2.5. CÁC PHƯƠNG PHÁP NHIỆT LUYỆN ĐiỂN HÌNH

Chương 2: Các phương pháp nhiệt luyện thép ppt

Chương 2: Các phương pháp nhiệt luyện thép ppt
... rưỡi tới gấp đôi -Theo nhiệt độ tiến hành biến dạng dẻo tôi, chia hai loại - nhiệt luyện: nhiệt độ cao nhiệt độ thấp 3 Cơ - nhiệt luyện nhiệt độ cao - Biến dạng dẻo thép nhiệt độ > Ac3 → để ngăn ... đem thường hóa nhiệt luyện lại với nhiệt độ nung thấp Tầm quan trọng kiểm nhiệt nhiệt luyện Nhiệt độ có vai trò quan trọng  định chất lượng đạt ☻Đo nhiệt độ Dưới 400-5000C: Dựng nhiệt kế thủy ... 32 Chú ý: Cơ tính cao - nhiệt luyện lưu lại (di truyền) Công nghệ thường tiến hành nhà máy cán nhằm cung cấp bán thành phẩm thép có độ bền cao Các khuyết tật nhiệt luyện thép ☻Biến dạng nứt Nguyên...
 • 37
 • 2,357
 • 8

Chương 2 Các phương pháp Nhiệt luyện thép

Chương 2 Các phương pháp Nhiệt luyện thép
... , % aK, kJ/m2 Ủ, 8400C 530 28 0 32, 5 50 900 Thường hóa 8500C 650 320 15 40 500 Tôi 8500C + ram 20 00C 1100 720 12 300 Tôi 8500C + ram 6500C 720 450 22 55 1400 700 0C 2. 5 Cơ Nhiệt luyện Bản chất: ... liệu Thép 1080 : Thép C thường (0,8%C) Thép 5 120 : C thấp (0 ,2% ), Thép 3160: C trung bình (0,6%C); Các phương pháp thể tích công dụng Nhiệt độ A1 Peclit Xoocbit Trôxtit Bainit As nguội Ms (~ 22 00C) ... hạn bền kéo cao 20 0  500MPa (tăng thêm 10  20 %)  Độ dẻo, độ dai tăng gấp 1,5 -2 lần Theo T tiến hành BDD& tôi hai loại nhiệt luyện: nhiệt độ cao nhiệt độ thấp Cơ - nhiệt luyện nhiệt độ cao -...
 • 11
 • 741
 • 2

Bai giang vat lieu hoc xu li chuong 6 cac phuong phap nhiet luyen

Bai giang vat lieu hoc xu li  chuong 6  cac phuong phap nhiet luyen
... kim 3/ 26/ 16 Vật li u học & xử lí Chuyển biến nguội nhanh Tốc độ nguội V > Vth Chuyển biến: Aus → M Vth 3/ 26/ 16 Vật li u học & xử lí 10 Martensite Mactenxite dung dịch rắn xen kẽ bảo hòa cacbon ... phổ biến sản xu t tiết kiệm nguyên công ram Dùng để ram đục, băng máy sau cao tần 3/ 26/ 16 Vật li u học & xử lí 33 Khuyết tật nhiệt luyện     3/ 26/ 16 Biến dạng nứt Oxy hóa thoát cacbon Độ cứng ... Thoát cacbon Vật li u học & xử lí 37 Tính giòn cao  Nguyên nhân tác hại •  Khắc phục • 3/ 26/ 16 Quá nung làm hạt thép lớn Thường hóa lại Vật li u học & xử lí 38 Hóa bền bề mặt     3/ 26/ 16 Bề...
 • 52
 • 330
 • 0

chương 5 các phương pháp đánh giá độ tin cậy của các sơ đồ cung cấp điện

chương 5 các phương pháp đánh giá độ tin cậy của các sơ đồ cung cấp điện
... tỉì ngưn A v B theo så âäư näúi dáy hçnh v 5- 5 Hçnh 5- 5 Ngưn A Ngưn B MBA 110/10 MBA 35/ 10 Â.dáy 10Km Â.dáy Km λi (1/n) 0, 15 0.20 0. 05 0.04 0.12 0. 15 τi(h) 100 100 90 80 10 10 Cạc thäng säú ca ... báút âäüng ) ca hãû v ta cọ : (5- 25) Π = Π.P våïi âiãưu kiãûn : Π=[π1 π1 πn] n âọ ∑ πi = (5- 26) i =1 våïi πiì l xạc sút dỉìng ca trảng thại Si Tỉì (5- 25) v (5- 26) ta cọ thãø tçm âỉåüc xạc sút ... i =1 (5- 5) Λ i n τH = hồûc Trong âọ : µ = ∑λ τ i i i =1 Λ τH = n λi ∑ = Λ i =1 µ i µ v ta nháûn tháúy (5- 6) TH >>τH Hãû säú sàơn sng ca hãû thäúng l : TH µ = AH = TH + τ H Λ + µ (5- 7) Hm tin cáûy...
 • 24
 • 128
 • 0

Phân tích các phương pháp rèn luyện để hoàn thiện chỉ số trí tuệ cảm xúc của mỗi người.Liên hệ với việc rèn luyện trí tuệ cảm xúc của cá nhân trong hoạt động thực tiễn.doc

Phân tích các phương pháp rèn luyện để hoàn thiện chỉ số trí tuệ cảm xúc của mỗi người.Liên hệ với việc rèn luyện trí tuệ cảm xúc của cá nhân trong hoạt động thực tiễn.doc
... khỏc thỡ h s quan tõm gn gi vi bn.Cuc sng l s quan tõm ln to s gn bú .Trong gia ỡnh mi ngi quan tõm ln s to c s hnh phỳc vui ti .Trong hc bn thc lũng quan tõm ti bn bố v thy cụ s lm cho h yờu mn bn ... 5.CC PHNG PHP RẩN LUYN HON THIN CH S TR TU CM XC V LIấN H VI VIC RẩN LUYN TR TU CM XC CA C NHN TRONG HOT NG THC TIN: 5.1.Hiu c cm xỳc ca bn thõn: Mc dự luụn b cm xỳc tỏc ng v dn dt, nhng hu nh ... khỏc quỏt thỏo, vỡ th mun tr a ta cn phi tnh tỏo nhỡn sõu vo nguyờn hnh ng ca ngi khỏc v ca mỡnh - Trong trng hp b ngi khỏc ry oan, chỳng ta nờn tỡm cỏch i thoi vi chớnh mỡnh.Trc ht hóy c chp nhn...
 • 11
 • 1,634
 • 10

Nghiên cứu các phương pháp điều chỉnh điện áp trong lưới phân phối điện áp dụng cải thiện chất lượng điện áp trong lưới phân phối điện hưng yên

Nghiên cứu các phương pháp điều chỉnh điện áp trong lưới phân phối điện áp dụng cải thiện chất lượng điện áp trong lưới phân phối điện hưng yên
... Lun tt nghip thc s khoỏ - i hc K thut Cụng nghip Thỏi Nguyờn Trong trng hp li in cha n nh, in ỏp c dao ng t +5% n -10% 2-V tn s: Trong iu kin bỡnh thng, tn s h thng in c dao ng phm vi (0,2Hz ... 10 U + 10% Trong trng thỏi s c, cho phộp tng gii hn thờm + 2,5% v gim di hn di thờm 5% 1.2.2.Quan h cụng sut phn khỏng vi in ỏp Nhu cu cụng sut phn khỏng thay i gõy s bin i in ỏp Trong li in ... tnh tin lờn trờn v i vo CLA Trong trng hp ca ng thỡ khụng th thay i u phõn ỏp c nh ci thin CLA c vỡ nu t ch max thỡ ch s quỏ ỏp, nu t ch thỡ ch max in ỏp s thp Trong trng hp ny ta ch cú th...
 • 96
 • 1,748
 • 14

Nghiên cứu các phương pháp điểu chỉnh điện áp trong lưới phân phối điện áp dụng cải thiện chất lượng điện áp trong lưới phân phối điện Hưng Yên

Nghiên cứu các phương pháp điểu chỉnh điện áp trong lưới phân phối điện áp dụng cải thiện chất lượng điện áp trong lưới phân phối điện Hưng Yên
... Lun tt nghip thc s khoỏ - i hc K thut Cụng nghip Thỏi Nguyờn Trong trng hp li in cha n nh, in ỏp c dao ng t +5% n -10% 2-V tn s: Trong iu kin bỡnh thng, tn s h thng in c dao ng phm vi (0,2Hz ... 10 U + 10% Trong trng thỏi s c, cho phộp tng gii hn thờm + 2,5% v gim di hn di thờm 5% 1.2.2.Quan h cụng sut phn khỏng vi in ỏp Nhu cu cụng sut phn khỏng thay i gõy s bin i in ỏp Trong li in ... tnh tin lờn trờn v i vo CLA Trong trng hp ca ng thỡ khụng th thay i u phõn ỏp c nh ci thin CLA c vỡ nu t ch max thỡ ch s quỏ ỏp, nu t ch thỡ ch max in ỏp s thp Trong trng hp ny ta ch cú th...
 • 96
 • 396
 • 2

vật liệu và phương pháp nhiệt luyện và gia công cơ khí chi tiết chốt nhíp ôtô, làm việc trong điều kiện chịu mài mòn

vật liệu và phương pháp nhiệt luyện và gia công cơ khí chi tiết chốt nhíp ôtô, làm việc trong điều kiện chịu mài mòn
... biện pháp xử lý nhiệt áp dụng trước sau gia công khí : • Sơ lược nhiệt luyện phương pháp nhiệt luyện: - Nhiệt luyện công nghệ nung nóng kim loại, hợp kím đến nhiệt độ xác định, giữ nhiệt thời gian ... (chi m tỷ lệ cao) : dẻo, dai, mềm, bền Câu 5: a.Trình bày phương pháp gia công khí thường dùng để chế tạo chi tiết: - Với chi tiết có hình dáng tròn đường kính nhỏ chốt nhíp, phương pháp gia công ... làm nguội với tốc độ định để làm thay đổi tổ chức, biến đổi tính tính chất khác theo phương hướng chọn trước Nhiệt luyện phương pháp gia công có đặc điểm riêng phân biệt với nguyên công gia công...
 • 17
 • 2,628
 • 7

Chọn vật liệu và phương pháp nhiệt luyện và gia công cơ khí chi tiết chốt nhíp ôtô, làm việc trong điều kiện chịu mài mòn.

Chọn vật liệu và phương pháp nhiệt luyện và gia công cơ khí chi tiết chốt nhíp ôtô, làm việc trong điều kiện chịu mài mòn.
... biện pháp xử lý nhiệt áp dụng trước sau gia công khí : • Sơ lược nhiệt luyện phương pháp nhiệt luyện: - Nhiệt luyện công nghệ nung nóng kim loại, hợp kím đến nhiệt độ xác định, giữ nhiệt thời gian ... (chi m tỷ lệ cao) : dẻo, dai, mềm, bền Câu 5: a.Trình bày phương pháp gia công khí thường dùng để chế tạo chi tiết: - Với chi tiết có hình dáng tròn đường kính nhỏ chốt nhíp, phương pháp gia công ... làm nguội với tốc độ định để làm thay đổi tổ chức, biến đổi tính tính chất khác theo phương hướng chọn trước Nhiệt luyện phương pháp gia công có đặc điểm riêng phân biệt với nguyên công gia công...
 • 17
 • 1,537
 • 7

Các phương pháp giải mạch điện 1 chiều: PP1 Định luật ôm

Các phương pháp giải mạch điện 1 chiều: PP1 Định luật ôm
... + R + 21 U CD 24 I R1 = = RCA + R1 − x + ( R − 1) x + R + 21 R 1 Đèn tối I R1 ⇔ y = − x + ( R − 1) x + R + 21 = ymax ⇔ x = − −2 ⇒ R = 3Ω Theo x = E,r b K đóng: R R R1 ( BC AC + R2 ) 17 R − 60 ... a Khi K mở mạch điện vẽ lại Áp dụng định luật ôm: E I= = 1, 25 A r + R1 + R2 + Rx UV = UAB = E – Ir = 4,75V b Khi K mở A E I= R (R +R +R ) r+R1 +R + x = R +R +R +R R1 6(R x +3) = = 1, 5A 8,4+5,8R ... hình vẽ A R3 E = 12 V, r = Ω , R3 = R4 = Ω A1 Điện trở ampe kế nhỏ a K1 mở, K2 đóng, ampe kế A 3A Tính R2 E,r R1 b K1 đóng, K2 mở, ampe kế A1 2A Tính R1 c K1, K2 đóng Tìm số ampe kế K1 A Đáp số: a/...
 • 4
 • 4,328
 • 61

Các phương pháp giải mạch điện 1 chiều (PP2)

Các phương pháp giải mạch điện 1 chiều (PP2)
... E2 = I1(R1 + r1) + I2R2 (2) NE3MN: E3 + E2 = I3(R3 + r3) + I2R2 (3) Từ (1) (2) (3) ta có hệ: I1 M I3  I1 + I3 –2 = I  I1 + I – 1=  I1 + I – = ( ) ( 1) ( 1)     E1 + E = I1 ( R1 + r1 ) + ... = Ω RAC = R1, RCB = R2, RAB = 15 Ω , RA = Khi R1 = 12 Ω ampe kế Khi R1 = Ω ampe kế 1/ 3A Tính E2 r2 E1,r1 B A C E2,r2 A Đáp số: 6V Ω R2 Bài 2: Cho mạch điện hình vẽ Biết E1 =10 V, r1 = Ω , E2 =20V, ... hệ giải I = 1, 5A, I2 = 0,45A, I4 = 0,5A Thay vào ta có: I1 = 1, 05A, I3 = 1A, I5 = 0,05A UMN = I5.R5 = 0,05.3 = 0 ,15 V Bài 3: Cho mạch điện hình vẽ E1 = 12 ,5V, r1 = Ω , E2 = 8V, r2 = 0,5 Ω , R1...
 • 4
 • 1,087
 • 25

Chương 5: Các phương pháp lọc không gian

Chương 5: Các phương pháp lọc không gian
... số tài liệu gọi lọc hình thái học Về hình thái, phương pháp gần giống với phương pháp làm mờ ảnh (lọc trung bình) Khác với phương pháp lọc trung bình, phương pháp lọc trung vị (lọc phi tuyến) ... Vanderbilt 10 Lọc phi tuyến q q q q q Phương pháp trả lại giá trị pixel trung vị pixel láng giềng Đây phương pháp không tuyến tính, công thức tính trước Phương pháp gọi phương pháp phi tuyến ... dung Lọc không gian thông thường thực để khử nhiễu thực số kiểu nâng cao chất lượng ảnh Các thao tác gọi lọc không gian để phân biệt chúng với lọc tần số Có ba kiểu lọc trình bày là: – – – Lọc...
 • 54
 • 1,126
 • 21

6.2.3. Các phương pháp dùng lời, sơ đồ - graph

6.2.3. Các phương pháp dùng lời, sơ đồ - graph
... có thời gian, học sinh động 6.2.3.1 .5 Thuyết trình: Thuyết trình phương pháp thuộc nhóm phương pháp dùng lời, phương pháp dạy học - Định nghĩa: phương pháp dạy học dùng lời nói sinh động giáo ... tranh luận lời giải đáp tổng kết, phương pháp chủ yếu dùng xemine 6.2.3.1 .3 Dùng sách giáo khoa *Đặc trưng: *Ưu điểm nhược điểm: 6.2.3.1 .4 Phương pháp nghiên cứu - - - Định nghĩa: Giáo viên nêu lên ... tranh luận lời giải đáp tổng kết, phương pháp chủ yếu dùng xemine 5.Cách tổ chức: Về tổ chức hoạt động dạy học thầy trò phương pháp tiến hành theo phương án sau: - Phương án thứ nhất: Thầy đặt hệ...
 • 9
 • 4,046
 • 10

Tài liệu Các phương pháp giải mạch điện pptx

Tài liệu Các phương pháp giải mạch điện pptx
... sơ đồ mạch điện b Chuyển ba nhánh nối tam giác khơng nguồn thành nối hình sao, sau tính tổng trở nối tiếp thành tổng trở tương đương c Giải mạch điện ba phương pháp: dòng điện nhánh, dòng điện ... o ) V; e ( t ) = 120 sin (ωt + 20 o ) V a Tính tổng trở nhánh phức hố sơ đồ mạch điện b Giải mạch điện phương pháp điện áp hai nút để chúng dạng tức thời c Tính cơng suất tác dụng phản kháng ... (ωt − 90 o ) V; a Tính tổng trở nhánh phức hố sơ đồ mạch điện b Tính dòng điện hai phương pháp : dòng nhánh dòng vòng c Tính cơng suất P, Q mạch tiêu thụ 10-30j = 31,6∠ − 71,6 o Ω ; 10 + 20j =...
 • 12
 • 680
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: các phương pháp nhiệt luyện kim loạicac phuong phap nhiet luyen thepcác phương pháp nhiệt luyện mớicác kim loại điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện2 kim loại điều chế bằng phương pháp nhiệt luyệnphương pháp nhiệt luyện kim loạicác phương pháp giải mạch điệncác phương pháp rèn luyện sức khỏecác phương pháp tập luyện thể dục thể thaophương pháp nhiệt luyện thép c45các phương pháp rèn luyện kỹ năng tư duy logiccác phương pháp rèn luyện kỹ năng mềmcác phương pháp rèn luyện kỹ năng giao tiếpcác phương pháp điều chỉnh điện áp trong hệ thống điệncác phương pháp huấn luyện nhân viênLuyện thở tập nội công tập 1 nguyễn minh kính, 38 trang06 TNH bong hong cai ao thich nhat hanh500 thế võ tự vệ vojtechl levskytính toán hồ nước máiVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangBài quyền binh khí song đấu côn thuật tứ môn côn lê đình hải, 40 trangThiếu lâm tự tiểu la hán quyền kim long, 97 trangKỹ thuật trình bày văn bảnPhuong an phat hanh tang von dieu le 2014nq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 20174. Don de cu Nguyen Hong Quan5. Phieu lay bieu quyet6. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banBC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013BC002t Y kien kiem toan BCTC HNPhieu dong gop y kien 201420090414-KSH-BCTC kiem toan 2008 – KSH Bao cao nam 2008Phu luc 1 - So yeu ly lich ca nhanTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH The le bau cuTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 01 Chuong trinh hop