Phương pháp viết sáng kiến kinh nghiệm

Phương pháp viết sáng kiến kinh nghiệm

Phương pháp viết sáng kiến kinh nghiệm
... số kinh nghiệm hay phơng pháp dạy nghe Tôi hy vọng kinh nghiệm tài liệu nhỏ để bạn đồng nghiệp tham khảo III- Phơng pháp viết sáng kiến kinh nghiệm - Phơng pháp nghiên cứu tài liệu - Phơng pháp ... A Đặt vấn đề - Lí chọn đề tài - Mục đích viết sáng kiến kinh nghiệm - Phơng pháp viết sáng kiến kinh nghiệm B Nội dung - Thế nghe hiểu - Các biện pháp khắc phục khó khăn nghe - Các giai đoạn nghe ... II- Mục đích viết sáng kiến kinh nghiệm Để giúp học sinh khắc phục đợc khó khăn việc nghe nghe có hiệu quả, cố gắng tìm tòi , nghiên cứu tài liệu viết phơng pháp, cộng với trải nghiệm thực tế...
 • 10
 • 1,905
 • 6

Tài liệu MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Tài liệu MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
... chữ viết tắt ( có ) Qua trang 1.Đặt vấn đề ( Lý chọn đề tài ) Qua trang 2.Giải vấn đề ( Nội dung sáng kiến kinh nghiệm ) Qua trang 2.1 sở lý luận vấn đề 2.2 Thực trạng vấn đề 2.3 Các biện pháp ... qua phương pháp đó?Những biện pháp cụ thể để tiến hành phương pháp nghiên cứu có hiệu quả? + Thu thập đầy đủ tư liệu, số liệu liên quan đến kinh nghiệm trình bày Các số liệu chọn lọc trình bày bảng ... họa, dẫn chứng cho đề tài -Kiên lọai bỏ đề mục,những bảng thống kê, thông tin không cần thiết cho đề tài + Tiến hành thực đề tài: -Tác giả tìm đọc tài liệu liên quan đến đề tài, ghi nhận công...
 • 7
 • 608
 • 1

SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM pdf

SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM pdf
... tiễn làm chỗ dựa cho việc giải vấn đề nêu đề tài – Trình bày cách rõ ràng,mạch lạc bước tiến hành SKKN – Các phương pháp tiến hành mẻ, độc đáo – Dẫn chứng tư liệu, số liệu kết xác làm bật tác dụng ... kiện bản, học kinh nghiệm để áp dụng có hiệu SKKN, đồng thời phân tích cho thấy triển vọng việc vận dụng phát triển SKKN trình bày ( Đề tài vận dụng phạm vi nào? Có thể mở rộng, phát triển đề tài ... khoa học đề tài SKKN thể nội dung lẫn hình thức trình bày đề tài viết SKKN, tác giả cần ý điểm + Khả vận dụng mở rộng SKKN: – Trình bày, làm rõ hiệu áp dụng SKKN ( có dẫn chứng kết quả,các số liệu...
 • 3
 • 223
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
... 1.Đặt vấn đề ( Lý do chọn đề tài )  2.Giải quyết vấn đề ( Nội dung sáng kiến kinh nghiệm )        2.1 sở lý luận của vấn đề       2.2 Thực trạng của vấn đề       2.3 Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề ...             + Hòan chỉnh bản SKKN, đánh máy, in ấn.   B. Kết cấu của một sáng kiến kinh nghiệm   Các phần chính  Bìa (Họ tên,chức vụ, đề tài, đơn vị )  Trang phụ bìa  Danh mục chữ cái viết tắt ( nếu có )  1.Đặt vấn đề ( Lý do chọn đề tài )  ... lĩnh vực như :     ­  Kinh nghiệm trong  việc  giảng  dạy ( một chương, một bài, một  nội dung kiến thức cụ thể… )     ­ Kinh nghiệm trong việc giáo dục học sinh                 ­ Kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng, phụ đạo học sinh ...
 • 6
 • 362
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
... cấu sáng kiến kinh nghiệm Các phần Ghi Bìa Trang phụ bìa Mục lục Danh mục chữ viết tắt ( có ) 1.Đặt vấn đề ( Lý chọn đề tài ) 2.Giải vấn đề ( Nội dung sáng kiến kinh nghiệm ) 2.1 sở lý luận vấn ... định lý chọn vấn đề để viết SKKN + Giải vấn đề: ( Nội dung sáng kiến kinh nghiệm ) Đây phần quan trọng, cốt lõi SKKN, theo tác giả nên trình bày theo mục sau đây: * sở lý luận vấn đề: Trong mục ... định phương pháp sử dụng việc nghiên cứu đề tài, tác giả cần phải xác định yếu tố bản: Mục tiêu việc thực phương pháp ?Phương pháp áp dụng với đối tượng nào?Nội dung thông tin cần thu qua phương pháp...
 • 4
 • 364
 • 0

phuong phap viet sang kien kinh nghiem hay

phuong phap viet sang kien kinh nghiem hay
... giảng dạy ( chương, bài, nội dung kiến thức cụ thể… ) - Kinh nghiệm việc giáo dục học sinh - Kinh nghiệm việc bồi dưỡng, phụ đạo học sinh - Kinh nghiệm việc tổ chức họat động giáo dục cụ thể cho ... đảm, học kinh nghiệm ) mở rộng, phát triển SKKN Các bước tiến hành viết SKKN: + Chọn đề tài ( đặt tên đề tài ): Các vấn đề chọn để viết SKKN phong phú, đa dạng, bao gồm nhiều lĩnh vực : - Kinh nghiệm ... kinh nghiệm cần thiết Tuy nhiên cần tránh việc kể lể dài dòng, dàn trải biến SKKN thành báo cáo thành tích báo cáo tổng kết đơn Điều làm cho SKKN giá trị, thiếu tính thuyết phục + Phân tích kinh...
 • 6
 • 159
 • 2

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VÀ VẬN DỤNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VÀO TRƯỜNG HỌC

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VÀ VẬN DỤNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VÀO TRƯỜNG HỌC
... kinh nghiệm: 1, Kết quả: Qua năm đạo việc viết SKKN vận dụng SKKN trường thân thu số kết đáng kể 12 Một số biện pháp đạo viết SKKN vận dụng SKKN vào trường học Khi chưa vận dụng biện pháp số kinh ... kiến kinh nghiệm năm để tìm sáng kiến kinh nghiệm hay,những nhân tố tích cực để nhân rộng Đồng thời khắc phục tồn phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm vận dụng sáng kiến kinh nghiệm vào trường học ... định đâu tổng số phải tìm ( tổng số có liên quan đến số phải tìm ) Một số biện pháp đạo viết SKKN vận dụng SKKN vào trường học - Xác định tỷ số số phải tìm ( tỷ số số có liên quan đến số phải tìm...
 • 14
 • 846
 • 1

Tham luận: giải pháp nâng cao hiệu quả việc viết sáng kiến kinh nghiệm

Tham luận: giải pháp nâng cao hiệu quả việc viết sáng kiến kinh nghiệm
... KN có phần thưởng xứng đáng với công sức tác gỉa có SK, kinh nghiệm hay + BCM cần có biện pháp để sáng kiến, kinh nghiệm có chất lượng cao GV trường đạt cần triển khai, nhân rộng toàn trường ... phần minh chứng cho giải pháp Qua mong nhận ý kiến trau đổi, bổ sung đồng nghiệp III Đề xuất kiến nghị + BGH cần vận động cha mẹ HS hô trợ kinh phí để động viên CB GV tham gia viết SK, KN có phần ... SK kinh nghiệm Khảo sát kết đối chứng (4 điểm) + Không có phần thực nghiệm đối chứng + Chưa nêu rõ phương pháp khảo sát → Nêu rõ phương pháp khảo sát + Diện đối chứng không phù hợp → Sáng kiến...
 • 4
 • 1,577
 • 5

Cách viết sáng kiến kinh nghiệm

Cách viết sáng kiến kinh nghiệm
... cấu sáng kiến kinh nghiệm Các phần Ghi http://www.kilobooks.com Bìa Trang phụ bìa Mục lục Danh mục chữ viết tắt ( có ) 1.Đặt vấn đề ( Lý chọn đề tài ) 2.Giải vấn đề ( Nội dung sáng kiến kinh nghiệm ... yêu cầu đòi hỏi phải giải Từ ý đó, tác giả khẳng định lý chọn vấn đề để viết SKKN + Giải vấn đề: ( Nội dung sáng kiến kinh nghiệm ) Đây phần quan trọng, cốt lõi SKKN, theo tác giả nên trình bày ... Qua trang Chú ý: Trong bảng trên, phần in đậm nội dung cấu trúc đề tài Gợi ý nội dung phần sáng kiến kinh nghiệm: + Đặt vấn đề: (hoặc Lý chọn đề tài ) Phần tác giả chủ yếu trình bày lý chọn đề tài...
 • 4
 • 6,386
 • 45

Cau truc viet Sang kien kinh nghiem

Cau truc viet Sang kien kinh nghiem
... người phụ trách Đội - Những nhận định chung tác giả việc áp dụng khả phát triển SKKN - Những học kinh nghiệm rút từ trình áp dụng SKKN thân - Những ý kiến đề xuất ( với Bộ GD-ĐT, Sớ GD-ĐT, Phòng...
 • 2
 • 4,968
 • 29

CON ĐƯỜNG HÌNH THÀNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VÀ VIỆC VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

CON ĐƯỜNG HÌNH THÀNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VÀ VIỆC VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
... Cịn kinh nghiệm l người tích lũy qua thời gian hoạt động thực tiễn Kinh nghiệm kinh nghiệm thành công kinh nghiệm không thành công, tích lũy kinh nghiệm kinh nghiệm thành công hay kinh nghiệm ... CSTĐ cấp) thực viết Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) năm học 2008-2009 theo quy định sau: I VỀ NỘI DUNG: Khái niệm Sáng kiến kinh nghiệm: Sáng kiến việc nghĩ mới, phương pháp làm việc mới, giải pháp ... thành công hay kinh nghiệm không thành công nhằm hướng tới thành công thời gian tới Với ngành giáo dục đào tạo, sáng kiến gắn liền với kinh nghiệm Sáng kiến kinh nghiệm ngành giáo dục đào tạo có...
 • 8
 • 1,023
 • 8

Kỹ năng viết sáng kiến kinh nghiệm

Kỹ năng viết sáng kiến kinh nghiệm
... tính cần thiết SKKN 30 3.2 Kiến nghị Kiến nghị với Bộ GD&ĐT Kiến nghị với UBND HĐND cấp Kiến nghị với Sở GD&ĐT Kiến nghị với Phòng GD&ĐT Kiến nghị với Trường Mầm non Kiến nghị với giáo viên ... Giang Trường mầm non Hoa LAn Sáng kiến kinh nghiệm Đề tài: Một số đổi hình thức giảng dạy chuyên đề Làm quen văn học chữ viết cho trẻ tuổi Người viết : Nguyễn Thị Thái Hằng Trường : ... số hình thức khác thu hút trẻ làm quen văn học chữ viết 2.4 Kết học kinh nghiệm 11 2.1 Tạo môi trường cho trẻ trải nghiệm với văn học chữ viết (gồm hình thức) 2.1.1 Hình thức 1: Xây dựng mảng...
 • 32
 • 1,865
 • 5

Một số vấn đề cơ bản về viết sáng kiến kinh nghiệm

Một số vấn đề cơ bản về viết sáng kiến kinh nghiệm
... cấu sáng kiến kinh nghiệm Các phần Ghi 1.Đặt vấn đề ( Lý chọn đề tài ) Qua trang sau 2.Giải vấn đề (Nội dung sáng kiến kinh nghiệm ) phần 2.1 sở lý luận vấn đề ( 1, 2, ) 2.2 Thực trạng vấn đề ... định lý chọn vấn đề để viết SKKN + Giải vấn đề: ( Nội dung sáng kiến kinh nghiệm ) Đây phần quan trọng, cốt lõi SKKN, theo tác giả nên trình bày theo mục sau đây: * sở lý luận vấn đề: Trong mục ... học kinh nghiệm ) mở rộng, phát triển SKKN 4.Các bước tiến hành viết SKKN: +Chọn đề tài ( đặt tên đề tài ): Các vấn đề chọn để viết SKKN phong phú, đa dạng, bao gồm nhiều lĩnh vực : - Kinh nghiệm...
 • 6
 • 1,822
 • 15

TRAO ĐỔI VỀ CÁCH VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO DỤC TIÊN TIẾN.

TRAO ĐỔI VỀ CÁCH VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO DỤC TIÊN TIẾN.
... tin, đổi quản lý tài triển khai phong trào xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực"; nội dung nghiên cứu SKKN giáo dục tiên tiến cần tập trung nghiên cứu sâu vào lĩnh vực đổi nh: - Đổi ... thực tập - Đổi triển khai, bồi dỡng giáo viên thực giảng dạy theo chơng trình sách giáo khoa - Đổi tổ chức học buổi/ngày, tổ chức bán trú nhà trờng - Đổi nội dung, phơng pháp tổ chức, cách thức ... Ghi chú: Cấu trúc cách trình bầy, cán bộ, giáo viên viết theo cách khác mà đảm bảo đợc tiêu chí đánh giá cho điểm tối đa III- Biểu điểm chấm SKKN Chấm SKKN theo tiêu chí: 1- Tính sáng tạo (5 điểm)...
 • 3
 • 1,225
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: mẫu viết sáng kiến kinh nghiệmvấn đề viết sáng kiến kinh nghiệmkỹ năng viết sáng kiến kinh nghiệmmẫu viết sáng kiến kinh nghiệm mầm nonmẫu viết sáng kiến kinh nghiệm tiểu họcmẫu viết sáng kiến kinh nghiệm thptcách viết sáng kiến kinh nghiệmmẫu viết sáng kiến kinh nghiệm 2013mẫu viết sáng kiến kinh nghiệm năm 2013mẫu viết sáng kiến kinh nghiệm mới nhấtmẫu viết sáng kiến kinh nghiệm 2012mẫu viết sáng kiến kinh nghiệm năm 2012cách viết sáng kiến kinh nghiệm mới nhấtcách viết sáng kiến kinh nghiệm thpttài liệu viết sáng kiến kinh nghiệmnghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIAĐường gấp khúc và cách tính độ dài đường gấp khúcBài tập ôn Toeic cho người luyện thi ToeicTHIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC NƯỚC MẮT NHÂN TẠOBáo Cáo Môn Học Máy Thu Hoạch Nông NghiệpTHIẾT kế và tối ưu hóa CÔNG THỨC gliclazideXây dựng phương pháp định lượng để kiểm nghiệm viên nén nifedipin TDKDHọc thuyết kinh tế của adam smithTỔNG hợp HYDROXYALKYL β CYCLODEXTRINBài tập TENSES THÌ HTĐ+HTTDGRAMMAR câu điều kiện và đảo ngữGRAMMAR một số câu trúc dùng như 3 câu điều kiệnGRAMMAR PASSIVE VOICE TABLENGỮ PHÁP CỤM ĐỘNG TỪ THƯỜNG GẶP TRONG THI TOEIC (GRAMMAR PHRASAL VERBS )Nghiên cứu bào chế kem chống dị ứng và trị vết côn trùng cắnKE HOACH THI HAI HOA DAN CHU NH15 16 (kế hoạch tham khảo)Giao trinh matlab co banCải tiến công thức viên nén Clorpromazin hydroclorid 25 mg dùng cho dập thẳngChương I. §9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài