Nghiên cứu phương pháp thu hồi và làm khô sinh khối vi tảo nannochloropsis oculata làm nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng

Khảo sát một số phương pháp trích ly lipid thô từ sinh khối vi tảo nannochloropsis oculata

Khảo sát một số phương pháp trích ly lipid thô từ sinh khối vi tảo nannochloropsis oculata
... trúc tế bào vi tảo trước sau trích ly với phương pháp khác [40] Chú thích: (a) sinh khối vi tảo lúc đầu; (b) sinh khối sau trích ly phương pháp Soxhlet; (c) sinh khối sau trích ly phương pháp Bligh ... với phương pháp trích ly lipid khác Vi c tìm phương pháp trích ly thích hợp đóng góp vào vi c làm tăng hiệu sản xuất lipid từ vi tảo Trước có nhiều công trình nghiên cứu trích ly lipid từ sinh khối ... Ảnh hƣởng phƣơng pháp trích ly Vi c lựa chọn phương pháp cụ thể để trích ly tùy thuộc vào yếu tố loại sinh khối, hàm lượng lipid sinh khối, lượng sinh khối cần trích ly Các phương pháp đơn sử dụng...
 • 75
 • 552
 • 1

Nghiên cứu một số loài cây rừng làm nguyên liệu sản xuất hương của đồng bào dân tộc thái tại huyện con cuông nghệ an

Nghiên cứu một số loài cây rừng làm nguyên liệu sản xuất hương của đồng bào dân tộc thái tại huyện con cuông  nghệ an
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VI VĂN VỆ “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ LOÀI CÂY RỪNG LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT HƯƠNG CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THÁI TẠI HUYỆN CON CUÔNG - TỈNH NGHỆ AN KHÓA LUẬN ... nguyên liệu để sản xuất hương việc Nghiên cứu số loài rừng làm nguyên liệu sản xuất Hương đồng bào dân tộc Thái huyện Con Cuông - tỉnh Nghệ An công việc cần thiết cấp bách 1.2 Mục đích nghiên cứu ... dung nghiên cứu đề tài 3.1.1 Phạm vi Nghiên cứu số loài rừng làm nguyên liệu sản xuất Hương đồng bào dân tộc Thái huyện Con Cuông - Nghệ An 3.1.2 Địa điểm thời gian tiến hành - Đề tài tiến hành nghiên...
 • 62
 • 302
 • 0

Nghiên cứu phương pháp tiền xử lý Lignocellulose trong sinh khối cỏ VA06 (Varisme 6) làm nguyên liệu sản xuất cồn sinh học

Nghiên cứu phương pháp tiền xử lý Lignocellulose trong sinh khối cỏ VA06 (Varisme 6) làm nguyên liệu sản xuất cồn sinh học
... phương pháp phân thành nhóm bản: "tiền xử vật lý" , "tiền xử lý - hóa", "tiền xử hóa học" , "tiền xử sinh học" 2.3.1.1 Tiền xử phương pháp vật Tiền xử phương pháp vật làm tăng ... nghệ sản xuất phổ biến việc xử chất thải sau tiền xử thuận lợi - Phương pháp vật xử dụng nghiên cứu là: vi sóng, xay, nghiền 31 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 3.1 Vật liệu ... loài cỏ dại, số có loài cỏ du nhập vào nước ta có sinh khối lớn Đó thuận lợi lớn nguồn nguyên liệu để sản xuất nhiên liệu sinh học Bảng 2.2 Tiềm nhiên liệu sinh học Việt Nam Viện Khoa học Vật liệu...
 • 78
 • 2,191
 • 7

Nghiên cứu chiết tách chuyển hóa sinh khối vi tảo họ botryococccus thành nhiên liệu sinh học biodiesel theo phương pháp hai giai đoạn trên xúc tác dị thể

Nghiên cứu chiết tách và chuyển hóa sinh khối vi tảo họ botryococccus thành nhiên liệu sinh học biodiesel theo phương pháp hai giai đoạn trên xúc tác dị thể
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN TRUNG THÀNH NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ CHUYỂN HÓA SINH KHỐI VI TẢO HỌ BOTRYOCOCCUS THÀNH NHIÊN LIỆU SINH HỌC BIODIESEL THEO PHƢƠNG PHÁP HAI GIAI ... 3.2 Nghiên cứu chuyển hóa sinh khối vi tảo thành nhiên liệu sinh học 66 ii 3.2.1 Nghiên cứu chiết tách dầu từ sinh khối vi tảo 66 3.2.2 Phương pháp phân tích tiêu kỹ thuật, thành phần hóa ... cứu tách hydrocacbon khỏi dầu vi tảo chiết tách - Chuyển hóa dầu vi tảo họ Botryococcus sp thành nhiên liệu sinh học biodiesel phương pháp hai giai đoạn hệ xúc tác tổng hợp - Xác định tính chất...
 • 168
 • 328
 • 0

Nghiên cứu chiết tách chuyển hóa sinh khối vi tảo họ botryococccus thành nhiên liệu sinh học biodiesel theo phương pháp hai giai đoạn trên xúc tác dị thể

Nghiên cứu chiết tách và chuyển hóa sinh khối vi tảo họ botryococccus thành nhiên liệu sinh học biodiesel theo phương pháp hai giai đoạn trên xúc tác dị thể
... Tính bazơ xúc tác: 15,0 < H < 18,4 Bazơ mạnh Tổng số lần tái sử dụng 10 3.2 Nghiên cứu chuyển hóa sinh khối vi tảo thành nhiên liệu sinh học 3.2.1 Nghiên cứu chiết tách dầu từ sinh khối vi tảo Chúng ... tính chiết tách tốt dầu vi tảo, điều kiện để tách hydrocacbon khỏi sinh khối dầu vi tảo Từ lựa chọn nguyên liệu vi tảo nghiên cứu, tìm hệ dung môi thích hợp để chiết tách hiệu dầu từ sinh khối vi ... tảo khô sử dụng xúc tác dị thể Tổng quan xúc tác cho trình chuyển hóa dầu vi tảo thành biodiesel 1.2 Tổng quan xúc tác cho trình chuyển hóa dầu vi tảo thành biodiesel Xúc tác đồng thể cho hiệu suất...
 • 27
 • 117
 • 0

Nghiên cứu chiết tách chuyển hóa sinh khối vi tảo họ Botryococcus thành nhiên liệu sinh học Biodiesel theo phƣơng pháp hai giai đoạn trên xúc tác dị thể

Nghiên cứu chiết tách và chuyển hóa sinh khối vi tảo họ Botryococcus thành nhiên liệu sinh học Biodiesel theo phƣơng pháp hai giai đoạn trên xúc tác dị thể
... xúc tác axit – bazơ rắn Tạp chí Hóa học số 52(4), trang 484-489 Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Đăng Toàn, Đinh Thị Ngọ (2015) Nghiên cứu chiết tách dầu từ sinh khối vi tảo họ Botryococcus ... diesel sinh học từ vi tảo Chloerella sp phương pháp chuyển vị ester chỗ Tạp chí Công nghệ Sinh học, 33(4), pp 66-71 [2] Đặng Diễm Hồng, Hoàng Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Minh Thanh (2009), Tách chiết ... Hà, Đặng Diễm Hồng (2012), Nghiên cứu áp dụng phương pháp chuyển vị ester chỗ để sản xuất diesel sinh học từ vi tảo biển Nannochloropsis oculata Tạp chí Công nghệ Sinh học, 10 (2), pp 331-337 [4]...
 • 17
 • 348
 • 0

BÁO CÁO " Một số nghiên cứu về máy sàng trong việc làm sạch ngô để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi " doc

BÁO CÁO
... three sieve mill 1-pass trash for sieve "B", 2-pass forage grain for sieve "G", - pass purified grain for sieve "L" - pass large impurities from sieve "L" Analyzing classic function of two-sieve ... three-sieve mill: 1-pass trash for sieve "B", 2-pass forage grain for sieve "G", - pass purified grain for sieve "G" - pass large impurities from sieve "L 1" With variation of the holes sieve ...
 • 7
 • 308
 • 1

Nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng từ chiết xuất hợp chất có lưu huỳnh trong súp lơ cải xanh trồng ở việt nam

Nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng từ chiết xuất hợp chất có lưu huỳnh trong súp lơ và cải xanh trồng ở việt nam
... tài: Nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức từ hợp chất lưu huỳnh chiết xuất từ Súplơ cải xanh trồng Việt Nam Quản lý đề tài 2.1 Cơ quan chủ quản: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM ... Phòng tài vụ Liên Hiệp Hội;… trình thực hoàn thành đề tài: Nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức từ hợp chất lưu huỳnh chiết xuất từ suplơ cải xanh trồng Việt Nam Chúng xin chân thành cảm ơn ... họ Cải (tên cũ họ Chữ thập), đặc biệt suplơ xanh, nghiên cứu nhiều nước giới, chưa thấy công trình công bố Việt Nam Vì đề tài: Nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức từ hợp chất lưu huỳnh chiết...
 • 66
 • 1,854
 • 5

Nghiên cứu qui trình công nghệ khai thác các hoạt chất sinh học từ côn trùng động vật biển để sản xuất thực phẩm chức năng tăng cường thể lực cho vận động viên

Nghiên cứu qui trình công nghệ khai thác các hoạt chất sinh học từ côn trùng và động vật biển để sản xuất thực phẩm chức năng tăng cường thể lực cho vận động viên
... Đại học Bách khoa Hà Nội nghiên cứu thực đề tài Nghiên cứu qui trình công nghệ khai thác hoạt chất sinh học từ côn trùng động vật biển để sản xuất thực phẩm chức tăng cờng thể lực cho vận động viên ... báo cáo khoa học Tên đề tài Nghiên cứu qui trình công nghệ khai thác hoạt chất sinh học từ côn trùng động vật biển để sản xuất thực phẩm chức tăng cờng thể lực cho vận động viên Chủ nhiệm đề ... pháp nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu * Nghiên cứu hoạt chất sinh học từ nguồn nguyên liệu cá biển (Cá cơm cá chìa vôi) để tạo sản phẩm viên tăng lực Phunamine * Nghiên cứu hoạt chất sinh học từ...
 • 145
 • 470
 • 1

Hợp tác nghiên cứu xây dựng qui trình tạo khối sâm Ngọc Linh làm nguyên liệu sản xuất chế phẩm phục vụ sức khoẻ cộng đồng

Hợp tác nghiên cứu xây dựng qui trình tạo khối sâm Ngọc Linh làm nguyên liệu sản xuất chế phẩm phục vụ sức khoẻ cộng đồng
... ure mỏu th 132 3.51 Kt qu nghiờn cu v mụ bnh hc ca gan th 133 3.52 Kết nghiên cứu mô bệnh học thận thỏ 134 3.53 Kết nghiên cứu mô bệnh học lách thỏ 134 3.54 Thi gian bi ca chut thớ nghim 137 3.55 ... viờm cp bn chõn chut sau gõy viờm 161 3.77 Khối lợng u hạt lô nghiên cứu 162 3.78 Ngng au bn chõn chut b gõy viờm cp 163 DANH MC CC HèNH Hỡnh Tờn hỡnh 1.1 Qui trỡnh to sinh t bo thc vt Trang 1.2 ... bo sõm Ngc Linh quy mụ phũng thớ nghim Nghiờn cu phng phỏp kim nghim, tiờu chun c s ca sõm Ngc Linh sinh v cao c sõm Ngc Linh sinh ỏnh giỏ tớnh an ton, mt s tỏc dng dc lý ca sõm Ngc Linh sinh...
 • 188
 • 283
 • 2

Nghiên cứu chiết xuất, tinh chế xác định hoạt tính sinh học của một vài carotenoid từ cây cỏ Việt Nam dùng để sản xuất thực phẩm chức năng

Nghiên cứu chiết xuất, tinh chế và xác định hoạt tính sinh học của một vài carotenoid từ cây cỏ Việt Nam dùng để sản xuất thực phẩm chức năng
... nhiều tiềm xuất Từ đó, tiến hành đề tài Nghiên cứu chiết xuất, tinh chế xác định hoạt tính sinh học vài carotenoid từ cỏ Việt Nam dùng để sản xuất thực phẩm chức năng Đề tài ý nghĩa khoa học mà ... 31 2.2.1 Phương pháp chiết xuất tinh chế carotenoid 31 2.2.2 Nghiên cứu hoạt tính chống oxy hóa carotenoid tinh chế 36 2.2.3 Nghiên cứu hoạt tính sinh học carotenoid lên dòng ... [127] Hình 1.12 Một số sản phẩm thực phẩm chức chứa carotenoid Ở nƣớc ta nay, việc nghiên cứu tạo chế phẩm thực phẩm chức với phƣơng châm “công nghệ cao, sắc cổ truyền” hƣớng nghiên cứu lý thú có...
 • 124
 • 765
 • 1

Nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng bổ sung polyphenol chè xanh 1

Nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng bổ sung polyphenol chè xanh 1
... thực đề tài: Nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức bổ sung polyphenol chè xanh nội dung đề tài nghiên cứu khảo sát bao gồm: - Nghiên cứu, khảo sát chế phẩm polyphenol chiết từ chè xanh vụn - Nghiên ... nước ta B Polyphenol chè xanh ứng dụng polyphenol chè xanh sản xuất thực phẩm chức I Polyphenol chè xanh Các hợp chất polyphenol chè Các hợp chất polyphenol chè chủ yếu hợp chất flavonoid, chia ... polyphenol chiết từ chè xanh vụn - Nghiên cứư sản xuất thạch trà xanh bổ sung chế phẩm polyphenol - Nghiên cứu, khảo sát sản phẩm thạch trà xanh K13 CNSH 0602 Viện Đại Học Mở Hà Nội Nguyễn Diệu...
 • 12
 • 1,323
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng từ hợp chất có lưu huỳnh chiết xuất từ súp lơ và cải xanh trồng ở việt namnghiên cứu bảo quản lá thanh cao làm nguyên liệu chiết xuất artemisininnghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng bổ sung polyphenol chè xanh 1thủ tục đăng ký sản xuất thực phẩm chức năngnghiên cứu phương pháp phục hồi lưu thông tiêu hoá sau cắt bỏ toàn bộ dạ dày do ung thư bằng tạo túi thay thế dạ dày kiểu lygidakiscác phương pháp phục hồi và làm bền chi tiết máynghiên cứu giải pháp thu hút và sử dụng nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh thanh hóatài liệu chương 6 các phương pháp phục hồi và làm bền chi tiết máy pptnghiên cứu thu nhận sinh khối và quy trình đông khô sinh khối vi tảo lam độc m aeruginosa từ hồ hoàn kiếm với lượng lớnnghiên cứu gây trồng cây vên vên làm nguyên liệu gỗ dán lạngnghiên cứu tạo ván ghép thanh gỗ tràm bông vàng làm nguyên liệu sản xuất đồ mộcnghiên cứu công nghệ sản xuất thức ăn chức năng từ nông sản có tác dụng làm giảm hàm lượng đường trong máunghiên cứu quy trình sản xuất thức uống chức năng từ đậu xanh nảy mầmquot nc cong nghe tach axit beo tu nguon nguyen lieu thuc vat va phe thai cong nghiep lam nguyen lieu san xuat thuoc tuyen quang apatitnghiên cứu công nghệ sản xuất thức ăn chức năng cho người lao động ngành thanchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh