Xây dựng tài liệu thí điểm e learning về tích hợp giáo dục môi trường vào môn tiếng việt cấp tiểu học

liệu về Tích hợp giáo dục môi trường - Phần 1 - PNT - R

Tư liệu về Tích hợp giáo dục môi trường - Phần 1 - PNT - R
... v mụi trng Thnh tích - Hệ thống sách, thể chế bước xây dựng hoàn thiện, phục vụ ngày có hiệu qu cho công tác bo vệ môi trường: Luật Bo vệ môi trường (10 /1/ 1994) Ch th 36-CT/TW (25/6 /19 98) ca ... thống giáo dục quốc dân (QĐ 13 63/QĐ-TTg 17 /10 /20 01) quan tâm đông đo nhân dân Nhận thức số doanh nghiệp sn xuất sạch, - Mức độ gia tng ô nhiễm, suy thoái cố môi trường bước hạn chế; TX R ch Giá - ... Bờ sông-đường Nguyễn Thái Học Bờ sông-TX Tân AN-Long An - Công tác phục hồi ci thiện môi trường có tiến bộ: Nhiều địa phương chủ động trồng mới, tái tạo r ng 28,8 % -1 997 lên 35,8 %- 2003 R ng phục...
 • 35
 • 312
 • 0

liệu Tích hợp giáo dục môi trường - Phần 2 - PNT - R

Tư liệu vè Tích hợp giáo dục môi trường - Phần 2 - PNT - R
... 30,0 29 ,5 27 ,5 25 ,0 25 ,0 25 ,0 23 ,6 22 ,6 19 ,2 12, 7 10 11 Khánh Hòa Thái Bỡnh Long An Hà Tây Thừa Thiên Huế 40,0 37,6 36,7 36,0 35,8 20 21 22 23 24 Binh Thuận An Giang Kon Tum Bến Tre Qung Ngãi 12 ... đề môi trường Hiện ng trái đất nóng dần lên 19 20 21 22 23 Cụng ngh sn xut tụm sỳ m rng t Nam Bc: 4.760 tri ging (20 02) = 19 t ging (20 03) =23 t t giỏ tr 800 t ng Tụm ro, cua xanh, Cỏ Giũ, ... phát triển kinh tế xã hội mà coi nhẹ bảo vệ môi trường Đầu cho bảo vệ môi trường đầu cho phát triển bền vững (Vai trò kinh tế công tác BVMT) 26 Nếu GDP tăng gấp đôi có nguy ô nhiễm môi trường...
 • 35
 • 263
 • 1

liệu về Tích hợp giáo dục môi trường - Phần 3 - PNT - R

Tư liệu về Tích hợp giáo dục môi trường - Phần 3 - PNT - R
... lý toàn r c thải sinh hoạt r c thải CN TX Tân An Đường Trương Định, TX Tân An Nguyễn Trung Trực-P2, TX Tân An TX Tân An - Xử lý triệt để sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng - Hạn chế hợp lý ... Đáp ứng yêu cầu môi trường hội nhập kinh tế quốc tế Xây dựng hoàn thiện sách tiêu chuẩn môi trường phù hợp với trình hội nhập kinh tế quốc tế Ngăn chặn việc lợi dụng r o cản môi trường xuất hàng ... CnTh - Trong quy hoạch bố trí diện tích đất hợp lý cho nhu cầu cảnh quan môi trường D ỏn xõy dng Khu ụ th mi Lo Cai - Cam ng - Tăng lượng xanh dọc tuyến phố Đường Hùng Vương-TX Tân An - Thu...
 • 42
 • 273
 • 2

Tích hơp giáo dục môi trường vào giảng dạy một số bài địa lí 7 bằng ứng dụng công nghệ thông tin

Tích hơp giáo dục môi trường vào giảng dạy một số bài địa lí 7 bằng ứng dụng công nghệ thông tin
... Tích hợp giáo dục môi trường vào giảng dạy số địa ứng dụng công nghệ thông tin Giáo viên: Lê Thị Thu Hiền Trang Tích hơp giáo dục môi trường vào giảng dạy số địa ứng dụng công nghệ thông ... viên chuẩn kiến thức sau: Giáo viên: Lê Thị Thu Hiền Trang Tích hơp giáo dục môi trường vào giảng dạy số địa ứng dụng công nghệ thông tin 3.3 Bài 17: Ô nhiễm môi trường đới ôn hòa 3.3.1.Ô ... nhân môi trường gây nên Vậy cần làm để bảo vệ môi trường, bảo vệ Trái Đất Giáo viên: Lê Thị Thu Hiền Trang Tích hơp giáo dục môi trường vào giảng dạy số địa ứng dụng công nghệ thông tin GV:...
 • 13
 • 377
 • 0

Tích hợp giáo dục môi trường qua môn Địa lí Đô thị

Tích hợp giáo dục môi trường qua môn Địa lí Đô thị
... dung GDMT Qua đó, giảng viên lồng ghép giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường đạt hiệu cao Thực trạng môi trường đô thị khả tích hợp GDMT qua môn Địa Đô thị 2.1 Môi trường Môi trường tổng ... học GDMT, hay Môi trường phát triển nhiều môn học GDMT môn Địa Đô thị, Địa Kinh tế - Xã hội, Giáo dục dân số - Sức khỏe sinh sản Môn Địa Đô thị lồng ghép GDMT hiệu nội dung môn học có ... lại, qua việc học tập môn Địa Đô thị, lồng ghép giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu, giúp sinh viên có ý thức hành động môi trường Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường...
 • 5
 • 256
 • 2

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀN DSX 1.0 HỖ TRỢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀN DSX 1.0 HỖ TRỢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG
... nghiệp NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀM DSX 1.0 HỖ TR CÔNG TÁC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG 1.3 Mục tiêu, đối tượng nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu Xây dựng phần mềm DSX sở liệu để hỗ trợ công tác giáo dục môi trường ... NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀM DSX 1.0 HỖ TR CÔNG TÁC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG ° Giáo dục môi trường (sự quan tâm, ý thức tham gia bảo vệ cải thiện môi trường) Giáo dục môi trường xây dưng sở giáo dục ... Trang Đồ án tốt nghiệp NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀM DSX 1.0 HỖ TR CÔNG TÁC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG 2.1 Thảo luận giáo dục môi trường 2.1.1 Khái niệm mục tiêu giáo dục môi trường ° Khái niệm Trong...
 • 114
 • 152
 • 0

Nghiên cứu xây dựng phần mềm dxs1.0 hỗ trợ cho công tác giáo dục môi trường

Nghiên cứu xây dựng phần mềm dxs1.0 hỗ trợ cho công tác giáo dục môi trường
... nghiệp NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀM DSX 1.0 HỖ TR CÔNG TÁC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG 1.3 Mục tiêu, đối tượng nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu Xây dựng phần mềm DSX sở liệu để hỗ trợ công tác giáo dục môi trường ... NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀM DSX 1.0 HỖ TR CÔNG TÁC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG ° Giáo dục môi trường (sự quan tâm, ý thức tham gia bảo vệ cải thiện môi trường) Giáo dục môi trường xây dưng sở giáo dục ... Trang Đồ án tốt nghiệp NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀM DSX 1.0 HỖ TR CÔNG TÁC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG 2.1 Thảo luận giáo dục môi trường 2.1.1 Khái niệm mục tiêu giáo dục môi trường ° Khái niệm Trong...
 • 84
 • 140
 • 0

Nghiên cứu xây dựng phần mềm DSX 1.0 hỗ trợ công tác giáo dục môi trường docx

Nghiên cứu xây dựng phần mềm DSX 1.0 hỗ trợ công tác giáo dục môi trường docx
... nghiệp NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀM DSX 1.0 HỖ TR CÔNG TÁC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG 1.3 Mục tiêu, đối tượng nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu Xây dựng phần mềm DSX sở liệu để hỗ trợ công tác giáo dục môi trường ... NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀM DSX 1.0 HỖ TR CÔNG TÁC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG ° Giáo dục môi trường (sự quan tâm, ý thức tham gia bảo vệ cải thiện môi trường) Giáo dục môi trường xây dưng sở giáo dục ... Trang Đồ án tốt nghiệp NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀM DSX 1.0 HỖ TR CÔNG TÁC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG 2.1 Thảo luận giáo dục môi trường 2.1.1 Khái niệm mục tiêu giáo dục môi trường ° Khái niệm Trong...
 • 114
 • 137
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀN DSX 1.0 HỖ TRỢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG pps

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀN DSX 1.0 HỖ TRỢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG pps
... án tốt nghiệp NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀM DSX 1.0 HỖ TR CÔNG TÁC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG 1.3 Mục tiêu, đối tượng nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu Xây dựng phần mềm DSX sở liệu để hỗ trợ công tác giáo dục ... Anh Trang Đô án tốt nghiệp NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀM DSX 1.0 HỖ TR CÔNG TÁC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG 1.5 Phạm vi nghiên cứu - Với đối tượng nghiên cứu chủ thể (Phần mềm DSX 1.0) : nghiên cứu DEMO với ... thức, công cụ sư phạm vô tận GVHD: Th S Thái Văn Nam SVTH: Phạm Ngọc Tuấn Anh Trang 14 Đồ án tốt nghiệp NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀM DSX 1.0 HỖ TR CÔNG TÁC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG ° Giáo dục môi trường...
 • 114
 • 223
 • 0

skkn sử dụng thí nghiệm ảo để tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học sinh học 6

skkn sử dụng thí nghiệm ảo để tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học sinh học 6
... tốt hai mục tiêu học: vừa nâng cao chất lượng dạy học môn, vừa tích hợp GDMT có hiệu Sau đây, xin minh họa bước sử dụng thí nghiệm ảo dạy học “Quang hợp ’ (bài 21 - Sinh học 6) để tổ chức hoạt ... sư phạm tích hợp hay làm để phát triển lực nhà trường (dịch: Đào Trọng Quang - Nguyễn Ngọc Nhị) NXB Giáo dục, H.19 96 Dương Tiến Sỹ Giáo dục bảo vệ MT qua giảng dạy Sinh thái học lớp 11 trường ... trình dạy học GV học sinh (HS), đặc điểm tâm lí nhận thức lứa tuổi HS lớp Đặc biệt kiến thức chế, trình lại phải rút từ việc quan sát thí nghiệm Trong đó, có nhiều thí nghiệm thí nghiệm trường...
 • 11
 • 275
 • 0

Bài giảng Nội dung tích hợp giáo dục môi trường môn Công nghệ 9

Bài giảng Nội dung tích hợp giáo dục môi trường môn Công nghệ 9
... Các sau: Bài Kĩ thuật trồng ăn có múi Bài Kĩ thuật trồng nhãn Bài Kĩ thuật trồng vải Bài 10 Kĩ thuật trồng xoài Bài 11 Kĩ thuật trồng chôm chôm, Đều tích hợp nội dung giáo dục môi trường Bài 2, ... kiến thức, nâng cao nhận thức tầm quan trọng việc bảo vệ môi trường trồng trọt cho HS, giáo dục ý thức tự giác thực biện pháp bảo vệ môi trường sản xuất gia đình cộng đồng -5- ... Bàn ăn trình bày trang trí thích bàn ăn Trang trí bàn ăn hợp làm đẹp môi trường nơi ăn - Tham gia trình bày trang trí bàn ăn gia đình Bài Thực hành: Chế biến Thực hành: Chuẩn bị - Lựa chọn bảo...
 • 5
 • 928
 • 9

skkn vận dụng tích hợp giáo dục môi trường cho học sinh thpt vào việc giảng dạy phần sinh thái học - sinh học 12 nâng cao

skkn vận dụng tích hợp giáo dục môi trường cho học sinh thpt vào việc giảng dạy phần sinh thái học - sinh học 12 nâng cao
... tra tiết, học kì nội dung giáo dục môi trường cột nội dung Sau số giáo án mà vận dụng tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường vào giảng dạy số phần sinh thái học Sinh học 12 nâng cao: Giáo án 1: ... nguyên lí Sinh thái học, phân môn Sinh học Rõ ràng, nội dung Sinh học có liên quan nhiều đến nội dung môi trường phần Sinh thái học Vì vậy, tích hợp giáo dục môi trường dạy học Sinh học trường ... tiêu giáo dục bảo vệ môi trường nói riêng mục tiêu giảng dạy cần đạt phần Sinh thái học Sinh học 12 nâng cao là: Kiến thức: - Nêu khái niệm môi trường, nhân tố sinh thái, thành phần môi trường, ...
 • 21
 • 332
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu tích hợp giáo dục môi trườngtài liệu tích hợp giáo dục môi trường mon vat ly 6đề thi học sinh giỏi môn tiếng việt cấp tiểu họcnội dung tích hợp giáo dục môi trường môn công nghệ thcsvận dụng tích hợp giáo dục môi trường cho học sinh thpt vào việc giảng dạy phần sinh thái học sinh học 12 nâng caode tai nghien cuc khoa hoc mot vai nhan xet ve de thi cuoi ki mon tieng viet o tieu hoc lop 2tài liệu bai giang tap huan ve sinh ca nhan va moi truongđề thi học sinh giỏi môn tiếng việt bậc tiểu họcđề thi học sinh giỏi môn tiếng việt ở tiểu họcnội dung chương trình môn tiếng việt ở tiểu họcnghiên cứu việc sử dụng phương pháp dạy học chương trình hoá với sự hỗ trợ của phần mềm power point thông qua môn tiếng việt ở tiểu họccăn cứ vào nội dung chương trình sgk và đặc thù giảng dạy môn tiếng việt ở tiểu học việc tích hợp giáo dục bvmt theo hai phương thức sautích hợp kiến thức gdmt là sự hòa trộn nội dung giáo dục môi trường vào nội dung bộ môn thành một nội dung thống nhất gắn bó chặt chẽ với nhaubài giảng tự động hóa trong xây dựng tài liệu tự động hóa trong xây dựngxây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềmCong van so 4926 ve lay y kien mau Bieu trung nganh tu phap520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n I (1 300)10 b i t p PH P NG D NG File word c l i gi i chi ti t30 b i t p PH P V T File word c l i gi i chi ti tQuyet dinh cap dot 1 thang 9 1109201245 b i t p PH P D I H NH V PH P NG D NG TRONG M T PH NG File word c l i gi i chi ti tGoodLaw report 8April APphu luc 3. tuyen bo va cam ket20 b i t p PH P QUAY File word c l i gi i chi ti tCác hoạt động phối hợp tổ chức diễn đàn phổ biến, lấy ý kiến thanh niên về dự thảo BLDSchuong trinh ngay 05 tháng 5 năm 2014.docX y d ng th ng hi u PROMEXCO th nh m t th ng hi u m nh nh m kh ng nh v th c a C ng ty tr n th ng tr ngBAo cao danh gia tac dong ND chi tiet Luat tin nguong ton giaoBC ve TTHC tai ND hd Luat Tin nguong ton giaoTơ trinh của Bo VHTTDL ve sưa doi QĐ 22 (Tuấn).doc52 (sau khi thong qua UBND tinh)55_Phan_bo_von_DA_CT_135_giai_doan_2[1].doc (67 Kb)01_ChithiBauTruongAp(12-09)Trinhky.doc (43 Kb)04_Thực hiện công tác kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục.doc (41 Kb)06_QĐ-QUY ĐINH SO Y TE 2010.doc (91.5 Kb)