Hát sình ca của dân tộc sán chay (nhóm sán chí) tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu sự sinh tr ưởng phát triển của một số giống sắn mới tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên n ăm 2014

Nghiên cứu sự sinh tr ưởng phát triển của một số giống sắn mới tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên n ăm 2014
... lượng mưa nhiều n n thu n lợi cho tr nh sinh tr ởng phát tri n thời kỳ s n giai đo n sinh tr ởng th n Nh n chung thời tiết Thái Nguy n n m 2014 qua tháng phù hợp cho sinh tr ởng phát tri n s n ... Phú Lương, tỉnh Thái Nguy n 4.2 Ki n nghị C n tiếp tục nghi n cứu đánh giá dòng, giống tri n vọng qui mô rộng để nh n xét xác n định phát tri n sinh tr ởng dòng, giống s n tr ng điều ki n ... nghi n cứu, ch n tạo giống s n giới quan tâm phát tri n mạnh Đã từ lâu s n mệnh danh cứu đói thường phát tri n di n rộng S n tr ng người nghèo s n xuất người n ng d n nghèo n n có thời gian sắn...
 • 44
 • 75
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ rừng trồng đến tính chất vật lý và tính chất cơ học của gỗ keo lai (Acacia Hybrids) 7 tuổi tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ rừng trồng đến tính chất vật lý và tính chất cơ học của gỗ keo lai (Acacia Hybrids) 7 tuổi tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ÂU THỊ HIỀN NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MẬT ĐỘ RỪNG TRỒNG ĐẾN TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA GỖ KEO LAI ( ACACIA HYBRIDS) TUỔI TẠI ... từ gỗ Keo lai, tránh gây lãng phí gỗ Chúng tiến hành nghiên cứu đề tài “ Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ rừng trồng đến tính chất vật tính chất học gỗ Keo lai ( Acacia hybrids) tuổi huyện Phú ... mức độ ảnh hưởng mật độ rừng trồng đến tính chất vật gỗ - Mức độ ảnh hưởng mật độ rừng trồng sức hút nước tối đa - Mức độ ảnh hưởng mật độ rừng trồng khối lượng thể tích khô kiệt - Mức độ ảnh...
 • 90
 • 458
 • 0

Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Mật Độ Rừng Trồng Đến Tính Chất Vật Lý Và Tính Chất Cơ Học Của Gỗ Keo Lai ( Acacia Hybrids) 7 Tuổi Tại Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên

Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Mật Độ Rừng Trồng Đến Tính Chất Vật Lý Và Tính Chất Cơ Học Của Gỗ Keo Lai ( Acacia Hybrids) 7 Tuổi Tại Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ÂU THỊ HIỀN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ RỪNG TRỒNG ĐẾN TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA GỖ KEO LAI ( ACACIA HYBRIDS) TUỔI TẠI ... từ gỗ Keo lai, tránh gây lãng phí gỗ Chúng tiến hành nghiên cứu đề tài “ Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ rừng trồng đến tính chất vật tính chất học gỗ Keo lai ( Acacia hybrids) tuổi huyện Phú Lương ... xã hội huyện Phú Lương 3.3.2 Phân tích mức độ ảnh hưởng mật độ rừng trồng đến tính chất vật gỗ - Mức độ ảnh hưởng mật độ rừng trồng sức hút nước tối đa - Mức độ ảnh hưởng mật độ rừng trồng...
 • 90
 • 141
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc bộ cánh cứng hạt lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái nguyên

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc bộ cánh cứng hạt lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái nguyên
... bé vào công tác quản lý bảo vệ rừng địa phơng, nhằm ngăn chặn dịch sâu hại tiến hành thực đề tài Nghiên cứu đặc điểm sinh học côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại keo phơng pháp phòng trừ chúng huyện ... chạm với phá hoại nhiều mặt côn trùng Do ngời phải bắt tay vào tìm hiểu nghiên cứu côn trùng Những tài liệu nghiên cứu côn trùng nhiều phong phú Trong sách cổ Xêri viết vào năm 3000 TCN nói tới ... trình Côn trùng rừng tác phẩm đề cập đến nhiều loài côn trùng Bộ Cánh cứng hại rừng nh: mọt, xén tóc, sâu đinh bọ lá[ 30] Năm 1966 Bey - Bienko phát mô tả đợc 300.000 loài côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng...
 • 88
 • 543
 • 0

nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống bưởi đặc sản được trồng tại huyện phú lương, tỉnh thái nguyên

nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống bưởi đặc sản được trồng tại huyện phú lương, tỉnh thái nguyên
... tài: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học số giống bưởi đặc sản trồng huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục đích đề tài Xác định đặc điểm nông sinh học số giống bưởi đặc sản: Da Xanh, Phúc ... 5.1.1 Đặc điểm hình thái đặc điểm sinh trưởng giống bưởi đặc sản 5.1.1.1 Đặc điểm hình thái 5.1.1.2 Đặc điểm sinh trưởng 5.1.2 Đặc điểm hoa, giống bưởi đặc sản 5.1.3 Mối tương quan C/N giống bưởi ... năm 2005 - 2009 Một số đặc điểm thân cành giống bưởi đặc sản Đặc điểm hình thái giống bưởi đặc sản Đặc điểm hoa giống bưởi đặc sản Thời gian bắt đầu hoa, lộc Thời gian lộc giống bưởi (Tháng - tháng...
 • 128
 • 454
 • 0

Đánh giá khả năng sinh trưởng của một số giống sắn mới có triển vọng tại huyện phú lương, tỉnh thái nguyên

Đánh giá khả năng sinh trưởng của một số giống sắn mới có triển vọng tại huyện phú lương, tỉnh thái nguyên
... ÐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG THỊ THU DUNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG SẮN MỚI CÓ TRIỂN VỌNG TẠI HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN KHOÁ ... “ Đánh giá khả sinh trưởng số giống sắn triển vọng Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên 2 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu so sánh, đánh giá đặc điểm sinh trưởng, suất chất lượng giống sắn ... giảm Để đánh giá khả sinh trưởng, phát triển khả cho suất giống sắn trình thực đề tài Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên tiến hành theo dõi thời tiết khí hậu năm 2014 huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên...
 • 46
 • 122
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón vô cơ Gluthanione1% và 5% đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng hai giống sắn mới KM987 và Rayong11 tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón vô cơ Gluthanione1% và 5% đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng hai giống sắn mới KM987 và Rayong11 tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón Gluthanione1% 5% đến sinh trưởng, suất chất lượng hai giống sắn KM98-7 Rayong11 huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu nghiên cứu ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - HOÀNG VĂN TÙNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG PHÂN BÓN VÔ CƠ GLUTHANIONE 1% 5% ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG HAI GIỐNG SẮN MỚI KM98-7 VÀ RAYONG11 ... Kết nghiên cứu ảnh hưởng phân bón Gluthanione1% 5% đến sinh trưởng, suất chất lượng hai giống sắn KM98-7 Rayong11 góp phần xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác sắn bền vững huyện Phú Lương, tỉnh...
 • 97
 • 148
 • 0

Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Của Một Số Giống Bưởi Đặc Sản Được Trồng Tại Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

Nghiên Cứu Đặc Điểm Nông Sinh Học Của Một Số Giống Bưởi Đặc Sản Được Trồng Tại Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên
... tài: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học số giống bưởi đặc sản trồng huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục đích đề tài Xác định đặc điểm nông sinh học số giống bưởi đặc sản: Da Xanh, Phúc ... 5.1.1 Đặc điểm hình thái đặc điểm sinh trưởng giống bưởi đặc sản 5.1.1.1 Đặc điểm hình thái 5.1.1.2 Đặc điểm sinh trưởng 5.1.2 Đặc điểm hoa, giống bưởi đặc sản 5.1.3 Mối tương quan C/N giống bưởi ... năm 2005 - 2009 Một số đặc điểm thân cành giống bưởi đặc sản Đặc điểm hình thái giống bưởi đặc sản Đặc điểm hoa giống bưởi đặc sản Thời gian bắt đầu hoa, lộc Thời gian lộc giống bưởi (Tháng - tháng...
 • 122
 • 125
 • 0

“Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên”

“Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên”
... bé vào công tác quản lý bảo vệ rừng địa phơng, nhằm ngăn chặn dịch sâu hại tiến hành thực đề tài Nghiên cứu đặc điểm sinh học côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại keo phơng pháp phòng trừ chúng huyện ... trình Côn trùng rừng tác phẩm đề cập đến nhiều loài côn trùng Bộ Cánh cứng hại rừng nh: mọt, xén tóc, sâu đinh bọ lá[ 30] Năm 1966 Bey - Bienko phát mô tả đợc 300.000 loài côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng ... dung v phơng pháp nghiên cứu 4.1- Nội dung nghiên cứu 4.1.1- Thành phần loài côn trùng cánh cứng hại Keo tai tợng 4.1.2- Đặc điểm hình thái phân loại loài chủ yếu - Mô tả đặc điểm hình thái pha -...
 • 88
 • 2,041
 • 7

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên pptx

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên pptx
... bé vào công tác quản lý bảo vệ rừng địa phơng, nhằm ngăn chặn dịch sâu hại tiến hành thực đề tài Nghiên cứu đặc điểm sinh học côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại keo phơng pháp phòng trừ chúng huyện ... dung v phơng pháp nghiên cứu 4.1- Nội dung nghiên cứu 4.1.1- Thành phần loài côn trùng cánh cứng hại Keo tai tợng 4.1.2- Đặc điểm hình thái phân loại loài chủ yếu - Mô tả đặc điểm hình thái pha - ... thuộc Bộ Cánh cứng (Coleoptera) - Đề xuất biện pháp điều tra, dự tính, dự báo phòng trừ loài sâu hại chủ yếu 3.2- Đối tợng nghiên cứu Sâu hại Keo tai tợng thuộc Họ Bọ (Chrysomelidae), Bộ Cánh cứng...
 • 89
 • 527
 • 0

Luận văn : Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên part 9 ppt

Luận văn : Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên part 9 ppt
... nhiệm khoa Sau đại học thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học loài bọ ăn hại keo tai tợng thuộc Bộ cánh cứng đề xuất biện pháp phòng trừ chúng taị huyện Phú Lơng tỉnh Thái Nguyên Sau thời ... 30 29 29 0.3 591 33 0.003706 0.537 399 ô2 ô 16.8 17 .9 7 .9 F-Test Two-Sample for Variances 9. 5 404.7 Variable Variable Mean 15.08 13. 49 Variance 13.0 195 9 8.72231 Observations 30 30 df 29 29 F 1. 492 676 ... 9. 471 89 0.015171 3855.5 19 481 .93 98 8420.4 Standard Lower Upper t Stat P-value Error 95 % 95 % 60. 593 24 -0 .93 833 0.375536 - 196 .58582.87 193 16.16821 3.077644 0.015171 12.47687.04 396 Lower Upper 95 .0%...
 • 8
 • 247
 • 1

Luận văn : Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên part 8 pps

Luận văn : Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên part 8 pps
... Thị Lâm: Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học Sâu đục thông khu vực núi Luốt Xuân Mai - Hà Tây Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ khoa học lâm nghiệp 1996 11 Trần Công Loanh: Côn trùng lâm ... xuất gây dịch huyện Phú Lơng tỉnh Thái Nguyên nên có biện pháp phòng trừ kịp thời nhằm ngăn chặn loài sâu khỏi lây lan - Nghiên cứu điều tra biện pháp phòng trừ loài sâu bọ ăn hại Keo tai tợng ... phát Thái Nguyên nên cần có nghiên cứu tiếp đặc điểm sinh vật học loài sâu - Loài sâu phát dịch thờng có số lợng lớn nên cần nghiên cứu sâu biến động quần thể để có biện pháp phòng trừ chúng...
 • 10
 • 380
 • 1

Luận văn : Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên part 7 doc

Luận văn : Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên part 7 doc
... 178 39 22195 273 67 33356 40161 477 83 56221 65 476 75 5 47 86435 98139 110660 1239 97 138151 153121 168908 4154 4290 4835 578 8 71 50 8919 110 97 13683 16 678 20080 23891 28110 3 273 8 377 73 432 17 49069 55330 ... hại Keo tai tợng thuộc Bộ Cánh cứng huyện Phú Lơng tỉnh Thái Nguyên dùng số biện pháp sau: - Biện pháp giới Vào đầu tháng thấy sâu trởng thành xuất nhiều nhỏ rung mạnh, to dùng gậy đập mạnh vào ... S30Ngy S74 ngy 83 075 85808 9 670 5 11 576 8 142995 178 388 221945 273 668 333555 401608 477 825 562208 65 475 5 75 5468 864345 981388 1106595 1239968 1381505 1531208 1689 075 8308 8581 9 671 11 577 14300 178 39...
 • 10
 • 201
 • 1

Luận văn : Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên part 6 doc

Luận văn : Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên part 6 doc
... thái cho rừng Keo tai tợng huyện Phú Lơng tỉnh Thái nguyên Nhìn chung thành phần thiên địch sâu ăn keo thuộc Bộ cánh cứng không nhiều nhng chúng đóng vai trò tích cực việc hạn chế phát sinh, phát ... quan đến đặc điểm sinh học loài, đặc biệt khả sinh sản, đặc điểm vòng đời liên quan đến ảnh hởng yếu tố sinh thái Cần phải có phân tích để thấy đợc quy luật biến động này, từ đa biện pháp quản ... động sống côn trùng nh di chuyển, tính háu ăn, khả sinh sản, tỷ lệ sống chết tốc độ phát triển cá thể côn trùng Nh số lợng tập tính côn trùng phụ thuộc chặt vào nhiệt độ môi trờng, 56 nhiệt độ...
 • 10
 • 195
 • 1

Luận văn : Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên part 5 potx

Luận văn : Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên part 5 potx
... 21,0 20,2 22 ,5 18,7 20,3 21,3 20 ,5 HVN (m) 20 ,5 25, 0 18 ,5 20,0 23,0 21,0 23 ,5 19,0 20 ,5 22,0 21,3 DT (m) 5, 0 6,0 4,0 4 ,5 5 ,5 5 ,5 6,0 5, 0 6 ,5 5 ,5 5,3 Số lợng cành Số cành có trứng 11 10 5 11 12 3,8 ... 25, 3 12 74,6 0 Qua Biểu 5- 5 cho ta thấy khả lựa chọn thức ăn sâu bọ ăn hại keo thuộc Bộ Cánh cứng loài keo khác Loài sâu bọ thích gây hại loài Keo tai tợng (74,6%) Keo tràm tỷ lệ 46 bị hại ( 25, 3%); ... từ 0 ,55 đến 1,26mm Những cành chúng chọn để sinh sản cành nhỏ, dễ dàng, thuận tiện cho chúng cắn tách vỏ đẻ trứng 5. 4.1.3- Sự lựa chọn loài thức ăn loại Bọ xanh tím ăn hại keo thuộc Bộ Cánh cứng...
 • 10
 • 204
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá nhận thức về bảo vệ môi trường của học sinh phổ thông tại huyện phú bình tỉnh thái nguyênhiệu quả kinh tế trồng sắn của huyện phú lương tỉnh thái nguyênđặc điểm về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của khu vực xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt tại thị trấn đu huyện phú lương tỉnh thái nguyênđánh giá thực trạng ô nhiễm kim loại nặng trong đất và nghiên cứu biện pháp sinh học để phục hồi đất sau khai thác thiếc tại huyện đại từ tỉnh thái nguyêndõi triệu chứng lâm sàng của lợn bị nhiễm giun t suis tại huyện phú bình tỉnh thái nguyênđiều kiện tự nhiên kinh tế xã hội khu vực xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt tại thị trấn đu huyện phú lương tỉnh thái nguyênthực trạng xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ sankyo nfi 05 tại thị trấn đu huyện phú lương tỉnh thái nguyênđánh giá hiệu quả xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ sankyo nfi 05 tại thị trấn đu huyện phú lương tỉnh thái nguyênlượng phát sinh và thành phần rác thải sinh hoạt tại thị trấn đu huyện phú lương tỉnh thái nguyên cung cấp cho lò đốt nfi 05trình xử lý rác thải sinh hoạt bằng lò đốt công nghệ sankyo nfi 05 tại thị trấn đu huyện phú lương tỉnh thái nguyênđặc điểm sinh trưởng của đàn bò cái tơ hướng sữa nuôi tại huyện đông triềuquản lý và khai thác rừng của người dân tại huyện định hóa tỉnh thái nguyênđời sống kinh tế của người sán dìu ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênnhững giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất chè của nông hộ trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến phát triển nông nghiệp huyện phú bình tỉnh thái nguyênuftai chinh ngan hang25994ufquan tri kinh doanh du lich25996ufquan tri van phong26000ufquan tri nhan luc26001ufthiet ke thoi trang26004Ngôn ngữ Anh ufngon ngu anh26007[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) H AViệt Nam học ufviet nam hoc26009Để cử hành thánh lễ người ta có thể thay thế bánh miến và rượu nho bằng các thứ khác được không6e32e danh sach mien giam hoc phi hkI 2014 2015e6bcd TKB Tuan sinh hoat cong dan 2015 201620cf9 quy che danh gia diem ren luyen update 201771ba4 1141 094 Quy dinh xet HBKKHT 2014ab062 HD quy che 43 sua 20137451c Noiqui hocduong uttCổ đông và nhà đầu tưĐỀ và đáp án lí 9 HSG 2013Cổ đông và nhà đầu tư 9ba85TV T6Cổ đông và nhà đầu tưCổ đông và nhà đầu tư