giáo trình lý thuyết lập trình cơ bản

Giáo trình thuyết âm nhạc bản

Giáo trình lý thuyết âm nhạc cơ bản
... thuyết âm nhạc nước giới sử dụng chung thuyết âm nhạc có nguồn gốc từ châu Âu Những tài liệu thuyết âm nhạc sử dụng Việt Nam theo hệ thống Với chương trình đào tạo sư phạm âm nhạc, ... Trong âm nhạc, nhịp đ iệu kết hợp chặt chẽ với đ ộ cao âm có tầm quan trọng đặc biệt tách rời Tuy nhiên, số sách thuyết âm nhạc gần như: "LÝ thuyết âm nhạc bản" Phạm Tú Hương, giáo trình Cao ... hàng âm, âm khác bậc hàng âm Hệ thống âm âm nhạc thang âm đầy đủ gồm 88 âm khác xếp theo cao độ âm từ thấp đến cao Dao động âm từ âm thấp đến âm cao nằm giới hạn từ 27.5 Hz đến 4186 Hz Đó âm có...
 • 58
 • 2,064
 • 13

GIÁO TRÌNH ÂM NHẠC BẢN 1 (LÝ THUYẾT ÂM NHẠC BẢN – KÝ XƯỚNG ÂM)

GIÁO TRÌNH ÂM NHẠC CƠ BẢN 1 (LÝ THUYẾT ÂM NHẠC CƠ BẢN – KÝ XƯỚNG ÂM)
... Chương 1: ÂM THANH VÀ PHƯƠNG PHÁP KÝ ÂM 1. 1 ð cao 1. 1 .1 H th ng âm, hàng âm, b c âm b n 1. 1.2 T m c khu âm 1. 1.3 H th ng ñi u hoà s phân chia cung n a cung 1. 2 ... 15 1. 2.7 Nh ng hi u quy c vi t t t 16 1. 3 ð vang (cư ng ñ ) 17 1. 3 .1 hi u ch s c thái 17 1. 3.2 Nh n, ng t 18 1. 3.3 D u luy n 18 1. 3.4 Âm ... 12 1. 2 .1 N t nh c giá tr ñ dài 12 1. 2.2 Khuông nh c 12 1. 2.3 Khóa nh c 13 1. 2.4 D u tăng giá tr ñ dài 14 1. 2.5 D u l ng 15 1. 2.6 Nh ng...
 • 74
 • 2,271
 • 0

GIÁO ÁN THUYẾT LẬP TRÌNH C - Bài 4: Cấu trúc lặp ppt

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT LẬP TRÌNH C - Bài 4: Cấu trúc lặp ppt
... h c xong sinh viên c khả năng: - Viết c u tr c lặp với số lần chưa biết trư c while - Mô tả thuật toán viết chương trỡnh C c c toỏn đơn giản c sử dụng c u tr c lặp while Về thái độ - Ý th c ... h c - C thái độ h c tập nghiêm t c, tự tìm hiểu h c tập III CHUẨN BỊ Giáo viên Chương trình giảng dạy: Hệ Cao đẳng – chuyên ngành: Tin h c ứng dụng Đề c ơng giảng, giáo trình môn h c: Đề c ơng ... SOẠN BÀI Vũ Thị Minh Hải ĐỀ C ƠNG BÀI GIẢNG BÀI 4: C U TR C LẶP I Khỏi niờm lặp Lặp quỏ trỡnh c hoạt động th c thi nhiều lần đủ số lần yêu c u thoả điều kiện - Lặp phân thành hai loại: + Lặp...
 • 15
 • 658
 • 8

Giáo trình bản SPSS 01

Giáo trình cơ bản SPSS 01
... Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2006-2007 Các Phương Pháp Phân Tích Tài liệu phát thêm Khởi động SPSS • Cách 1: Nhấp đúp vào biểu tượng SPSS hình • Cách 2: Vào Start, Program, SPSS ... sổ SPSS File Edit View Data Transform Analyze Graphs Utilities Add-ons Windows Help a File: Chứa nội dung về: Tạo liệu, Mở liệu từ tập tin SPSS phần mềm khác, Lưu trữ liệu, In ấn Thốt khỏi SPSS ... sang SPSS HÌNH Quốc Duy Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2006-2007 Các Phương Pháp Phân Tích Tài liệu phát thêm Trước tiên, cần đóng tập tin lại (nếu mở xem EXCEL) Sau đó, vào SPSS, ...
 • 19
 • 814
 • 25

Giáo trình bản SPSS 02

Giáo trình cơ bản SPSS 02
... nhấn Finish để kết thúc q trình nhập liệu từ tập tin Text Số liệu SPSS sau import từ tập tin pm.txt có dạng sau: HÌNH Xem xét quan hệ tương quan biến Quốc Duy Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright ... dung từ tập tin Text trải qua bước • Bước (Hình 4): Trong Bước 1, SPSS mặc định sẵn chế độ No, việc nhấp Next HÌNH Quốc Duy Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2006-2007 • Các Phương ... hỏi liệu dòng thứ Khai báo xong, bấm Next HÌNH Trong trường hợp này, số SPSS định sẵn dòng khai báo tên biến Quốc Duy Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2006-2007 • Các Phương Pháp...
 • 13
 • 452
 • 19

Giáo trình bản SPSS 03

Giáo trình cơ bản SPSS 03
... Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2006-2007 Các Phương Pháp Phân Tích Tài liệu phát thêm HÌNH Tìm hấp đúp vào LN(numexpr) HÌNH Chọn biến L bấm vào nút Quốc Duy Chương trình giảng ... 2006-2007 Các Phương Pháp Phân Tích Tài liệu phát thêm Sau cùng, bấm OK để thực q trình tính tốn HÌNH Bây giờ, bảng liệu có thêm biến Ln_L Để tạo biến Ln_K bước thực tương tự b Giả sử, cần hồi ... Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2006-2007 Các Phương Pháp Phân Tích Tài liệu phát thêm...
 • 5
 • 449
 • 18

Giáo trình bản SPSS 04

Giáo trình cơ bản SPSS 04
... Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2 004- 2005 Các Phương pháp Phân tích Phân tích liệu phần mềm SPSS 12.0* HÌNH Vào Method, chọn Stepwise Kết hồi quy trình bày sau: Bảng 1: Trình ... loại liệu Quốc Duy Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2 004- 2005 c Các Phương pháp Phân tích Phân tích liệu phần mềm SPSS 12.0* Measure: thang đo Trong SPSS 12.0 có loại thang đo: ... Into Same Variables SPSS biến đổi thay thông tin biến cũ) Quốc Duy Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2 004- 2005 Các Phương pháp Phân tích Phân tích liệu phần mềm SPSS 12.0* HÌNH (1)...
 • 11
 • 935
 • 16

Giáo trình bản môn dự toán xây dựng phần 3

Giáo trình cơ bản môn dự toán xây dựng phần 3
... ng d toán 20 55 40 105 120 Phát sinh t ng d toán 34 1> 34 0 >33 5 20 33 0 báo cáo l i CP %DP 34 1 ÁN ... a Ngh nh Ch ng III D TOÁN XÂY D NG CÔNG TRÌNH i u N i dung d toán xây d ng công trình D toán xây d ng công trình (sau ây g i d toán công trình) c xác nh theo công trình xây d ng c th c n c ch ... ng công trình h ng d n t i Ph l c s c a Thông t D TOÁN XÂY D NG CÔNG TRÌNH 2.1 N i dung d toán xây d ng công trình D toán xây d ng công trình (sau ây g i d toán công trình) cho t ng công trình, ...
 • 75
 • 341
 • 2

Giáo trình bản về máy tính

Giáo trình cơ bản về máy tính
... gọi cương liệu (tiếng Anh: hardware), phận (vật lý) cụ thể máy tính hay hệ thống máy tính hình, chuột, bàn phím, máy in, máy quét, vỏ máy tính, nguồn, vi xử lý CPU, bo mạch chủ, loại dây nối, loa, ... viết Máy vi tính Computer ( PC ), viết mong muốn người đọc từ chưa hiểu PC, tự mua cho máy tính đến sử dụng cách thành thạo không xảy cố.(nổ bùm) Bạn phóng lớn hình xem cho dễ Cấu trúc máy tính ... Windows XP xảy cố Sử dụng máy tính tránh virus khôi phục lại trạng thái ngon máy tính ( pc ) Ngon ngon êk nào, có ăn đâu mà bảo ngon, mà nghĩa bóng tức trạng thái ổn định máy tính : • Không virus...
 • 36
 • 271
 • 1

Tài liệu Giáo trình " bản về Hợp ngữ" ppt

Tài liệu Giáo trình
... 1.10 Tạo chạy chương trình hợp ngữ Có bước để tạo chạy chương trình hợp ngữ : • Dùng trình soạn thảo văn để tạo tập tin chương trình nguồn ( source program file ) • Dùng trình biên dòch (Assembler ... toán hạng nguồn 2.4 Chương trình DEBUG.EXE Debug chương trình DOS cho phép chạy thử chương trình hợp ngữ Người dùng cho chạy chương trình lệnh từ đầu đến cuối ,trong trình thấy nội dung ghi thay ... chương trình ,ví dụ : ; ; khởi tạo ghi ; MOV AX,0 MOV BX,0 1.2 Các kiểu số liệu chương trình hợp ngữ Đề cương giảng HP NGỮ CPU làm việc với số nhò phân Vì ASM phải chuyển tất loại số liệu thành...
 • 108
 • 223
 • 0

Giáo trình: bản về PIC pdf

Giáo trình: Cơ bản về PIC pdf
... Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Học PIC ngày PIC Dưới hình mạch chạy PIC1 6F84A, PIC1 6F628A PIC1 6F88 Tất PIC có vị trí chân tương ứng nhau, chí nói PIC1 6F628A ... tương thích PIC1 6F84A PIC1 6F88 tương thích với hai loại lại Có nghĩa ứng dụng PIC1 6F84A, thay đổi PIC1 6F88, hay PIC1 6F628A Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com ... vi dòng PIC tương thích với nhiều dòng PIC cũ hơn, thị trường PIC Việt Nam phổ biến với loại PIC này, đề cập đến loại PIC mà Sau bạn có mạch nạp, chương trình nạp, MPLAB IDE, CCS C HT PIC, bạn...
 • 75
 • 220
 • 0

giáo trình bản về visual basic

giáo trình cơ bản về visual basic
... Triệu Lập trình Visual Basic BÀI CƠ BẢN VỀ VISUAL BASIC I Giới thiệu Visual Basic Visual Basic (Visual Basic) sản phẩm Microsoft, thành phần phần Visual Studio Chức năng: Là ngôn ngữ lập trình dùng ... dẫn TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Lập trình Visual Basic, TS Trần Thiên Thành, ĐH Quy Nhơn Giáo trình Lập trình ứng dụng Visual Basic, Đặng Thế Khoa, ĐHQG TP HCM Giáo trình điện tử Bộ GD-ĐT http://ebook.edu.net.vn ... tên phòng bảng Bài tập 10.2 Tạo ứng dụng để thực thao tác bảng nhân viên gợi ý form sau đây: 10A, 14 Bà Triệu, Quy Nhơn 056-821483 Trang 31 Trung tâm Tin học 14-Bà Triệu Lập trình Visual Basic Các...
 • 37
 • 194
 • 0

Giáo trình bản về Linux

Giáo trình cơ bản về Linux
... GMT Chọn chơng trình để khởi động Phần trình cài đặt chọn chơng trình để khởi động (deamons) Hộp thoại hình 2.12 danh sách chơng trình bạn chọn chơng trình chạy lúc khởi động Linux ấn F1 để biết ... [0-9] guide.txt Introduction to Linux Obtaining and Installing Linux Linux toturial # egrep ^ [0-9] guide.txt Introduction to Linux Obtaining and Installing Linux Linux toturial # frep ^[0-9] ... chơng trình init để khởi tạo ứng dụng Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa################## Mức mặc định Linux Hãy chuyển sang bạn thấy khởi động máy tính vào Xwindow bằnh chơng trình xdm Phần II Linux...
 • 101
 • 296
 • 0

Xem thêm