is $24 00 How much are the shoes? - They...
 • 67
 • 226
 • 0

Giáo trình anh văn căn bản 3

Giáo trình anh văn căn bản 3
... Lời mở đầu Giáo trình Anh văn biên soạn nhằm giúp sinh viên tự trao dồi kiến thức tiếng Anh mức độ Giáo trình cung cấp cho sinh viên tảng tiếng Anh dùng cho giao tiếp hàng ngày ... giúp sinh viên làm quen với kỹ đọc tiếng Anh Đề thi mẫu cuối giáo trình giúp sinh viên làm quen với dạng đề thi kết thúc môn học Phần đáp án cuối giáo trình giúp sinh viên kiểm tra kết phần tập ... vựng ngữ pháp Mong giáo trình phần hỗ trợ việc tự học tiếng Anh sinh viên tốt Table of Contents Unit 1: What’s The Matter? page 01 Unit 2: It’s A Very Exciting City! page 10 Unit 3: Have You Ever...
 • 70
 • 309
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN MẪU GIÁO ppt

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN MẪU GIÁO ppt
... quan tâm sát giáo viên Tài liệu : Giáo trình theo tiêu chuẩn quốc tế, áp dụng cho trẻ em nước tiếng Anh quốc ngữ Vì thế, bé nhận phương pháp giảng dạy môi trường rèn luyện tiếng Anh bạn bè quốc ... hỏi thông dụng tiếng Anh Năng động, hoạt bát, nhạy bén, dạn dĩ, ứng xử linh hoạt tình tiếng Anh Sau hoàn thành cấp độ, em nhận CHỨNG CHỈ chứng nhận khả Anh ngữ bé Trung tâm Anh Ngữ Quốc Tế Mekong ... Phụ huynh gián dõi trình học tập bé, kịp thời giúp đỡ bé học tốt Quí Phụ huynh thật yên tâm Trung tâm thường xuyên tổ chức buổi chuyên đề Hướng Dẫn Phụ Huynh Làm Gia Sư Tiếng Anh để giúp cho quí...
 • 5
 • 334
 • 0

Giáo trình thủy văn công trìnhanh tuấn

Giáo trình thủy văn công trình  lê anh tuấn
... trçnh thy låüi, khai hoang måí räüng diãûn têch canh tạc, xáy dỉûng nh mạy cäng nghiãûp, träưng hồûc phạ rỉìng, Nhán täú ny cọ thãø thay âäøi nhanh hồûc cháûm, cọ thãø mang qui lût hồûc qui lût ... VÀN CÄNG TRÇNH Lã Anh Tún DNG CHY NHÁN TÄÚ KHÊ TỈÅÜNG + MỈA + BÄÚC HÅI + GIỌ, NHIÃÛT ÂÄÜ + v.v (BIÃÚN ÂÄØI NHANH) Hçnh 1.2 NHÁN ... âäü quạ låïn • Nỉåïc ráút khọ bay håi ÅÍ 20 °C, mún lêt nỉåïc bäúc håi phi täún 539.500 calori Âàûc ny ca nỉåïc â cỉïu sỉû säúng bë khä hẹo nhanh chọng v giụp cho cạc ngưn nỉåïc khäng bë khä hản,...
 • 86
 • 36
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình anh văngiáo trình anh văn giao tiếpgiáo trình anh văn 7giáo trình anh văn lớp 6giáo trình anh văn thiếu nhigiáo trình anh văn chuyên ngành môi trườnggiáo trình anh văn cho thiếu nhidownload giáo trình anh văn thiếu nhigiáo trình anh văn chuyên ngành nhiệt lạnhgiáo trình anh văn chuyên ngànhgiáo trình anh văn cho trẻ emgiáo trình anh văn vỡ lònggiáo trình anh văn xây dựnggiáo trình anh văn chuyên ngành xây dựnggiáo trình anh văn tổng quátUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 6. CompetitionsỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 3. A trip to the countrysidechương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIKHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGPPCT KHTN6 2017 2018Vận động tại quảng trịIZOME hóa trong hóa dầuUnit 4. Big or small?Tìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆPDạy học đồng loạt cả lớpTHIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC NƯỚC MẮT NHÂN TẠO10 chiến lược facebook marketingBáo Cáo Môn Gia Công Áp Lực (Công Nghệ Dập Tấm)Bài tập chia dạng đúng của từ có ĐÁP ÁN KÈM THEOGRAMMAR câu điều kiện và đảo ngữ