Danh mục mã HS PHỤ TÙNG, LINH KIỆN ÔTÔ

Bài soạn phụ lục danh mục thông tin minh chứng

Bài soạn phụ lục danh mục mã thông tin minh chứng
... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 thông tin, minh chứng Dự kiến thông tin minh chứng cần thu thập H4.04.01.02 Quy chế chuyên môn H4.04.01.03 Sơ kết công ... H7.07.04.02 137 H7.07.04.03 Dự kiến thông tin minh chứng cần thu thập Sơ đồ nhà trường Nghị hội nghị phụ huynh học sinh năm học Quy chế làm việc quan Biên họp ban đại diện phụ huynh học sinh năm học Kế ... GV HT PHT HT BT Đoàn HT GVCN Tổ CN HT HT HT HT HT HT HT HT- Trạm y tế HT PHT XI Ghi STT thông tin, minh chứng 93 94 95 96 97 H4.04.09.02 H4.04.09.03 H4.04.10.01 H4.04.11.01 H4.04.11.02 98 H4.04.11.03...
 • 6
 • 405
 • 1

Tài liệu Phụ lục số 04: Danh mục số chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia pptx

Tài liệu Phụ lục số 04: Danh mục mã số chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia pptx
... 46 chương trình mục tiêu số chương trình, nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình mục tiêu Tên chương trình, mục tiêu tiểu chương trình, nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình, mục tiêu 0115 Dự án ... chương trình mục tiêu số chương trình, nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình mục tiêu Tên chương trình, mục tiêu tiểu chương trình, nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình, mục tiêu 0033 Dự án bảo đảm ... (KX.10) 50 chương trình mục tiêu số chương trình, nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình mục tiêu Tên chương trình, mục tiêu tiểu chương trình, nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình, mục tiêu 0228...
 • 10
 • 510
 • 1

Tài liệu Phụ lục số 3 Danh mục số nội dung kinh tế doc

Tài liệu Phụ lục số 3 Danh mục mã số nội dung kinh tế doc
... 9989 Mục, Tiểu mục chi ngân sách nhà nước (Phần II) - Các số có ký tự N4 với giá trị chẵn không (0) dùng để Mục Giữa Mục cách 50 giá trị; giá trị liền sau giá trị Mục để số hoá Tiểu mục Mục ... nước tài - ngân sách, ), hạch toán báo cáo theo nội dung quy định ký tự N1N2N3N4 theo Quyết định số 33 /2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 Bộ trưởng Bộ Tài chính, không hạch toán, báo cáo chi tiết nội dung ... khác * Các nội dung phân loại để quản lý chi tiết riêng nội quan, đơn vị ngành Tài số ký tự - N5N6 có giá trị từ 00 đến 99 Các Tiểu mục yêu cầu quản lý chi tiết, ký tự N5N6 phản ánh số 00; trường...
 • 2
 • 571
 • 2

Tài liệu Phụ lục số 2 Danh mục số ngành kinh tế pptx

Tài liệu Phụ lục số 2 Danh mục mã số ngành kinh tế pptx
... II DANH MỤC MÃ SỐ NGÀNH KINH TẾ (LOẠI, KHOẢN): số Loại TÊN GỌI Ghi Khoản 25 0 THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG VÀ 25 1 Xuất sách, ấn phẩm định kỳ hoạt động xuất khác 27 9 Dịch vụ tư vấn ... môi trường hạch toán Khoản 28 1 - Lưu trữ hồ sơ địa nghiệp số Loại TÊN GỌI Ghi Khoản kinh tế khác như: hoạt động trung tâm thông tin ngành (trừ trung tâm thông tin ngành văn hóa) 433 Quảng cáo ... gồm hoạt động thị trường tài tài khác khác; chi cho quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế; cho vay Chính phủ để đầu tư phát triển cho vay lại; hỗ trợ cho kinh doanh công ty tài chính; chi tham gia góp...
 • 6
 • 342
 • 1

Danh mục số các cơ quan nhà nước ở trung ương

Danh mục mã số các cơ quan nhà nước ở trung ương
... B26 Kiểm toán Nhà nước 44 B30 Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 45 B31 Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Danh sách có 45 đơn vị) DANH MỤC MÃ SỐ CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ĐỊA PHƯƠNG (Ban hành ... Yên Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Nông Tỉnh Khánh Hòa Ghi Cấp Lấy tỉnh cũ Cấp Lấy tỉnh cũ Cấp 45 T42 Tỉnh Lâm Đồng 46 T43 Tỉnh Bình Dương 47 T65 Tỉnh Bình Phước 48 T44 Tỉnh Ninh Thuận 49 ... Quyết định số 93/2005/QĐ-BNV ngày 30/08/2005 Bộ trưởng Bộ Nội vụ) Số TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 số (Code) T01...
 • 4
 • 787
 • 0

Danh mục số ngành kinh tế

Danh mục mã số ngành kinh tế
... động khai thác liệu kinh tế, tài chính, thống kê, kỹ thuật quan Khoản 438 Hoạt động dịch vụ lao động việc làm Loại, Khoản số Tên gọi Khoản 441 Hoạt động đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch ... vào Khoản 431) Loại, Khoản số Tên gọi Ghi Khoản 373 Hoạt động khoa học công nghệ khác - Bao gồm điều tra thuộc tất ngành khoa học (được bố trí dự toán từ nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học) ... tổ chức kinh tế nước theo quy định Nhà nước Bao gồm hoạt động quán rượu, bia, quầy bar dịch vụ phục vụ đồ uống khác - Thu từ quỹ dự trữ tài theo định cấp có thẩm quyền Loại, Khoản số Tên gọi...
 • 15
 • 739
 • 0

Danh mục số ngành kinh tế (Mục,tiểu mục)

Danh mục mã số ngành kinh tế (Mục,tiểu mục)
... nước Mục 0008 Vay Quỹ tích luỹ trả nợ Mục 0011 Vay ngân sách cấp số Mục Mục 0049 số Tiểu mục TÊN GỌI Vay khác MỤC TẠM CHI CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NSNN Mục 0051 Chi tạm ứng hành nghiệp Mục 0052 ... Tiểu mục 7158 số Mục số Tiểu mục 7199 Mục Tiểu mục 7200 TÊN GỌI Khác Trợ giá theo sách Nhà nước 7201 Trợ giá 7202 Trợ cước vận chuyển 7203 Cấp không thu tiền số mặt hàng 7249 Khác Mục 7250 ... khác Mục 1350 Tiểu mục Thuế chuyển quyền sử dụng đất 1351 1352 Đất nông nghiệp 1354 Đất ngư nghiệp 1399 Mục Đất xây dựng 1353 số Mục Đất Đất dùng cho mục đích khác số Tiểu mục 1400 Tiểu mục...
 • 44
 • 905
 • 0

Danh mục ngành đúng, phù hợp, ngành gần và các môn học bổ sung

Danh mục ngành đúng, phù hợp, ngành gần và các môn học bổ sung
... tính toán, kỹ thuật tính toán trường đại học khác; Ngành gần môn học Bổ sung kiến thức Ngành gần Nhóm 2: Các ngành Công nghệ, Kỹ thuật, Khoa học tự nhiên, Kiến trúc, Xây dựng, Môi trường, Nông ... 40 30 40 30 40 3 3 Nhóm 2: Ngoài môn học Nhóm phải học thêm môn sau: Cấu trúc liệu giải thuật Kiến trúc máy tính 40 30 Phụ lục số 2: DANH MỤC CÁC MÔN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC DỰ THI TUYỂN SINH TRÌNH ... 60480101; Ngành / Chuyên ngành phù hợp - Các chuyên ngành Quản trị kinh doanh Các trường đại học khác - Công nghệ thông tin; - Kỹ thuật phần mềm; - Hệ thống thông tin; - Tin học; - Tin học ứng...
 • 3
 • 330
 • 0

Danh mục số ngành kinh tế

Danh mục mã số ngành kinh tế
... khoa học, đào tạo, y tế, nghiệp kinh tế hạch toán vào Loại tương ứng - Loại trừ hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, y tế hạch toán vào Loại tương ứng 11 Loại, Khoản số Tên gọi Ghi Khoản ... hoạt động khai thác liệu kinh tế, tài chính, thống kê, kỹ thuật Hoạt động dịch vụ lao động việc làm 10 Loại, Khoản số Tên gọi Khoản 441 Hoạt động đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch dịch ... vào Khoản 431) Loại, Khoản số Tên gọi Ghi Khoản 373 Hoạt động khoa học - công nghệ khác - Bao gồm điều tra thuộc tất ngành khoa học (được bố trí dự toán từ nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học)...
 • 14
 • 347
 • 1

Quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm

Quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm
... Quy t định gọi tắt phụ gia thực phẩm danh mục Danh mục chất phụ gia phép sử dụng thực phẩm bao gồm: a Giới hạn tối đa chất phụ gia thực phẩm; b Giới hạn tối đa chất tạo hương thực phẩm Sử dụng chất ... thường theo quy định pháp luật Phần II CÁC CHẤT PHỤ GIA ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRONG THỰC PHẨM Phần II Mục DANH MỤC CÁC CHẤT PHỤ GIA THỰC PHẨM XẾP THEO NHÓM CHỨC NĂNG INS CHỨC NĂNG KHÁC TÊN PHỤ GIA Tiếng ... khác thực phẩm; - Lượng phụ gia thực phẩm sử dụng phải phù hợp với công bố nhà sản xuất chứng nhận quan có thẩm quy n f Các chất Danh mục chất phụ gia phép sử dụng thực phẩm ban hành kèm theo Quy t...
 • 118
 • 1,158
 • 5

DANH MỤC CÁC CHẤT PHỤ GIA THỰC PHẨM

DANH MỤC CÁC CHẤT PHỤ GIA THỰC PHẨM
... tạo xốp Tăng độ phồng xốp Tạo thực phẩm đông xốp, vón, chống điều chỉnh độ axit 22 Chất xử lý bột 23 Các chất tạo hương Tạo hương cho thực 63 phẩm Danh mục chất phụ gia theo tiêu chuẩn INS List ... cấu chất độn, tạo bọt 20 trúc tăng độ dày thực phẩm 15 Các chất làm ẩm Hút nước, làm tăng Nhũ hóa, ổn đònh, độ ẩm thực phẩm làm dày, điều chỉnh độ axit 16 Các chất làm rắn Làm tăng tính rắn Chất ... thạch, E330: acid citric sản phẩm đồ uống có vò chua… Có nhiều chất phụ gia mang tính chất ứng dụng khác loại thực phẩm: chẳng hạn chất chống oxy hoá có chất tan dầu, có chất tan nước, nhiên tuỳ...
 • 57
 • 758
 • 8

Danh mục các chất phụ gia thực phẩm

Danh mục các chất phụ gia thực phẩm
... tạo xốp Tăng độ phồng xốp Tạo thực phẩm đông xốp, vón, chống điều chỉnh độ axit 22 Chất xử lý bột 23 Các chất tạo hương Tạo hương cho thực 63 phẩm Danh mục chất phụ gia theo tiêu chuẩn INS List ... cấu chất độn, tạo bọt 20 trúc tăng độ dày thực phẩm 15 Các chất làm ẩm Hút nước, làm tăng Nhũ hóa, ổn đònh, độ ẩm thực phẩm làm dày, điều chỉnh độ axit 16 Các chất làm rắn Làm tăng tính rắn Chất ... thạch, E330: acid citric sản phẩm đồ uống có vò chua… Có nhiều chất phụ gia mang tính chất ứng dụng khác loại thực phẩm: chẳng hạn chất chống oxy hoá có chất tan dầu, có chất tan nước, nhiên tuỳ...
 • 57
 • 491
 • 9

Gián án Danh mục thông tin và minh chứng

Gián án Danh mục mã thông tin và minh chứng
... dạy mơn 15/10/2010 GV Nơi ban hành Stt 72 thơng tin, Tên thơng tin minh chứng Số, ngày / tháng minh chứng ban hành [H4 01 03] Biên kiểm tra hồ sơ giáo án tổ 9/2010 trưởng [ H4 02 01] Phiếu dự ... Stt 11 thơng tin, minh chứng [H2.2.01.08] Tên thơng tin minh chứng 12 13 [H2.2.01.08] [H2.2.02.01] 14 [H2.2.03.01] Quyết định thành lập Ban phụ trách Đội Danh sách lớp Tờ trình ... 29/10/2010 Lưu trường thư Lưu Thư viện trường THCS thái viện Stt thơng tin, minh chứng Tên thơng tin minh chứng Số, ngày / tháng ban hành Nơi ban hành Ghi Bình Trung 86 [H4.4.09.01] 87 [H4.4.09.02]...
 • 10
 • 242
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phụ tùng linh kiện ô tôrà soát lại thuế suất thuế nhập khẩu để khuyến khích nội địa hoá khắc phục tình trạng thuế nhập khẩu nguyên liệu phụ tùng linh kiện cao hơn nhập khẩu thành phẩmlap danh muc vat tu phu tung may bay va danh gia kha nang noi dia hoadanh mục mã số hsdanh mục mã số chương phụ lục số 01danh mục mã số ngành kinh tế phụ lục số 02danh mục mã hàng hóa hs của việt namdanh mục ma túymã số phụ tùngdanh mục mã số các cấp ngân sáchdanh mục mã nhiệm vụ chidanh mục mã số nguồndanh mục mã số nội dung kinh tếdanh mục mã số ngành kinh tếdanh mục mã sốĐánh giá thực hiện đổi mới CT GDPT 2017Đề thi HSG mẫuChuyên đề giải Toán bằng cách lập phương trìnhCác dạng bài rút gọn Toán 12Đề Cương Hóa 11Đề Cương Hóa 8Đề thi giữa HKI (THPT Tam Hiệp)49 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 7 TPHCM CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾTnhờ thầy minh Sang và mọi người nhéBài thi số 3 lớp 4 vòng 15 docCấp số hay giải chi tiếtLuyện tập Trang 52kiêm tra đại số chương 1 có ma trậnĐề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam năm 2004-2005Số 0 trong phép cộngPhép cộng trong phạm vi 4Tài liệu hỗ trợ giáo viên khá chi tiết và hayĐề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam năm 2003-2004Đề cương toán 6Kiểm ta 15 phút ngư văn 8(hk1)