Nghiên cứu điều kiện thuỷ phân tinh bột sắn để sản xuất polymaltose de 30 bằng phương pháp enzyme

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Nghiên cứu điều kiện chăn nuôi và sức sản xuất của giống lợn địa phương (Lợn Cỏ) đang nuôi tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam." pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... cung c p th c ăn cho l n; Chu ng nuôi, phương th c chăn nuôi công tác thú y chăn nuôi l n C , ñư c trình bày b ng 1, 2, 3, B ng Tình hình s d ng th c ăn chăn nuôi l n C Huy n Y ut K thu t Nam ... bi n huy n mi n núi l i Các k t qu nghiên c u cho th y, l n C ñư c nuôi ch y u theo phương th c chăn nuôi qu ng canh, t n d ng ph ph ph m nông nghi p ngu n th c ăn s n có t i ñ a phương như: c ... có chăn nuôi l n C Trong s huy n ñi u tra B c Trà My ñi u ki n chăn nuôi t t c ñây ñư c ti p xúc nhi u v i d án phát tri n nông nghi p, nông thôn nên nh n th c c a nông h t t ñi u ki n chăn nuôi...
 • 11
 • 231
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất đường oligoglucosyl fructoza bằng phương pháp enzim ứng dụng trong chế biến thực phẩm và dược phẩm

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất đường oligoglucosyl fructoza bằng phương pháp enzim ứng dụng trong chế biến thực phẩm và dược phẩm
... mt quy trỡnh cụng ngh sn xut oligoglucosyl fructoza bng phng phỏp enzim, phự hp vi iu kin Vit Nam v ng dng oligoglucosyl fructoza vo cụng ngh ch bin thc phm v dc phm 1.3 GII THIU ENZIM 1.3.1 ENZIM ... 50 3.3.4 Xõy dng s quy trỡnh cụng ngh sn xut oligoglucosyl fructoza bng phng phỏp enzim 51 3.4 NG DNG SIRO OLIGOGLUCOSYL FRUCTOZA TRONG CH BIN THC PHM, DC PHM ... oligoglucosyl fructoza cũn rt mi m n nay, cha thy cú mt cụng b no v nghiờn cu sn xut oligoglucosyl fructoza Lng oligoglucosyl fructoza s dng nc u hon ton thụng qua nhp khu t nc ngoi Vỡ vy, xõy dng c mt quy...
 • 74
 • 712
 • 0

Nghiên cứu điều kiện thủy phân nấm men bia bằng protease thương phẩm thu peptide có hoạt tính chống oxi hóa

Nghiên cứu điều kiện thủy phân nấm men bia bằng protease thương phẩm thu peptide có hoạt tính chống oxi hóa
... NGUYấN TRNG I HC NễNG LM TRNG MNH HNG Tờn ti: Nghiên cứu điều kiện thủy phân nấm men bia protease thơng phẩm thu peptide hoạt tính chống oxi hóa KhóA LUậN TốT NGHIệP ĐạI HọC H o to : Chớnh quy ... thy phõn nm men bia bng protease thng phm thu peptide cú hot tớnh chng oxi húa 1.2 Mc tiờu nghiờn cu Ti u iu kin thy phõn nm men bia bng protease thng phm thu peptide cú hot tớnh chng oxi húa To ... th bia ngy cng phỏt trin, sn lng bia c to vi s lng ln, kộo theo lng bó men bia thi cng tng Vit Nam, nm men bia thu c t cỏc nh mỏy bia rt ln c tớnh trung bỡnh c 1000 lớt bia thu c 1,5 kg nm men...
 • 62
 • 56
 • 0

nghiên cứu điều kiện thủy phân chitin thu nhận nacetyldglucosamine, sử dụng enzyme endochitinase và βhexosaminidase tái tổ hợp

nghiên cứu điều kiện thủy phân chitin thu nhận nacetyldglucosamine, sử dụng enzyme endochitinase và βhexosaminidase tái tổ hợp
... sỹ Khoa học Nông nghiệp Page tài: Nghiên cứu ñiều kiện thủy phân chitin, thu nhận N-acetyl-D-glucoamine sử dụng enzyme endochitinase β-hexosaminidase tái tổ hợp 1.1 ðặt vấn ñề 1.2 Mục ñích - ... DỤC VÀ ðÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM oOo GIANG TRUNG DŨNG NGHIÊN CỨU ðIỀU KIỆN THỦY PHÂN CHITIN THU NHẬN N-ACETYL-D-GLUCOSAMINE, SỬ DỤNG ENZYME ENDOCHITINASE ... β-hexosaminidase - Tinh xác ñịnh hoạt tính riêng endochitinase βhexosaminidase tái tổ hợp - Nghiên cứu số ñặc tính thủy phân colloidal chitin endochitinase thủy phân pNP-N-acetyl-glucosaminide β-hexosaminidase:...
 • 86
 • 149
 • 0

NGHIÊN CứU ĐIềU KIệN VậN DụNG QUảN TRị SảN XUấT TINH GọN CủA CÁC DOANH NGHIệP Vệ TINH VIệT NAM CHO DOANH NGHIệP NHậT BảN

NGHIÊN CứU ĐIềU KIệN VậN DụNG QUảN TRị SảN XUấT TINH GọN CủA CÁC DOANH NGHIệP Vệ TINH VIệT NAM CHO DOANH NGHIệP NHậT BảN
... học quản trị sản xuất tinh gọn điều kiện vận dụng phương pháp quản trị sản xuất tinh gọn Chương 2: Thực trạng vận dụng phương pháp quản trị sản xuất tinh gọn doanh nghiệp vệ tinh Việt nam cho doanh ... tinh gọn doanh nghiệp vệ tinh Việt Nam cho doanh nghiệp Nhật Bản 52 2.2.1 .Điều kiện người vận dụng sản xuất tinh gọn 52 2.2.2 .Điều kiện tài vận dụng sản xuất tinh gọn 59 2.2.3 .Điều kiện ... thuyết quản trị sản xuất tinh gọn, thực trạng điều kiện vận dụng quản trị sản xuất tinh gọn doanh nghiệp vệ tinh Việt Nam cho doanh nghiệp Nhật Bản từ rút số đề xuất, kiến nghị nhằm tăng cường điều...
 • 122
 • 302
 • 5

Nghiên cứu nâng cao độ bền cho bột giấy phế liệu hòm hộp làn sóng bằng phương pháp cơ học và phương pháp hóa học

Nghiên cứu nâng cao độ bền cho bột giấy phế liệu hòm hộp làn sóng bằng phương pháp cơ học và phương pháp hóa học
... trường Cao đẳng nghề Công nghệ Giấy điện tiến hành thực đề tài "Nâng cao độ bền cho bột giấy phế liệu hòm hộp sóng phương pháp học phương pháp hóa học" Đề tài có ý nghĩa khoa học thực tiễn cao, ... ngành giấy Việt Nam Do việc tìm hiểu, nghiên cứu đưa quy trình nhằm nâng cao chất lượng bột giấy phế liệu hòm hộp sóng chất lượng bìa cáctông sóng sản xuất từ bột giấy phế liệu hòm hộp sóng phù ... mang hình ảnh in ấn chất lượng cao Có thể sử dụng dây chuyền đóng gói tự động hóa 1.3 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu để tăng độ bền cho bột giấy phế liệu hòm hộp sóng (bột OCC) đồng thời cải thiện...
 • 83
 • 336
 • 1

Nghiên cứu nâng cao chất lượng rượu đặc sản bàu đá–bình định bằng phương pháp hấp phụ và oxi hóa

Nghiên cứu nâng cao chất lượng rượu đặc sản bàu đá–bình định bằng phương pháp hấp phụ và oxi hóa
... văn: "Nghiên cứu nâng cao chất lượng rượu đặc sản Bàu Đá–Bình Định phương pháp hấp phụ oxi hóa" thực nhằm mục tiêu tìm giải pháp hữu ích, phù hợp với điều kiện sản xuất kinh tế để khử hiệu tạp chất ... chế rượu bao gồm ba phương pháp: phương pháp lọc than hoạt tính, sục khí ozon, sục đuổi khí không khí 32 CHƯƠNG II ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Các phương pháp phân tích, phương ... điểm phương pháp tinh chế rượu sau Bảng 1.1 - So sánh ưu, nhược điểm phương pháp tinh chế STT Tên phương pháp Ưu điểm Nhược điểm 30 Phương pháp nhiệt Phương pháp hóa học Hiệu suất tách tạp chất cao, ...
 • 98
 • 279
 • 0

Nghiên cứu điều kiện địa chất môi trường nhằm đề xuất các đối tượng nuôi phù hợp trên bãi triều ven biển huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh

Nghiên cứu điều kiện địa chất môi trường nhằm đề xuất các đối tượng nuôi phù hợp trên bãi triều ven biển huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh
... mot càch khàc biét ve hành vi: hàu nhu khòng tuong quan (hoac tuong quan nghich yéu) vói càc thành phàn khàc, phàn bó' rà't tàn man vói he so bién phàn tói 124,6% Xét toàn vinh Tién Yèn, hàm luong ... 99%; hàm lugng san dao dòng tu dén % Trong khu vuc II, hàm iugng càt thàp han, hàm lugng san tii dén 4% Ò cà hai khu vuc déu khòng gap thành phàn càp hat bòt set Truàng càt bùn san phàn bò thành ... phàn bò hep ó phia dòng nam Miéu, trén nén truàng càt bòt Thành phàn tram tich góm bòt, set càt Trong dò bòt chiém hàm lugng cao nhàt (37,5 40,5%), tiép dén càt (32 - 37%) thàp nhàt set, vói hàm...
 • 54
 • 160
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN CHẾ TẠO, TÍNH NĂNG CỦA PIN MẶT TRỜI CHẤT MÀU NHẠY QUANG (DSC) VÀ ĐỘNG HỌC CÁC QUÁ TRÌNH HÓA LÝ XẢY RA TRONG PIN

NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN CHẾ TẠO, TÍNH NĂNG CỦA PIN MẶT TRỜI CHẤT MÀU NHẠY QUANG (DSC) VÀ ĐỘNG HỌC CÁC QUÁ TRÌNH HÓA LÝ XẢY RA TRONG PIN
... tiến sĩ Hóa học CHƯƠNG 52 NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT TÍNH NĂNG CỦA PIN MẶT TRỜI CHẤT MÀU NHẠY QUANG (DSC) 52 5.1 Chế tạo pin mặt trời chất màu nhạy quang 75 5.1.1 Chế tạo ... học trình phân hủy chất màu nhạy quang điều kiện hoạt động pin mặt trời chất nhạy quang - Chế tạo pin mặt trời DSC tiêu chuẩn, nghiên cứu cải tiến quy trình chế tạo nâng cao tính pin mặt trời ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  NGUYỄN THÁI HOÀNG NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN CHẾ TẠO, TÍNH NĂNG CỦA PIN MẶT TRỜI CHẤT MÀU NHẠY QUANG (DSC) VÀ ĐỘNG HỌC CÁC QUÁ...
 • 135
 • 564
 • 7

Nghiên cứu điều chế glucose từ tinh bột và tổng hợp một số dẫn chất của glucosed dự đoán có tác dụng sinh học

Nghiên cứu điều chế glucose từ tinh bột và tổng hợp một số dẫn chất của glucosed dự đoán có tác dụng sinh học
... nhỏ bé vào công việc điều chế Glucose dược dụng tổng hợp số dẫn chất tác dụng sinh học, tiến hành nghiên cứu với mục tiêu sau : - Điều chế Glucose từ tinh bột - Tổng hợp số dẫn chất Glucose ... 0,020N Cho mầu vàng với dd iod KQĐ 1.2 Dẫn chất hydrazon 1.2.1 Tác dụng sinh học dẫn chất hydrazon + Tác dụng kháng khuẩn Đây tác dụng quan trọng dẫn chất hydrazon, đáng ý dẫn chất hydrazon 5- ... hành thử tác dụng sinh học chất tổng hợp 2.5.1 Thử tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm Tại môn Vi sinh truờng Đại học Dược Hà Nội, tiến hành thử tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm chất tổng hợp với chủng...
 • 51
 • 332
 • 0

Nghiên cứu điều kiện chế tạo, tính năng của pin mặt trời chất màu nhạy quang (DSC) và động học các quá trình hóa lý xảy ra trong pin

Nghiên cứu điều kiện chế tạo, tính năng của pin mặt trời chất màu nhạy quang (DSC) và động học các quá trình hóa lý xảy ra trong pin
... án tiến sĩ Hóa học CHƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT TÍNH NĂNG CỦA PIN MẶT TRỜI CHẤT MÀU NHẠY QUANG (DSC) 5.1 Chế tạo pin mặt trời chất màu nhạy quang 75 5.1.1 Chế tạo điện ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  NGUYỄN THÁI HOÀNG NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN CHẾ TẠO, TÍNH NĂNG CỦA PIN MẶT TRỜI CHẤT MÀU NHẠY QUANG (DSC) VÀ ĐỘNG HỌC CÁC QUÁ ... pin mặt trời theo thời gian cần thiết mục tiêu luận án đặt là: - Nghiên cứu động học trình phân hủy chất màu nhạy quang điều kiện hoạt động pin mặt trời chất nhạy quang - Chế tạo pin mặt trời...
 • 140
 • 146
 • 1

Nghiên cứu quy trình chế biến tinh bột sắn

Nghiên cứu quy trình chế biến tinh bột sắn
... II QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TINH BỘT BIẾN TÍNH OXY HÓA Đề tài tiến hành nghiên cứu quy trình công nghệ để đưa sản phẩm tinh bột oxy hoá đạt tiêu chuẩn tinh bột oxy hóa nhập ... Tinh bột oxy hóa Thuyết minh quy trình a Chuẩn bị nguyên liệu Tinh bột sắn nguyên liệu để sản xuất tinh bột oxy hóa Tinh bột sắn phải kiểm tra chất lượng trước chế biến PDF created with pdfFactory ... Kết thực trình bày tóm tắt sau : Sơ đồ công nghệ Tinh bột sắn Nước Dịch tinh bột (40%) NaOH 1N Đưa pH lên Chất oxy hoá (NaClO 35%) Biến tính oxy hóa Làm Làm khô Nghiền, bao gói Tinh bột oxy hóa...
 • 3
 • 1,383
 • 10

Nghiên cứu công nghệ cacboxymetyl hoá tinh bột sắn sử dụng làm tá dược

Nghiên cứu công nghệ cacboxymetyl hoá tinh bột sắn sử dụng làm tá dược
... 1.2 TINH BỘT CACBOXYMETYL LÀM TÁ DƯỢC Hiện nay, tinh bột biến tính nói chung tinh bột cacboxymetyl nói riêng ngày sử dụng rộng rãi làm dược thay cho tinh bột Việc sử dụng tinh bột làm dược ... chưa có sở nghiên cứu sản xuất tinh bột cacboxymetyl hóa để sử dụng làm dược Xuất phát từ thực tế chúng tơi đặt vấn đề nghiên cứu cơng nghệ cacboxymetyl hóa tinh bột sắn sử dụng làm dược Trên ... Việt nam Viện nghiên cứu sản phẩm tinh bột tồn Nga hợp tác Khoa học – Kỹ thuật lĩnh vực biến tính tinh bột sắn nói chung biến tính cacboxymetyl hóa tinh bột sắn sử dụng làm dược Đề tài thực...
 • 118
 • 389
 • 4

Luận văn nghiên cứu, thiết kế hệ thống pha chế, cung cấp dung dịch tự động cho dây chuyền sản xuất rau an toàn bằng phương pháp thuỷ canh

Luận văn nghiên cứu, thiết kế hệ thống pha chế, cung cấp dung dịch tự động cho dây chuyền sản xuất rau an toàn bằng phương pháp thuỷ canh
... xu t rau an toàn b ng phương pháp th y canh 10 1.4 H th ng t ñ ng hóa s n xu t rau an toàn cho nhi u lo i rau 13 1.5 Cách pha ch dung d ch trình sinh trư ng phát tri n c a rau tr ng th y canh ... hình pha tr n cung c p dung d ch t ñ ng cho dây chuy n s n xu t rau an toàn b ng phương pháp th y canh b ng PLC + Xây d ng giao di n giám sát ñi u n mô hình pha tr n cung c p dung d ch t ñ ng cho ... gi i h n ñ tài ti n hành Nghiên c u, thi t k h th ng pha ch , cung c p dung d ch t ñ ng cho dây chuy n s n xu t rau an toàn b ng phương pháp thu canh Dung d ch cung c p cho tr ng ph i ñ m b o thông...
 • 137
 • 1,303
 • 8

Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan của titan (IV) với metylthymol xanh và hiđropẽoit bằng phương pháp trắc quang và ứng dụng để phân tích

Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan của titan (IV) với metylthymol xanh và hiđropẽoit bằng phương pháp trắc quang và ứng dụng để phân tích
... đào tạo Trờng Đại học Vinh === === Hoàng đình hùng Nghiên cứu tạo phức đa ligan titan( Iv) với metylthymol xanh hiđropeoxit Bằng phơng pháp trắc quang ứng dụng để phân tích Chuyên ngành: Hóa phân ... "Nghiên cứu tạo phức đa ligan Metylthymol xanh - Tian(IV) - Hiđropeoxit phơng pháp trắc quang ứng dụng để phân tích" để làm luận văn tốt nghiệp 9 Nhiệm vụ đề tài Khảo sát hiệu ứng tạo phức đaligan ... metylthymol xanh 1.3.1 Cấu tạo tính chất metylthymol xanh 1.3.2 ứng dụng metylthymol xanh 1.4 Các bớc nghiên cứu phức màu dùng phân tích trắc quang 1.4.1 Nghiên cứu hiệu ứng tạo phức...
 • 44
 • 494
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quá trình thuỷ phân tinh bột sắnnghiên cứu xác định đồng thời lượng vết indi in cadimi cd và chì pb bằng phương pháp von ampe hòa tan anôt với lớp màng bitmút trên điện cực paste nano cacbonnghiên cứu chuyển pha sắt từ trong mô hình hubbard hai chiều liên kết mạnh bằng phương pháp nghịch đảonghiên cứu sự đa hình di truyền của các dòng hoa cúc được tạo ra bằng phương pháp chiếu xạ gây đột biến giống saphia trắngnghiên cứu ứng dụng bùn đỏ làm vật liệu xúc tác xử lý nước thải bằng phương pháp oxy hóa ướtnghiên cứu nhân nhanh loài lan kim tuyến anoectochilus roxburghii wall lindl của việt nam bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bàocông nghệ sản xuất cồn tuyệt đối bằng phương pháp rây phânphân tích giải thuật đệ quy bằng phương pháp lặpnghiên cứu điều kiện tối ưu để xác định sắt bằng phương pháp trắc quang phân tử uv visthủy phân tinh bộtphản ứng thủy phân tinh bộtphương trình phản ứng thủy phân tinh bộtphản ứng thủy phân tinh bột thành đườngnghiên cứu điều kiện gây trồng và sinh trưởng của tảo xoắnthủy phân tinh bột bằng enzimĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây