cac pp va ky thuat trong kiem soat chat luong

Chuong 3: Các công cụ kỹ thuật trong quản lý chất lượng

Chuong 3: Các công cụ và kỹ thuật trong quản lý chất lượng
... nhóm chất lượng trình bày cách giải với ban lãnh đạo, nhiệm vụ ban lãnh đạo xem xét kỹ đề nghị cách giải Nhóm chất lượng cần hỏi ý kiến người từ phòng ban kỹ thuật, quản chất lượng, kỹ thuật ... 3.2.2 Các công c ụ th ống kê QLCL Minh Lan - Update 2011 3.2.2 Các công c ụ th ống kê QLCL (Ti ếp) Công cụ kỹ thuật Ứng dụng Các công cụ cho liệu mô tả số liệu Mẫu thu thập Thu thập liệu cách ... nỗ lực cải tiến ThS Phạm Thị Minh Lan - Update 2011 26 3.2.2 Các công c ụ th ống kê QLCL (Ti ếp) Công cụ kỹ thuật Ứng dụng Công cụ kỹ thuật cho liệu số Biểu đồ kiểm Phân tích : đáng giá ổn định...
 • 127
 • 678
 • 0

CÁC CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

CÁC CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
... liệu chất lượng dùng làm đầu vào cho công cụ phân tích thống khác 4.2 Các công cụ thống kiểm soát chất lƣợng PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƢỢNG 8/5/2013 4.2 Các công cụ thống kiểm soát chất lƣợng ... chuẩn để ksoát q.trình Bắt đầu CÁC BƯỚC XÂY DỰNG 4.2 Các công cụ thống kiểm soát chất lƣợng BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT DẠNG BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT 13 8/5/2013 4.2 Các công cụ thống kiểm soát chất lƣợng ... Vùng C Vùng B GHD Vùng A NHẬN XÉT 4.2 Các công cụ thống kiểm soát chất lƣợng BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT 4.2 Các công cụ thống kiểm soát chất lƣợng BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20...
 • 16
 • 355
 • 0

BÀI TIỂU LUẬN CÁC PHƯƠNG PHÁP THỦ THUẬT được áp DỤNG TRONG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

BÀI TIỂU LUẬN CÁC PHƯƠNG PHÁP và THỦ THUẬT được áp DỤNG TRONG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
... CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ THỦ THUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG GVHD: Th.S Trần Ngọc Dân SVTH: Nguyễn Công Hoàng Nam Nguyễn Xuân Hạnh CONTENTS PHƯƠNG PHÁP MỞ ĐẦU Kiểm soát chất lượng ... trạng” Mục tiêu Duy trì hiệu suất Quản lý chất lượng Lập kế hoạch chất lượng Kiểm soát chất lượng Cải tiến chất lượng MỞ ĐẦU MỞ ĐẦU Các phương pháp thủ thuật Ishi Kawa (Fishbone diagram) RCA (Root ... với trình Khó áp dụng với trình sản xuất dài, phức tạp Phương pháp RCA Khái niệm: RCA phương pháp hiệu dùng để tìm nguyên nhân cố, sai sót hay kết không mong đợi xảy Phương pháp tập trung xác...
 • 44
 • 217
 • 0

LÝ LUẬN VỀ CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG.doc

LÝ LUẬN VỀ CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG.doc
... làm việc 1.2 Các công cụ thống dùng để kiểm soát chất lượng sản phẩm 1.2.1 Tổng quan công cụ thống Sử dụng công cụ thống kiểm soát chất lượng đảm bảo cho việc quản chất lượng có thực ... dụng công cụ thống hiệu 3.2.1 Các công cụ thống công ty nên áp dụng Hiện sử dụng công cụ thống như: Lưu đồ, bảng kiểm tra, biểu đồ Pareto biểu đồ nhân Tuy nhiên, mô hình kiểm soát chất ... phù hợp: kiểm soát theo “thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp” “thủ tục khắc phục phòng ngừa” 2.5 Thực trạng áp dụng công cụ thống shopfloor Việc áp dụng công cụ thống kiểm soát chất lượng...
 • 54
 • 1,340
 • 23

PTTP-Các phương pháp chuyên dùng trong kiểm định chất lượng thủy sản- Nhóm 7

PTTP-Các phương pháp chuyên dùng trong kiểm định chất lượng thủy sản- Nhóm 7
... CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THEO TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG Phương pháp định lượng Sulfit sản phẩm thủy sản Page 12 Phân tích thực phẩm GVHD: TS.Trần Bích Lam 1.1.Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn quy định phương ... chuẩn quy định phương pháp xác định hàm lượng sulfit thủy sản sản phẩm thủy sản Giới hạn phát phương pháp 10 mg/g 1.2 Phương pháp tham chiếu Tiêu chuẩn xây dựng dựa theo phương pháp Ủy ban Phân tích ... Tiêu chuẩn quy định phương pháp định tính axit boric muối borat sản phẩm thủy sản Giới hạn phát phương pháp 0,1 % 2.2 .Phương pháp tham chiếu: Tiêu chuẩn xây dựng dựa theo phương pháp thức Hiệp...
 • 25
 • 1,359
 • 17

LÝ LUẬN VỀ CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

LÝ LUẬN VỀ CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
... việc 1.2 Các công cụ thống dùng để kiểm soát chất lượng sản phẩm 1.2.1 Tổng quan công cụ thống Sử dụng công cụ thống kiểm soát chất lượng đảm bảo cho việc quản chất lượng có thực ... hiệu chúng nên việc sử dụng công cụ thống kiểm soát chất lượng trở thành nội dung thiếu quản chất lượng doanh nghiệp Các công cụ đề cập bao gồm: Lưu đồ, bảng kiểm tra, biểu đồ tần số, biểu ... đònh Sử dụng công cụ thống giúp ta giải thích tình hình quản chất lượng cách đắn, phát kòp thời nguyên nhân gây sai sót để có biện pháp điều chỉnh thích hợp Sử dụng công cụ thống biết tình...
 • 10
 • 496
 • 7

Áp dụng các công cụ thống kê vào kiểm soát chất lượng sản phẩm tại shopfloor 4

Áp dụng các công cụ thống kê vào kiểm soát chất lượng sản phẩm tại shopfloor 4
... giải pháp đề áp dụng công cụ thống hiệu .42 3.2.1 Các công cụ thống công ty nên áp dụng 42 3.2.2 Các giải pháp nhằm áp dụng có hiệu công cụ thống 42 3.2.2.1 Các biện pháp nhằm ... Chất lượng sản phẩm 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm 1.2 Các công cụ thống dùng để kiểm soát chất lượng sản phẩm 1.2.1 Tổng quan công cụ thống 1.2.2 Các ... liệu, phương pháp, đo lường môi trường làm việc 1.2 Các công cụ thống dùng để kiểm soát chất lượng sản phẩm 1.2.1 Tổng quan công cụ thống Sử dụng công cụ thống kiểm soát chất lượng đảm bảo...
 • 59
 • 527
 • 7

Tài liệu Kế tóan quản trị trong kiểm sóat chất lượng tòan diện pdf

Tài liệu Kế tóan quản trị trong kiểm sóat chất lượng tòan diện pdf
... lượng sản phẩm Con số đáng để nhà quản trị chất lượng doanh nghiệp quan tâm Thực tế, công ty quan tâm đến vấn đề chất lượng hoàn toàn chọn kiểm tra chất lượng thiết kế chương trình ngăn ngừa Vì vậy, ... móc… đảm chất lượng qua - Chi phí huấn luyện LoạI chi phí Nội dung Mục tiêu bảo đảm chất lượng chất lượng năm - Chi phí cho việc 2/ Chi phí cho - Chi phí kiểm soát sản kiểm tra NVL đầu vào, kiểm ... chi phí bảo đảm chất lượng kiểm soát chất lượng toàn diện LoạI chi phí Nội dung Mục tiêu - Chi phí cho việc - Chi tiêu nhiều bảo đảm chất lượng 1/ Chi phí phòng ngừa sai hỏng thiết kế xây dựng quy...
 • 6
 • 234
 • 1

Tài liệu Kế tóan quản trị trong kiểm sóat chất lượng tòan diện - Vấn đề cần quan tâm ppt

Tài liệu Kế tóan quản trị trong kiểm sóat chất lượng tòan diện - Vấn đề cần quan tâm ppt
... tật Kiểm tra chất lượng kiểm soát chất lượng toàn diện để chứng minh với khách hàng hệ thống quản lý doanh nghiệp để làm tăng uy tín chất lượng sản phẩm Kiểm tra chất lượng kiểm soát chất lượng ... xuất chất lượng ngày mạnh liệt Các nhà công nghiệp nhận kiểm tra cách đảm bảo chất lượng tốt Các nhà quản lý ngày có nhận thức vấn đề chất lượng: ü Chất lượng hoàn toàn đạt việc kiểm tra chất lượng ... thống cho nổ lực chất lượng nên dừng lại lợi ích mang lại từ vấn đề chất lượng với chi phí cho vấn đề đảm bảo chất lượng Những công ty theo quan điểm quản chất lượng toàn diện lại cho rằng,...
 • 8
 • 239
 • 2

Bài giảng quản trị chất lượng ÁP DỤNG CÁC CÔNG CỤ THỐNG KÊ NHẰM KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TẠI DOANH NGHIỆP

Bài giảng quản trị chất lượng ÁP DỤNG CÁC CÔNG CỤ THỐNG KÊ NHẰM KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TẠI DOANH NGHIỆP
... 20% S ngi Khỏch hng Nguyờn nhõn Ca ci Doanh s Khuyt tt 81 NGUN GC & KHI NiM Do tiến sĩ J.M.Juran áp dụng ph-ơng pháp biểu đồ Loren để phân loại vấn đề chất l-ợng theo nguyên nhân trọng yếu nguyên ... liu, phng phỏp lm vic, cụng nhõn, thi gian 47 PHNG PHP PHN VNG a Khong thi gian: Mựa, thỏng, tun, ngy, gi, sỏng, chiu, ti, ờm, mi bt u cụng vic , trc kt thỳc cụng vic b Cụng nhõn: Cỏ nhõn, tui, ... copyright 14 PI-04-SPC QUN Lí QU TRèNH Quỏ trinh kinh doanh cú hiu qu cú th to mt li th cnh tranh cho cỏc cụng ty v cỏc chui cung cp Quy trinh kinh doanh cú hiu qu khụng phi l mt bin c Cỏc quỏ trinh...
 • 117
 • 791
 • 1

Đồ án môn học Công nghệ thực phẩm Tổng quan tài liệu về ứng dụng biosensor trong kiểm soát chất lượng thực phẩm

Đồ án môn học Công nghệ thực phẩm Tổng quan tài liệu về ứng dụng biosensor trong kiểm soát chất lượng thực phẩm
... thnh loi: Biosensor in húa gm nhúm nh nh biosensor o cng dũng in (amperometric biosensor) v biosensor o in th (potentiometric biosensor) Biosensor o nhit (thermometric biosensor) Biosensor ... (piezoelectric biosensor) Biosensor o quang (optical biosensor hay photometric biosensor) - Da vo loi bioreceptor gn trờn transducer, ngi ta chia biosensor thnh loi: Biosensor enzyme (enzyme-based biosensor) ; ... s, 2004) ging nh phng phỏp ELISA Biosensor s dng phõn tớch vi sinh vt thng gm nhng loi nh biosensor quang, biosensor ỏp in v biosensor in húa 3.1 Biosensor quang Biosensor ny cú chn lc v nhy...
 • 85
 • 411
 • 3

Các giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam

Các giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam
... luận chất lượng kiểm toán kiểm soát chất lượng hoạt kiểm toán độc lập - Tìm hiểu thực trạng kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập Việt Nam - Đề xuất giải nhằm tăng cường kiểm soát chất ... cứu giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập, tập trung vào dịch vụ kiểm toán báo cáo tài Các giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập ... mực kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán hệ thống chế tài đánh giá, kiểm soát chất lượng kiểm toán kiểm soát chất lượng kiểm toán giải...
 • 117
 • 142
 • 0

TIỂU LUẬN ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG, GIS TRONG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC CẤP TRONG MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC

TIỂU LUẬN ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG, GIS TRONG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC CẤP TRONG MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC
... nghệ quản hệ thống cấp nước: ứng dụng công nghệ thông tin quản mạng lưới cấp nước, kết hợp GIS SCADA; lắp đặt thiết bị quản mạng thiết bị kiểm soát chất lượng nước, van giảm áp mạng lưới, ... tích cấp nước, xây dựng chiến lược cấu trúc hệ thống cấp nước tương lai • Giúp công ty quản thiết bị tài sản họ kiểm soát áp lực lưu lượng hệ thống phân phối nước từ kiểm soát chất lượng nước ... Tình hình cấp nước khu vực đô thị • Chất lượng nước nhìn chung nhà máy nước cấp cho đô thị đạt tiêu chuẩn chất lượng nước cấp cho ăn uống theo QCVN 01:2009/BYT Bô Y tế • Tuy nhiên, chất lượng đường...
 • 19
 • 309
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: các công cụ thống kê trong kiểm soát chất lượngcác công cụ kỹ thuật trong quản lý chất lượng mtcác bước trong kiểm soát chất lượng cuộc kiểm toáncông cụ thống kê trong kiểm soát chất lượngáp dụng các công cụ thống kê vào kiểm soát chất lượng sản phẩm7 công cụ thống kê trong kiểm soát chất lượngáp dụng các công cụ thống kê nhằm kiểm soát chất lượng tại doanh nghiệpáp dụng các công cụ thống kê vào kiểm soát chất lượng sản phẩm tại doanh nghiệpcác kỹ thuật trong kiểm toánmột số giải pháp của ngành thuỷ sản trong thời kỳ hội nhập 3 1 một số thành tựu về kiểm soát chất lượng và an toàn vệ sinh thuỷ sảnthông tư hưỡng dẫn bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trườngcây nhãn và kỹ thuật trồngcây xoài và kỹ thuật trồngcây vải và kỹ thuật trồngcác rào cản kỹ thuật trong thương mại quốc tếĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả