Luyện thi THPT quốc gia môn vật lý 2016 theo chuyên đề THPT Nguyễn Khuyến biên soạn

Luyện thi THPT quốc gia môn vật 2016 chương 4 dao động và sóng điện từ

Luyện thi THPT quốc gia môn vật lý 2016 chương 4 dao động và sóng điện từ
... thi n từ trường biến thi n 2.Thuyết điện từ Mắc-xoen -Khẳng định mối liên hệ khăng khít điện tích, điện trường từ trường Bài 22 SÓNG ĐIỆN TỪ I .Sóng điện từ 1 .Sóng điện từ gì? Sóng điện từ điện từ ... 24 Tụ điện mạch dao động điện dung C = 1µF, ban đầu điện tích đến hiệu điện 100V, sau cho mạch thực dao động điện từ tắt dần Năng lượng mát mạch từ bắt đầu thực dao động đến dao động điện từ ... độ sóng điện từ điện môi nhỏ chân không phụ thuộc vào số điện môi b .Sóng điện từ sóng ngang: E , B c điểm tạo thành tam diện c thuận Bước sóng điện từ chân không:   f c.Trong sóng điện từ dao...
 • 16
 • 136
 • 0

Tài liệu luyện thi THPT quốc gia môn vật 2016 có hướng dẫn

Tài liệu luyện thi THPT quốc gia môn vật lý 2016  có hướng dẫn
... P Luyện thi THPT Quốc gia mơn Vật a Ngoại lực lực điện trường Câu 179: Một lắc đơn khối lượng vật nặng m = 80g, đặt điện trường vectơ cường độ điện trường E thẳng đứng, hướng lên ... trí cân kéo vật đến vị 23 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Luyện thi THPT Quốc gia mơn Vật trí cách vị trí cân 5cm, thả nhẹ khơng tốc độ đầu Do ma sát vật mặt phẳng ... 38 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Luyện thi THPT Quốc gia mơn Vật Câu 28* Trên dây AB sóng dừng với đầu B nút Sóng dây bước sóng λ Hai điểm gần B biên độ dao...
 • 57
 • 273
 • 0

đề thi thử thpt quốc gia môn vật năm 2015 chuyên phan bội châu nghệ an

đề thi thử thpt quốc gia môn vật lý năm 2015 chuyên phan bội châu nghệ an
... Hiện tượng quang điện C Hiện tượng quang điện D Hiện tượng quang phát quang Câu 41: Một lắc lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ khối lượng 100g lò xo nhẹ có độ cứng 0,01N/cm Ban đầu giữ vật vị trí lò ... ban đầu tỉ lệ thuận với bình phương thời gian Chọn gốc thời gian lúc bắt đầu điều chỉnh, bỏ qua điện trở dây nối Kể từ lúc bắt đầu điều chỉnh cường độ dòng điện mạch không sau khoảng thời gian ... Khi vật vị trí cân lò xo bị dãn đoạn Δl Kích thích cho nặng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng xung quanh vị trí cân với chu kì T Xét chu kì dao động thời gian mà độ lớn gia tốc nặng lớn gia...
 • 5
 • 288
 • 0

Đề thi thử Quốc gia môn Vật lần 1 năm 2015 trường THPT Yên Định 2, Thanh Hóa

Đề thi thử Quốc gia môn Vật lý lần 1 năm 2015 trường THPT Yên Định 2, Thanh Hóa
... 8.C 9.C 10 .C Môn Vật 11 .D 12 .D 13 .D 14 .A 15 .B 16 .B 17 .D 18 .C 19 .B 20.D 21. C 22.D 23.D 24.A 25.B Mã đề thi 886 26.A 27.A 28.B 29.B 30.B 31. C 32.C 33.A 34.A 35.A 36.A 37.C 38.B 39.B 40.A 41. B 42.D ... hải lí 13 1 012 ’ Kinh độ Đông B 15 0 hải lí 13 5035’ Kinh độ Đông C 23 hải lí 11 1035’ Kinh độ Đông D 60 hải lí 13 1 012 ’ Kinh độ Đông Câu 44: Mạch dao động điện từ gồm cuộn dây có độ tự cảm L  2,5 / ... áp A 10 , 515 lần B 10 lần C 8, 515 lần D 8,5 lần Câu 38: Một học sinh quấn máy biến áp với dự định số vòng dây cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng dây cuộn thứ cấp Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thi u...
 • 5
 • 362
 • 1

Đề thi thử Quốc gia môn Vật lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình _Mã đề 210

Đề thi thử Quốc gia môn Vật lý lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình _Mã đề 210
... trị R1 R2 R là ϕ1 2 Biết ϕ1 + 2 = π /2 Cho R1 = 27 0Ω; R2 = 480Ω, UAB = 150V Gọi P1 P2 công suất mạch ứng với R1 R2 Tính P1 P2 A P1 = 30W; P2 = 40W B P1 = 40W; P2 = 30W C P1 = 30W; P2 = 30W D ... điểm không gian, điện trường từ trường luôn dao động ngược pha C Tại điểm không gian, điện trường từ trường luôn dao động lệch pha π /2 D Điện trường từ trường biến thi n theo thời gian với chu ... 2, 9.10-9 W/m2 Câu 23 : Chu kì dao động vật A khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật đạt li độ cực đại B khoảng thời gian ngắn để vật trở lại vị trí ban đầu C khoảng thời gian ngắn để vật thực dao...
 • 6
 • 179
 • 0

Đề thi thử Quốc gia môn Vật lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình_Mã đề 134

Đề thi thử Quốc gia môn Vật lý lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình_Mã đề 134
... trị R1 R2 R là ϕ1 2 Biết ϕ1 + 2 = π /2 Cho R1 = 27 0Ω; R2 = 480Ω, UAB = 150V Gọi P1 P2 công suất mạch ứng với R1 R2 Tính P1 P2 A P1 = 30W; P2 = 30W B P1 = 30W; P2 = 40W C P1 = 40W; P2 = 40W D ... điểm không gian, điện trường từ trường luôn dao động ngược pha C Tại điểm không gian, điện trường từ trường luôn dao động lệch pha π /2 D Điện trường từ trường biến thi n theo thời gian với chu ... định sau đúng? A Thời gian ngắn để vật từ B đến O T/6 B Thời gian ngắn để vật từ C đến I T/4 C Thời gian ngắn để vật từ I đến B T/3 D Thời gian ngắn để vật từ O đến I T/ 12 Câu 20 : Nhà nước quy định...
 • 6
 • 185
 • 0

Đề thi thử Quốc gia môn Vật lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình_Mã đề 356

Đề thi thử Quốc gia môn Vật lý lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình_Mã đề 356
... điểm trở lại vị trí ban đầu tỷ số quãng đường mà chúng Trang 2/ 6 - Mã đề thi 356 A s1 = 1, s2 B s2 = 1,5 s1 C s1 = 1, s2 D s2 = 1, s1 Câu 20 : Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R mắc nối ... lớn cực đại vật B bị tách Tính chiều dài ngắn lò xo sau Lấy g = 10m/s2 A 26 cm B 30cm C 24 cm D 22 cm Câu 24 : Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích vòng 22 0 cm Khung ... không gian, môi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm A 50 dB, B 30 dB Cường độ âm chuẩn I0 = 10- 12( W/m2), cường độ âm trung điểm M đoạn AB A 4,4.10-9 W/m2 B 3,3.10-9 W/m2 C 2, 9.10-9 W/m2 D 2, 5.10-9...
 • 6
 • 159
 • 0

Đề thi thử Quốc gia môn Vật lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình _ Mã đề 483

Đề thi thử Quốc gia môn Vật lý lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình _ Mã đề 483
... = -2, 5cm theo chiều dương lần thứ 20 15 A 20 14,75s B 1007,42s C 20 14,5s D 20 14,42s Câu 47: Khi nói quan hệ thành phần điện trường từ trường sóng điện từ kết luận sau đúng? A Điện trường từ trường ... vị trí cân bằng, gốc thời gian lúc vật vị trí cân Trong nửa chu kì đầu tiên, gia tốc vật có giá trị cực đại thời điểm Trang 2/ 6 - đề thi 483 T T T T B C D 12 Câu 20 : Trong mạch điện xoay ... định sau đúng? A Thời gian ngắn để vật từ I đến B T/3 B Thời gian ngắn để vật từ B đến O T/6 C Thời gian ngắn để vật từ C đến I T/4 D Thời gian ngắn để vật từ O đến I T/ 12 Câu 35: Một lắc lò xo...
 • 6
 • 196
 • 0

Đề thi thử Quốc gia môn Vật lần 1 năm 2015 trường THPT Yên Định 2, Thanh Hóa

Đề thi thử Quốc gia môn Vật lý lần 1 năm 2015 trường THPT Yên Định 2, Thanh Hóa
... có màu Đáp án 1. B 2.C 3.D 4.C 5.D 6.C 7.C 8.C 9.C 10 .C Môn Vật 11 .D 12 .D 13 .D 14 .A 15 .B 16 .B 17 .D 18 .C 19 .B 20.D 21. C 22.D 23.D 24.A 25.B Mã đề thi 886 26.A 27.A 28.B 29.B 30.B 31. C 32.C 33.A ... hải lí tọa độ x ? 0 A 46 hải lí 13 1 12 ’ Kinh độ Đông B 15 0 hải lí 13 5 35’ Kinh độ Đông 0 C 23 hải lí 11 1 35’ Kinh độ Đông D 60 hải lí 13 1 12 ’ Kinh độ Đông (µ L 16 0//π/ πpF )H ) Câu 44: Mạch dao ... áp A 10 , 515 lần B 10 lần C 8, 515 lần D 8,5 lần Câu 38: Một học sinh quấn máy biến áp với dự định số vòng dây cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng dây cuộn thứ cấp Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thi u...
 • 5
 • 181
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật các trường chuyên năm 2012 (5)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật lý các trường chuyên năm 2012 (5)
... bé vật treo không phụ thuộc vào khối lượng vật treo C cân bằng, dây treo lệch sang trái so với phương thẳng đứng góc α có tan α = mg /(qE ) Trang 2/4 - Mã đề thi 135 D chu kỳ dao động bé vật ... khoảng cách AB = 6,15cm số điểm dao động với biên độ cực đại có đoạn AB A 10 B C D 11 Câu 24: Một lò xo có độ cứng k treo vật có khối lượng M Khi hệ cân bằng, ta đặt nhẹ nhàng lên vật treo vật khối ... riêng lớn Câu 18: Một vật có khối lượng M = 250g, cân treo lò xo có độ cứng 50N/m Người ta đặt nhẹ nhàng lên vật treo vật khối lượng m bắt đầu dao động điều hòa phương thẳng đứng cách vị trí ban đầu...
 • 4
 • 265
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật các trường chuyên năm 2012 (5)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật lý các trường chuyên năm 2012 (5)
... dao động pha với  M2 M3 5 12 7 12 M4 11 12 M5  17  12 Các điểm M1, M2, M5, M6 dao động pha với ngược pha với M3, M4 5   Khoảng cách cần tìm:    20cm  k   12 12 ĐA: A Câu 20: Vieng.nero@gmail.com ... x1  A cos  t   /  cm ; x2  A cos t  cm N1   L / 2i1    21; N  15; N12  Khoảng cách hai chất điểm: x  x  x Tổng số vân: N  N1  N  N12 Số vân đơn sắc (trừ số vân trùng):...
 • 3
 • 177
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật các trường chuyên năm 2012 (6)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật lý các trường chuyên năm 2012 (6)
... lực tác dụng lên vật không B Momen quán tính vật trục quay lớn momen động lượng trục lớn C Đối với trục quay định momen động lượng vật tăng lần mômen quán tính tăng lần D Khi vật rắn chuyển động ... thời gian 3s sóng truyền quãng đường A 36m B 12π m C 30 m D 36π m Câu 31: Phương trình dao động vật dao động điều hòa x = 10 cos(2πt + π 2)cm Nhận xét Sai dao động này? A Sau 0,25s kể từ t = vật ... 0,25s kể từ t = vật quãng đường 10cm B Sau 0,5s kể từ t = vật lại qua vị trí cân C Lúc t = vật qua vị trí cân theo chiều dương D Tốc độ vật sau 1,5s kể từ t = tốc độ lúc t = Câu 32: Một bìa có...
 • 4
 • 221
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật các trường chuyên năm 2012 (6)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật lý các trường chuyên năm 2012 (6)
... th i gian Câu 26: M t v t dao ñ ng ñi u hòa v i chu kỳ T pha c a dao ñ ng A không ñ i theo th i gian B bi n thi n ñi u hòa theo th i gian C t l b c nh t v i th i gian D hàm b c hai c a th i gian ... gây bi n thi n ñi n trư ng t ñi n B Không có s t n t i riêng bi t c a ñi n trư ng t trư ng C T trư ng bi n thi n nhanh cư ng ñ ñi n trư ng xoáy l n D ði n trư ng bi n thi n theo th i gian làm ... Câu 49: Trong thí nghi m giao thoa Y-âng, ngu n S phát ánh sáng ñơn s c có bư c sóng λ ngư i ta ñ t quan sát cách m t ph ng hai khe m t kho ng D kho ng vân 1mm Khi kho ng cách t quan sát ñ n m t...
 • 7
 • 178
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật các trường chuyên năm 2012 (7)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật lý các trường chuyên năm 2012 (7)
... Lực đàn hồi tác dụng vào giá treo (ngược chiều với lực đàn hồi tác dụng vào vật) Nếu sử dụng lực đàn hồi tác dụng vào vật Fdh  k  l0  x   x  l0  x    l0  x   4  x     Câu ... 95% P  0,95 P Sau 2m: P2  0,95 P  0, 952 P … Sau 5m: P5  0,95P4  0,955 P Cường độ âm khoảng cách 5m: I  Vieng.nero@gmail.com O M  / 12  A2 1  A1 N P5 0,955 P   2, 463.102 W / m 2 4 ... hồi phục: F   kx Lực đàn hồi tác dụng vào giá treo (ngược chiều với lực đàn hồi tác dụng vào vật) : Fdh   k  l0  x  Câu 42: Độ giãn lò xo VTCB: l0  Để lực đàn hồi tác dụng vào giá treo...
 • 4
 • 164
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hsg quốc gia môn vật lý năm 2012đề thi hsg quốc gia môn vật lý 2012đề thi hsg quốc gia môn vật lý năm 2013đề thi hsg quốc gia môn vật lý 2013đề thi hsg quốc gia môn vật lý 2014de thi thu quoc gia mon vat ly 2015de thi thu quoc gia mon vat ly cua cac truong chuyen nam 2015đề thi hsg quốc gia môn vật lý năm 2011tuyển tập đề thi hsg quốc gia môn vật lýđề thi hsg quốc gia môn vật lý 2011đề thi hsg quốc gia môn vật lý 2015đè thi thử kỳ hi thpt quốc gia môn vật lý năm 2015đề thi học sinh giỏi quốc gia môn vật lýđề thi chọn đội tuyển quốc gia môn vật lýđề thi quốc gia môn vật lý 2013PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ