Lập trình tính toán bài toán đàn dẻo 2D

BÀI TẬP LẬP TRÌNH TÍNH TOÁN VỚI MATLAB

BÀI TẬP LẬP TRÌNH TÍNH TOÁN VỚI MATLAB
... viết chương trình MATLAB thể thuật toán Cần báo nhiêu bước lặp để sai số 1e − 8, 1e − 12? So sánh với thuật toán tập 3.3 Bài tập 3.5 Viết chương trình tính n!, (2n − 1)!!, (2n)!! Bài tập 3.6 Dãy ... chương trình với x=1:0.1:10, gỡ lỗi có (b) Hiển thị thích chương trình lệnh >> help test2 Giải thích khác thủ tục hàm 11 Chương Lập trình Matlab Viện Toán ứng dụng Tin học Bài tập 3.3 Tính gần ... 0 z x xydzdydx 0 Bài tập 2.10 Tính tổng chuỗi hội tụ ∞ ; n =1 n ∑ ∞ ; n =1 n ∑ ∞ ; n n =1 ∑ ∞ ∑ x n , | x | < n =0 10 Chương Lập trình Matlab Bài tập 3.1 Tạo thủ tục MATLAB với tên ’test1.m’...
 • 18
 • 675
 • 1

nghiên cứu lập trình tính toán nhanh một số bài toán trắc địa cơ bản phục vụ giải đáp bài tập trắc địa đại cương

nghiên cứu lập trình tính toán nhanh một số bài toán trắc địa cơ bản phục vụ giải đáp bài tập trắc địa đại cương
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ - NGHIÊN CỨU LẬP TRÌNH TÍNH TOÁN NHANH MỘT SỐ BÀI TOÁN TRẮC ĐỊA CƠ BẢN PHỤC VỤ GIẢI ĐÁP BÀI TẬP TRẮC ĐỊA ĐẠI CƢƠNG LUẬN VĂN KỸ SƢ NGÀNH ... hiện: Nghiên cứu lập trình tính toán nhanh số toán trắc địa phục vụ giải đáp tập trắc địa đại cƣơng nhằm mục đích rút ngắn thời gian, quy trình nhƣ khắc phục nhầm lẫn không đáng có việc giải tập ... nghiệp chấp thuận báo cáo với đề tài: “NGHIÊN CỨU LẬP TRÌNH TÍNH TOÁN NHANH MỘT SỐ BÀI TOÁN TRẮC ĐỊA CƠ BẢN PHỤC VỤ GIẢI ĐÁP BÀI TẬP TRẮC ĐỊA ĐẠI CƢƠNG” Do sinh viên NGUYỄN VĂN CHIẾN, MSSV: 4115006,...
 • 106
 • 265
 • 1

lập trình tính toán trong matlap

lập trình tính toán trong matlap
... chương 1 Tính tổng n số tự nhiên S=1+2+3+ + 179 Giải phương trình bậc : 17x2 + 125x - 69 = Giải hệ phương trình sau: Tính hàm y theo công thức sau x=3: y= 3x3- 4x2 +7x +12 + 2sin 27o Tính hàm ... + Cách thứ hai dùng toán tử chia ma trận: >> x=A.\b x= 29.0000 14.0000 103.0000 30 b Trường hợp số phương trình số biến khác Trong nghiên cứu số học tuyến tính, số phương trình số biến khác nhau, ... -173.1091 114.9273 Tính độ sai lệch: >> res=A*x-b res = -119.4545 11.9455 0.0000 35.8364 + Trong MATLAB gặp hệ phương trình có số phương trình số biến Có thể dùng cách: Cách dùng toán tử chia đưa...
 • 74
 • 216
 • 1

Lập trình tính toán KHKT với ngôn ngữ Fortran

Lập trình tính toán KHKT với ngôn ngữ Fortran
... mỏy tớnh khỏc Fortran7 7 l ngụn ng c American National Standards Institute (ANSI) tiờu chun húa v hon chnh v c International Standards Organisation (ISO) chp nhn Fortran 77, gi l Fortran chun, ... khụng d phỏt hin Cu trỳc d liu v cu trỳc iu khin ca Fortran chun hi nghốo nn Fortran 90 ó khc phc nhng nhc im ú mt cỏch ỏng k Cỏc chng trỡnh Fortran hon chnh Chng trỡnh Tgttb mc trc cú th l mt ... hm gi l cỏc hm riờng cú ca Fortran (intrinsic functions) hay cũn gi l cỏc hm chun Bng 1.2 lit kờ mt s hm chun ca Fortran thng dựng sỏch ny Bng 1.2 Mt s hm chun ca Fortran Tờn hm v i s SQRT (x)...
 • 133
 • 308
 • 2

ĐỀ TÀI LẬP TRÌNH TÍNH TOÁN ỨNG DỤNG CÁC PHẦN MỀM TOÁN HỌC TRONG VIỆC DẠY VÀ HỌC TOÁN Ở BẬC ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI LẬP TRÌNH TÍNH TOÁN ỨNG DỤNG CÁC PHẦN MỀM TOÁN HỌC TRONG VIỆC DẠY VÀ HỌC TOÁN Ở BẬC ĐẠI HỌC
... D ng Mathematica Vào D y H c Toán Cao C p II GI I THI U SƠ LƯ C V CÁCH S MATHEMATICA Các phép tính toán b n D NG PH N M M Các phép toán c ng, tr , nhân, chia c th c hi n m t cách thu n ti n nhanh ... Ví d : tính ∑k k =1 ∞ Hay tính ∑3 k k =1 Trang ng D ng Mathematica Vào D y H c Toán Cao C p III NG D NG MATHEMATICA VÀO D Y VÀ H C TOÁN CAO C P PH N : MÔN GI I TÍCH Phép tính gi i h n a) Tính gi ... x ∈ [0,2 π ] ph c t p hàm Ln(x) v i x ∈ [0.001, 4] Trang ng D ng Mathematica Vào D y H c Toán Cao C p Phép tính bi u th c hàm Mathematica h tr bi u di n tính toán bi u th c m t cách khoa h...
 • 70
 • 530
 • 4

Báo cáo môn học về Lập trình tính toán số nguyên lớn bằng java

Báo cáo môn học về Lập trình tính toán số nguyên lớn bằng java
... cần tìm Tính đắn thuật toán xin dành cho bạn đọc tự chứng minh 7.Thuật toán kiểm tra tính nguyên tố số A: Có nhiều thuật toán để giải vấn đề này, cần phải đưa thuật toán hiệu cho toán số lớn Cơ ... 5.Thuật toán khai bậc hai số nguyên X (kết số nguyên) : b:=1; l:= ; {chia số X thành tập số có hai chữ số tính từ trái, riêng số a có hai chữ số tuỳ theo l chẵn hay lẻ } If ( l div =1) ... then c0:= du; 3.Thuật toán nhân hai số: Thuật toán dễ dàng suy từ thuật toán cộng hai số, xin dành cho bạn đọc tự tìm hiểu 4.Thuật toán chia hai số: - Cắt “đoạn“ số bị chia tính từ bên trái (có...
 • 18
 • 892
 • 1

Tin học chuyên ngành cho khoa cơ điện lập trình tính toán trong Matlab ppt

Tin học chuyên ngành cho khoa cơ điện lập trình tính toán trong Matlab ppt
... TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH DÀNH CHO KHOA CƠ ĐIỆN LẬP TRÌNH TÍNH TOÁN TRONG MATLAB SỐ TIẾT: 45 (30 LÝ THUYẾT + 15 THỰC HÀNH) Sách, giáo trình chính: - Lập trình Matlab ứng dụng, Nguyễn ... NXB Khoa học kỹ thuật - Bài giảng LẬP TRÌNH TÍNH TOÁN TRONG MATLAB - Đỗ Thị Mơ Sách tham khảo - Matlab for engineers, Adrian Biran - Moshe Breiner, Addision Wesley Publishing Company - sở Matlab ... phép toán để câu lệnh tiếp tục hàng Không dùng dấu ba chấm cho trường hợp khác, hay cho câu giải thích >> x=10,y=20 x= 10 y= 20 >> z=x+ y z= 30 Các phép toán số học Các phép tính số học Matlab cho...
 • 75
 • 229
 • 0

LẬP TRÌNH TÍNH TOÁN HÌNH THỨC CHO MỘT SỐ GIẢI THUẬT TRONG MẠNG TÍNH TOÁN

LẬP TRÌNH TÍNH TOÁN HÌNH THỨC CHO MỘT SỐ GIẢI THUẬT TRONG MẠNG TÍNH TOÁN
... quan hệ Mô hình mạng tính toán cho toán cần giải mạng ngữ nghĩa bao gồm số giải thuật cần có như: giải thuật tìm lời giải, giải thuật tìm bao đóng, giải thuật tìm lời giải tối ưu, giải thuật bổ ... giải cho toán A-> B tập luật Q, tập biến M 23 24 CHƯƠNG 3: CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG Trong phần báo cáo trình bày ứng dụng lập trình tính toán hình thức với mạng tính toán trình bày chương giải toán ... chúng tôi, MAPLE đủ đáp ứng cho tính toán số ký hiệu Kết hợp với công cụ toán giải MAPLE mô hình mạng tính toán, hình “thông minh” cho phép giải số toán cách tự động toán học, hóa học, vật lý,…...
 • 31
 • 388
 • 0

Lập trình tính toán mô phỏng thuật toán tìm đường đi ngắn nhất theo thuật toán dijkstra

Lập trình tính toán mô phỏng thuật toán tìm đường đi ngắn nhất theo thuật toán dijkstra
... cos(x*y) else PHẦN B: MÔ PHỎNG THUẬT TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT Giới thiệu toán Bài toán tìm đường ngắn tìm đường đồ thị có trọng số (chiều dài) nối đỉnh x y cho trước với đặt tính tổng trọng số ... nên thú vị Đặc đi m: • Là hệ thống tính toán ký hiệu biểu thức toán học • Có thể thực hầu hết phép toán chương trình toán đại học sau đại học .Tính toán nghiệm xác gần lớp rộng toán lý thuyết ... thường xét toán tìm đường ngắn nối từ đỉnh X cho trước với tất đỉnh khác đồ thị - 11 Giảng viên: Thầy giáo Nguyễn Hữu Đi n Sinh viên thực hiện: Lê Văn Cường & Nguyễn Thị Hòa thuật toán Dijkstra...
 • 17
 • 292
 • 0

LẬP CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN CÔNG TÁC DẪN DÒNG THI CÔNG QUA LÒNG SÔNG THU HẸP KHI THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN SÔNG pps

LẬP CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN CÔNG TÁC DẪN DÒNG THI CÔNG QUA LÒNG SÔNG THU HẸP KHI THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN SÔNG pps
... giỳp cho cỏc nh thu lp k hoch thi cụng, qua ú ch ng hon ton vo k hoch v iu khin thi cụng ng thi bỏo cỏo kt qu cụng tỏc k hoch k thut vi c quan T giỏm sỏt, Ch u t phờ duyt k hoch thi cụng v xõy ... cũn kộo di trờn mt on khỏ di xung quanh on thu hp sụng v phớa thng v h lu khu vc xõy dng Khi dũng chy ng qua lũng sụng c, trng thỏi chy ca nc qua on thu hp ph thuc vo hỡnh dng, kớch thc ca quõy ... riờng, cú c kt qu tớnh toỏn hp lý, ngi thi cụng cn cú cỏi nhỡn tng quan v qua kho sỏt iu kin thi cụng thc t ca cụng trỡnh thi cụng m a phng ỏn v phng phỏp thi cụng hp lý nht, nhm bo m hiu qu vic...
 • 7
 • 560
 • 2

Phần I - Giáo trình tính toán kết cấu với sự trợ giúp của máy tính, hướng dẫn sử dụng SAP2000 -Bài toán dầm liên tục

Phần I - Giáo trình tính toán kết cấu với sự trợ giúp của máy tính, hướng dẫn sử dụng SAP2000 -Bài toán dầm liên tục
... TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH B I TẬP B I TOÁN DẦM LIÊN TỤC Trong tập bạn thực tập tính toán dầm liên tục Dầm liên tục thường xuất toán ... First radio (Tỷ lệ chia) : Nhấp chọn OK để đóng hộp tho i Divide Selected Frames Dầm chia thành ba phần THIẾT KẾ V I SỰ TR GIÚP CỦA MÁY TÍNH 11 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG ... hộp tho i Point and Uniform Span Loads Hộp tho i Point and Uniform Span Loads xuất : THIẾT KẾ V I SỰ TR GIÚP CỦA MÁY TÍNH 20 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH...
 • 23
 • 757
 • 1

Bài giảng lập trình trực quan bài 6 tính toán thống kê

Bài giảng lập trình trực quan  bài 6 tính toán thống kê
... .EOF .MoveNext Loop + Sử dụng vòng lặp For … Next For i = to .RecordCount .AbsolutePosition = i Next Ví dụ : hàm RSUM để tính tổng Function ... ý nghĩa : số lượng, thời điểm … + Các Field tính toán : số lượng, thành tiền,… 3.2, Xây dựng hàm kiểm tra cho ràng buộc phức tạp : + ưu điểm : độc lập, sử dụng cho nhiều nơi khác + cách xây dựng ... IsDate(rstNV(“ngaysinh”).Value))= False then MsgBox “Ngày sinh không hợp lệ” End If VD4 : Xử lý ràng buộc liên thuộc tính + Nhân viên nhận vào phải 18 tuổi If (Year(Date()) - Year(rstNV(“Ngaysinh”).Value) ) < 18 Then...
 • 10
 • 102
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lập trình tính toánlập trình tính toán song song mpilập trình tính toán bằng femgiao trinh tinh toan dan dong co khi tap2lap trinh tinh toan mo phonglập trình một số bài toán cơ bản trong xử lý ảnh sốlập trình để giải bài toán cổ saulập trình để giải bài toán cổhướng dẫn lập trình android toàn tậplập trình để giải bài toán cổ sau vừa gà vừa chólập trình để giải bài toán cổ vừa gà vừa chógiao trinh tinh toan thiet ke he thong dan dong bang tai tap 2giáo án tin học lớp 8 bài thực hành 2 viết chương trình tính toán pptxphần lập trình giải những bài toán tiểu học bằng logohướng dẫn lập trình an toàn cho ứng dụng web2312017131914VRTS baocaoquantricongtynam2016 signedThông tư 30 2016 TT-BTNMT về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hànhThông báo cổ đông .Thông tư 141 2016 TT-BTC quy định về phí sử dụng đường bộThông báo cổ đông .Thông báo cổ đông .03b Mau Uy quyen dang ky tren webMau Uy quyen du DHCD va nhan Co tuc nam 2007Thong tu 13 BTC huong dan giam thue GTGTMau Uy quyen va de nghi chuyen khoan co tucVRTS Nghi quyet DHCD thuong nien nam 2010VRTS Bao cao tai chinh 2009 (da kiem toan)VRTS Bao cao tai chinh 2009 (da kiem toan)056 Nghi quyet DHCD 2009 ngay 29 03 20091 Bao cao cua HDQT tai Dai hoiThông tư 30 2016 TT-NHNN sửa đổi Thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hànhThông tư 29 2016 TT-BGTVT quy định về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ban hànhThông tư 30 2016 TT-BGTVT quy định về thủ tục trình tự và xác nhận kháng nghị hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ban hànhThông tư 166 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Thái Hà, tỉnh Thái Bình do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 160 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành