Bộ đề thi kiểm tra hóa 8

bộ đề thi kiểm tra học kỳ hóa lớp 9

bộ đề thi kiểm tra học kỳ hóa lớp 9
... BaCl2 dùng cho phản ứng ( Biết Na = 23; C = 12; O = 16; Ba = 137; Cl = 35,5 ) Đề 2) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN HÓA HỌC Lớp I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: Em khoanh tròn vào chữ A, B, C, D mà em cho Câu 1/ ... thay đổi không đáng kể ) Cho biết: Zn =65 ; O = 16 ; Cl =35,5 ; H =1 ; P =31 Đề 4) ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn : HÓA HỌC PHẦN I: TRẮC NGHIỆM Khoanh tròn vào chữ A B,C,D trước phương án chọn Câu ... khối lượng kẽm tham gia phản ứng b Tính khối lượng dung dịch HCl cần dùng Đề 5) ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn : HÓA HỌC I/ TRẮC NGHIỆM : Hãy khoanh tròn vào chữ A,B,C,D câu để chọn phương án...
 • 12
 • 2,251
 • 60

Bộ đề thi kiểm tra toán học lớp 9

Bộ đề thi kiểm tra toán học lớp 9
... klhoàn thi n lời giải toán gt l=8cm ˆ CBO =600 kl: h=? Sxq=? Vnón =? BIỂU ĐIỂM Câu 4đ Mỗi cặp nối 0,75đ Câu2 : h= 48 cm Sxq=32∏cm2 Vnón = B ĐỀ KIỂM TRA 45’ HÌNH HỌC Tuần 28.Tiết 57 Kiểm tra chương ... O’B ⇒đường tròn ngoại tiếp ∆ BHC có tâm O’ bán kính R D ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Thời gian làm 120’ Tuần 34 Tiết 68, 69 :Kiểm tra cuối năm Đề số I Câu1 a Chọn kết Căn bậc hai 225 A: 225 B: 15 C: 225 ... điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn toán lớp A .Đề kiểm tra 15’ Hình học Đề số I Câu (4điểm ) Cho xÂy khác góc bẹt Đường tròn(O;R)tiếp xúc với hai cạnh...
 • 28
 • 554
 • 0

BỘ ĐỀ THI & KIỂM TRA NGỮ VĂN 6-7-8-9

BỘ ĐỀ THI & KIỂM TRA NGỮ VĂN 6-7-8-9
... lỗi tả nhiều đề kiểm tra chất lợng học kì năm học 2008 - 2009 Môn : Ngữ văn (Thời gian: 90 phút làm bài) I Trắc nghiệm :(3,0 điểm) Dựa vào hiểu biết em văn Mẹ hiền dạy (Ngữ văn tập 1), em ... h u y ệ n L i ê n h ệ (0,75 điểm) đề kiểm tra học kì I Năm học 2008 - 2009 Môn : Ngữ Văn 7(Thời gian làm 90 phút) I Phần trắc nghiệm (3 điểm): Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi cách khoanh tròn ... Điểm 0: Bài bỏ giấy trắng lạc đề hoàn toàn Đề kiểm tra cuối học kỳ I Năm học 2008 2009 Môn: Văn 8(thời gian làm bài: 90 phút) I Trắc nghiệm (3 điểm) Đọc kỹ đoạn văn sau trả lời câu hỏi Chao...
 • 8
 • 890
 • 3

Đề thi kiểm tra hóa học Amin

Đề thi kiểm tra hóa học Amin
... phản ứng chứng tỏ aminoaxit A có tính oxi hóa – khử B có tính bazơ C có tính chất lưỡng tính D có tính axit Câu 13: Dung dịch sau làm quỳ tím chuyển màu xanh: A anilin B metylamin C glyxin D Alanin ... phản ứng, khối lượng muối thu 11,1 gam Giá trị m A 8,9 B 7,5 C 9,8 D 9,9 - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 136 ... C Lòng trắng trứng D H2N – CH(CH)3 – CO – NH – CH2 – COOH Câu 19: C3H7O2N có đồng phân amino axit có nhóm amino vị trí α? A B C D Câu 20: Cho m gam CH3-CH(NH2)-COOH phản ứng hết với dung dịch...
 • 2
 • 195
 • 1

Bộ đề thi kiểm tra HH 10 Chương Halogen - Cơ bản & Nâng Cao

Bộ đề thi kiểm tra HH 10 Chương Halogen - Cơ bản & Nâng Cao
... - = - 05 - / - - 09 - - - ~ 13 ; - - - 02 - / - - 06 - - - ~ 10 - - = - 14 - - - ~ 03 - - = - 07 - / - - 11 - - = - 15 - / - - 04 - / - - 08 - / - - 12 ; - - - 16 - - - ~ 01 ; - - - 05 - - - ~ ... 09 - - = - 13 ; - - - 02 - / - - 06 - - = - 10 - - = - 14 - - = - 03 - - - ~ 07 - / - - 11 - - - ~ 15 - / - - 04 - - = - 08 - - = - 12 - - - ~ 16 - / - - 01 - - - ~ 05 ; - - - 09 - - = - 13 - ... mã đề: 145 01 - / - - 05 - / - - 09 - - = - 13 ; - - - 02 - - - ~ 06 - - - ~ 10 - - - ~ 14 - - - ~ 03 - / - - 07 ; - - - 11 - - = - 15 - / - - 04 - / - - 08 - / - - 12 - - - ~ 16 - - - ~ 01 - -...
 • 72
 • 400
 • 3

bộ đề thi kiểm tra các học kỳ THCS

bộ đề thi kiểm tra các học kỳ THCS
... nên A’B’ = OI = 6cm ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ II (®Ị9) Năm học: 2010-2011 Mơn thi: VẬT LÝ Thời gian làm 45 phút PHẦN I: ( 3,5 điểm ) Hãy ghi câu mà em chọn vào giấy kiểm tra a) Cách làm tạo dòng điện ... ghi (0,25 điểm) (Lưu ý : Nếu học sinh có cách giải khác phù hợp với cách giải giải vật lý mà cho kết ghi điểm tối đa theo phần mục ghi trên) 13 ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010-2011 MƠN Vật lý 9(®Ị6) ... A' = ˆ1 = 900 nên A’B’ = OI = 6cm ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010-2011 MƠN Vật lý (®Ị7) Thời gian làm bài: 45phút; (12 câu trắc nghiệm tự luận) I/ TRẮC NGHIỆM: ( Học sinh chọn câu trả lời nhất, câu...
 • 30
 • 190
 • 0

Bo de thi kiem tra chat luong hoc ki II

Bo de thi kiem tra chat luong hoc ki II
... CD c) CA = CB d) AC song song víi DE e) Ba ®iĨm A, B, C th¼ng hµng C©u 5: T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cđa biĨu thøc: A = x − 2001 + x − §Ị KI M TRA CHÊT L¦ỵNG HäC K× iI ( §Ị sè IV) M«n: To¸n - Thêi gian ... vu«ng gãc víi BC C©u 5: T×m x biÕt: x + x + x + x +1 + = + 2007 2008 2009 2010 §Ị KI M TRA CHÊT L¦ỵNG HäC K× iI (§Ị sè V) M«n: To¸n - Thêi gian lµm bµi: 90 -C©u 1: T×m c¸c sè a, b, c, ... C©u 5: TÝnh f(100), biÕt: f(x) = x8 -101x7 + 101x6 - 101x5 + …+ 101x2 -101x +25 §Ị KI M TRA CHÊT L¦ỵNG HäC K× iI ( §Ị sè VI) M«n: To¸n - Thêi gian lµm bµi: 90 -C©u 1: Ba đội máy cày,...
 • 3
 • 162
 • 0

bo de thi kiem tra hsg

bo de thi kiem tra hsg
... raining,so we decided to postpone our camping >Because 2.I bought a new computer.It cost me a lot of money.(which) 3.I think it would be a good idea to take the train ... is everything around us, both natural and made by man A major problem in the world today is the destruction of the natural environment This is a complicated problem We burn fuel, and this causes ... the (7) is a wonderful invention of modern life It makes our world a (8) village A Choose the correct word to fill in the blanks: (2pts) A develop B to develop C developing D developed A Does...
 • 31
 • 142
 • 0

Bộ đề thi kiểm tra Văn 8

Bộ đề thi kiểm tra Văn 8
... thức ) ……………………… ĐỀ KIỂM TRA HỌC LÌ II - MÔN NGỮ VĂN KHỐI - NĂM HỌC: 2014-2015 Thời gian: 90’( không kể thời gian phát đề) (Lưu ý: Học sinh làm giấy thi, không làm đề thi. ) ĐỀ KIỂM TRA PHẦN 1: (6 ... phát huy nét đẹp văn hóa dân tộc (1,5 điểm) PHẦN 2: ( điểm ) TẠO LẬP VĂN BẢN Đề bài: Từ nội dung văn “Bàn luận phép học” Nguyễn Thi p, viết văn nghị luận trình bày ý kiến em vấn đề học tập Gợi ... học tập em.” Hãy viết văn nghị luận trình bày ý kiến em nội dung lời dặn Bác HẾT ĐÁP ÁN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN THI: NGỮ VĂN Phần I: Đọc hiểu văn (6 điểm) Câu 1:...
 • 15
 • 124
 • 0

bộ đề thi kiểm tra học kỳ 1 môn vật lý lớp 12

bộ đề thi kiểm tra học kỳ 1 môn vật lý lớp 12
... 13 A 14 B 15 B 16 C 17 B 18 C 19 B 20D 21D 22C 23A 24B 25C 26A 27A 28D 29B 30A 31D 32D 33B 34A 35C 36B 37A 38D 39B 40A 41C 42C ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (2 013 – 2 014 ) MÔN: VẬT LÝ Thời gian: 60 phút Câu 1: ... ĐỀ 1. A 2.A 3.C 4.A 5.D 6.C 7.D 8.B 9.A 10 .B 11 .B 12 .A 13 .B 14 .A 15 .A 16 .C 17 .D 18 .A 19 .C 20.C 21. B 22.B 23C 24B 25D 26D 27.C 28.D 29.C 30.D 31. A 32.B 33.A 34.C 35.D 36.B 37.C 38.B 39.C 40.D ĐỀ ... Ôn hkI – Đề ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (2 013 – 2 014 ) MÔN VẬT LÝ Thời gian: 60 phút Trang 12 /4 Câu 1: Một lắc đơn gồm cầu nhỏ khối lượng m treo vào đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 81 cm Con lắc...
 • 15
 • 83
 • 0

BỘ ĐÊ THI + KIEM TRA HK II

BỘ ĐÊ THI + KIEM TRA HK II
...  −1 + + +4   25  −1  −1 + + +  M=  6  M=  0,25 đ 0,25 −1 + 0,25đ  4 M= 0+ = 0,25đ 5 1 1 1 1 1 1 b, N= − + + + + + + − (0,5đ) 5 7 9 11 11 13 13 15 1 N= − = 15 15  M=  + 2 ... 15.14 1.3 A= 5.2 A= 10 −5 −4 −2 B=( + ) + ( + ) + 9 15 15 11 −2 B=(-1 )+1 + 11 −2 B=(- 1+1 )+ 11 −2 B= 0+ 11 −2 B= 11 A= ; B/ − 10 −1 ; C/ 3 Kiểm tra số học –Kì II Tuần 31 (Thời gian 15’) Đề số I Bài ... −1 )+ (0,5đ) −1 −1 A= 0+ = (0,5đ) 5 − 75 − 17 + ): B= ( + (0,25đ) 24 100 12 −5 −8 B=( + + ) (0,25đ) 24 12 17 − 18 + 14 − ) B=( + (0,25đ) 24 24 24 17 17 − − B= = (0,25đ) 14 17 3 A=( + Đề kiểm tra...
 • 28
 • 59
 • 0

Bộ đề thi kiểm tra toán học lớp 9

Bộ đề thi kiểm tra toán học lớp 9
... 12x +9+ 6 = (2x ) +6 Amin = (2x )2 = x= Kết luận (0,25 điểm) (0,5 điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) Đề kiểm tra học kì II Môn toán lớp A .Đề kiểm ... klhoàn thi n lời giải toán gt l=8cm CBO =60 kl: h=? Sxq=? Vnón =? Câu 4đ Mỗi cặp nối 0,75đ Câu2 : h= 48 cm Sxq=32cm2 Vnón = Biểu điểm B Đề kiểm tra 45 Hình học Tuần 28.Tiết 57 Kiểm tra chơng III Đề ... =OC = OB đờng tròn ngoại tiếp BHC có tâm O bán kính R D Đề kiểm tra học kì II Thời gian làm 120 Tuần 34 Tiết 68, 69 :Kiểm tra cuối năm Đề số I Câu1 a Chọn kết Căn bậc hai 225 A: 225 B: 15 C: 225...
 • 28
 • 121
 • 0

Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 12

Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 12
... điểm) 1/ Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số với x ∈ [ 1; 10] f ( x) = x − x − y = x3 − ( m + 1) x + 3mx + 2/ Tìm tất số thực m để hàm số có điểm cực đại, điểm cực tiểu Xác định m cho điểm I(0 ;1) ... 3b ( 3,0 điểm) 1/ Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số cận xiên đồ thị 2/ Tìm tất số thực m để bất phương trình TaiLieu.VN Page x2 + x y= x 1 vuông góc với tiệm x + ≤ m x 1 + m vô nghiệm...
 • 2
 • 156
 • 0

Bộ đề thi, kiểm tra môn toán lớp 9 bồi dưỡng có đáp án tham khảo

Bộ đề thi, kiểm tra môn toán lớp 9 bồi dưỡng có đáp án tham khảo
... điểm) Đề kiểm tra học kì II Môn toán lớp A .Đề kiểm tra 15 Hình học Đề số I Câu (4điểm ) Cho xÂy khác góc bẹt Đờng tròn(O;R)tiếp xúc với hai cạnh Ax Ay Bvà C Hãy điền vào chỗ trống ( )để khẳng ... OA = R = OB =OC = OB đờng tròn ngoại tiếp BHC tâm O bán kính R D Đề kiểm tra học kì II Thời gian làm 120 Tuần 34 Tiết 68, 69 :Kiểm tra cuối năm Đề số I Câu1 a Chọn kết Căn bậc hai 225 A: 225 ... lời giải toán gt l=8cm CBO =60 kl: h=? Sxq=? Vnón =? Biểu điểm Câu 4đ Mỗi cặp nối 0,75đ Câu2 : h= 48 cm Sxq=32cm2 Vnón = B Đề kiểm tra 45 Hình học Tuần 28.Tiết 57 Kiểm tra chơng III Đề số I Câu...
 • 33
 • 261
 • 0

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN SINH HỌC LỚP 8 TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ, DIÊN KHÁNH - KHÁNH HOÀ

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN SINH HỌC LỚP 8 TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ, DIÊN KHÁNH - KHÁNH HOÀ
... 7 Viễn thị A cầu mắt ngắn bẩm sinh thuỷ tinh thể dẹp B cầu mắt ngắn bẩm sinh thuỷ tinh thể phồng C cầu mắt dài bẩm sinh thuỷ tinh thể dẹp D cầu mắt dài bẩm sinh thuỷ tinh thể phồng Câu 2: Hãy ... ( Hooc môn sản phẩm tiết tuyến ngoại tiết ( Hooc môn có tác dụng với nhiều thể, không mang tính đặc trưng cho loài ( Hooc môn có tác dụng với thể, mang tính đặc trưng cho loài ( Hooc môn chất ... ( Hooc môn có tác dụng với thể, mang tính đặc trưng cho loài ( Hooc môn chất có hoạt tính sinh học cao II TỰ LUẬN (5,5Đ) Câu 1: Trình bày tạo thành nước tiểu (1,5đ) Câu 2: Trình bày cấu tạo chức...
 • 2
 • 706
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bộ đề thi kiểm tra học kỳ hóa lớp 9đề thi kiểm tra hóa họcđề thi kiểm tra hoáđề thi kiểm tra hóa 11bộ đề thi kiểm tra đại số 9đề thi kiểm tra hóa 10đề thi kiểm tra hóa lớp 9de thi kiem tra hoa huu co on thi dai hocđề thi kiểm tra hóa lớp 11đề thi kiểm tra 1 tiết môn hóa lớp 8de thi kiem tra hoc ki 2 mon hoa 8đề kiểm tra hóa 8 hidrođề kiểm tra hóa 8 lập công thức hóa họcđề thi kiểm tra học kì 1 môn hóa lớp 12đề kiểm tra hóa 8 chương oxiĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại