Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả hỗn hợp chế phẩm syringomycin E(SRE) và rhamnolipid (RL) cho bảo quản nho sau thu hoạch

đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm đa enzyme trong thức ăn cho gà thịt

đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm đa enzyme trong thức ăn cho gà thịt
... lượng bổ sung chế phẩm đa enzyme (RTD – ENZYME POWDERTM) công thức thức ăn cho thịt - Đánh giá hiệu sử dụng chế phẩm đa enzyme (RTD – ENZYME POWDERTM) chăn nuôi thịt thương phẩm Học viện ... thức ăn chi phí thức ăn cho tăng khối lượng Để đánh giá hiệu kinh tế chăn nuôi gia cầm người ta sử dụng tiêu hiệu sử dụng thức ăn hay hiệu chuyển hóa thức ăn Theo Chamber ctv (1984) hiệu sử dụng ... hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiệu sử dụng chế phẩm đa enzyme thức ăn cho thịt 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA − Mục đích đề tài + Đánh giá hiệu việc bổ sung chế phẩm đa enzyme (αamylase, protease,...
 • 86
 • 168
 • 1

Phân lập, tuyển chọn bước đầu đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm nấm vùng rễ trên một số cây nông nghiệp

Phân lập, tuyển chọn và bước đầu đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm nấm vùng rễ trên một số cây nông nghiệp
... từ vài trò thực tiễn nấm vùng rễ nhằm tạo sở áp dụng công nghệ trên, phục vụ nghiên cứu tiếp theo, tiến hành thực đề tài Phân lập, tuyển chọn bước đầu đánh giá hiệu sử dụng chế phẩm nấm vùng rễ ... xuất sử dụng chế phẩm đa chủng nấm nhằm tăng suất ổn định hiệu lực sản phẩm Việc nghiên cứu phát triển ứng dụng chế phẩm vi sinh từ nấm rễ nấm vùng rễ áp dụng hiệu cho nhiều loài trồng nông lâm nghiệp ... nấm 43 3.4.4 Xác định khả đối kháng chủng nấm vùng rễ 44 3.4.5 Kiểm tra độ an toàn chủng nấm lựa chọn 44 3.4.6 Định tên phân loại số chủng nấm vùng rễ lựa chọn tạo chế phẩm...
 • 99
 • 445
 • 6

Đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm EM trong quy trình nuôi tôm chân trắng( penaeus vannamei ) tại xí nghiệp nuôi ttôm công nghiệp thông thuận phước thể tuy phong bình thuận

Đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm EM trong quy trình nuôi tôm chân trắng( penaeus vannamei ) tại xí nghiệp nuôi ttôm công nghiệp thông thuận  phước thể  tuy phong  bình thuận
... Vinh nghiệp nuôi tôm công nghiệp Thông Thuận Tuy Phong, Bình Thuận thực hiên đề tài: Đánh giá hiệu sử dụng chế phẩm EM quy trình nuôi tôm Chân trắng (Penaeus vannamei) nghiệp nuôi tôm công ... nghiệp nuôi tôm công nghiệp Thông Thuận - Phước Thể, Tuy Phong, Bình Thuận Mục tiêu đề tài - Đánh giá hiệu sử dụng chế phẩm EM tôm Chân trắng giúp nguời nuôi đạt hiệu cao nuôi tôm Chân trắng Chương ... việc sử dụng chế phẩm EM vào quy trình nuôi tôm Chân trắng 1.2.2 Tình hình nghiên cứu sử dụng EM nuôi nuôi tôm Chân trắng giới 10 1.2.3 Tình nghiên cứu sử dụng EM nuôi tôm...
 • 16
 • 447
 • 1

Đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm sinh học biobac trong ao nuôi tôm sú ( penaeus monodon fabricius, 1798) thương phẩm tại xã vĩnh hải vĩnh châu sóc trăng

Đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm sinh học biobac trong ao nuôi tôm sú ( penaeus monodon fabricius, 1798) thương phẩm tại xã vĩnh hải  vĩnh châu  sóc trăng
... Khải, giảng viên Lê Minh Hải bạn sinh viên Tôi thực đề tài: Đánh giá hiệu sử dụng CPSH Biobac ao nuôi tôm tôm (P .monodon Fabricius, 1978 ) thương phẩm Vịnh Hải, huyện Vĩnh Châu Sóc Trăng ... Đánh giá hiệu CPSH Biobac ao nuôi tôm công nghiệp Vịnh Hải - Vĩnh Châu - Sóc trăng Các tiêu đánh giá: - Theo dõi biến động môi trường ao thí nghiệm - Sự phát triển tỷ lệ sống tôm nuôi ao ... Mục tiêu đề tài - Đánh giá hiệu CPSH Biobac ao nuôi tôm công nghiệp Vịnh Hải - Vĩnh Châu - Sóc trăng - Đóng góp vào xây dựng quy trình nuôi sử dụng CPSH Biobac đạt suất cao Chương 1: TỔNG...
 • 39
 • 485
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm sinh học EM trong quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng (penaeus vannamei) thương phẩm tại công ty cổ phần bim yên hưng quảng ninh luận văn tốt nghiệp đại học

Đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm sinh học EM trong quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng (penaeus vannamei) thương phẩm tại công ty cổ phần bim  yên hưng  quảng ninh luận văn tốt nghiệp đại học
... giúp đỡ công ty BIM Tôi xin chọn đề tài Đánh giá hiệu sử dụng chế phẩm sinh học EM quy trình nuôi tôm thẻ Chân trắng (Penaeus vannamei) thương phẩm công ty phần BIM Yên Hưng Quảng Ninh Mục ... Sử dụng chế phẩm EM Công thức thí nghiệm 2: Không sử dụng chế phẩm EM 2.5.3 Sơ đồ khối nghiên cứu Đánh giá hiệu sử dụng chế phẩm sinh học EM quy trình nuôi tôm thẻ Chân trắng công ty phần BIM ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC EM TRONG QUY TRÌNH NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Penaeus vannamei) THƯƠNG PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN...
 • 33
 • 799
 • 5

đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm sinh học trong ương nuôi cá lăng nha (mystus wyckioides)

đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm sinh học trong ương nuôi cá lăng nha (mystus wyckioides)
... vọng Nghiên cứu Đánh giá hiệu sử dụng chế phẩm sinh học ương nuôi Lăng nha thực với mục đích đánh giá ảnh hưởng chế phẩm sinh học lên sinh trưởng tỷ lệ sống ương Lăng nha nhằm cải thiện ... ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA SINH HỌC ỨNG DỤNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MÃ SỐ NGÀNH: 304 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG ƯƠNG CÁ LĂNG NHA (Mystus wyckioides) ... tượng nuôi thủy sản cải thiện môi trường Chính thế, đề tài: Đánh giá hiệu sử dụng chế phẩm sinh học ương nuôi Lăng nha tiến hành nghiên cứu 34 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá ảnh hưởng chế phẩm...
 • 51
 • 376
 • 0

đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất giống tôm càng xanh theo qui trình nước xanh cải tiến

đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất giống tôm càng xanh theo qui trình nước xanh cải tiến
... TRNG I HC TY ễ KHOA SINH HC NG DNG LUN VN TT NGHIP I HC CHUYấN NGNH NUễI TRNG THY SN M S: 304 NH GI HIU QU S DNG CH PHM SINH HC TRONG SN XUT GING TễM CNG XANH THEO QUI TRèNH NC XANH CI TIN CN B ... qu s dng ch phm sinh hc sn xut ging tụm cng xanh (Macrobrachium rosenbergii) theo qui trỡnh nc xanh ci tin Sinh viờn thc hin: CHU HT SEN Lp: Nuụi Trng Thy Sn K1 ti ó c hon thnh theo yờu cu ca ... giỏ hiu qu s dng ch phm sinh hc sn xut ging tụm cng xanh (Macrobrachium rosenbergii) theo qui trỡnh nc xanh ci tin" c thc hin 1.2 Mc tiờu ca ti ỏnh giỏ hiu qu s dng ch phm sinh hc qun lý mụi trng...
 • 30
 • 511
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm vi sinh vật trong đệm lót nền chuồng để nuôi gà lương phượng bố mẹ giai đoạn sinh sản Lương Văn Hiến.

Đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm vi sinh vật trong đệm lót nền chuồng để nuôi gà lương phượng bố mẹ giai đoạn sinh sản Lương Văn Hiến.
... LƢƠNG VĂN HIẾN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHẾ PHẨM VI SINH VẬT TRONG ĐỆM LÓT NỀN CHUỒNG ĐỂ NUÔI GÀ LƢƠNG PHƢỢNG BỐ MẸ GIAI ĐOẠN SINH SẢN Chuyên ngành: CHĂN NUÔI Mã số: 60.62.01.05 LUẬN VĂN THẠC ... để nuôi Lương Phượng bố mẹ giai đoạn sinh sản Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá hiệu vi c sử dụng đệm lót lên men vi sinh vật chăn nuôi đẻ bố mẹ vệ sinh môi trường chăn nuôi ... lệ nuôi sống tình hình nhiễm bệnh; - Hiệu sử dụng thức ăn; - Hiệu kinh tế nuôi bố mẹ sử dụng đệm lót vi sinh vật 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.3.1 Nguyên liệu - Chế phẩm vi sinh vật sử dụng...
 • 88
 • 269
 • 1

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHẾ PHẨM VI SINH VẬT BALASA N01 SỬ LÍ ĐỘN LÓT NỀN CHUỒNG TRONG CHĂN NUÔI GÀ THỊT TẠI TRANG TRẠI GÀ HUYỆN TÂN YÊN TỈNH BẮC GIANG

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHẾ PHẨM VI SINH VẬT BALASA N01 SỬ LÍ ĐỘN LÓT NỀN CHUỒNG TRONG CHĂN NUÔI GÀ THỊT TẠI TRANG TRẠI GÀ HUYỆN TÂN YÊN TỈNH BẮC GIANG
... Để đánh giá thực nghiệm hiệu sử dụng chế phẩm, để có sở khuyến cáo người chăn nuôi sử dụng, tiến hành đề tài: Đánh giá hiệu sử dụng chế phẩm vi sinh vật BALASA N01 xử lý độn lót chuồng chăn nuôi ... 3.4 Ước tính hiệu kinh tế chăn nuôi đẻ thịt sử dụng độn lót lên men vi sinh vật Để có sở đánh giá hiệu vi c sử dụng chế phẩm BALASA No1 làm độn lót chuồng chăn nuôi thịt sơ tính toán nguồn ... +Gà sử dụng chế phẩm BALASA No1 làm độn lót chuồng không sử dụng chế phẩm BALASA No1 làm độn lót chuồng có tỷ lệ sống tương đương nhau(97.33) + Chế phẩm BALASA N01 làm độn lót chuồng nuôi...
 • 33
 • 587
 • 0

Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Chế Phẩm Vi Sinh Vật Trong Đệm Lót Nền Chuồng Để Nuôi Gà Lương Phượng Bố Mẹ Giai Đoạn Sinh Sản

Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Chế Phẩm Vi Sinh Vật Trong Đệm Lót Nền Chuồng Để Nuôi Gà Lương Phượng Bố Mẹ Giai Đoạn Sinh Sản
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LƯƠNG VĂN HIẾN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHẾ PHẨM VI SINH VẬT TRONG ĐỆM LÓT NỀN CHUỒNG ĐỂ NUÔI GÀ LƯƠNG PHƯỢNG BỐ MẸ GIAI ĐOẠN SINH SẢN Chuyên ngành: CHĂN NUÔI Mã số: 60.62.01.05 ... để nuôi Lương Phượng bố mẹ giai đoạn sinh sản Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá hiệu vi c sử dụng đệm lót lên men vi sinh vật chăn nuôi đẻ bố mẹ vệ sinh môi trường chăn nuôi ... Hiệu sử dụng thức ăn; - Hiệu kinh tế nuôi bố mẹ sử dụng đệm lót vi sinh vật 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Nguyên liệu - Chế phẩm vi sinh vật sử dụng để lên men đệm lót chuồng tổ Vi sinh...
 • 85
 • 177
 • 0

BÁO cáo đồ án tốt NGHIỆP đề tài NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÍCH hợp TRÊN CÔNG NGHỆ FPGA THUẬT TOÁN mật mã CRYPT(D 128)

BÁO cáo đồ án tốt NGHIỆP đề tài NGHIÊN cứu và ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÍCH hợp TRÊN CÔNG NGHỆ FPGA THUẬT TOÁN mật mã CRYPT(D 128)
... NỘI DUNG BÁO CÁO Phần 1: Nội dung thuật toán Crypt(D_ 128) Phần 2:Tổng quan công nghệ FPGA – VHDL Phần 3: Hiệu tích hợp thuật toán công nghệ FPGA Thuật toán Crypt_D128 thuật toán mật mới, xây ... lối vào Để xây dựng thuật toán, trước tiên cần xây dựng khối toán tử F64/384 F-164/384 Các khối toán tử xây dựng sở khối toán tử F8/24 F-18/24  Các khối toán tử F64/384 F-164/384 thực kết hợp ... dựng mạng hoán vị thay điều khiển Mạng hoán vị thay điều khiển xây dựng sỡ mạng hoán vị thay thay Các thuật toán mật xây dựng mạng hoán vị thay DES, RIJNDAEL, BLOWFISH Trên sỡ mạng hoán vị thay...
 • 30
 • 525
 • 0

ĐỒ án tốt NGHIỆP đại học NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÍCH hợp TRÊN CÔNG NGHỆ FPGA THUẬT TOÁN mật mã CRYPT(D 128)

ĐỒ án tốt NGHIỆP đại học NGHIÊN cứu và ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÍCH hợp TRÊN CÔNG NGHỆ FPGA THUẬT TOÁN mật mã CRYPT(D 128)
... dụng công nghệ FPGA FPGA sử dụng hầu hết ứng dụng dùng MPGA, PLD mạch tích hợp nhỏ Các mạch tích hợp ứng dụng đặc biệt: FPGA phơng tiện tổng quát để thực mạch logic số Chúng đặc biệt thích hợp ... rủi ro tài phải gánh chịu trình nghiên cứu sản phẩm công nghệ điện tử FPGA loại thiết bị khả trình (PLD) tiên tiến nghành công nghệ chế tạo IC chuyên biệt (ASIC) Sau mô hình FPGA: Ti nguyờn kt ... TRấN CễNG NGH FPGA 38 2.1 Tng quan v cụng nghờ FPGA 38 2.1.2 Phân loại FPGA 40 2.1.3 Các công nghệ lập trình FPGA 41 2.1.4 Các ứng dụng công nghệ FPGA 42...
 • 75
 • 452
 • 0

Nghiên cứu giải pháp đánh giá hiệu quả giáo dục thể chất theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên cao đẳng sư phạm giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa

Nghiên cứu giải pháp và đánh giá hiệu quả giáo dục thể chất theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên cao đẳng sư phạm giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa
... Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu đào tạo theo học chế tín khoa Giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức - Giải pháp nâng cao hiệu đào tạo giáo viên TDTT Khoa Giáo dục thể chất trường Đại học ... pháp đánh giá hiệu giáo dục thể chất theo hệ thống tín cho sinh viên cao đẳng phạm giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức Thanh Hoá” Mục đích nghiên cứu: Thông qua hoạt động nghiên cứu thực ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO NGUYỄN VĂN TOÀN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIÁO DỤC THỂ CHẤT THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ CHO SINH VIÊN...
 • 232
 • 308
 • 3

điều tra đánh giá hiệu quả của chương trình “3 giảm 3 tăng” tại huyện chợ mới tỉnh an giang năm 2004-2005

điều tra và đánh giá hiệu quả của chương trình “3 giảm 3 tăng” tại huyện chợ mới tỉnh an giang năm 2004-2005
... Điều tra đánh giá hiệu chương trình 3G3T huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang thông qua đánh giá mặt giảm tăng nhằm củng cố hiệu chương trình 3G3T góp phần giúp chương trình phát triển nhanh sâu rộng huyện ... 2005 Điều tra đánh giá hiệu chương trình 3 giảm tăng” huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang năm 2004-2005 Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Phát Triển Nông Thôn Khoa Nông Nghiệp- TNTN, Đại Học An Giang Giáo ... 20 21 21 23 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 32 32 34 34 34 35 37 39 41 41 4.2.1.1 Giảm lượng lúa giống 4.2.1.2 Giảm lượng phân đạm (N) 4.2.1 .3 Giảm số lần phun thuốc trừ sâu 4.2.1.4 Giảm số lần...
 • 74
 • 526
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm sinh học em trong quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng penaeus vannamei thương phẩm tại công ty cổ phần bim yên hưng quảng ninh luận văn tốt nghiệp đại họcđánh giá hiệu quả các cơ chế chính sách đã ban hành tiếp tục nghiên cứu bổ sung chính sách để đẩy mạnh xã hội hoá về lao động việc làmđánh giá hiệu quả vấn đề tham vấn về giáo dục dinh dưỡng cho các bà mẹ có con bị suy dinh dưỡng tại xã hương hồ năm 20092010đánh giá hiệu quả tổng hợp của một số mô hình rừng trồng tại khu vực lâm trường hữu lũng i – lạng sơn khóa luận tốt nghiệp trường đại học lâm nghiệpv đánh giá hiệu quả thực tế của chính sách hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệpnhóm chỉ tiêu dánh giá hiệu quả tổng hợpkết quả đánh giá hiệu quả tích hợp của các ttpthoạch và bảo quản lúa sau thu hoạchchế biến và bảo quản sắn sau thu hoạchchế biến và bảo quản ngô sau thu hoạchnghiên cứu đánh giá hiệu quả của việc áp dụng sản xuất sạch hơn tại công ty cổ phần giấy hoàng văn thụ thành phố thái nguyên tran xuan hinhnghiên cứu điều kiện lao động những yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến bệnh tật sức khoẻ công nhân thi công hầm đường bộ hải vân và đánh giá hiệu quả can thiệpnghiên cứu một số yếu tố nguy cơ đẻ con thấp cân và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp trước sinh tại bệnh viện phụ sản hà nộinghiên cứu sinh trưởng và đánh giá hiệu quả rừng trồng keo lai acacia mangium x acacia auriculifomis tại huyện mđrăk tỉnh đăk lăknghiên cứu công nghệ sản xuất và đánh giá hiệu quả của sản phẩm giàu lyzin và vi chất dinh dưỡng và bệnh tật của trẻ 612 tháng tuổiTKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuĐề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.Đề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai93 nguyen nhat minh phuong 310 316KSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Ứng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi képBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầuTổng hợp trắc nghiệm số phứcBai_tap_trac_nghiem_Dong_hocthuyết trình dân sự bài tập nhómcác kinh cầu nguyện của người ki tô hữuGiáo án công nghệ 6gián án xác suất thống kê220 IELTS SPEAKING TOPICS_02Phát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên Cao đẳng kĩ thuậtNghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềmCo che di truyen va bien di phan tuli thuyet va bai tap tuong tac genQuang hợp ở thực vật