Nghiên cứu tuyển chọn bộ chủng vi sinh vật có hoạt tính probiotic ứng dụng trong sản xuất men tiêu hoá cho vật nuôi

Nghiên cứu, tuyển chọn các chủng vi sinh vật hữu ích để sản xuất phân bón hữu vi sinh cho cây chè Shan tại Yên Bái

Nghiên cứu, tuyển chọn các chủng vi sinh vật hữu ích để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh cho cây chè Shan tại Yên Bái
... Đề xuất chủng vi sinh vật hữu ích, để sản xuất phân bón hữu vi sinh cho chè Shan Yên Bái - Cung cấp nguồn nguyên liệu cho sản xuất phân bón hữu vi sinh cung cấp cho sản xuất chè Shan- Yên Bái ... http://www.lrc-tnu.edu.vn vi 3.2 Tuyển chọn chủng vi sinh vật hữu ích 40 3.2.2 Nghiên cứu khả tồn chủng vi sinh vật tuyển chọn đất trồng chè Shan Yên Bái 41 3.2.3 Nghiên cứu ảnh hƣởng chủng vi sinh vật tuyển ... sản xuất phân bón hữu vi sinh Vi t Nam Phân hữu vi sinh phân bón hữu có bổ sung vi sinh vật hữu ích, sản phẩm đƣợc sản xuất từ nguồn nguyên liệu hữu khác nhau, nhằm cung cấp chất dinh dƣỡng cho...
 • 95
 • 348
 • 0

Tài liệu Tuyển chọn bộ chủng vi sinh vật nhằm xử lý nước thải của nhà máy chế biến tinh bột sắn potx

Tài liệu Tuyển chọn bộ chủng vi sinh vật nhằm xử lý nước thải của nhà máy chế biến tinh bột sắn potx
... huỳnh làm vật liệu cho nghiên cứu tạo chế ph m vi sinh vật xử nước thải sau chế biến tinh bột sắn Với mục tiêu sản xuất chế phNm vi sinh vật xử phế thải sau chế biến tinh bột sắn làm phân ... thạch đĩa từ mẫu vi sinh vật tuyển chọn xác định tổ hợp vi sinh vật để sử dụng sản xuất chế phNm vi sinh vật xử phế thải chăn nuôi Các chủng vi sinh vật sử dụng tổ hợp có khả sinh trưởng phát ... giữ Bộ môn Sinh học Môi trường - Vi n Môi trường N ông nghiệp, tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả chuyển hóa chất hữu sử dụng nghiên cứu xử nước thải chế biến tinh bột sắn Kết tuyển chọn trình...
 • 5
 • 373
 • 4

TUYỂN CHỌN BỘ CHỦNG VI SINH VẬT XỬ LÝ PHẾ THẢI SAU CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN DẠNG RẮN THÀNH PHÂN BÓN HỮU SINH HỌC doc

TUYỂN CHỌN BỘ CHỦNG VI SINH VẬT XỬ LÝ PHẾ THẢI SAU CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN DẠNG RẮN THÀNH PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC doc
... v chng vi khuNn SHV 73 lm vt liu phc v cho nghiờn cu to ch phNm vi sinh vt x bó thi sau ch bin tinh bt sn lm phõn bún hu sinh hc c M t s y u t nh h ng n sinh tr ng c a vi sinh v t Vi mc tiờu ... tiờu sn xut ch phNm vi sinh vt x ph thi sau ch bin tinh bt sn lm phõn bún hu c sinh hc, ti ó tin hnh nghiờn cu mt s iu kin thớch hp cho quỏ trỡnh nhõn sinh cỏc chng vi sinh vt nh: pH, nhit ... khụng cú s sai khỏc, sau thỏng bo qun mt t bo n nh mt > 108 CFU/g, kt qu ỏnh giỏ cng cho thy hot tớnh sinh hc ca vi sinh vt s dng b Phõn lo i cỏc ch ng vi sinh v t Cỏc chng vi sinh vt s dng nghiờn...
 • 5
 • 508
 • 2

Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn azotobacter hoạt tính nitrogenase từ đất trồng lúa tại huyện ninh hòa

Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn azotobacter có hoạt tính nitrogenase từ đất trồng lúa tại huyện ninh hòa
... chọn đề tài: Phân lập tuyển chọn chủng vi khuẩn Azotobacter hoạt tính nitrogenase từ đất trồng lúa huyện Ninh Hòa- tỉnh Khánh Hòa Phân lập, tuyển chọn chủng vi khuẩn Azotobacter hoạt tính ... triển chủng vi khuẩn phân lập nên số lượng chủng vi khuẩn phân lập mẫu đất lấy từ Phước Lâm -Ninh Xn -Ninh Hòa- Khánh Hòa nhiều hẳn so với mẫu đất khác Từ chủng vi khuẩn phân lập chúng tơi tiếp tục tuyển ... pháp phân lập vi khuẩn Azotobacter từ mẫu đất Mục tiêu thí nghiệm tuyển chọn chủng vi khuẩn Azotobacter hoạt tính nitrogenase mạnh Thí nghiệm thực theo bước sau: Xử lý mẫu Mẫu đất sau lấy từ...
 • 61
 • 755
 • 0

Nghiên cứu điều kiện chiết tách asiaticoside từ rau má (centella asiatica) và ứng dụng trong sản xuất trà chức năng từ rau má

Nghiên cứu điều kiện chiết tách asiaticoside từ rau má (centella asiatica) và ứng dụng trong sản xuất trà chức năng từ rau má
... ñi n hình 1.4 M T S NGHIÊN C U TRONG VÀ NGOÀI NƯ C V TÁCH CHI T ASIATICOSIDE TRONG RAU MÁ Vi c nghiên c u trình chi t ñ thu nh n asiaticoside rau ñã ñư c nhi u nhà nghiên c u nư c ti n ... N TRÀ RAU MÁ TÚI L C 3.5.1 S n xu t trà rau túi l c có b sung asiaticoside qui mô phòng thí nghi m Qua nghiên c u ti n hành s n xu t trà rau túi l c theo qui trình hình 2.8 Đ i v i trà rau ... khoa h c nư c ñ i v i rau r t Ch có m t vài nghiên c u phân tích hàm lư ng vitamin rau nghiên c u ng d ng rau làm dư c ph m Vi c s n xu t rau lo i th c ph m ch c năng, th c ph m b sung...
 • 14
 • 917
 • 3

Luận văn:Nghiên cứu điều kiện chiết tách asiaticoside từ rau má (centella asiatica) và ứng dụng trong sản xuất trà chức năng từ rau má potx

Luận văn:Nghiên cứu điều kiện chiết tách asiaticoside từ rau má (centella asiatica) và ứng dụng trong sản xuất trà chức năng từ rau má potx
... nghi m - S n xu t trà rau túi l c có b sung asiaticoside (trà ch c năng) Đ i tư ng ph m vi nghiên c u Đ i tư ng nghiên c u c a ñ rau (Centella asiatica) l y t làng rau Phư c Yên, huy ... 3g rau khô (tương ñương v i m i túi trà) vào kho ng 24mg Tuy nhiên, hàm lư ng asiaticoside m i túi trà th p r t nhi u Theo kh o sát c a trà rau túi l c s n xu t phòng thí nghi m trà rau ... d ch asiaticoside trà rau ch c ñ ng v t mô hình ngư i ñ có nh ng công b mang tính pháp lí S n xu t th nghi m b t asiaticoside thô trà rau ch c qui mô pilot Tóm l i, rau (Centella asiatica)...
 • 14
 • 901
 • 10

nghiên cứu tuyển chọn các chủng vi khuẩn khả năng sinh indol acetic acid (iaa) tại xã cưm’lan, huyện easoup, tỉnh đăk lăk

nghiên cứu tuyển chọn các chủng vi khuẩn có khả năng sinh indol acetic acid (iaa) tại xã cưm’lan, huyện easoup, tỉnh đăk lăk
... NGHIÊN C U TUY N CH N CÁC CH NG VI KHU N CÓ KH NĂNG SINH INDOL ACETIC ACID (IAA) T I XÃ CƯM’LAN, HUY N EASOUP, T NH ĂK LĂK CHUYÊN NGÀNH SINH H C TH C NGHI M Mã s : 60.42.30 LU N VĂN TH C SĨ SINH ... nhóm vi sinh v t u m t c u c a nhà khoa h c, nh m Các t v t li u Theo nghiên t m t nhóm vi sinh v t kh s n sinh ch t kích thích sinh trư ng cho tr ng, ó kh sinh t ng h p IAA (indol acetic ... ng sinh trư ng phát tri n (Hoàng Lương Vi t 1978) Ngoài ra, theo nghiên c u c a nhà khoa h c, m t s vi sinh v t kh sinh t ng h p IAA ch t sinh trư ng m ó th c v t Nh ng vi khu n a s vi...
 • 95
 • 390
 • 0

Nghiên cứu phân lập tuyển chọn các chủng vi sinh vật ứng dụng xử lý nước thải giàu nitơ, photpho

Nghiên cứu phân lập tuyển chọn các chủng vi sinh vật ứng dụng xử lý nước thải giàu nitơ, photpho
... cỏc chng vi sinh vt cú kh nng x photpho 3.2.1 Phõn lp chng vi sinh vt cú kh nng x photpho v cú kh nng hỡnh thnh mng sinh hc 3.2.1.1 Phõn lp cỏc chng vi sinh vt cú kh nng x photpho Mu ... kinh phí đề tài Nghiên cứu phát triển công nghệ màng sinh học xử nước thải giàu nitơ photpho Bộ Công thương Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè bên động vi n, giúp đỡ em ... lời cảm ơn chân thành đến thầy cô, cán bộ, học vi n, sinh vi n Bộ môn Sinh thực vật Hóa sinh, Khoa Sinh học; Phòng Enzym học Phân tích hoạt tính sinh học, Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ...
 • 76
 • 692
 • 1

Nghiên cứu tuyển chọn các chủng vi khuẩn Bacillus. khả năng xử lý nước thải nhà máy chế biến tinh bột sắn Quế Cường - Quế Sơn - Quảng Nam

Nghiên cứu tuyển chọn các chủng vi khuẩn Bacillus. Có khả năng xử lý nước thải nhà máy chế biến tinh bột sắn Quế Cường - Quế Sơn - Quảng Nam
... TRƯỜNG LÊ THỊ DŨNG NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI KHUẨN BACILLUS SP CÓ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN QUẾ CƯỜNG QUẾ SƠN QUẢNG NAM Chuyên ngành: Quản tài nguyên môi ... đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi khuẩn Bacillus sp khả xử nước thải nhà máy chế biến tinh bột sắn Quế Cường - Quế Sơn - Quảng Nam kết nghiên cứu tác giả Các số liệu nghiên cứu, kết ... tiềm ứng dụng vào quy trình xử nước thải tinh bột, tiến hành đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi khuẩn Bacillus sp khả xử nước thải nhà máy chế biến tinh bột sắn Quế Cường - Quế...
 • 60
 • 493
 • 3

Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật hữu ích phục vụ cho việc sản xuất các chế phẩm probiotic dùng trong chăn nuôi

Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật hữu ích phục vụ cho việc sản xuất các chế phẩm probiotic dùng trong chăn nuôi
... 254 chủng vi sinh vật phân lập, có 164 chủng vi khuẩn lactic, 45 chủng vi khuẩn Bacillus 45 chủng nấm men (bảng 4) Bảng 4: Kết phân lập vi sinh vật từ nguồn khác Nhóm vi sinh vật phân lập Vi khuẩn ... tác động probiotic vi c nâng cao chức miễn dịch chưa hiểu biết đầy đủ 1.4 Tiêu chuẩn lựa chọn chủng vi sinh vật probiotic 1.4.1 Lựa chọn chủng probiotic Vi c lựa chọn chủng vi sinh vật với tiêu ... 1.5.2 Tình hình nghiên cứu sản xuất sử dụng chế phẩm probiotic Vi t nam Ở nước ta nay, vi c nghiên cứu sản xuất probiotic phục vụ cho đời sống dân sinh nói chung chăn nuôi nói riêng mẻ bắt đầu...
 • 80
 • 803
 • 4

Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật hữu ích phục vụ cho việc sản xuất các chế phẩm probiotic dùng trong chăn nuôi

Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật hữu ích phục vụ cho việc sản xuất các chế phẩm probiotic dùng trong chăn nuôi
... Tuyền - Cao học K16 Nghiên cứu đợc thực Vi n Vi sinh vật Công nghệ sinh học ĐHQGHN, sử dụng thiết bị chuyên môn dùng vi sinh vật học, sinh học phân tử hoá phân tích đạt tiêu chuẩn quốc tế - Bể ổn ... sản phẩm trình chuyển hóa sắt lại hòa tan, điều gây khó khăn cho vi c nghiên cứu (Straub cs, 2001) Hình Chu trình sắt tự nhiên (Ehrlich Newman, 2008) - Vi sinh vật môi trờng acid; - Vi sinh vật ... 1989) DGGE cho phép xác định vi sinh vật phân lập nuôi cấy đợc (Davies cs, 2004) 1.7.2 FISH (Fluorescence In Situ Hybridization) FISH số phơng pháp cho phép xác định nhóm phân loại vi khuẩn mẫu...
 • 71
 • 390
 • 0

Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật hữu ích phục vụ cho việc sản xuất các chế phẩm probiotic dùng trong chăn nuôi

Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật hữu ích phục vụ cho việc sản xuất các chế phẩm probiotic dùng trong chăn nuôi
... ====================================================== động probiotic vi c nâng cao chức miễn dịch chưa hiểu biết đầy đủ 1.4 Tiêu chuẩn lựa chọn chủng vi sinh vật probiotic 1.4.1 Lựa chọn chủng probiotic Vi c lựa chọn chủng vi sinh vật với tiêu ... vi sinh vật gây - Sinh axit hữu cơ, tăng hiệu bệnh hấp thu chất dinh dưỡng Tuỳ thuộc vào loại sản phẩm mà có thành phần vi sinh vật khác 1.4.4 Yêu cầu an toàn chủng vi sinh vật probiotic Vi c ... 1.5.2 Tình hình nghiên cứu sản xuất sử dụng chế phẩm probiotic Vi t nam Ở nước ta nay, vi c nghiên cứu sản xuất probiotic phục vụ cho đời sống dân sinh nói chung chăn nuôi nói riêng mẻ bắt đầu...
 • 79
 • 534
 • 0

Tài liệu TUYỂN CHỌN BỘ GIỐNG VI SINH VẬT NHẰM NÂNG CAO QUÁ TRÌNH XỬ LÝ PHẾ THẢI CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN DẠNG RẮN THÀNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI pptx

Tài liệu TUYỂN CHỌN BỘ GIỐNG VI SINH VẬT NHẰM NÂNG CAO QUÁ TRÌNH XỬ LÝ PHẾ THẢI CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN DẠNG RẮN THÀNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI pptx
... hoạch, tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả phân giải tinh bột, xenlulô sinh tổng hợp protein, sử dụng xử nâng cao chất lượng nguyên liệu thải tinh bột sắn thành thức ăn chăn nuôi Kết tuyển chọn ... phân giải hợp chất cacbonhydrat (xenlulô, tinh bột) sinh tổng hợp protein sử dụng sản xuất chế phNm VSV xử phế thải CBTBS dạng rắn làm thức ăn chăn nuôi Bằng kit chuNn hệ thống định danh biolog ... hoạt tính Số liệu bảng cho thấy hoạt tính sinh học chủng vi sinh vật phân giải tinh bột có đường kính vòng phân giải tinh bột ≥ 30mm, chủng vi sinh vật phân giải xenlulô cho đường kính vòng phân...
 • 5
 • 322
 • 4

TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI SINH VẬT ĐỂ XỬ LÝ NHANH RƠM RẠ THÀNH PHÂN BÓN HỮU pot

TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI SINH VẬT ĐỂ XỬ LÝ NHANH RƠM RẠ THÀNH PHÂN BÓN HỮU CƠ pot
... VK4 18 20 VK5 Đánh giá khả phân giải rơm rạ 08 chủng vi sinh vật tuyển chọn vi c xác định mức độ giảm trọng lượng mẫu rơm rạ xử vi sinh vật phân giải Ngu n phân l p Rác th Rác th Rác th Rác th ... chế phNm vi sinh vật phân giải xenlulo Một số đặc điểm sinh học chủng vi sinh vật tuyển chọn như: Nhu cầu oxy, pH, nhiệt độ thể bảng Bảng Đặc điểm sinh học chủng vi sinh vật tuyển chọn Ký hi ... lượng mẫu rơm rạ sau xử vi sinh chọn chủng xạ khuNn XK3, XK5 chủng vi khuNn VK2, VK3 làm nguồn vật liệu để sản xuất chế phNm Tiến hành đánh giá, xác định định tính tác động tương hỗ chủng phương...
 • 6
 • 353
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tuyển chọn các chủng vi sinh vật có hoạt tính nitrogenasephương pháp tuyển chọn chủng vi khuẩn azotobacter có hoạt tính nitrogenase mạnhvề kết quả nghiên cứu thiết bị phát hiện vi sinh vật độc hại theo mẫu máy acp của nganghiên cứu sinh học phân tử ứng dụng trong sản xuất nn công ty alltech usanghiên cứu sản xuất protease từ chủng nấm mốc aspergillus oryzae ứng dụng trong sản xuất nước mắmcác tính chất của amylase từ chủng vi khuẩn bacilus subtilis phù hợp với việc ứng dụng trong sản xuất maltodextrin mà người ta lựa chọn loại enzyme này để thu kết quả cao nhấtnghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ ép tới một số tính chất của ván lvl sản xuất từ gỗ keo lainghiên cứu sản xuất sản phẩm thủy phân từ đầu tôm bằng enzyme flavourzyme và ứng dụng trong sản xuất nước chấmcông nghệ sinh học ứng dụng trong sản xuất và chế biến thực phẩm chức năngứng dụng trong sản xuất nhiên liệu sinh họcphần 1 lý luận chung về marketing và ứng dụng trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệpnghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật phân giải xelluloza để xử lý thân cành chè làm phân bón hữu cơ trong sản xuất chè an toànnghiên cứu tuyển chọn rhodotorula có khả năng sinh tổng hợp betacarotene trên môi trường bán rắn làm thức ăn bổ sung cho gà đẻ trứngtuyen chon cac chung vi khuan azotobacter cho san xuat phan bon huu co vi sinh vatphương pháp tuyển chọn các chủng vi khuẩn cố định đạm nội sinh bằng phương pháp pcr xác định gen nifhĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm