Chuyên đề đánh giá hiệu năng mạng

Đánh giá Hiệu năng Mạng.doc

Đánh giá Hiệu năng Mạng.doc
... suất lỗi… Có nhiều phương pháp đánh giá hiệu hệ thống Mạng máy tính phương pháp mô phương pháp tốt để đánh giá Với mục đích làm rõ kiến thức học môn Đánh giá hiệu Mạng” tiếp cận với phần mềm ... Giới thiệu Đánh giá hiệu Mạng vấn đề quan trọng cho việc thiết kế triển khai hệ thống Mạng máy tính Và việc đánh giá thể thông qua số bản: thời gian truyền ... tiếp cận với phần mềm mô NS2, phần mềm đồ họa TraceGraph; nhóm 12 thực đánh giá hiệu hệ thống mạng bản, đưa nhận xét đánh giá hệ thống Mạng 1 Mô hình Hình 1: Mô hình 1.1 Trường hợp 1: • Mô hình...
 • 20
 • 2,530
 • 27

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG.doc

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG.doc
... đến chậm hàng đợi thu ngắn lại Nhưng nhớ hữu hạn, hàng đợi dài giới hạn cho phép II.Xây dựng đánh giá hiệu mạng phần mềm NS-2 1.Mô hình 1.1.Mô tả hệ thống Mạng bao gồm node (n0, n1, n2, n3) Duplex ... DropTail, Red 2.1.Cơ chế hủy bỏ sớm ngẫu nhiên(RED: Random Early Detection)  Sử dụng giá trị chặn chặn để đánh dấu vị trí hàng đợi :maxth minth  Nếu hàng đợi chứa khoảng minth maxth gói tin ... sổ tắc nghẽn tăng lên số ACK mà TCP sender nhận trước nhận ACK mới.Một ACK tức ACK với giá trị cao so với giá trị cao trước đó.Thêm vào đó, Reno TCP agent không quay slow-start trình truyền lại...
 • 16
 • 1,536
 • 14

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG
... Ring Mục tiêu Bài lab thiết kế để giải thích việc cài đặt mạng token ring Việc mô lab giúp kiểm tra hiệu mạng token ring Tổng quan Một mạng token ring bao gồm tập hợp node kết nối vòng tròn (ring) ... tới việc sử dụng công mạng, việc sử dụng đo băng thông sử dụng so với băng thông sẵn có ring Trong lab này: tiến hành cài đặt mạng token ring với 14 node kết nối mô hình mạng sao-star Các liên ... hình lại node riêng Bước 3: click giá trị: tr_station chọn Edit từ menu sổ xuống Bây lựa chọn tr_station_adv từ menu sổ xuống 14 Bước 4: để kiểm tra mạng theo cáo giá trị THT khác nhau, cần “promote”...
 • 49
 • 362
 • 0

Xây dưng công cụ đánh giá hiệu năng mạng máy tính qua các tham số chất lượng dịch vụ pdf

Xây dưng công cụ đánh giá hiệu năng mạng máy tính qua các tham số chất lượng dịch vụ pdf
... a ket qua Di giarn sai so, ngtro'i ta thiro'ng hign thi ket qua v&i ba loai: trunq binh, va max M c6 th~ t~· danh gia ho~c dung cac chirong trinh 19Cket qua nharn c6 thg 10...
 • 10
 • 446
 • 5

Báo cáo đánh giá hiệu năng mạng

Báo cáo đánh giá hiệu năng mạng
... vụ cung cấp ảnh hưởng đến giá trị DiffServ 22 III Kết luận Như vậy, qua báo cáo em hiểu th m vấn đề chất lượng dịch vụ (QoS ), khái niệm vai trò việc đánh giá hiệu mạng Hiện hai mô hình hay sử ... quan trọng IntServ  IntServ thực báo hiệu yêu cầu cho m i lu ng riêng rẽ, hệ thống mạng, sau cung cấp bảo đảm cho lưu lượng cá biệt  IntServ báo cho thiết bị mạng biết tham số lưu lượng địa IP ... thông cho phần báo hiệu không thực báo hiệu cho lu ng riêng biệt IntServ  Các nhà cung cấp dịch vụ phân phối số mức dịch vụ khác cho khách hàng có nhu cầu  H trợ tốt dịch vụ mạng riêng ảo VPN...
 • 24
 • 318
 • 2

CHUYÊN đề ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG của cán bộ 248 TRONG CÔNG tác KHUYẾN NÔNG cơ sở HUYỆN đại từ

CHUYÊN đề ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG của cán bộ 248 TRONG CÔNG tác KHUYẾN NÔNG cơ sở HUYỆN đại từ
... Thực trạng hoạt động NHCSXH huyện Vụ Bản 4.3.1 Hoạt động huy động vốn NHCSXH huyện tổ chức tín dụng lớn địa bàn huyện Hoạt động ngân hàng cung cấp tín dụng cho nông thôn Nguồn vốn NHCSXH huyện đợc ... có hiệu Nam Định tỉnh có nét đặc thù riêng cha có đánh giá toàn diện cụ thể việc sử dụng hiệu hoạt động tín dụng hệ thống ngân hàng, đặc biệt địa bàn huyện Vụ Bản Vì đánh giá phần hiệu họat động ... ngời Trong số hộ nông nghiệp thờng có bình quân ngời lao động nông nghiệp Một nguyên nhân chủ yếu khiến cho số lao động nông nghiệp giảm số lao động phi nông nghiệp tăng có dịch chuyển lao động từ...
 • 81
 • 198
 • 0

TỔNG QUAN ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG

TỔNG QUAN ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG
... 2.940/2.992/3.133/0.060 ms 1.3.3 Khả sử dụng mạng (Network utilization) Khi hệ thống mạng hoạt động, việc đánh giá khả sử dụng mạng yếu tố quan trọng cần đánh giá hiệu mạng Hệ thống mạng hoạt động trạng thái bình ... số đánh giá hiệu Để lượng hóa vấn đề hiệu mạng, cần thiết phải có tham số tiêu biểu đặc trưng cho vấn đề Trong đó, tham số sau sử dụng khái niệm điển hình mà nhìn vào chúng cho thấy kết đánh giá ... đo thực tế sử dụng để giám sát hoạt động mạng Để đo giá trị hiệu năng, quan trọng lấy thông tin xác hệ thống Hiện phổ biến có phương pháp lấy thông tin sau: • Truy vấn nút mạng để lấy trực tiếp...
 • 75
 • 348
 • 4

Báo cáo tổng kết chuyên đề: Đánh giá tiềm năng, hiện trạng, nhu cầu năng lượng tái tạo và phương hướng phát triển công nghệ NLTT tại Việt Nam pdf

Báo cáo tổng kết chuyên đề: Đánh giá tiềm năng, hiện trạng, nhu cầu năng lượng tái tạo và phương hướng phát triển công nghệ NLTT tại Việt Nam pdf
... suối nớc ta liên quan đến phát triển thủy điện: Viện Khoa học Thuỷ lợi 14 Báo cáo việt nam, tiềm hội phát triển thuỷ điện Đề tài KC07-04 - Việt nam có mạng lới sông phát triển, biểu rõ nét phong ... Thuỷ lợi 48 Báo cáo việt nam, tiềm hội phát triển thuỷ điện Đề tài KC07-04 Phần Tình hình xây dựng chơng trình phát triển thuỷ điện nớc ta Phát triển thuỷ điện loại lớn vừa 1.1 Các công trình ... Báo cáo việt nam, tiềm hội phát triển thuỷ điện Đề tài KC07-04 Phần Tiềm thuỷ điện việt nam Vai trò thuỷ điện hệ thống điện lực Quốc Gia Nớc ta có tài nguyên lợng dồi đa dạng, tạo hội...
 • 140
 • 208
 • 1

BÀI TẬP LỚN MÔN ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG MÁY TÍNH potx

BÀI TẬP LỚN MÔN ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG MÁY TÍNH potx
... Đề thi (Bài tập lớn) môn Đánh giá hiệu mạng máy tính, cho lớp K13T, Trường ĐHCN, ĐHQGHN, 2/2 04/2008 (Tiếp Đề xx) Giá trị ... chương trình mô mạng (simulation script) mạng mô tả trên, chương trình cần tạo file vết dạng ‘*.tr” ‘*.nam’ để sử dụng cho việc phân tích quan sát hoạt động mạng Câu (2 điểm): Phân tích tập vết (trace ... Câu (2 điểm): Phân tích tập vết (trace file) để tính tham số hiệu suất sau: - Thông lượng trung bình kết nối tcp (3 kết nối) udp (1 kết nối), tính thời gian kết nối hoạt động (có truyền số liệu...
 • 2
 • 495
 • 1

Đánh giá hiệu năng mạng

Đánh giá hiệu năng mạng
... • ĐÁNH GIÁ HiỆU NĂNG LÀ GÌ? ĐỘ ĐO HiỆU NĂNG MẠNG MÁY TÍNH CÁC MÔ HÌNH & ĐÁNH GIÁ HiỆU NĂNG KiẾN TRÚC HỆ SONG SONG KiẾN TRÚC HỆ PHÂN TÁN KiẾN TRÚC & GIAO THỨC MẠNG ĐÁNH GIÁ HiỆU NĂNG LÀ GÌ? • Đánh ... Y CÁC MÔ HÌNH VÀ ĐÁNH GIÁ HiỆU NĂNG • Mô hình biểu diễn trừu tượng / lý thuyết hệ thống Một hệ thống mô hình hóa vài mô hình khác • Ba phương pháp áp dụng vào đánh giá hiệu mạng – Đo (measurement): ... - Các kỹ thuật đánh giá hiệu phát triển để đo lường xác tính hiệu việc quản trị tài nguyên hệ thống máy tính cố gắng cung cấp dịch vụ tốt cho tất lớp khách hàng ĐỘ ĐO HiỆU NĂNG MẠNG MÁY TÍNH •...
 • 173
 • 524
 • 1

báo cáo chuyên đề đánh giá tiềm năng phát triển ngành nuôi trồng thủy sản khu vực ĐBSCL và các tác động của ngành nuôi trồng thủy sản tới môi trường tự nhiên ở ĐBSCL từ đó đưa ra giải pháp khắc phục

báo cáo chuyên đề đánh giá tiềm năng phát triển ngành nuôi trồng thủy sản khu vực ĐBSCL và các tác động của ngành nuôi trồng thủy sản tới môi trường tự nhiên ở ĐBSCL từ đó đưa ra giải pháp khắc phục
... Nhóm Báo cáo Thực địa miền Tây GVHD: ThS.Dương Hữu Huy Phần chuyên đề: Đánh giá tiềm phát triển ngành nuôi trồng thủy sản khu vực ĐB SCL tác động ngành nuôi trồng thủy sản tới môi trường tự nhiên ... Hoạt động khoa học công nghệ đóng vai trò quan trọng trình phát triển nuôi trồng thủy sản Việt Nam nói chung nuôi trồng thủy sản ĐBSCL nói riêng, góp phần đáng kể việc đưa ngành thủy sản trở thành ... hoạt động nuôi trồng thủy sản Hoạt động sản xuất NTTS khu vực ĐBSCL giai đoạn 2000-2008 phát triển nhanh đạt thành tựu to lớn Phần lớn hoạt động nuôi trồng thủy sản vùng chuyển sang hướng sản xuất...
 • 83
 • 413
 • 1

Đánh giá hiệu năng mạng MPLS TE sử dụng phần mềm mô phỏng opnet

Đánh giá hiệu năng mạng MPLS TE sử dụng phần mềm mô phỏng opnet
... tích hiệu suất, tính toán đường đi, khởi tạo lưu lượng, so sánh đồ thị … Từ tạo lập mạng mà giúp đánh giá hiệu hệ thống mạng Chính sử dụng phần mềm mạng OPNET để sử dụng cho việc đánh giá hiệu ... dụng MPLS- TE Do thời gian có hạn nên 02 kịch sau: - Kịch 01: Chỉ sử dụng định tuyến IGP - Kịch 02: Sử dụng dụng MPLS- TE Topology cho kịch MPLS- TE OPNET sau: Hình.1: Topology cho kịch Topology ... qua mạng họ điều khiển lưu lượng đường Kỹ thuật lưu lượng thực thi cân tải có chi phí không cân dựa CEF đường hầm Topology Trong tiểu luận sử dụng phần mềm OPNET để đánh giá hiệu mạng sử dụng...
 • 21
 • 426
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình đánh giá hiệu năng mạngđánh giá hiệu năng mạng máy tínhđánh giá hiệu năng mạngbài giảng đánh giá hiệu năng mạng máy tínhtiểu luận đánh giá hiệu năng mạngcác phương pháp đánh giá hiệu năng mạngbáo cáo đánh giá hiệu năng mạngphần mềm đánh giá hiệu năng mạngtài liệu môn đánh giá hiệu năng mạngtài liệu đánh giá hiệu năng mạngbài tập đánh giá hiệu năng mạngđánh giá hiệu năng mạng bằng phương pháp giải tíchchuyen de danh gia hieu qua sau dao taocải tiến và đánh giá hiệu năng mạng định tuyến đi vòng dựa trên phân loại nút theo góc phân tửtầm quan trọng của việc đánh giá hiệu năng mạng máy tính159-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (241).pdf170-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (251).pdfBáo cáo tài chính tóm tắt quý I năm 2009Báo cáo tài chính tóm tắt quý IV năm 2008BCTC nam 2010 cong ty meBao cao tai chinh hop nhat 2010173-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (254).pdfTài liệu Đại hội cổ đông năm 2014Nghị quyết của hội đồng quản trị ngày 17 11 2009214-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (291).pdf229-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (304).pdf242-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (316).pdf250-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (323).pdf261-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (333).pdf266-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (338).pdf297-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (366).pdfCông dụng cây cỏ máu tuệ lâm tăng cân đẹp da308-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (376).pdfLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU332-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (398).pdf