Giáo án dạy buổi chiều (dạy thêm) hoặc học hè Ngữ Văn 7

Giao an day them Hoa hoc HKI lop 12 pdf

Giao an day them Hoa hoc HKI lop 12 pdf
... gam) Chn ỏp ỏn B DNG 3: Phn ng thy phõn saccaroz (C12H22O11) C12H22O11 (saccaroz) C6H12O6 (glucoz) + C6H12O6 (fructoz) C12H22O11 (mantoz) 2C6H12O6 (glucoz) VD 3: Mun cú 162 gam glucoz thỡ lng ... ng saccarat mu xanh lam + C12H22O11 + H2O H C6H12O6 (glucoz) + C6H12O6 (fructoz) ,t Húa tớnh ca tinh bt v xenluloz: H + ,t (C6H10O5)n (tinh bt hoc xenluloz) + n H2O n C6H12O6 ( glucoz) H ... mt mui v mt ancol n chc(anehit hoc xeton) thỡ este n chc: RCOOR *cho mt mui v nhiu ancol thỡ este a chc: R(COO R )a( axit a chc) *cho nhiu mui v mt ancol thỡ este a chc: ( R COO)aR ( ancol a chc)...
 • 34
 • 862
 • 22

giao an day them so hoc 6

giao an day them so hoc 6
... đạo bồi dỡng toán 67 101= 67 67 423 1001 = 423 423 d/ 67 99 = 67 .(100 1) = 67 .100 67 = 67 00 67 = 66 33 998 34 = 34 (100 2) = 34.100 34.2 = 3400 68 = 33 932 Bái 4: Tính nhanh phép tính: a/ ... + 65 .75 + 65 .45 c) 39.8 + 60 .2 + 21.8 d) 36. 28 + 36. 82 + 64 .69 + 64 .41 Bài 14: (VN)Tính cách hợp lí nhất: a) 32 47 + 32 53 b) 37.7 + 80.3 +43.7 b) c) 113.38 + 113 .62 + 87 .62 + 87.38 c) 123.4 56 ... = 1 36 25 + 75 1 36 62 102 C= 23 53 - {72 23 52 [43:8 + 112 : 121 2(37 5.7)]} Hớng dẫn A = 170 37 + 154 : 14 = 62 90 + 11 = 63 01 B = 1 36( 25 + 75) 36 100 = 1 36 100 36 100 = 100.(1 36 36) =...
 • 74
 • 431
 • 5

GIÁO ÁN DẠY THÊM SỐ HỌC LỚP 6

GIÁO ÁN DẠY THÊM SỐ HỌC LỚP 6
... dẫn: 18 học sinh lớp 6A (hay ) 16 17 Số học sinh lớp 6C học sinh lớp 6A 16 Số học sinh lớp 6B Tổng số phần lớp: 18+ 16+ 17 = 51 (phần) Số học sinh lớp 6A là: (102 : 51) 16 = 32 (học sinh) Số học sinh ... Một lớp học số HS nữ số HS nam Nếu 10 HS nam cha vào lớp số HS nữ gấp lần số HS nam Tìm số HS nam nữ lớp 2/ Trong chơi số HS 1/5 số HS lớp Sau học sinh vào lớp số số HS bừng 1/7 số HS lớp ... + 165 ) = 770 (m) Chiều rộng hình chữ nhật: 220 = 165 (m) Số cần thiết là: 770: = 154 (cây) Bài 5: Ba lớp có 102 học sinh Số HS lớp A 8/9 số HS lớp B Số HS lớp C 17/ 16 số HS lớp A Hỏi lớp có học...
 • 44
 • 456
 • 0

GIÁO ÁN DẠY THÊM SỐ HỌC LỚP 6

GIÁO ÁN DẠY THÊM SỐ HỌC LỚP 6
... hợp số chẵn từ số chẵn a đến số chẵn b có (b a) : + phần tử - Tập hợp số lẻ từ số lẻ m đến số lẻ n có (n m) : + phần tử Tổ toán lý giáo án dạy thêm phụ đạo bồi dỡng toán - Tập hợp số từ số c ... trừ phân số ta thực nào? II Bài tập Bài 1: Cộng phân số sau: 65 33 + 91 55 36 100 + b/ 84 450 a/ Tổ toán lý 50 giáo án dạy thêm phụ đạo bồi dỡng toán 65 0 588 + 1430 68 6 2004 + d/ 2010 67 0 c/ Hớng ... hai phân số không mẫu AD so sánh: ; 29 29 14 15 28 Câu 2: Nêu cách so sánh hai phân số mẫu AD so sánh hai phân số Câu 4: Thế phân số âm, phân số dơng? Cho VD Tổ toán lý 47 giáo án dạy thêm phụ...
 • 73
 • 342
 • 2

Giáo án dạy thêm sinh học 9

Giáo án dạy thêm sinh học 9
... - SINH VT V MễI TRNG (tip) I Mc tiờu - Hc sinh nm c nhng nh hng ca nhõn t sinh thỏi nhit d v m mụi trng n cỏc c im v sinh thỏi, sinh lớ v tớnh ca sinh vt - Hc sinh hiu v nm c th no l nhõn t sinh ... khụng cú hi cho tt c cỏc loi sinh vt (Cng sinh, hi sinh) + Quan h i ch: mt bờn sinh vt c li, mt bờn cú hi hoc c hai bờn u b hi (cnh tranh, ký sinh na ký sinh, sinh vt n sinh vt khỏc) II Cõu hi v ... Mụi trng v cỏc nhõn t sinh thỏi nh hng ca ỏnh sỏng lờn i sng sinh vt nh hng ca nhit v m nh hng ln gia cỏc sinh vt H sinh thỏi Qun th sinh vt, Qun th ngi Qun xó sinh vt H sinh thỏi Tỏc ng ca ngi...
 • 25
 • 773
 • 10

giáo an dạy them so hoc 6 mới chuẩn hay hay hay

giáo an dạy them so hoc 6 mới chuẩn hay hay hay
... 4373 67 101= 67 67 423 1001 = 423 423 Giáo án dạy thêm phụ đạo bồi dỡng toán GV: V Xuõn Tuyn d/ 67 99 = 67 .(100 1) = 67 .100 67 = 67 00 67 = 66 33 998 34 = 34 (100 2) = 34.100 34.2 = 3400 68 ... + 65 .75 + 65 .45 c) 39.8 + 60 .2 + 21.8 d) 36. 28 + 36. 82 + 64 .69 + 64 .41 Bài 14: (VN)Tính cách hợp lí nhất: a) 32 47 + 32 53 b) 37.7 + 80.3 +43.7 b) c) 113.38 + 113 .62 + 87 .62 + 87.38 c) 123.4 56 ... b/ B (6) , B(12), B(42) BC (6, 12, 42) ĐS: a/ Ư (6) = { 1; 2;3 ;6} Ư(12) = { 1; 2;3; 4 ;6; 12} Ư(42) = { 1; 2;3 ;6; 7;14; 21; 42} ƯC (6, 12, 42) = { 1; 2;3 ;6} b/ B (6) = { 0 ;6; 12;18; 24; ;84;90; ; 168 ; }...
 • 68
 • 260
 • 0

Giáo án dạy thêm hóa học 8

Giáo án dạy thêm hóa học 8
... tích , so sánh II Chuẩn bị -Giáo viên: tập - Học sinh: Chuẩn bị trước nhà III Tiến trình giảng 1/ Ổn định lớp 2/ Kiểm tra cũ: ? Ngun tố hố học 3/ Bài Hoạt động 1: Lý thuyết Hoạt động Giáo viên ... a Đáng lẽ nói ngun tử loại này, ngun tử loại kia, khoa học nói ngun tố hố học này, ngun tố hố học b Những ngun tử có số proton HS lên bảng sửa tập hạt nhân ngun tử loại, thuộc ngun tố hố học ... phần sau - Xem thêm tập tham khảo SBT - Học thuộc KHHH số ngun tố hố học thường gặp Gi¸o viªn: Nguyen Thanh Long Gi¸o ¸n d¹y bi Hãa häc Tiết : NGUN TỐ HỐ HỌC (tiết 2) I Mục tiêu -Học sinh hiểu...
 • 22
 • 355
 • 0

Tài liệu Giáo án dạy thêm buổi chiều

Tài liệu Giáo án dạy thêm buổi chiều
... BT in, sách BT, ghi đầy đủ học Giáo án dạy chiều Hoàng Thọ Hữu-THCS TT Xuân Trờng Buổi 2: CảM THụ VĂN BảN "CON RồNG CHáU TIÊN", Soạn 28/ "BáNH CHƯNG BáNH GIầY" Dạy A Mục tiêu: Giúp học sinh ... Trang 15 SGK + Cách chế biến: bánh rán, nớng, hấp, nhúng, tráng + Chất liệu làm bánh: nếp, tẻ, khoai, ngô, sắn, đậu xanh + Tính chất bánh: dẻo, xốp, phồng + Hình dáng bánh: gối, quấn thừng, tai voi ... tập viết đoạn văn Giáo án dạy chiều Hoàng Thọ Hữu-THCS TT Xuân Trờng buổi 4: CảM THụ VĂN BảN "thánh gióng", Soạn 28/ Dạy A Mục tiêu: Giúp học sinh nắm sâu sắc nội dụng, NT, VB Thánh Gióng Cảm thụ...
 • 75
 • 1,434
 • 1

GIÁO ÁN DẠY THÊM BUỔI CHIỀU MÔN TOÁN LỚP 9 THAM KHẢO

GIÁO ÁN DẠY THÊM BUỔI CHIỀU MÔN TOÁN LỚP 9 THAM KHẢO
... 2,5.16 ,9 = d ) 117,52 26,52 1440 = (117,5 + 26,5).(117,5 26,5) 1440 = 144 .91 144.10 = 144 (91 10) = 144.81 = (12 .9) = 108 Dng : Rỳt gn cỏc biu thc Bi : Tớnh giỏ tr cỏc biu thc a ) A = 0,1 + 0 ,9 ... O1 + O1' = 1800 = 90 0 (theo tớnh cht hỡnh thang) 2 0 ã ã BMC = 90 hay DME = 90 ( ) b) + tam giỏc ABD nt tr (O) cú AB l kớnh => tam giỏc ABD vuụng ti D => ADB = 90 0 => ADM = 90 0 + tam giỏc ACE ... VT = (9 17). (9 + 17) = 81 17 = 64 = = VP c) ( ) 2 = VT = 2 + = 2 VT = VP VP = 2 = 2 d) ( ) = 49 48 VT = 12 + = 22.3 = VT = VP VP = 42.3 = ( ) ( e) 2 3 + 2 ) +6 =9 VT...
 • 87
 • 1,329
 • 9

giáo án dạy thêm buổi chiều môn tiếng anh lớp 9

giáo án dạy thêm buổi chiều môn tiếng anh lớp 9
... sign Bài tập Anh – Kì I b pick b shock b sad b teeth b high c ticket c block c day c deer c sit 19 d kitchen d program d catch d knee d mind Trường THCS Lam Cốt Ngày dạy: ………………… Buổi UNIT 3: ... taken 58/ a given b kept c shown d taken 59/ a Any b No c All d Not 60/ a way b kind c sort d part Bài tập Anh – Kì I 23 Trường THCS Lam Cốt Ngày dạy: ………………… Buổi ƠN THI GIỮA KỲ I §Ị I-Choose the ... tập Anh – Kì I Trường THCS Lam Cốt We walked half an hour to reach the waterfall They planned to have the trip June She loves to watch the star night Ngày dạy: ………………… Buổi 14 Bài tập Anh...
 • 51
 • 6,455
 • 147

Giáo án dạy thêm toán lớp 7 buổi chiều

Giáo án dạy thêm toán lớp 7 buổi chiều
... -Giáo viên nêu toán Bài 3.Khối lợng giấy vụn lớp 7A,7B, -Giáo viên hớng dẫn học sinh phân tích 7C,7D quyên góp đợc tỉ lệ với số tìm lời giải: Gọi khối lợng giấy quyên 3,5 ;3;3,2;3,8 Biết lớp 7C ... ;b=45;c=48;d= 57 -Gọi học sinh lên bảng làm Vậy khối lợng giấy vụn lớp 7A,7B, -Các học sinh khác làm,theo dõi 7C,7D quyên góp đợc lần lợt là: nhận xét 52,5 ; 45; 48; 57( kg) -Giáo viên nêu toán ?Nêu ... x=11 ; y= 17 ;z= 23 = 45 =5 -Cho học sinh làm theo cách ?Còn có cách khác để làm toán x y z Bi 8:Cho: a + b + c = 20 07 v = = Học sinh:đặt =k -Giáo viên nêu toán ?Nêu cách làm toán Học sinh...
 • 96
 • 1,303
 • 2

GIÁO án dạy THÊM BUỔI CHIỀU môn ANH văn 6

GIÁO án dạy THÊM BUỔI CHIỀU môn ANH văn 6
... / face / 6. 10 I / brush / teeth / 6. 05 Nga / get / dressed // 6. 35 She / have / brekfast // 6. 25 parents / go to work // 6. 45 Using: What at ? and answer children / go to school / 6. 15 they ... up at oclock She brushes her teeth at 6. 10 Nam gets dressed at 6. 25 Ba and Nam go to school at 6. 30 Tuan washes his face at 6. 15 My father has breakfast at 6. 20 I wash my face at 05 They brush ... bi Anh 10 Ch tụi s khụng nh vo th hai ti Homework - Learn theory by heart and make sentences with form - Redo all exercises REVISION 26 Prepare: 24/4/2010 Teach: 26/ 4/2010 Classes: 6B, 6D DRILL...
 • 61
 • 187
 • 0

GIÁO án dạy THÊM BUỔI CHIỀU môn ANH văn 8

GIÁO án dạy THÊM BUỔI CHIỀU môn ANH văn 8
... a have b having c to have d had 18 Mr Anh stopped a drink b drinking c drank d drinks Revision 10 Prepare: 22/ 11/ 2009 Teach: 25/ 11/ 2009 Classes: 8A, 8B A.Objectives Students review the ... 1/ 10/ 2009 Classes: 8A, 8B A Objectives Ss practice doing exercises B Exercises I Read the following passage and answer the questions Alexander Graham Bell was born in 184 7 in Edinburgh, Scotland ... arranged B demonstrated C transmitted D needed Revision Prepare: 25/10/ 2009 Teach: 28/ 10/ 2009 Classes: 8A, 8B A Objectives Ss review the following knowledge and exercises Adverbs of manner o...
 • 63
 • 148
 • 1

GIÁO án dạy THÊM BUỔI CHIỀU môn ANH văn 9

GIÁO án dạy THÊM BUỔI CHIỀU môn ANH văn 9
... to Luc Thi Ha Truc Binh Secondary School GIÁO ÁN DẠY THÊM BUỔI CHIỀU MÔN ANH VĂN WEEK Buæi Prepare: 4 /9/ 2010 Teach: 8 /9/ 2010 Classes: 9B ( period 1) , 9A ( period 2) A Objectives Help ss to revise ... (go) Luc Thi Ha Truc Binh Secondary School GIÁO ÁN DẠY THÊM BUỔI CHIỀU MÔN ANH VĂN WEEK Buæi Prepare: 11 /9/ 2010 Teach: 15 /9/ 2010 Classes: 9B ( period 1) , 9A ( period 2) A Objectives Help ss to revise ... is…………………………………………………………………… WEEK 18 Buæi Prepare: 19/ 12/2010 Teach: 20/12/2010 Luc Thi Ha 31 Truc Binh Secondary School GIÁO ÁN DẠY THÊM BUỔI CHIỀU MÔN ANH VĂN Classes: 9A ( period 1) , 9B ( period 2) A Objectives...
 • 68
 • 317
 • 0

Giáo án day thêm Toán 9 (21 buổi)

Giáo án day thêm Toán 9 (21 buổi)
... a) 75 + 48 300 98 72 + 0,5 b) 9a 16a + 49 a với a 16b + 40b 90 b c) ( với b + ) 60 (5 + ) 250 d) ( 28 12 ) + 21 ( 99 18 11) 11 + 22 e) 40 12 75 48 3 20 Trục thức mẫu: Giáo viên Nguyễn ... minh A d So sánh A với A Bài 3: Cho biểu thức: B = (1+ a ):( a +1 a a a a + a a ) a Tìm điều kiện xác định B b Rút gọn B c Tìm giá trị a cho B > d Tính giá trị B a = 199 5 - 199 4 Bài 4: Cho ... c ( a + b )2 2(a + b) ab với a 0; b Giáo viên Nguyễn Thành Kế 13 Trờng THCS Hoằng Châu Năm học 2007 - 2008 Các toán cạnh góc tam giác vuông Ôn luyện toán rút gọn thức Ôn luyện đờng kính dây...
 • 40
 • 3,073
 • 77

Xem thêm

Từ khóa: giáo án dạy thêm lớp 6 môn ngữ văngiáo án day thêm hoá hoc 11giao an dạy them hóa họcgiao an day thêm hình học 6giáo án dạy thêm hóa học lớp 8giao an day them hinh hoc lop 6giáo án dạy thêm hóa học 12giáo án dạy thêm hóa học 9giáo án dạy thêm hóa học 10giáo án dạy thêm hóa học 8giao an day them hinh hoc 8giáo án dạy thêm hóa học lớp 11giao an day them hoa hoc 12giao an day them hoa hoc 11 nang cao ky 2giao an day them hoa hoc 11 nang caoky 2PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả