Nghiên cứu công nghệ sản xuất đường chức năng erythritol từ tinh bột

nghiên cứu công nghệ sản xuất vắcxin chống dị ứng từ mạt bụi nhà acarien d pteronyssinus (DP) và ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị một số bệnh dị ứng hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc nghiên cứu quy trình tác

nghiên cứu công nghệ sản xuất vắcxin chống dị ứng từ mạt bụi nhà acarien d pteronyssinus (DP) và ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị một số bệnh dị ứng hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc  nghiên cứu quy trình tác
... thể hen phế quản d ứng có tới 4-5% viêm mũi d ứng 15-20% tổng tần số trờng hợp d ứng đạt tới 10-15% d n số giới Ngày không nghi ngờ nhiều bệnh d ứng ( nh Hen phế quản atopy, Viêm mũi d ứng, ... tính d nguyên bụi nhà, loài mạt bụi nhà sản phẩm thải chúng Bụi nhà môi trờng sống mạt Mặt khác, số kết nghiên cứu gần cho thấy sử d ng d nguyên bụi nhà để điều trị cho bệnh nhân hen phế ... phẩm văc xin d nguyên mạt bụi nhà D pteronyssinus Có thể điều chế đợc lợng lớn d nguyên mạt bụi nhà D pteronyssinus Đã xây d ng đợc quy trình điều chế văcxin d nguyên mạt bụi nhà D pteronyssinus...
 • 61
 • 378
 • 0

Nghiên cứu công nghệ sản xuất vắcxin chống dị ứng từ mạt bụi nhà acarien d pteronyssinus (DP) và ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị một số bệnh dị ứng hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc nghiên cứu quy trình phân

Nghiên cứu công nghệ sản xuất vắcxin chống dị ứng từ mạt bụi nhà acarien d pteronyssinus (DP) và ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị một số bệnh dị ứng hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc  nghiên cứu quy trình phân
... Phõn b ACARIDINA ACAROIDEA PSOROTOIDEA SARCOPTOIDEA Pyrroglyphidae Acacridae Acaridae Glycyphagidae Carpoglyphidae Glycyphagus - Dermatophagoides Pteronyssinus - D sp Sarcoptidae domesticus Tyrophagus ... ch yu ó thu thp Phân lớp Acari B MESOSTIGMATA Phõn b GAMASINA B PROSTIGMATA Phõn bụ ACTINEDIDA DERMANISOIDEA CHELEYTOIDEA TROMBIDIOIDEA DEMOICOIDEA DERMANISIDAE Cheyletiellidae Dermanyssus sp ... chn, chiu, m, gi ca cỏc nh d n v cỏc nh ngh Loi Dermatophagoides pteronyssinus thuc ging Dermatophagoides Bogdanov, 1864 Phõn h Dermatophagoidinae Fain, 1963 H Pyroglyphidae Phõn b Astigmata 10...
 • 24
 • 392
 • 0

Nghiên cứu công nghệ sản xuất vắcxin chống dị ứng từ mạt bụi nhà acarien d pteronyssinus (DP) và ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị một số bệnh dị ứng hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc nghiên cứu giám định phân

Nghiên cứu công nghệ sản xuất vắcxin chống dị ứng từ mạt bụi nhà acarien d pteronyssinus (DP) và ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị một số bệnh dị ứng hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc  nghiên cứu giám định phân
... Nhà nước KC10-10/06-10: Nghiên cứu công nghệ sản xuất vacxin chống d ứng từ mạt bụi nhà acarien Dematophagoides pteronyssinus để ứng d ng chẩn đoán, điều trị số bệnh d ứng: Hen phế quản, Viêm ... Hughes (Df) thường có mặt bụi nhà, gây nên triệu chứng bệnh d ứng: hen phế quản, viêm mũi d ứng, viêm kết mạc người (Tilak Jogdand, 1989) Giảm thiểu điều trị d ứng mạt bụi nhà cách sử d ng ... chứng bệnh d ứng: hen phế quản, viêm mũi d ứng, viêm kết mạc nhiều biểu bệnh lý khác Việc sử d ng miễn d ch học liệu pháp đặc hiệu (immunotherapy) d nguyên D pteronyssinus D farinae điều...
 • 56
 • 584
 • 0

nghiên cứu công nghệ sản xuất vắcxin chống dị ứng từ mạt bụi nhà acarien d pteronyssinus (DP) và ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị một số bệnh dị ứng hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc xây dựng tiêu chuẩn cơ s

nghiên cứu công nghệ sản xuất vắcxin chống dị ứng từ mạt bụi nhà acarien d pteronyssinus (DP) và ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị một số bệnh dị ứng hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc  xây dựng tiêu chuẩn cơ s
... Đây điều kiện thuận lợi cho mạt bụi nhà phát triển, đặc biệt loài phổ biến nh D pteronyssinus Do việc nghiên cứu nghiên cứu đặc tính sinh học d nguyên mạt bụi nhà D pteronyssinus để ứng d ng vào ... kết nghiên cứu gần cho thấy s d ng d nguyên bụi nhà để điều trị cho bệnh nhân hen phế quản viêm mũi d ứng cho kết thấp so với d ng d nguyên mạt bụi nhà để điều trị Việt Nam nớc có khí hậu ... nghiên cứu hy vọng đợc thực đề tài nhằm xây d ng hoàn thiện quy trình công nghệ s n xuất vắc xin d nguyên D pteronyssinus để phục vụ công tác d phòng chẩn đoán điều trị bệnh d ứng: HPQ,VMDƯ,...
 • 97
 • 474
 • 0

nghiên cứu công nghệ sản xuất vắcxin chống dị ứng từ mạt bụi nhà acarien d pteronyssinus (DP) và ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị một số bệnh dị ứng hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc nghiên cứu quy trình nuô

nghiên cứu công nghệ sản xuất vắcxin chống dị ứng từ mạt bụi nhà acarien d pteronyssinus (DP) và ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị một số bệnh dị ứng hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc  nghiên cứu quy trình nuô
... học công nghệ Công ty Vaccin pasteur Đà lạt Báo cáo kết đề tài nhánh KC 10-10/ 06-10/03 Nghiên cứu quy trình Nuôi cấy mạt bụi nhà Acarien D. pteronyssinus gây bệnh d ứng : Hen phế quản, viêm mũi ... đặc trị d ứng, nói cách xác đặc trị mạt sinh vật gây nên bệnh Hen phế quản, Viêm mũi d ứng, viêm kết mạc Sử d ng chế phẩm vaccin điều tiết cân Th1/Th2, thúc đẩy tính đề kháng IgG từ tăng ... miễn d ch ngời bệnh với mạt bụi nhà Xuất phát từ ý tởng trên, nhóm nghiên cứu tiến hành nghiên cứu nhân nuôi mạt bụi nhà D. pteronyssinus với mục tiêu sau; Nghiên cứu loại môi trờng tối u để mạt bụi...
 • 59
 • 340
 • 0

Nghiên cứu công nghệ sản xuất dung môi sinh học từ các nguồn nguyên liệu tái tạo

Nghiên cứu công nghệ sản xuất dung môi sinh học từ các nguồn nguyên liệu tái tạo
... HÌNH NGHIÊN CỨU Ở NƯỚC NGOÀI 1.1 Khái niệm dung môi hữu 1.2 Đặc điểm dung môi hữu 1.3 Thay phần dung môi hữu dung môi sinh 1.3.1 Dung môi sinh học từ este dầu thực vật mỡ động vật 10 1.3.2 Dung môi ... dụng dung môi sinh học để tẩy rửa bề mặt công nghiệp Từ năm 1994, phòng thí nghiệm dung dịch tẩy rửa bề mặt Mỹ bắt đầu nghiên cứu khả ứng dụng số dung môi sinh học [8] Trong số dung môi nghiên cứu, ... tự nguyên liệu đến hiệu suất trình este hoá chéo nêu ta thấy, công nghệ sản xuất metyl este phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu Với nguồn nguyên liệu có hàm lượng axit béo cao nguồn nguyên liệu...
 • 99
 • 355
 • 2

Nghiên cứu công nghệ sản xuất MnO2 chất lượng cao từ quặng Mangan

Nghiên cứu công nghệ sản xuất MnO2 chất lượng cao từ quặng Mangan
... qung mangan sn xut mangan ioxyt MnO2 hm lng mangan v xp cao l vic x lý cỏc loi qung giu cú hm lng mangan cao Trong cỏc ti liu tham kho ó nờu mt s phng phỏp sn xut mangan ioxyt t qung mangan ... xut mangan ioxyt MnO2 cht lng cao t qung mangan mn - Sn xut mt lng sn phm cú cht lng ~ 92,0 MnO2 Vin Khoa hc v Cụng ngh M - Luyn kim BCTK:Nghiờn cu cụng ngh sn xut MnO2 cht lng cao t qung mangan ... cht cú cha mangan ó c cụng b mt s sỏch v ti liu khoa hc Cỏc sn phm cha mangan ó c sn xut cụng nghip nh fero mangan, mangan sunfat, mangan kim loi, mangan ioxyt cú hm lng mangan v xp cao Nhng cụng...
 • 48
 • 289
 • 2

Đề tài : Nghiên cứu công nghệ sản xuất da bọc đệm ôtô từ nguyên liệu da bò trong nước

Đề tài : Nghiên cứu công nghệ sản xuất da bọc đệm ôtô từ nguyên liệu da bò trong nước
... kết đề tài trớc nh: đề tài bọc đệm da trâu, đề tài nhuộm da cặp, túi, ví, đề tài da mềm để làm ủng, giầy nữ Từ đó, đề tài đặt hớng nghiên cứu Cụ thể nh sau: Nghiên cứu công nghệ sản xuất da ... biến thử sở bọc đệm ô tô, đợc đánh gía cao Các quy trình công nghệ cụ thể cho công đoạn sản xuất da bọc đệm từ da nớc nh sau: Bảng 1 7: Quy trình công nghệ sản xuất da bọc đệm Công đoạn chuẩn ... thực công nghệ thuộc hoàn thiện da làm da bọc đệm ghế ô tô nh sau: Nghiên cứu công nghệ sản xuất da chất lợng cao từ nguồn nguyên liệu nớc để làm da bọc đệm ô tô KS Hoàng Mạnh Hùng Mã số:...
 • 49
 • 331
 • 0

Nghiên cứu công nghệ sản xuất chè xanh hòa tan từ lá chè già

Nghiên cứu công nghệ sản xuất chè xanh hòa tan từ lá chè già
... hòa tan 1.5.1 S n ph m chè xanh hòa tan Chè hòa tan, hay g i cao chè hay chè tinh ch t, ph n khô thu ñư c cô ñ c ch t hòa tan t chè già, cành chè non, ho c t chè bán thành ph m lo i Chè hòa tan ... ng chè th gi i Nh ng năm g n ñây Xrilanca, Nh t B n, n ð , Trung Qu c… ñã nghiên c u thành công ch bi n ñư c chè xanh, chè ñen hòa tan nư c ta ñã nghiên c u s n xu t chè hòa tan t chè xanh, chè ... i cu c s ng công nghi p", ti n hành ñ tài: Nghiên c u công ngh s n xu t chè xanh hòa tan t chè già M c ñích yêu c u 2.1 M c ñích Xây d ng quy trình công ngh s n xu t chè xanh hòa tan ti n ích...
 • 85
 • 1,076
 • 2

Nghiên cứu công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học từ dầu thực vật thải của công nghiệp chế biến thực phẩm bằng phương pháp cracking xúc tác axit rắn đa mao quản

Nghiên cứu công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học từ dầu thực vật thải của công nghiệp chế biến thực phẩm bằng phương pháp cracking xúc tác axit rắn đa mao quản
... Nghiên cứu công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học từ dầu thực vật thải công nghiệp chế biến thực phẩm phương pháp cracking xúc tác axít rắn đa mao quản nghiên cứu quy trình công nghệ chế tạo nhiên ... THỰC HIỆN ĐỀ TÀI I THÔNG TIN CHUNG Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học từ dầu thực vật thải công nghiệp chế biến thực phẩm phương pháp cracking xúc tác axit rắn đa mao ... bị sinh học MAT5000) sản xuất MAT5000) sản xuất trình gốc từ dầu nhiên liệu sinh học từ nhiên liệu sinh học từ thực vật nguồn phế thải dầu thực nguồn phế thải dầu thực thải vật để thu sản vật...
 • 198
 • 235
 • 0

Nghiên cứu công nghệ sản xuất giò lụa, thịt viên từ thịt lạnh đông và gia vị tẩm ướt thịt

Nghiên cứu công nghệ sản xuất giò lụa, thịt viên từ thịt lạnh đông và gia vị tẩm ướt thịt
... t -18 ủ n -20oC Gia v : ng, mu i (v a l gia v v a l ch t tng c ng kh nng t o c u trỳc), n c m m, mỡ chớnh, gia v gúp ph n t o hng v v kộo di th i gian b o qu n Ph gia: a) Ph gia lm tng ủ giũn ... cỏc lo i gia v v i nhi t ủ v th i gian khỏc nhau, cho th y, v i s gia v n u s y nhi t ủ th p 50oC thỡ th i gian s y kộo di (4-5h) v mựi thm c a gia v ớt ủ c trng S y nhi t ủ 70-80oC, th i gian s ... 50 10 10 10 0/25g Kết Mẫu giò lụa Mẫu thịt viên 4,8.103 6,8.103 17 27 0 0 0 0 3.1.6 Quy trỡnh s n xu t giũ l a, th t viờn t ngu n nguyờn li u th t l nh ủụng, s d ng ph gia an ton 1) Nguyờn li u...
 • 14
 • 181
 • 0

NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT CHẤT màu THỰC PHẨM từ CHÈ

NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT CHẤT màu THỰC PHẨM từ CHÈ
... 6.1.2.2 Nghiên cứu công nghệ sản xuất chất màu xanh từ chè 70 6.1.2.3 Nghiên cứu công nghệ sản xuất chất màu vàng từ chè 87 6.1.2.4 Nghiên cứu công nghệ sản xuất chất màu nâu từ chè ... việc nghiên cứu sản xuất chất màu thực phẩm từ chè 2.1.1 Cơ sở khoa học sản xuất chất màu xanh từ chè 2.1.2 Cơ sở khoa học sản xuất chất màu vàng màu nâu t chè 2.1.3 Cơ sở khoa học sản ... độc hại chất màu thực phẩm nhân tạo Do vậy, nghiên cứu giới nỗ lực tìm kiếm công nghệ sản xuất sản phẩm màu sạch, an toàn sức khỏe người thay sản phẩm màu tổng hợp Sản xuất chất màu thực phẩm tự...
 • 198
 • 183
 • 0

nghiên cứu công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng từ đậu tương lên men dùng cho người bệnh tiểu đường

nghiên cứu công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng từ đậu tương lên men dùng cho người bệnh tiểu đường
... khỏe người sống đại Thực phẩm chức phân thành nhiều nhóm, phụ thuộc tác dụng sản phẩm thực phẩm chức cho người đường huyết cao, thực phẩm chức cho người có cholesterol máu cao, thực phẩm chức ... trypsin chymotrypsin Đó lý ăn thực phẩm từ đậu tương lên men không bị chướng bụng, đầy ăn sản phẩm từ đậu tương không lên men Những nghiên cứu nhiều năm trở lại cho thấy đậu tương có nhiều hoạt chất ... Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột dâu tằm giàu 1-deoxynojirimicin (DNJ) ứng dụng số sản phẩm đồ uống chức cho người bệnh tiểu đường Báo cáo khoa học Trần Liên Hà, 2006 Nghiên cứu công nghệ sản xuất...
 • 31
 • 543
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzyme để sản xuất đường chức năng xylose từ lõi ngô dùng trong công nghiệp thực phẩm

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzyme để sản xuất đường chức năng xylose từ lõi ngô dùng trong công nghiệp thực phẩm
... t ngô v n ñ t 43,0 t /ha S n lư ng ngô năm 2011 v n tăng nh so v i năm trư c Cùng v i s n lư ng ngô liên t c tăng ñó nh ng ph th i mà trình s n xu t ngô t o thân ngô, ngô, lõi ngô Trong ñó lõi ... ñích c a nghiên c u Xác ñ nh ñư c thông s b n c a công ño n quy trình s n xu t ñư ng xylose t lõi ngô b ng phương pháp th y phân enzyme dùng công nghi p th c ph m 1.2.2 Yêu c u c a nghiên c u ... ñã ti n hành nghiên c u v i ch ñ Nghiên c u ng d ng công ngh enzyme ñ s n xu t ñư ng ch c xylose t lõi ngô dùng công nghi p th c ph m” 1.2 M c ñích yêu c u c a nghiên c u Trư ng ð i h c Nông nghi...
 • 97
 • 730
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn công nghệ thực phẩm nghiên cứu công nghệ sản xuất cháo dinh dưỡng dành cho trẻ ăn dặmnghiên cứu công nghệ sản xuất insulin tái tổ hợp phục vụ điều trị bệnh đái tháo đườngnghiên cứu công nghệ sản xuất và đánh giá hiệu quả của sản phẩm giàu lyzin và vi chất dinh dưỡng và bệnh tật của trẻ 612 tháng tuổinghiên cứu công nghệ sản xuất thức ăn chức năng cho người lao động ngành thannghiên cứu công nghệ sản xuấtnghiên cứu công nghệ sản xuất váng sữanghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh họcnghiên cứu công nghệ sản xuất đồ hộp mực nhồi rau quả sốt cà chuanghiên cứu công nghệ sản xuất fero manganđề tài nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm nấm bạch cương beauveria bassiana để ứng dụng phòng trừ sâu hại cây trồngnghien cuu cong nghe san xuat van san 3 lop tu tre gonghiên cứu công nghệ sản xuất ván sàn công nghiệp 3 lớp từ trẻ gỗnghiên cứu công nghệ sản xuất một số sản phẩm trà sữa uống liền từ nguyên liệu chè việt namnghiên cứu công nghệ sản xuất nhựa dầu gừng và một số gia vị chọn lọc việt nam ớt tỏinghiên cứu công nghệ sản xuất men giả màu đồng cho gốm sứ mỹ nghệ xuất khẩuchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Đồng chíBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học