phụ gia bảo quản nguyên liệu thịt

Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản nguyên liệu thịt gà tươi bằng phương pháp khí quyển điều biến.

Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản nguyên liệu thịt gà tươi bằng phương pháp khí quyển điều biến.
... 2 I HC THI NGUYấN TRNG I HC NễNG LM TRNG TH O Tờn ti: Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản nguyên liệu thịt tơi phơng pháp khí điều biến KhóA LUậN TốT NGHIệP ĐạI HọC H o to : Chớnh quy ... 4.9 S lng vi sinh vt ca tht g ti bo qun cỏc nhit v thi gian khỏc 39 Bng 4.10.S bin i cm quan ca tht g ti cỏc nhit v thi gian bo qun khỏc 40 Bng 4.11 Thnh phn ... phng phỏp úng gúi khớ quyn iu bin theo thi gian bo qun 26 4.1.2 Giỏ tr pH ca tht g ti bo qun bng khớ quyn iu bin vi cỏc t l hn hp khớ khỏc theo thi gian bo qun 28 4.1.3 S bin i r...
 • 60
 • 369
 • 1

Nghiên cứu quy trình bảo quản nguyên liệu thịt lợn tươi bằng phương pháp khí quyển điều biến

Nghiên cứu quy trình bảo quản nguyên liệu thịt lợn tươi bằng phương pháp khí quyển điều biến
... thực đề tài: Nghiên cứu quy trình bảo quản nguyên liệu thịt lợn tươi phương pháp khí điều biến 1.2 Mục đích nghiên cứu Xây dựng quy trình bảo quản thịt lợn tươi phương pháp khí điều biến kéo dài ... dựng quy trình bảo quản thịt lợn tươi Nguyên liệu thịtthịt lợnlợn tươi Nguyên liệu tươi Lựa chọn nguyên liệu theo TCVN Xử lý nguyên liệu (300g) Bơm khí bao gói thịt lợn Bảo quản Sơ đồ 3.1 Quy trình ... dung nghiên cứu Nội dung 1: Nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ CO2/N2 đến nguyên liệu thịt lợn tươi trình bảo quản Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ bảo quản đến nguyên liệu thịt lợn tươi trình bảo...
 • 72
 • 315
 • 1

Tài liệu Đồ án:Nghiên cứu chế tạo xúc tác cho phản ứng tổng hợp phụ gia bảo quản Biodiezel potx

Tài liệu Đồ án:Nghiên cứu chế tạo xúc tác cho phản ứng tổng hợp phụ gia bảo quản Biodiezel potx
... GS.TS inh Th Ng Bộ giáo dục đào tạo tr-ờng đại học dân lập hải phòng - Nghiên cứu chế tạo xúc tác cho phản ứng tổng hợp phụ gia bảo quản biodiezel đồ án tốt nghiệp đại học hệ quy ... khụng cú ph gia gii hn c trng ca diezel l 450 Vỡ vy diezel khoỏng cn phi c b sung ph gia tng kh nng bụi trn Trong ú, HFRR ca biodiezel khong 200 v nh vy chớnh biodiezel s l ph gia tt nht cho diezel ... im ca biodiezel [10, 13, 14]: a Cỏc tớnh cht ca biodiezel: Biodiezel l cỏc mono-alkyl este mch thng c iu ch nh phn ng trao i este gia du thc vt vi cỏc loi ru mch thng nh metanol v etanol Biodiezel...
 • 58
 • 303
 • 0

Đánh giá thực trạng công nghệ bảo quản nguyên liệu ghẹ và nghiên cứu đề xuất một số phương pháp mới bảo quản ghẹ nguyên liệu

Đánh giá thực trạng công nghệ bảo quản nguyên liệu ghẹ và nghiên cứu đề xuất một số phương pháp mới bảo quản ghẹ nguyên liệu
... Qn, sau thời gian thực hiện, tơi hồn thành đồ án Đánh giá thực trạng cơng nghệ bảo quản ngun liệu ghẹ nghiên cứu đề xuất số phương pháp bảo quản ghẹ ngun liệu • Tính cấp thiết đề tài: Chúng ta ... thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng phương pháp bảo quản khác tới phát triển VSV Ngun liệu ghẹ Giết chết (sốc nhiệt – 2oC) Bảo quản phương pháp khác (nhiệt độ ± 2oC) Ghẹ đặt úp Ghẹ đặt ngửa Ghẹ bao ... Ngửa Bao PE Phương pháp bảo quản Hình 3: Đồ thị biểu diễn khác số lượng VSV phương pháp bảo quản *Nhận xét thảo luận: Với phương pháp bảo quản khác nhau, số lượng VSV biến đổi khác Bảo quản cách...
 • 60
 • 1,050
 • 6

KHẢO SÁT KHU VỰC TIẾP NHẬN VÀ BẢO QUẢN NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN

KHẢO SÁT KHU VỰC TIẾP NHẬN VÀ BẢO QUẢN NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN
... hai: KHẢO SÁT CƠNG ĐOẠN TIẾP NHẬN VÀ BẢO QUẢN NGUN LIỆU THỦY SẢN SVTH: Nguyễn Văn Tuấn Trang 15 Báo cáo thực tập sản xuất I / NHÂN LỰC , TRANG THIẾT BỊ VÀ HỐ CHẤT BẢO QUẢN TRONG TIẾP NHẬN NGUN LIỆU ... nhổ khu tiếp nhận nguu liệu - Các thùng dùng để vận chuyển chứa đá khu tiếp nhận cần phải cọ rửa làm tiệt trung trước sử dụng - Nước khu tiếp nhận phải nước I.5 / Hố chất bảo quản tiếp nhận ... thời III 7.5 Tổ tiếp nhận - bảo quản: - Có nhiệm vụ đá, quản lý hầm, bốc dỡ ngun liệu, rửa cá sau tiếp nhận, bảo quản ngun liệu - Phục vụ tổ sản xuất như: xay đá, chở đá, chở ngun liệu, bán thành...
 • 37
 • 989
 • 2

Nghiên cứu chế tạo xúc tác cho phản ứng tổng hợp phụ gia bảo quản biodiezel

Nghiên cứu chế tạo xúc tác cho phản ứng tổng hợp phụ gia bảo quản biodiezel
... GVHD: GS.TS inh Th Ng Bộ giáo dục đào tạo tr-ờng đại học dân lập hải phòng - Nghiên cứu chế tạo xúc tác cho phản ứng tổng hợp phụ gia bảo quản biodiezel đồ án tốt nghiệp đại học ... khụng cú ph gia gii hn c trng ca diezel l 450 Vỡ vy diezel khoỏng cn phi c b sung ph gia tng kh nng bụi trn Trong ú, HFRR ca biodiezel khong 200 v nh vy chớnh biodiezel s l ph gia tt nht cho diezel ... im ca biodiezel [10, 13, 14]: a Cỏc tớnh cht ca biodiezel: Biodiezel l cỏc mono-alkyl este mch thng c iu ch nh phn ng trao i este gia du thc vt vi cỏc loi ru mch thng nh metanol v etanol Biodiezel...
 • 58
 • 386
 • 0

nghiên cứu chế tạo xúc tác cho phản ứng tổng hợp phụ gia bảo quản biodiezel

nghiên cứu chế tạo xúc tác cho phản ứng tổng hợp phụ gia bảo quản biodiezel
... GVHD: GS.TS inh Th Ng Bộ giáo dục đào tạo tr-ờng đại học dân lập hải phòng - Nghiên cứu chế tạo xúc tác cho phản ứng tổng hợp phụ gia bảo quản biodiezel đồ án tốt nghiệp đại học ... khụng cú ph gia gii hn c trng ca diezel l 450 Vỡ vy diezel khoỏng cn phi c b sung ph gia tng kh nng bụi trn Trong ú, HFRR ca biodiezel khong 200 v nh vy chớnh biodiezel s l ph gia tt nht cho diezel ... im ca biodiezel [10, 13, 14]: a Cỏc tớnh cht ca biodiezel: Biodiezel l cỏc mono-alkyl este mch thng c iu ch nh phn ng trao i este gia du thc vt vi cỏc loi ru mch thng nh metanol v etanol Biodiezel...
 • 58
 • 253
 • 0

Các biện pháp bảo quản nguyên liệu tươi thủy sản pptx

Các biện pháp bảo quản nguyên liệu tươi thủy sản pptx
... 4.2 Vi sinh vật bảo quản phương pháp MAP Một tác dụng quan trọng việc ứng dụng phương pháp MAP bảo quản cá lồi thủy sản khác ức chế hư hỏng vi sinh vật Vì kéo dài thời gian bảo quản Hoạt động ... xung quanh cao, trừ cá nước đá bảo vệ lớp vật liệu cách nhiệt với mơi trường bên ngồi - Phương pháp bảo quản cá nước đá - Thời gian cần để bảo quản lạnh cá - Phương pháp để cá làm lạnh xuống nhanh ... pháp làm lạnh lưu động + Ln sẵn có ngun liệu để sản xuất nước đá + Nước đá phương pháp bảo quản cá tương đối rẻ tiền + Nước đá chất an tồn mặt thực phẩm - Thời gian bảo quản kéo dài 2.1.1 b Các...
 • 16
 • 813
 • 3

Phụ gia bảo quản ngũ cốc doc

Phụ gia bảo quản ngũ cốc doc
... bảo quản nông sản, ngũ cốc, nhằm hạn chế hô hấp vi sinh vật kéo dài thời gian bảo quản III CÁC QUY TRÌNH BẢO QUẢN NGŨ CỐC Quy trình bảo quản thóc silicagel 23 23 DH11TP - NHÓM DH11TP - NHÓM Phụ ... Phụ gia thực phẩm Phụ gia thực phẩm Quy trình bảo quản gạo CO2 25 25 DH11TP - NHÓM DH11TP - NHÓM Phụ gia thực phẩm Phụ gia thực phẩm Thuyết minh quy trình Chuẩn bị nguyên liệu - Gạo đưa vào bảo ... pháp kỹ thuật bảo quản Bảo quản kho thường: kho kiên cố, bán kiên cố, kho đơn giản, kho đồng, kho hầm đất Bảo quản kho có điều tiết khí hậu: kho lạnh, kho mát,… Bảo quản chất bảo quản: muối ăn,...
 • 30
 • 1,365
 • 7

nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ bảo quản nguyên liệu cá hố đến chất lượng surimi và sản xuất sản phẩm mô phỏng cua biển

nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ bảo quản nguyên liệu cá hố đến chất lượng surimi và sản xuất sản phẩm mô phỏng cua biển
... liệu Hố đến chất lượng surimi sản xuất sản phẩm Cua biển Với mục đích thử nghiệm bảo quản Hố chế phẩm sinh học, đồng thời đánh giá khả bảo quản để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất surimi ... đổi chất lượng surimi sản xuất từ Hố mẫu bảo quản sau thời gian 28 ngày bảo quản 61 Bảng 3.11 Ảnh hưởng hương Cua (%) đến chất lượng sản phẩm giả Cua 65 Bảng 3.12: Các số chất lượng ... đổi chất lượng surimi sản xuất từ Hố mẫu bảo quản sau thời gian 14 ngày bảo quản 60 Bảng 3.9 Sự biến đổi chất lượng surimi sản xuất từ Hố mẫu bảo quản sau thời gian 21 ngày bảo quản...
 • 91
 • 977
 • 1

Tiểu luận phụ gia bảo quản

Tiểu luận phụ gia bảo quản
... trúc Các chất bảo quản (phụ gia bảo quản ) Các chất phụ gia nhiều đặc tính khác Trong báo cáo này, tìm hiểu kỹ phụ gia bảo quản: chế hoạt động, mức độ sử dụng, ảnh hưởng phụ gia bảo quản đến sức ... Phụ gia bảo quản PHỤ GIA BẢO QUẢN  A KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM: Phụ gia thực phẩm chất, hợp chất hoá học đưa vào trình đóng gói, chế biến, bảo quản thực phẩm, làm ... gia bảo quản đến sức khoẻ người B CÁC LOẠI PHỤ GIA BẢO QUẢN THƯỜNG DÙNG: Các chất hoá học dùng bảo quản thực phẩm gọi đơn giản chất bảo quản (phụ gia bảo quản ), bao gồm: Nhóm chất chống oxy hoá...
 • 18
 • 599
 • 0

Ảnh hưởng của chế độ bảo quản nguyên liệu đến chất lượng chitin thu được từ phế liệu tôm

Ảnh hưởng của chế độ bảo quản nguyên liệu đến chất lượng chitin thu được từ phế liệu tôm
... độ bảo quản nguyên liệu đến chất lượng chitin thu từ phế liệu tôm 2 Tuy nhiên đề tài dừng việc bảo quản để thu hồi chitin, nghiên cứu ảnh hưởng chế độ bảo quản: nhiệt độ thường, nhiệt độ lạnh ... M8 Mẫu nguyên liệu Hình 3.6 Hiệu suất thu hồi chitin từ mẫu phế liệu chế độ bảo quản khác Chất lượng chitin thu từ mẫu phế liệu chế độ bảo quản khác đánh giá thông qua tiêu: hàm lượng khoáng ... phế liệu chế độ bảo quản khác 40 Hình 3.11 Mật độ khối chitin từ mẫu phế liệu chế độ bảo quản khác 41 Hình 3.12 Độ deacetyl chitin từ mẫu phế liệu chế độ bảo quản khác 41...
 • 55
 • 265
 • 1

Lựa chọn và bảo quản nguyên liệu trong chế biến món ăn tại Trường Mầm non Thanh Trì

Lựa chọn và bảo quản nguyên liệu trong chế biến món ăn tại Trường Mầm non Thanh Trì
... 18 Những ưu điểm hạn chế, nguyên nhân cách lựa chọn bảo quản nguyên liệu Trường Mầm non Thanh Trì 3.1 Ưu điểm cách lựa chọn cách bảo quản nguyên liệu trường Mầm non Thanh Trì + Cô nuôi tập huấn ... việc lựa chọn bảo quản nguyên liệu chế biến ăn quan trọng Có trẻ phát triển mau lớn Nhận thức thân trình thực tập tốt nghiệp Trường Mầm non Thanh Trì: - Khi thực tập bếp ăn Trường Mầm non Thanh Trì, ... Biện pháp bảo quản số nguyên liệu chủ yếu bếp ăn Trường Mầm non Thanh Trì 13 Những ưu điểm hạn chế, nguyên nhân cách lựa chọn bảo quản nguyên liệu Trường Mầm non Thanh Trì 17 C Kết luận...
 • 23
 • 1,852
 • 9

Lựa chọn và bảo quản nguyên liệu trong chế biến món ăn tại trường mầm non lĩnh nam

Lựa chọn và bảo quản nguyên liệu trong chế biến món ăn tại trường mầm non lĩnh nam
... Những ưu điểm hạn chế, nguyên nhân cách lựa chọn bảo quản nguyên liệu Trường Mầm non Lĩnh Nam 17 3.1 Ưu điểm cách lựa chọn cách bảo quản nguyên liệu Trường Mầm non Lĩnh Nam 17 3.2 Nhược ... 3 Những ưu điểm hạn chế, nguyên nhân cách lựa chọn bảo quản nguyên liệu Trường Mầm non Lĩnh Nam 3.1 Ưu điểm cách lựa chọn cách bảo quản nguyên liệu Trường Mầm non Lĩnh Nam + Cô nuôi tập huấn ... thực phẩm thị trường B PHẦN THỰC TẾ Cách lựa chọn số nguyên liệu chủ yếu chế biến ăn cho trẻ Trường Mầm non Lĩnh Nam - Với số lượng trẻ Trường Mầm non Lĩnh Nam, việc lựa chọn nguyên liệu, lương...
 • 22
 • 4,181
 • 20

Xem thêm