Nghiên cứu tạo dòng vi khuẩn vibrio parahaemolyticus nhược độc phục vụ chế tạo vắc xin phòng bệnh hoại tử gan thận trên cá biển

Nghiên cứu tạo dòng vi khuẩn VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS nhược độc phục vụ chế tạo vắc xin phòng bệnh hoại tử gan thận trên một số loại biển

Nghiên cứu tạo dòng vi khuẩn VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS nhược độc phục vụ chế tạo vắc xin phòng bệnh hoại tử gan thận trên một số loại cá biển
... cứu tạo dòng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus nhược độc phục vụ chế tạo vắcxin phòng bệnh hoại tử thận số loại biển. ” làm sở ban đầu hướng đến vi c sản xuất vắc- xin bệnh hoạt tử gan thận ... để nghiên cứu vắc- xin phải tạo chủng vi khuẩn nhược độc, làm sở ban đầu hướng đến vi c sản xuất vắc- xin bệnh hoại tử gan thận biển Xuất phát từ lý luận thực tiễn trên, tiến hành đề tài: Nghiên ... tính độc đáo, tính khả thi đề tài Hiện nay, Vi t Nam, nghiên cứu tạo chủng vi khuẩn V .parahaemolyticus giảm độc lực sử dụng để sản xuất vắc- xin phòng bệnh hoại tử gan thận biển nghiên cứu Thành...
 • 60
 • 150
 • 1

Phân lập và xác định các đặc tính sinh học của vi khuẩn VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS gây bệnh hoại tử gan thận trên một số loài biển ở vùng biển hải phòng

Phân lập và xác định các đặc tính sinh học của vi khuẩn VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS gây bệnh hoại tử gan thận trên một số loài cá biển ở vùng biển hải phòng
... khuẩn Vibrio parahaemolyticus từ mẫu bệnh phẩm số loài biển (cá mú, hồng, bớp) bị bệnh hoại tử gan thận -Xác định đặc tính sinh học điển hình vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus: đặc điểm ... Phân lập chủng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus từ mẫu bệnh phẩm số loài biển (cá mú, hồng, bớp) bị bệnh hoại tử gan thận vùng biển Hải Phòng 2.2 Mục tiêu cụ thể - Phân lập 6- chủng vi khuẩn ... bớp) từ mẫu bệnh phẩm - Xác định đặc tính sinh học chủng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh phân lập - Đánh giá mức độ kháng kháng sinh đặc tính gây bệnh số loài biển chủng vi khuẩn chọn...
 • 64
 • 164
 • 0

Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của mú chấm cam Epinephelus coioides (Hamilton, 1822) nuôi tại Khánh Hòa đối với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus

Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của cá mú chấm cam Epinephelus coioides (Hamilton, 1822) nuôi tại Khánh Hòa đối với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus
... THANH THÙY NGHIÊN CỨU ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH Ở CÁ MÚ CHẤM CAM (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) NUÔI TẠI KHÁNH HÒA ĐỐI VỚI VI KHUẨN Vibrio parahaemolyticus LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP KHÁNH HÒA - 2014 ... thể chấm cam chủng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus bất hoạt formalin FIA .88 v 3.3.3 Đáp ứng miễn dịch dịch thể khả kháng bệnh chấm cam sau gây miễn dịch vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus ... chấm cam (Epinephelus coioides Hamilton ,1822) nuôi Khánh Hòa vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus đƣợc thực Mục tiêu nghiên cứu đề tài làm rõ đặc điểm đáp ứng miễn dịch (ĐƢMD) chấm cam...
 • 139
 • 450
 • 1

nghiên cứu đáp ứng miễn dịch ở mú chấm cam epinephelus coioides (hamilton, 1822) nuôi tại khánh hòa đối với vi khuẩn vibrio parahaemolyticus

nghiên cứu đáp ứng miễn dịch ở cá mú chấm cam epinephelus coioides (hamilton, 1822) nuôi tại khánh hòa đối với vi khuẩn vibrio parahaemolyticus
... Phú Yên, Khánh Hòa, Vũng Tàu Các ñ i tư ng nuôi ch y u bao g m ch m cam E coioides, ch m ñen E malabaricus, ch m ñ E akaara, s i E bleekeri, m E tauvina, c p ... WERGELAND KHÁNH HÒA - 2014 i L I CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan công trình nghiên c u “ Nghiên c u ñáp ng mi n d ch ch m cam Epinephelus coioides (Hamilton, 1822) ñ i v i vi khu n Vibrio parahaemolyticus ... T l ch t c a nuôi Vibriosis có th ñ n 70 % qu n ñàn [174] M t s vi khu n Vibrio gây b nh cho nuôi th gi i ñư c t ng h p B ng 1.1 B ng 1.1: B nh vi khu n Vibrio nuôi Tác nhân...
 • 163
 • 399
 • 0

tóm tắt luận án Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của mú chấm cam Epinephelus coioides (Hamilton, 1822) nuôi tại Khánh Hòa đối với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus

tóm tắt luận án Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của cá mú chấm cam Epinephelus coioides (Hamilton, 1822) nuôi tại Khánh Hòa đối với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus
... chấm cam Vi t Nam  Luận án công trình nghiên cứu miễn dịch học Vi t Nam; Là công trình nghiên cứu ảnh hưởng β-glucan đến đáp ứng miễn dịch tự nhiên Vi t Nam Bố cục luận án Luận án ... khuẩn Vibrio parahaemolyticus 2.2 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu đặc điểm vi khuẩn V parahaemolyticus gây bệnh lở loét chấm cam Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch tự nhiên chấm cam ảnh ... chấm cam Epinephelus coioides 2.1.2.Vật liệu: i) chấm cam: bệnh dùng để phân lập vi khuẩn thu Khánh Hòa chấm cam khỏe thu mua từ trại sản xuất giống nhân tạo Khánh Hòa Cá...
 • 28
 • 267
 • 0

nghiên cứu sự kháng thuốc của vi khuẩn vibrio parahaemolyticus phân lập từ ao nuôi tôm

nghiên cứu sự kháng thuốc của vi khuẩn vibrio parahaemolyticus phân lập từ ao nuôi tôm
... XUYÊN NGHIÊN CỨU SỰ KHÁNG THUỐC CỦA VI KHUẨN Vibrio parahaemolyticus PHÂN LẬP TỪ AO NUÔI TÔM LUẬN VĂN ĐẠI HỌC NGÀNH BỆNH HỌC THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGs Ts TỪ THANH DUNG 2014 NGHIÊN CỨU SỰ KHÁNG ... chủng vi khuẩn định danh vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus A B V .parahaemolyticus C D Hình 2: Kết phân lập vi khuẩn kiểm tra sinh hóa A: Đĩa vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus phân lập CHROMagar™ Vibrio ... truyền gen kháng thuốc sang loài vi khuẩn khác cho người Vì vậy, đề tài Nghiên cứu kháng thuốc vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus phân lập từ ao nuôi tôm thực Mục tiêu đề tài tìm loại kháng sinh...
 • 14
 • 470
 • 3

Nghiên cứu vai trò vi khuẩn lactic trong quá trình lên men tạo hương phê hạt tươi

Nghiên cứu vai trò vi khuẩn lactic trong quá trình lên men tạo hương cà phê hạt tươi
... giai ño n lên men cao r t nhi u so v i phương pháp lên men h t • Sơ ñ quy trình Qu phê phê thóc quy trình ch bi n hi n (63%) T k t qu thu ñư c, ñ xu t quy trình lên men phê h t tươi nh ... l n m men thích h p b sung vào kh i lên men phê k t h p v i h n h p vi khu n lactic cho h t phê có hàm 3.5.3 Nghiên c u nh hư ng th i gian lên men ñ n ch s este h t phê sau lên men 3.5.3.1 ... t tươi nh m c i thi n trình t o hương v cho phê Phân lo i 3.7 Đ xu t quy trình lên men h t phê tươi • Quy trình lên men: Qu phê sau thu hái ñư c phân lo i theo phương pháp Tác ñ ng h...
 • 13
 • 474
 • 3

Luận văn:Nghiên cứu vai trò vi khuẩn lactic trong quá trình lên men tạo hương phê hạt tươi ppt

Luận văn:Nghiên cứu vai trò vi khuẩn lactic trong quá trình lên men tạo hương cà phê hạt tươi ppt
... ng h p hương phê 1.1 T ng quan v phê 1.5.1 Kh t o hương c a vi khu n lactic 1.1.1 Ngu n g c 1.5.2 M t s h p ch t t o hương phê 1.1.2 Các gi ng phê 1.6 Quy trình lên men phê thóc ... giai ño n lên men cao r t nhi u so v i phương pháp lên men h t • Sơ ñ quy trình Qu phê phê thóc quy trình ch bi n hi n (63%) T k t qu thu ñư c, ñ xu t quy trình lên men phê h t tươi nh ... t tươi nh m c i thi n trình t o hương v cho phê Phân lo i 3.7 Đ xu t quy trình lên men h t phê tươi • Quy trình lên men: Qu phê sau thu hái ñư c phân lo i theo phương pháp Tác ñ ng h...
 • 13
 • 332
 • 2

Xây dựng quy trình multiplex PCR phát hiện đồng thời các gen độc tố của vi khuẩn vibrio parahaemolyticus gây bệnh

Xây dựng quy trình multiplex PCR phát hiện đồng thời các gen độc tố của vi khuẩn vibrio parahaemolyticus gây bệnh
... cụ thể vi c phát đồng thời gen độc tố Do vi c xác định đƣợc gen độc tố tdh xây dựng quy trình Multiplex PCR nhằm phát nhanh đồng thời gen độc tố giúp cho vi c phát sớm nguyên nhân gây ngộ độc cần ... Vibrio Vibrio parahaemolyticus 1.2.1 Tổng quan vi khuẩn Vibrio 1.2.2 Tổng quan vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus 10 1.2.3 Gen độc tố Vibrio parahaemolyticus 12 1.2.4 Khả gây bệnh Vibrio parahaemolyticus ... cần quan tâm Đề tài Xây dựng quy trình Multiplex PCR phát đồng thời gen độc tố vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh đƣợc tiến hành với mục tiêu sau: Phân lập chủng vi khuẩn có đặc điểm hình...
 • 70
 • 442
 • 1

luận án tiến sỹ nghiên cứu một số vi khuẩn và virus gây bệnh trên tôm sú nuôi thương thẩm ở đồng bằng sông cửu long

luận án tiến sỹ nghiên cứu một số vi khuẩn và virus gây bệnh trên tôm sú nuôi thương thẩm ở đồng bằng sông cửu long
... mQtcach Mn vung (j Vi~ t Nam, ct,lth~ la cac dnh D6ng B?ingS6ng Cii'uLong (DBSCL) 1.2 Ml,lc ti~u cua luin an D~ tai du'...
 • 30
 • 242
 • 0

Nghiên cứu khả năng gây bệnh hoại tử gan tụy cấp của một số loài vi khuẩn vibrio trên tôm nuôi nước lợ tại một số tỉnh phía bắc

Nghiên cứu khả năng gây bệnh hoại tử gan tụy cấp của một số loài vi khuẩn vibrio trên tôm nuôi nước lợ tại một số tỉnh phía bắc
... HỌC VI N NÔNG NGHIỆP VI T NAM  TRẦN ANH TUẤN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP CỦA MỘT SỐ LOÀI VI KHUẨN VIBRIO TRÊN TÔM NUÔI NƯỚC LỢ TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC CHUYÊN NGÀNH: NUÔI ... nhân gây hội chứng Với mục đích làm rõ liên quan nhóm vi khuẩn Vibrio đến bệnh hoại tử gan tụy cấp, tiến hành đề tài: Nghiên cứu khả gây bệnh hoại tử gan tụy cấp số loài vi khuẩn vibrio tôm nuôi ... hội chứng hoại tử gan tụy cấp Vi t Nam 18 1.4 Các nghiên cứu liên quan đến tượng hoại tử gan tụy tôm nuôi 20 1.4.1 Hoại tử gan tụy tôm MBV HPV 20 1.4.2 Hoại tử gan tụy tôm vi khuẩn ký...
 • 64
 • 230
 • 1

Nghiên cứu tuyển chọn vi khuẩn hiếu khí oxy hóa hợp chất khử của sulfur nhằm tạo màng sinh học ứng dụng trong xử lý ô nhiễm

Nghiên cứu tuyển chọn vi khuẩn hiếu khí oxy hóa hợp chất khử của sulfur nhằm tạo màng sinh học ứng dụng trong xử lý ô nhiễm
... “ Nghiên cứu tuyển chọn vi khuẩn hiếu khí oxy hóa hợp chất khử sulfur nhằm tạo màng sinh học ứng dụng xử ô nhiễm “ với nội dung nghiên cứu chính: Tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả oxy hóa ... giới, vi c sử dụng nhóm vi khuẩn tham gia xử ô nhiễm (đặc biệt vi c loại bỏ sulfide nước không khí) biết đến qua nhiều nghiên cứu ứng dụng thực tế Ở Vi t Nam, vi c ứng dụng vi sinh vật vào xử ... thiết bị xử 3.6 Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh trưởng oxy hóa hợp chất khử lưu huỳnh chủng lựa chọn Vi c tuyển chọn số chủng vi khuẩn hiếu khí có khả xử hợp chất khử lưu huỳnh...
 • 63
 • 133
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề tài phân lập và xác định gen độc tố của vi khuẩn vibrio parahaemolyticus trong hải sản tươi sốngnghiên cứu ứng dụng vi khuẩn nội sinh để phòng trừ bệnh đốm lá khô cành ngọn keo lai do nấm colletotrichum gloeosporioides sacc gây hại tại lâm trường tam thắng huyện thanh sơn tỉnh phú thọnghiên cứu cải tiến máy phay điều khiển bằng plc phục vụ cho công tác đào tạo tại trường cao đẳng công nghiệp việt đứcnghiên cứu công nghệ sản xuất insulin tái tổ hợp phục vụ điều trị bệnh đái tháo đườngnghiên cứu tạo đột biến in vitro và đánh giá sinh trưởng phát triển sai khác di truyền của các dòng đột biến giống hoa cẩm chướng quận chúanghiên cứu tạo dòng dưa hấunghiên cứu ứng dụng vi sinh vật và vi tảo lam spirulina trong xử lý nước thải làng nghề bún phú đônghiên cứu khả năng kháng khuẩn của chitosan từ xương mực đối với vi khuẩn erwinia sp gây bệnh thối ướt trên cà chua nguyên liệu sau thu hoạchnghiên cứu tạo dòng tế bào lai sản xuất kháng thể đơn dòng kháng procestedonnghiên cứu gà đông tảonhững công trình nghiên cứu hoạt động vẽ và tưởng tượng sáng tạo trong hoạt động vẽ của trẻ emvú bò bị viêm phù phải dùng kháng sinh để điều trị tạo các dòng vi khuẩn kháng thuốccó nhiều nguy cơ tạo ra các dòng vi khuẩn kháng kháng sinh khi sử dụng rbst nghiên cứu trẻ đồng sinhnghiên cứu hoạt động tín dụngGiáo án tổng hợpĐề kiểm tra môn Lịch sử lớp 5 - Cuối HK 2 - Năm học 2017-2018 (có ma trận)_Sưu tầm - Copykt giua k1 lop4 co matran montoanPHIẾU BÀI TẬP TOÁN CUỐI TUẦN 6 LỚP 3Đề thi lớp 4Đề toán tiếng anh lớp 5 phần 2đề ktra giữa kì 1Đề KT Toán 5 giữa HKI 2017-2018Đề KT TV5 Giữa HKI 2017-2018ĐỀ TOÁN GIỮA KÌ I 17-18 CÓ MA TRẬNKT 45 p . tiet 18. chuan KTKNUNIT 5: ARE THEY YOUR FRIENDS?kiểm tra giữa kỳ 1 lop3 hay và chuẩnTh c tr ng c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng Chi nh nh C ng ty ng d ng KHKT v chuy n giao c ng ngh m iTh c tr ng c ng t c k to n ki m to n t i c ng ty Th ng m i v D ch v t ng h p H N iTh c tr ng k to n ki m to n t i c ng ty c ph n Hanoi Renovation StudioBao cao tong hop VBiS nam 2014 finalBao cao VBiS nam 20101Lịch công tác tuần 20 năm 2017 (từ 15 5 2017 đến 21 5 2017)Lịch công tác tuần 21 năm 2017(3)