Nghiên cứu xử lý nước thải làng nghề sản xuất bún bằng chế phẩm vi sinh vật

Nghiên cứu xử nước thải làng nghề sản xuất bún bằng phương pháp lọc sinh học kết hợp với thảm thực vật

Nghiên cứu xử lý nước thải làng nghề sản xuất bún bằng phương pháp lọc sinh học kết hợp với thảm thực vật
... xúc với chất hữu nước thải Vì vậy, chất hữu phân hủy nhanh 1.5 Phƣơng pháp xử nƣớc thải thảm thực vật từ bèo 1.5.1 Phương pháp xử nước thải thảm thực vật Xử nước thải thảm thực vật gần ... lượng nước ngầm Vì vậy, Nghiên cứu xử nước thải làng nghề sản xuất bún phương pháp lọc sinh học kết hợp với thảm thực vật đề tài cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tiễn GVHD: ThS.Tô Thị Lan Phương ... làng nghề sản xuất bún Một vấn đề thiết làng nghề làm bún vấn đề ô nhiễm môi trường Nhiều làng nghề sản xuất bún sử dụng nhiên liệu than đá để sản xuất bún, việc sử dụng than đá để sản xuất bún...
 • 56
 • 1,644
 • 13

NGHIÊN cứu đề XUẤT CÔNG NGHỆ xử nước THẢI LÀNG NGHỀ sản XUẤT và tái CHẾ GIẤY PHONG KHÊ – bắc NINH

NGHIÊN cứu đề XUẤT CÔNG NGHỆ xử lý nước THẢI LÀNG NGHỀ sản XUẤT và tái CHẾ GIẤY PHONG KHÊ – bắc NINH
... chất nước thải từ sản xuất tái chế giấy làng nghề - Nghiên cứu đề xuất cơng nghệ xử nước thải sản xuất tái chế giấy Tính tốn cơng trình xử đưa tiêu kinh tế, kỹ thuật phù hợp với làng nghề giấy ... CHƯƠNG ĐỀ XUẤT DÂY CHUYỀN CƠNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO LÀNG NGHỀ GIẤY PHONG KHÊ 3.1 KHÁI QT CHUNG VỀ LÀNG NGHỀ GIẤY PHONG KHÊ 3.1.1 Đặc điểm sản xuất làng nghề Làng nghề tái chế giấy Phong Khê ... đồ nghiên cứu cơng nghệ xử nước thải giấy Lựa chọn cơng nghệ xử nước thải làng nghề tái chế giấy: Xử hộ sản xuất cho máy xeo, nước thải từ sở tái sinh giấy chứa nhiều xơ sợi bột giấy...
 • 102
 • 294
 • 0

Quy hoạch hệ thống xử nước thải làng nghề sản xuất bún Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 20152025

Quy hoạch hệ thống xử lý nước thải làng nghề sản xuất bún Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 20152025
... dn ca cụ giỏo Th.S V Vit H, em ó c nhn ti tt nghip: Quy hoch h thng x nc thi lng ngh sn xut bỳn Khc Nim, thnh ph Bc Ninh, tnh Bc Ninh giai on 2015-2025 Trong quỏ trỡnh thc hin ỏn em ó c ... TNG QUAN CHUNG V X KHC NIM, THNH PH BC NINH, TNH BC NINH 1.1 c im t nhiờn Hỡnh 1.1: Bn v trớ vựng Khc Nim l xó nm phớa Tõy Nam thnh ph Bc Ninh, tnh Bc Ninh: - Phớa ụng tip giỏp vi xó Võn Dng ... s dng t ca ton xó bng 2,0 ln 1.2 c im a hỡnh, a mo: a Tnh Bc Ninh, TP Bc Ninh: Vi v trớ nm vựng ng bng Bc B nờn a hỡnh ca tnh Bc Ninh khỏ bng phng, cú hng dc ch yu t Bc xung Nam v t Tõy sang...
 • 79
 • 471
 • 1

nghiên cứu phương pháp xử nước thải công nghiệp sản xuất giấy tái chế bằng phương pháp sinh học

nghiên cứu phương pháp xử lý nước thải công nghiệp sản xuất giấy tái chế bằng phương pháp sinh học
... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu phơng pháp xử nớc thải công nghiệp sản xuất giấy tái chế phơng pháp sinh học Qua nghiên cứu em mong đóng góp đợc phần việc khắc phục ô nhiễm sở sản xuất ... sinh học xử phơng pháp sinh học hiếu khí bùn hoạt tính, Qua trình nghiên cứu xử nớc thải giấy tái chế phơng pháp sinh học hiếu khí bùn hoạt, nhận thấy tính phù hợp phơng pháp sinh học, để xử ... I.6.3 Phơng pháp xử nớc sở sản xuất giấy Bình minh Khu công nghiệp sản xuất giấy Phú Lâm nói chung nh sở sản xuất giấy Bình Minh nói riêng cha có hệ thống xử nớc thải mà nớc thải sau công đoạn...
 • 42
 • 560
 • 1

Nghiên cứu xử nước thải giàu hợp chất hữu cơ bằng lọc sinh học kết hợp thực vật

Nghiên cứu xử lý nước thải giàu hợp chất hữu cơ bằng lọc sinh học kết hợp thực vật
... 2.3 Nghiên cứu xử nƣớc thải chợ phƣơng pháp lọc sinh học hiếu khí kết hợp thực vật thuỷ sinh 2.3.1 Nghiên cứu xử nước thải chợ phương pháp lọc sinh học hiếu khí a Vật liệu sử dụng bể lọc sinh ... bào vi sinh vật nhờ trình sinh học Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài: Nghiên cứu xử nước thải giàu hợp chất hữu lọc sinh học kết hợp thực vật đƣợc lựa chọn làm khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: ... sử dụng thực vật thuỷ sinh 16 1.5.1 Xử nƣớc thải giàu hợp chất hữu phƣơng pháp lọc sinh học hiếu khí 16 1.5.2 Xử nƣớc thải giàu hợp chất hữu thực vật thuỷ sinh ...
 • 54
 • 374
 • 0

Nghiên cứu xử nước thải có chứa dầu của công ty Chế biến kinh doanh sản phẩm dầu mỡ tại khu công nghiệp Đình Vũ- Hải Phòng

Nghiên cứu xử lý nước thải có chứa dầu của công ty Chế biến kinh doanh sản phẩm dầu mỡ tại khu công nghiệp Đình Vũ- Hải Phòng
... TRNG I HC DN LP HI PHềNG - Nghiên cứu xử nuớc thảI chứa dầu công ty Chế biến kinh doanh sản phẩm dầu mỡ khu công nghiệp đình hảI phòng KHểA LUN TT NGHIP I HC H CHNH QUY ... c quan tõm nhiu hn 1.1.2 c im hot ng kinh doanh ca Cụng ty Ngnh ngh kinh doanh chớnh ca Cụng ty: - Xut nhp khu v kinh doanh sn phm du v ngoi nc - Xut nhp khu thit b, vt t mỏy múc v dch v thng ... chung v Cụng ty Ch bin Kinh doanh sn phm du m 1.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty 1.1.2 c im hot ng kinh doanh ca Cụng ty 1.1.3.Quy trỡnh xỳc b cha xng du ca Cụng ty ...
 • 51
 • 431
 • 0

Nghiên cứu xử nước thải giàu hợp chất nitơ trên thiết bị đĩa quay sinh học

Nghiên cứu xử lý nước thải giàu hợp chất nitơ trên thiết bị đĩa quay sinh học
... h thng a quay sinh hc x nc thi giu hp cht hu c v hp cht nit - Xõy dng mụ hỡnh a quay sinh hc da trờn cỏc thụng s c bn ó tớnh toỏn c - ng dng mụ hỡnh a quay sinh hc x nc thi sinh hot nhm ... nc thi sinh hot lm i tng ng dng trờn mụ hỡnh a quay sinh hc sau ó xõy dng, bi cỏc sau: - Nc thi sinh hot vi c tớnh cha cht hu c d phõn hy sinh hc v hp cht nit nờn phự hp x bng a quay sinh ... x n hiu sut x cht hu c nc thi sinh hot da trờn thụng s COD - Kho sỏt nh hng ca thi gian x n hiu sut x hm lng amoni nc thi sinh hot - Kho sỏt nh hng ca thi gian x n hiu sut x lý...
 • 43
 • 352
 • 0

nghiên cứu xử nước thải nhà máy bia việt hà bằng phương pháp sinh học sử dụng uasb

nghiên cứu xử lý nước thải nhà máy bia việt hà bằng phương pháp sinh học sử dụng uasb
... mục tiêu tiến hành đề tài Nghiên cứu xử nớc thải nhà máy bia Việt phơng pháp sinh học sử dụng UASB Nớc thải nhà máy sau xử đạt tiêu chuẩn nớc thải loại B Nội dung nghiên cứu: Khảo sát ... xuất bia, công nghệ thay đổi từ nhà máy sang nhà máy khác, khác vấn đề sử dụng nớc cho trình rửa chai, lon, máy móc thiết bị, sàn nhà Điều dẫn đến tải lợng nớc thải hàm lợng chất ô nhiễm nhà máy ... thải bia biện pháp sinh học bao gồm: phơng pháp học, phơng pháp hoá lí hoá học * Phơng pháp hoá hoá học Các phơng pháp đợc sử dụng để điều chỉnh pH, loại SS trớc xử sinh học, bao gồm: +...
 • 26
 • 326
 • 2

Phân lập, tuyển chọn và khảo sát các điều kiện nuôi cấy của chủng vi sinh vật có khả năng sinh tổng hợp cellulase để ứng dụng trong xử chất thải làng nghề sản xuất miến dong

Phân lập, tuyển chọn và khảo sát các điều kiện nuôi cấy của chủng vi sinh vật có khả năng sinh tổng hợp cellulase để ứng dụng trong xử lý chất thải làng nghề sản xuất miến dong
... chọn khảo sát điều kiện nuôi cấy chủng vi sinh vật khả sinh tổng hợp cellulase để ứng dụng xử chất thải làng nghề sản xuất miến dong Từ mẫu phân vi sinh, mẫu đất, rơm rạ mủn, bã dong huyện ... vi sinh vật khả sinh tổng hợp cellulase để ứng dụng xử chất thải làng nghề sản xuất miến dong Đề tài em tiến hành nghiên cứu với mục đích: - Phân lập, tuyển chọn chủng vi sinh vật khả ... làng nghề sản xuất miến dong 1.3.1 Môi trường nước làng nghề sản xuất miến dong Làng nghề sản xuất miến dong làng nghề sản xuất tinh bột khác, năm thải lượng nước thải lớn giàu chất hữu Với vi c...
 • 63
 • 164
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng ảnh hưởng của EDTA, phân hữu cơ và chế phẩm vi sinh vật đến khả năng hấp thụ kim loại nặng của cây hướng dương

Nghiên cứu ảnh hưởng ảnh hưởng của EDTA, phân hữu cơ và chế phẩm vi sinh vật đến khả năng hấp thụ kim loại nặng của cây hướng dương
... kim lo i n ng ñ t ð làm rõ v n ñ ti n hành th c hi n ñ tài Nghiên c u nh hư ng c a EDTA, phân h u ch ph m vi sinh v t ñ n kh h p th kim lo i n ng c a Hư ng dương 1.2 M c tiêu nghiên c u - Nghiên ... Pb, Zn c a ñ t nghiên c u 3.2.2 ð c ñi m sinh v t h c c a Hư ng dương 3.2.3 Nghiên c u kh hút Cu, Pb, Zn c a Hư ng dương 3.2.4 Nghiên c u nh hư ng c a EDTA, phân h u ch ph m vi sinh v t ñ n kh ... t bao g m: vi khu n, vi n m, x khu n, virus, t o, nguyên sinh ñ ng v t, ñó vi khu n nhóm chi m nhi u nh t v s lư ng Chúng bao g m vi khu n h o khí, vi khu n k khí, vi khu n t dư ng, vi khu n d...
 • 106
 • 486
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Thay thế phân bón N hóa học bằng chế phẩm vi sinh định đạm cho cây họ đậu tại Việt nam để tăng thu nhập cho nông dân và cải thiện môi trường - Ms2 " ppt

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... Thông tin quan tham gia T n dự n: Thay ph n b n N hóa học chế phẩm vi sinh cố định đạm cho họ đậu Vi t nam để tăng thu nhập cho n ng d n cải thi n môi trường Cơ quan Vi t nam chủ trì dự n Vi n ... vi sinh Rhizobium) s n xuất họ đậu Vi t nam phụ thu c vào ph n N hóa học đắt ti n mà không áp dụng chế phẩm vi sinh rẻ ti n Thay ph n N hóa học chế phẩm vi sinh cố định đạm, n ng d n Vi t nam ... yenthao@hcm.fpt.vn yenthao9@yahoo.com 2 Tóm lược n i dung dự n N ng d n Vi t nam b n ph n đạm hóa học cho họ đậu đậu tương lạc thay sử dụng chế phẩm vi sinh cố định đạm Thay ph n đạm hóa học chế phẩm vi sinh...
 • 10
 • 311
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Thay thế phân bón N hóa học bằng chế phẩm vi sinh cố định đạm cho cây họ đậu tại Việt nam để tăng thu nhập cho nông dân và cải thiện môi trường - MS3 " doc

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... cho Ph n b n Vi sinh vật Có định N thay đổi khu n khổ dự n Các lý c n thiết ph n biệt ph n b n hữu vi sinh chề phẩm vi sinh cố định N cho họ đậu: Ph n b n hữu vi sinh Vi t nam ph n b n mà s n ... họ đậu Vi t nam Phương pháp Đối với ph n s n xuất chế phẩm, thảo lu n thực với vi n nghi n cứu thu c qu n lý nhà n ớc, Vi n N ng hóa Thổ nhưỡng (SFI), Hà n i, Vi n Khoa học N ng nghiệp Mi n nam ... cấp cho n ng d n c n khuy n n ng biết chế phẩm họ lại không hiểu làm Câu 3: N u có biết, n i cho anh/chị biết? Đối với n ng d n ngu n thông tin từ vi n nghi n cứu, hội thảo khuy n n ng, trường...
 • 25
 • 233
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Thay thế phân bón N hoá học bằng chế phẩm vi sinh cố định đạm cho cây họ đậu tại Việt nam để tăng thu nhập cho nông dân và bảo vệ môi trường " pot

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... tương 4/2007 N ng d n Chế phẩm Đậu tương 4/2007 N ng d n Chế phẩm Đậu tương 4/2007 N ng d n Chế phẩm Đậu tương 4/2007 N ng d n Chế phẩm Tp S n La Đậu tương 4/2007 N ng d n Chế phẩm Di n Phong ... trường đào tạo n ng d n thông qua họat động hợp tác quan N li n quan đ n hai, vi n nghi n cứu nhà n ớc – Vi n Nghi n cứu Dầu có dầu (OPI), Vi n Khoa học N ng nghiệp Mi n nam (IAS) Vi n Nghi n cứu ... đạm cho họ đậu Vi t nam để tăng thu nhập cho n ng d n cải thi n môi trường Cơ quan Vi t nam chủ trì dự n Vi n Nghi n cứu Dầu Cây có dầu (OPI) Chủ nhiệm dự n Vi t nam Ths Tr n Y n Thảo Cơ quan...
 • 35
 • 233
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Thay thế phân bón hoá học N bằng chế phẩm vi sinh cố định đạm cho cây họ đậu để tăng thu nhập cho nông dân và bảo vệ môi trường - MS5 " pot

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... 4.81 N ng d n Chế phẩm N ng d n Chế phẩm N ng d n Chế phẩm N ng d n Chế phẩm N ng d n Chế phẩm N ng d n Chế phẩm N ng d n Chế phẩm N ng d n Chế phẩm N ng d n Chế phẩm N ng d n Chế phẩm N ng d n Chế ... Vinh 3/2008 T n Châu An Giang Cao Đậu tương Cao lãnh Đồng Tháp Lạc 4/2008 Tp Lãnh N ng d n Chế phẩm N ng d n Chế phẩm N ng d n Chế phẩm N ng d n Chế phẩm N ng d n Chế phẫm N ng d n Chế phẩm N ng ... 013/06VIE Thay ph n b n hoá học N chế phẩm vi sinh cố định đạm cho họ đậu Vi t nam để tăng lợi nhu n cho n ng d n bảo vệ môi trường Mục tiêu khoá đào tạo để tăng cường lực c n nghi n cứu Vi t nam để...
 • 51
 • 228
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xử lý nước thải cơ sở sản xuất búnhien trang moi truong nuoc thai lang nghe san xuat bun phu donghiên cứu xử lý nước thải của làng nghề sản xuất miến dong cự đà thanh oai hà nội bằng phương pháp lọc sinh học ngập nướcnghiên cứu ứng dụng vi sinh vật và vi tảo lam spirulina trong xử lý nước thải làng nghề bún phú đônghiên cứu xử lý nước thảinghiên cứu xử lý nước thải công nghiệpđề tài nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạtnghiên cứu xử lý nước thải giết mổđề tài nghiên cứu xử lý nước thảinghiên cứu xử lý nước thải từ ngành công nghiệp innghiên cứu xử lý nước thải thủy sảnnghiên cứu xử lý nước thải bằng ozonenghiên cứu xử lý nước thải công nghiệp giấynghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôinghiên cứu xử lý nước thải chế biến tinh bột sắn theo hướng tiếp cận cơ chế phát triển sạch cdmskkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢNskkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH LỚP 10 ĐỐI VỚI TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAMskkn Các biện pháp tăng cường phối hợp giữa GVCN và BCS lớp trong công tác quản lí lớp học bậc THPTSKKN Một số bài tập để dạy tốt môn Chạy ngắn cho học sinh lớp 10 trường THPT Nam Hàskkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THIẾT BỊ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THPT ĐẮC LUA – TÂN PHÚ – ĐỒNG NAIskkn Một số dạng bài tập tương tác ứng dụng trên bảng thông minh ActivBoard môn GDQP - ANBáo cáo tốt nghiệp Đánh giá khả năng sinh sản của lợn nái F1(♀Landrace x ♂Yorkshire) và khả năng sinh trưởng và chất lượng thịt của con lai 3 máu ♀(♀Landrace x ♂Yorkshire) x ♂(♀Landrace x ♂Duroc)ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍBáo cáo đồ án Nhập môn công nghệ phần mềm - Tìm hiểu các quy trình phát triển phần mềmBáo cáo nghiên cứu khoa học Nghiên cứu áp dụng phần mềm Moodle trong giảng dạy tiếng Anh tại trường Đại học Công nghệ GTVTBáo cáo thực tập cao đẳng Tổng quan về máy vi tính - Huỳnh Trần SơnBáo cáo thực tập tại Trường Cao đẳng Công nghệ ViettronicsBáo cáo Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng dịch vụ công tại thành phố Hồ Chí MinhĐề tài Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sáchĐề tài môn học Thu nhận yêu cầu - Quản lý chứng khoán (Web ứng dụng)GẮN BÓ, SỐNG & PHÁT TRIỂNHỆ ĐIỀU HÀNH LINUX (Quản lý tiến trình)ỨNG DỤNG xử lý ẢNH bám QUỸ đạo CHO TRƯỚC CHO MOBILE ROBOTtsáng kiến kinh nghiệm Nghiên cứu sự phát triển về hình thái và thể lực của vận động viên đội tuyển điền kinh lớp 8skkn Tích hợp giáo dục ý thức giữ gìn truyền thống văn hóa và trách nhiệm của công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc qua truyện “Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng