Quản lý nợ công ở việt nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Quản nợ công việt nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Quản lý nợ công ở việt nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu
... ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ : 60 34 01 ĐỀ TÀI QUẢN LÝ NỢ CÔNG VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TOÀN CẦU LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Khóa/lớp ... lý nơ ̣ công ở Viê ̣t Nam giai đoa ̣n hiê ̣n 5 CHƢƠNG TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CƢ́U VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NỢ CÔNG, QUẢN LÝ NỢ CÔNG TRONG GIAI ĐOẠN KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TOÀN CẦU 1.1 ... trên, đề tài “Một số giải pháp tăng cường quản nợ công Việt Nam giai đoạn khủng hoảng kinh tế đƣơ ̣c lƣ̣a cho ̣n làm luận văn thạc sỹ quản lý kinh tế Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung:...
 • 98
 • 160
 • 0

Doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu
... kinh tế, trị, xã hội ảnh hưởng đến doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu *Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam từ khủng hoảng kinh ... nghiệp vừa nhỏ Việt Nam bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu làm luận văn thạc sỹ kinh tế, để góp phần nghiên cứu, luận giải hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ bối cảnh khủng hoảng kinh tế, đưa số ... nay, khủng hoảng kinh tế toàn cầu lan rộng hậu nặng nề ngày lộ rõ tất mặt kinh tế xã hội Với kinh tế hội nhập, kinh tế Việt Nam chịu hậu tác động khủng hoảng kinh tế Mặc dù, khủng hoảng kinh tế toàn...
 • 24
 • 423
 • 1

Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu
... kinh tế, trị, xã hội ảnh hưởng đến doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu *Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam từ khủng hoảng kinh ... kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 37 2.1.3 Môi trường kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 42 2.1.4 Những khó khăn doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam 44 2.2 2.2.1 Tác động khủng hoảng kinh tế đến doanh nghiệp ... hình doanh nghiệp vừa nhỏ Đặc điểm doanh nghiệp vừa nhỏ Vai trò doanh nghiệp vừa nhỏ với phát triển kinh tế xã hội Các nhân tố tác động đến hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ Khủng hoảng kinh tế toàn...
 • 99
 • 255
 • 1

Một số giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm đóng tàu của Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Một số giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm đóng tàu của Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu
... ngành công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam bối cảnh khủng hoảng kinh tế Chương II: Phân tích thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm đóng tàu Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam bối cảnh khủng hoảng kinh ... ngành đóng tàu tới? Để trả lời cho câu hỏi này, chọn đề tài: Một số giải pháp thị trường tiêu thụ sản phẩm đóng tàu Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu ... đề tốt nghiệp CHƯƠNG I THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ VÀ SỤ CẦN THIẾT CÓ CÁC GIẢI PHÁP VỀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TOÀN CẦU I...
 • 99
 • 420
 • 0

Một số giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm đóng tàu của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Một số giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm đóng tàu của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu
... ngành công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam bối cảnh khủng hoảng kinh tế Chương II: Phân tích thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm đóng tàu Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam bối cảnh khủng hoảng kinh ... ngành đóng tàu tới? Để trả lời cho câu hỏi này, chọn đề tài: Một số giải pháp thị trường tiêu thụ sản phẩm đóng tàu Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu ... đề tốt nghiệp CHƯƠNG I THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ VÀ SỤ CẦN THIẾT CÓ CÁC GIẢI PHÁP VỀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TOÀN CẦU I...
 • 99
 • 381
 • 0

Phân tích và đánh giá khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững của Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Phân tích và đánh giá khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững của Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu
... CHNG II: NH GI KH NNG DUY TRè TC TNG TRNG CAO V BN VNG CA VIT NAM TRONG BI CNH KHNG HONG KINH T TON CU I Phõn tớch v ỏnh giỏ tng trng kinh t ca Vit Nam trc cuc khng hong kinh t ton cu din (giai ... vi kinh t Vit Nam, theo nhiu bỏo cỏo Chớnh ph, kinh t Vit Nam c t mc tiờu tng trng thm 6% vo nm 2009 Mc 5, 6% m chớnh ph Vit Nam a cao hn nhiu so vi nhn nh ca cỏc t chc quc t v cỏc chuyờn gia kinh ... thụn mc rt cao 28,9% Nh vy, kinh t Vit Nam ang cú tớnh chu k 10 nm, vi cỏc im ỏy l cỏc nm 89, 99 V liu rng cuc khng hong kinh t ln ny s kộo nn kinh t Vit Nam i xung nh hai cuc khng hong kinh t trc...
 • 94
 • 442
 • 1

Đẩy mạnh thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn FDI tại Viêt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Đẩy mạnh thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn FDI tại Viêt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu
... chọn đề tài Đẩy mạnh thu hút nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn FDI Viêt Nam bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu làm đề án môn học kinh tế thương mại chuyên ngành học Quản trị Kinh doanh Thương ... nước FDI - Chương II : Thực trạng thu hút sử dụng vốn FDI từ 1988_ 2008 Việt Nam - Chương III : Phương hướng giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục thu hút , thúc đẩy giải ngân nâng cao hiệu sử dụng nguồn ... đáp Đúc rút từ kinh nghiêm thực tế thu hút vốn FDI nước giác độ phân tích thu hút vốn FDI quốc gia khác để vận dụng cách linh hoạt vào điều kiện thực tế Việt Nam nhằm mang lại hiệu tối ưu cần...
 • 13
 • 254
 • 0

Đẩy mạnh thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn FDI tại viêt nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu’

Đẩy mạnh thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn FDI tại viêt nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu’
... chọn đề tài Đẩy mạnh thu hút nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn FDI Viêt Nam bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu’ làm đề án môn học kinh tế thương mại chuyên ngành học Quản trị Kinh doanh Thương ... nước FDI - Chương II : Thực trạng thu hút sử dụng vốn FDI từ 1988_ 2008 Việt Nam - Chương III : Phương hướng giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục thu hút , thúc đẩy giải ngân nâng cao hiệu sử dụng nguồn ... đáp Đúc rút từ kinh nghiêm thực tế thu hút vốn FDI nước giác độ phân tích thu hút vốn FDI quốc gia khác để vận dụng cách linh hoạt vào điều kiện thực tế Việt Nam nhằm mang lại hiệu tối ưu cần...
 • 37
 • 379
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TOÀN CẦU HIỆN NAY pptx

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TOÀN CẦU HIỆN NAY pptx
... - Số 4/2009 43 BN GC:Dien VN SO 24.qxd 5/12/2009 2:53 PM Page 44 KINH Tế - QUảN Lý dầu khí KCH BN phục hồi kinh tế no cho Việt Nam Lấ NG DOANH Vin Nghiờn cu phỏt trin Cỏc loi kch bn hi phc kinh ... hong n s phỏt trin kinh txó hi ca Vit Nam; thỏch thc v c hi phỏt trin b cnh khng hong kinh t ton cu + Bn l, qua cuc khng hong kinh t ton cu, nhng quan im v phỏt trin kinh t ca Vit Nam cn c b sung, ... khng hong kinh t hin i vi nc ta, tỏc ng ca khng hong kinh t ton cu c din bin t cui nm 2007 cho n nay, chỳng ta phi i phú vi lm phỏt, suy gim kinh t v nhng tỏc ng ca khng hong kinh t ton cu Trong...
 • 67
 • 354
 • 0

Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thị trường bất động sản Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thị trường bất động sản Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu
... thị trường, luồng vốn đầu tương lai vào thị trường bất động sản cần thiết Vì chọn đề tài Đầu trực tiếp nước vào thị trường bất động sản Việt Nam bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu ... TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Chương 2: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Chương 3: GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC ... Theo Luật đầu 2005 Việt Nam khái niệm đầu trực tiếp nước (FDI) mà có khái niệm đầu tư, đầu trực tiếp, đầu nước ngoài, hiểu là: Đầu trực tiếp nước hoạt động đầu chủ đầu nước thực...
 • 66
 • 101
 • 0

đổi mới cơ chế quản đấu thầu việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

đổi mới cơ chế quản lý đấu thầu ở việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
... quản đấu thầu Việt Nam, kinh nghiệm quản đấu thầu giới số giải pháp đổi chế quản đấu thầu Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: giới hạn việc nghiên cứu quy định thực trạng đấu thầu Việt Nam ... cứu, phân tích chế hoạt động đấu thầu, công tác quản đấu thầu Việt Nam số tổ chức, quốc gia điển hình giới; - Từ thực trạng tồn tại, bất cập công tác quản đấu thầu Việt Nam kinh nghiệm giới, ... đắn Luật Cũng từ tính thời quan trọng kinh tế nước nhà hoạt động mà em lựa chọn “ Đổi chế quản đấu thầu Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế làm đề tài cho khoá luận tốt nghiệp Mục...
 • 96
 • 266
 • 3

Doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay

Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay
... khủng hoảng kinh tế giới Chương 3: Định hướng giải pháp phát triển DNNVV Việt Nam bối cảnh khủng hoảng kinh tế giới CHƯƠNG TỔNG QUAN CHUNG VỀ DNNVV VIỆT NAM VÀ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI HIỆN NAY ... thống hóa sở lý luận DNNVV Việt Nam bối cảnh khủng hoảng kinh tế giới nay; (2) Phân tích tác động khủng hoảng kinh tế giới ảnh hưởng đến phát triển DNNVV Việt Nam thời kỳ khủng hoảng học kinh nghiệm ... YẾU (Đề tài cấp sở năm 2015) DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI HIỆN NAY Đơn vị chủ trì Chủ nhiệm đề tài Thư ký đề tài : Khoa Kinh tế : ThS Ninh Thị...
 • 79
 • 126
 • 0

Lạm phát tiền tệ việt nam trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Lạm phát tiền tệ ở việt nam trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu
... Việt Nam thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LẠM PHÁT TIỀN TỆ VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG 2.1 Một số đợt lạm phát đáng ý lịch sử Việt Nam 2.1.1 Đổi tiền lạm phát ... 47C Lạm phát tiền tệ Việt Nam thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu thường phân biệt loại lạm phát: thiểu phát, lạm phát vừa phải, lạm phát cao (lạm phát phi mã) siêu lạm phát 1.1.2.1 Thiểu phát ... tiền tệ Việt Nam thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LẠM PHÁT TIỀN TỆ VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG 34 2.1 Một số đợt lạm phát đáng ý lịch sử Việt Nam .34...
 • 69
 • 91
 • 0

Nghiên cứu về tiền ảo bitcoin và các khuyến nghị quản tiền ảo việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Nghiên cứu về tiền ảo bitcoin và các khuyến nghị quản lý tiền ảo ở việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
... DỤNG VÀ QUẢN LÝ BITCOIN VÀ CÁC LOẠI TIỀN ẢO KHÁC VIỆT NAM VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ VỀ CHÍNH SÁCH 63 4.1 THỰC TIỄN SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TIỀN ẢO VIỆT NAM 63 4.1.1 Các loại hình tiền ảo có mặt Việt Nam ... pháp quản tiền ảo Việt Nam 67 4.2 KHUYẾN NGHỊ VỀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG BITCOIN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 70 4.2.1 Các điều kiện thị trường – kinh tế - xã hội Việt ... khuyến nghị sách Việt Nam quan trọng cấp thiết bối cảnh Xuất phát từ yêu cầu trên, nhóm nghiên cứu lựa chọn đề tài “ Nghiên cứu tiền ảo Bitcoin khuyến nghị quản tiền ảo Việt Nam bối cảnh hội nhập...
 • 105
 • 1,437
 • 59

Xem thêm

Từ khóa: vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việt nam trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu thời cơ và thách thứcchính sách điều hành tỉ giá hối đoái ở việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếgiải pháp chống thất thu thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu ở việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếthực trạng xây dựng mô hình tập đoàn tài chính ngân hàng ở việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếquản lý nợ công ở việt namtăng cường quản lý nợ công ở việt namtiểu luận quản lý nợ công ở việt namnợ công và quản lý nợ công ở việt namtình hình nợ công và quản lý nợ công ở việt namthực trạng nợ công và quản lý nợ công ở việt namtình hình quản lý nợ công ở việt namgiải pháp quản lý nợ công ở việt namthực trạng quản lý nợ công ở việt namgiải pháp đề xuất để quản lý nợ công của việt nam trong thời gian tớigiải pháp hoàn thiện chính sách quản lý nợ công ở việt nam giai đoạn 2011 2015 và tầm nhìn đến 2020mở đầuChương I. §7. Hình bình hànhBài 3. Khí hậuVai tro cua NHTW tren TTTT va kinh nghiem mot so nuoc nhom 6DU BAO VON KHA DUNG CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNGUnit 9. DesertsBài 22. Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)Bài 8. Chiếc lá cuối cùngBài 6. Cô bé bán diêmBài 4. Liên kết các đoạn văn trong văn bảnDự án trang trại chăn nuôi bồ câu pháp thương phẩmTron bộ kinh nghiệm luyện thi vật lý 12Chương II. §1. Đa giác. Đa giác đềuBài 21. Tính theo công thức hoá họcBài 20. Tỉ khối của chất khíUnit 02. Health. Lesson 5. Skills 1Unit 15. Space conquestUnit 14. RecreationUnit 12. The Asian GamesUnit 11. Sources of energyUnit 01. My new school. Lesson 6. Skills 2