Nghiên cứu điều kiện sinh tổng hợp và thu nhận erythritol bằng nấm men moniliellasp

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP TINH SẠCH HOẠT CHẤT ACARBOSE từ CHỦNG ACTINOPLANES SP KCTC 9161 LÀM NGUYÊN LIỆU THUỐC CHỮA BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP VÀ TINH SẠCH HOẠT CHẤT ACARBOSE từ CHỦNG ACTINOPLANES SP KCTC 9161 LÀM NGUYÊN LIỆU THUỐC CHỮA BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
... lên men sau t i ưu 3.2 Tinh s ch acarbose có ho t tính c ch α-glucosidase 3.2.1 Tinh s ch qua c t than ho t tính D ch lên men ch ng Actinoplanes sp KCTC 9161 ñư c h p th vào than ho t tính, sau ... Tuyên, Lê Thanh Hoàng, Quy n ðình Thi (2013) "Nghiên c u thành ph n môi trư ng lên men sinh t ng h p acarbose Actinoplanes sp KCTC 9161" H i ngh Công ngh sinh h c toàn qu c 403-406 Sun LH, Li MG, ... ch t acarbose t d ch lên men ch ng Actinoplanes sp KCTC 9161 môi trư ng trư c sau t i ưu; 1: MT trư c t i ưu; 2: MT sau t i ưu; C: chu n acarbose Ho t tính c ch α-glucosidase c a ho t ch t acarbose...
 • 7
 • 407
 • 1

nghiên cứu điều kiện sinh khí hậu điều kiện kinh tế - xã hôi phục vụ cho việc phát triển cây cao su ở huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế

nghiên cứu điều kiện sinh khí hậu và điều kiện kinh tế - xã hôi phục vụ cho việc phát triển cây cao su ở huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế
... CHƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN SINH KHÍ HẬU VÀ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CHO VIỆC PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 34 3.1 Phân tích đặc điểm sinh khí ... khí hậu điều kiện kinh tế - hôi phục vụ cho việc phát triển Cao Su huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Mục tiêu đề tài Dựa sở nhu cầu sinh lý, sinh thái Cao Su so với điều kiện khí hậu, kinh ... SINH KHÍ HẬU VÀ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI PHỤC VỤ CHO VIỆC PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 3.1 Phân tích đặc điểm sinh khí hậu huyện Phong Điền a Chế độ xạ: Nằm vành...
 • 51
 • 276
 • 1

Nghiên cứu sinh tổng hợp thu nhận poly γ glutamic axit hướng ứng dụng trong thực phẩm

Nghiên cứu sinh tổng hợp và thu nhận poly γ glutamic axit và hướng ứng dụng trong thực phẩm
... hợp sinh tổng hợp axit poly γ- glutamic  Tinh sạch, thu nhận khảo sát đặc điểm cấu trúc axit poly γ- glutamic  Bƣớc đầu ứng dụng thử nghiệm axit poly γ- glutamic vào số sản phẩm thực phẩm Những ... tạo sản phẩm lên men an toàn cho chế biến thực phẩm ngày Mục tiêu nghiên cứu đề tài:  Nghiên cứu công nghệ sản xuất axit poly γ- glutamic từ vi sinh vật  Ứng dụng chế phẩm axit poly γ- glutamic ... phẩm mới, phù hợp tiêu chuẩn an toàn, đƣợc tổ chức nƣớc quốc tế công nhận Để đáp ứng phần nhu cầu đề tài Nghiên cứu sinh tổng hợp thu nhận axit poly γ- glutamic hướng ứng dụng thực phẩm đời nhằm...
 • 138
 • 298
 • 0

Tóm tắt luận án Nghiên cứu sinh tổng hợp thu nhận poly γ glutamic axit hướng ứng dụng trong thực phẩm

Tóm tắt luận án Nghiên cứu sinh tổng hợp và thu nhận poly γ glutamic axit và hướng ứng dụng trong thực phẩm
... axit poly γ glutamic từ vi sinh vật Ứng dụng chế phẩm axit poly γ glutamic vào sản phẩm thực phẩm Nội dung nghiên cứu gồm Phân lập, tuyển chọn định danh chủng vi sinh vật có hoạt tính sinh tổng hợp ... giống cho trình nghiên cứu 3.3 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình sinh tổng hợp γ PGA 3.3.1 .Nghiên cứu tiền chất thích hợp cho sinh tổng hợp γ PGA Những nghiên cứu sinh tổng hợp γ PGA cho thấy ... tổng hợp γ PGA từ sản phẩm thực phẩm Khảo sát tối ưu điều kiện nuôi cấy thích hợp sinh tổng hợp axit poly γ glutamic Tinh sạch, thu nhận khảo sát đặc điểm axit poly γ glutamic Bước đầu ứng dụng thử...
 • 24
 • 258
 • 1

Nghiên cứu công nghệ sinh tổng hợp Enzym glucose oxidaza (god) ứng dụng trong công nghiệp chế biến một số sản phẩm từ quả nhằm đảm bảo ổn định chất lượng chống biến màu, hạn chế mất mùi sản phẩm

Nghiên cứu công nghệ sinh tổng hợp Enzym glucose oxidaza (god) và ứng dụng trong công nghiệp chế biến một số sản phẩm từ quả nhằm đảm bảo ổn định chất lượng chống biến màu, hạn chế mất mùi sản phẩm
... tinh enzym xác định đặc tính chế phẩm - Lựa chọn phương pháp phá vỡ tế bào - Thu nhận tinh enzym - Nghiên cứu đặc tính enzym GOD sinh tổng hợp Nghiên cứu đặc tính sinh hóa độ an toàn chế phẩm enzym ... bột số chất dinh dưỡng với có mặt oxy chủng nấm mốc nấm men [1]; [11];[13] Ở Việt nam, chưa có công trình nghiên cứu GOD công bố Do vậy, việc nghiên cứu sinh tổng hợp enzym GOD ứng dụng bảo quản ... bố Akulova cộng (1978) nghiên cứu động học trình sinh tổng hợp tính ổn định enzym GOD từ chủng Penicillium vitale Li (1996) nghiên cứu nâng cao hiệu suất sinh tổng hợp GOD từ chủng Streptomyces...
 • 153
 • 478
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp một số ENZYME thủy phân oxy hóa liên quan đến chuyển hóa LIGNOCELLULOSE bởi nấm AUREOBASIDIUM PULLULANS

Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp một số ENZYME thủy phân và oxy hóa liên quan đến chuyển hóa LIGNOCELLULOSE bởi nấm AUREOBASIDIUM PULLULANS
... đề tài luận văn: Nghiên cứu khả sinh Formatted: Font: Bold tổng hợp số enzyme thủy phân oxy hóa liên quan đến chuyển hóa Formatted: Font: Bold lignocellulose nấm Aureobasidium pullulans Formatted: ... tiêu nghiên cứu đề tài nhằm đánh giá khả sinh số enzyme thủy phân (acetyl esterase, β-glucosidase) oxy hóa (laccase) liên quan đến trình chuyển hóa lignocellulose nấm A pullulans Nghiên cứu điều ... sinh tổng hợp enzyme nấm Aureobasidium pullulans 28 3.1.1 Động học sinh tổng hợp acetyl (xylan) esterase 28 3.1.2 Động học sinh tổng hợp β-glucosidase 30 3.1.3 Động học sinh tổng...
 • 70
 • 219
 • 0

nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp cellulase của các chủng xạ khuẩn ưa nhiệt thu thập tại buôn ma thuột

nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp cellulase của các chủng xạ khuẩn ưa nhiệt thu thập tại buôn ma thuột
... =======***======= U TH DUNG NGHIÊN C U KH NĂNG SINH T NG H P CELLULASE C A CÁC CH NG X KHU N ƯA NHI T THU TH P T I BUÔN MA THU T Chuyên Ngành Sinh H c Th c Nghi m Mã S : 60.42.30 LU N VĂN TH C S SINH H C Ngư ... "Nghiên c u kh sinh t ng h p cellulase c a ch ng x khu n ưa nhi t thu th p t i Buôn Ma Thu t" M c tiêu c a tài Tuy n ch n t nhiên Buôn Ma thu t ch ng x khu n ch u nhi t có kh sinh t ng h p cellulase ... kĩ thu t [8] Nguy n Lân Dũng (1976), M t s phương pháp nghiên c u vi sinh v t h c, t p 2, NXB khoa h c k thu t [9] Lê Gia Hy, (1994), Nghiên c u x khu n thu c chi streptomyces sinh ch t kháng sinh...
 • 98
 • 320
 • 0

báo cáo khoa học 'nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp bacterioxin của loài lactobacillus plantarum l24'

báo cáo khoa học 'nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp bacterioxin của loài lactobacillus plantarum l24'
... Xác định khả sinh trưởng sinh tổng hợp bacterioxin Lactococcus plantarum L24 Kết trình bày hình Hình Ảnh hưởng nguồn nitơ đến khả sinh trưởng sinh tổng hợp bacterioxin loài Lactobacillus plantarum ... có ảnh hưởng đến sinh trưởng sinh tổng hợp bacterioxin Lactobacillus plantarum L24 Rõ ràng amoni photphat nguồn nitơ vô thích hợp cho sinh tổng hợp bacterioxin Lactobacillus plantarum L24 Nguyên ... nguồn nitơ (N) vô đến khả sinh trưởng sinh tổng hợp bacterioxin Lactobacillus plantarum L24 Nguồn nitơ vô dễ hấp thụ vi sinh vật muối amon muối nitrat nguồn thức ăn không thích hợp nhiều loại vi...
 • 15
 • 358
 • 1

Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp bacteriocin của vi khuẩn lactic

Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp bacteriocin của vi khuẩn lactic
... ca vi sinh vt nh bacteriocin, cht khỏng sinh, virus xõm nhim vi khun Vỡ vy nghiờn cu bacteriocin thỡ quan trng l phi xỏc nh xem loi vi khun m mỡnh nghiờn cu cú tớnh i khỏng i vi mt loi vi sinh ... lờn men lactic bi mt vi loi vi khun [4] Vi khun lactic l nhng vi sinh vt cú yờu cu dinh dng cao sinh trng bỡnh thng, ngoi ngun cacbon chỳng cn nit, axit amin, mt s vitamin, cỏc cht sinh trng ... ca bacteriocin Nhit thớch hp cho loi vi khun cú kh nng sinh bacteriocin phỏt trin cng l nhit thớch hp cho vic sinh tng hp bacteriocin Mi loi vi khun thớch hp vi mt khong nhit khỏc S lng bacteriocin...
 • 73
 • 3,339
 • 4

Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp bacteriocin của vi khuẩn lactic phân lập từ bột lúa mạch lên men

Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp bacteriocin của vi khuẩn lactic phân lập từ bột lúa mạch lên men
... Vi t Nam có nhiều nghiên cứu sinh tổng hợp bacteriocin từ nem chua, sữa chua, dưa chua Trong Nghiên cứu khả sinh tổng hợp bacteriocin vi khuẩn lactic phân lập từ bột lúa mạch lên men 6 1.2 Mục ... giá khả kháng vi khuẩn thị vi khuẩn lactic phân lập từ đồ uống lên men Boza xác định ảnh hưởng điều kiện lên men đến tổng hợp bacteriocin vi khuẩn 1.3 Mục tiêu đề tài Khảo sát khả kháng vi khuẩn ... dung nghiên cứu Nội dung 1: Khảo sát khả kháng khuẩn thị chủng vi khuẩn lactic phân lập từ Boza Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian nuôi cấy tới sinh tổng hợp bacteriocin vi khuẩn lactic...
 • 47
 • 418
 • 2

Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp IAA của chủng RH

Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp IAA của chủng RH
... khuan Rh thude loai Sinorhizobium xinjiangensis Chiing Rh cd kha nang sinh chat kich thich sinh trudng thue vat dat 45mg/l Summary Study on Indole 3-Acetic acid production of bacteria Rh Nguyen ... thii (Hinh ) , sinh ly, sinh hoi, ddng dua vao khoi phan loai Bergeys [66], ehung tdi xic dinh cd kha nang cbiing Rh thude chi Sinorhizobium De khing dinh cbinb xac den loai ehung Rh thude loii ... cbiing Rh li 40mg/l Dieu niy phii hgp vdi nhieu nghien eiiu va ngoii nude ve kha nang sinh lAA eua cic chiing vi khuan viingri [6] 3.2 Dac diem hinh thai, sinh ly, sinh hoa eua ehung Rh Nhu chiing...
 • 9
 • 145
 • 1

Nghiên cứu điều chế phức lantan xitrat thử nghiệm làm chất kích thích sinh trưởng cây cà chua

Nghiên cứu điều chế phức lantan xitrat và thử nghiệm làm chất kích thích sinh trưởng cây cà chua
... nghiệm phức chất lantan xitrat làm chất kích thích sinh trưởng cho chua Phân tích dư lượng đất lantan trái chua thành phẩm Khách thể nghiên cứu: số lượng trái chua số lượng trái chua ... dụng lantan xitrat làm phân bón vi lượng cho chua Mục đích đề tài: Nghiên cứu điều chế phức chất nguyên tố đất lantan với axit xitric ứng dụng làm chất kích thích cho chua Lịch sử nghiên cứu ... NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ PHỨC LANTAN XITRAT VÀ THỬ NGHIỆM LÀM CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG C CÀ CHUA TÓM TẮT Các công trình nghiên cứu ứng dụng phân bón vi lượng nguyên...
 • 57
 • 152
 • 1

Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp bacteriocin của vi khuẩn lactic phân lập từ bột lúa mạch lên men

Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp bacteriocin của vi khuẩn lactic phân lập từ bột lúa mạch lên men
... c im sinh lý, sinh húa ca vi khun lactic 2.1.1.1 c im sinh lý 2.1.1.2 c im sinh húa ca vi khun lactic 2.1.3 Cỏc yu t nh hng n sinh trng v phỏt trin ca vi khun lactic ... ging vi khun lactic chu c l khỏc Trong quỏ trỡnh lờn men lactic, axit lactic sinh u tiờn cú tỏc dng c ch hot ng ca cỏc vi sinh vt khỏc Sau ú, lng axit lactic tớch ly ln thỡ chớnh vi khun lactic ... hp bacteriocin cao nht l 20 gi 19 2.2.6 ng dng ca bacteriocin i vi vi sinh vt, bacteriocin l mt v khớ cnh tranh khụng gian sng gia cỏc loi, giỳp cõn bng sinh thỏi vi sinh vt i vi ngi thỡ bacteriocin...
 • 49
 • 269
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp bacteriocin của vi khuẩn lactic

Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp bacteriocin của vi khuẩn lactic
... ca vi sinh vt nh bacteriocin, cht khỏng sinh, virus xõm nhim vi khun Vỡ vy nghiờn cu bacteriocin thỡ quan trng l phi xỏc nh xem loi vi khun m mỡnh nghiờn cu cú tớnh i khỏng i vi mt loi vi sinh ... lờn men lactic bi mt vi loi vi khun [4] Vi khun lactic l nhng vi sinh vt cú yờu cu dinh dng cao sinh trng bỡnh thng, ngoi ngun cacbon chỳng cn nit, axit amin, mt s vitamin, cỏc cht sinh trng ... ca bacteriocin Nhit thớch hp cho loi vi khun cú kh nng sinh bacteriocin phỏt trin cng l nhit thớch hp cho vic sinh tng hp bacteriocin Mi loi vi khun thớch hp vi mt khong nhit khỏc S lng bacteriocin...
 • 74
 • 257
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và sinh tổng hợp enzym glucose oxydase từ chủng nấm mốc aspergillus nigernghiên cứu điều kiện kỹ thuật môi trường biển và nền móng công trình nhằm xác định luận chứng kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình biển vùng nước sâu việt namnghiên cứu điều kiện lao động những yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến bệnh tật sức khoẻ công nhân thi công hầm đường bộ hải vân và đánh giá hiệu quả can thiệpnghiên cứu điều kiện địa kỹ thuật phục vụ thiết kế và thi công hố đào sâunghiên cứu điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên phục vụ sử dụng hợp lý lãnh thổ lưu vực sông banghiên cứu điều kiện giao nhận và phương thức thanh toáncơ chế điều hòa sinh tổng hợp proteinsự điều hòa sinh tổng hợp proteinnghiên cứu điều kiện nuôi cấynghiên cứu đặc điểm sinh vật học và nhân giống loài cây bình vôi stephania rotunda lour bằng phương pháp giâm homnghiên cứu điều kiện lao độngnghiên cứu đặc điểm sinh vật học và diễn biến mật độ của sâu đục quả maruca vitrata fabr hại cây đậu đũa vụ xuân hè 2011 và biện pháp hóa học phòng trừ tại gia lâm hà nộinghiên cứu đặc điểm sinh vật học và ảnh hưởng của một số loại thuốc trừ sâu đục thân ostrinia furnacalis guenee đến năng suất và hàm lượng đường cao lương ngọt tại thái nguyênquá trình điều hòa sinh tổng hợp proteinluận văn nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và biện pháp hoá học phòng trừ bọ phấn bemisia tabaci homoptera aleyrodidae hại cà chua vùng gia lâm hà nôiCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học