thiet ke phan xuong san xuat axit axetic 1733

thiết kế phân xưởng sản xuất axit axetic (ch3cooh) đi từ acetaldehyt bằng con đường oxyhoá acetaldehyt.năng suất 4500 0 tấnnăm.

thiết kế phân xưởng sản xuất axit axetic (ch3cooh) đi từ acetaldehyt bằng con đường oxyhoá acetaldehyt.năng suất 4500 0 tấnnăm.
... tấn/năm với phân bố nh sau: Nớc Mỹ Sản lợng ( 100 0 tấn/năm) 1 400 Tổng công suất ( 100 0 tấn/năm) 200 0 Tây âu 900 1 200 Nhật Bản 400 5 50 100 1 300 Canada Mexico Axit axetic đợc ứng dụng nhiều sản xuất vinyl ... dịch axit axetic (150C) % khối lợng , g/cm3 1 ,00 70 % khối lợng 60 , g/cm3 1 ,06 85 1 ,00 67 70 1 ,07 33 10 1 ,01 42 80 1 ,07 48 15 1 ,02 14 90 1 ,07 13 20 1 ,02 84 95 1 ,06 62 30 1 ,04 12 97 1 ,06 25 40 1 ,05 23 99 1 ,05 80 ... 4412 ,01 1 + X (kg/h) Phần axetat mangan dung dịch đa vào oxy hoá chiếm 0, 065% nên ta có phơng trình : 0, 05X = 0, 000 65 x (4412 ,01 1 + X) [0, 05 0, 000 65] X = 0, 000 65 x 4412 ,01 1 X = (0, 000 65 x 4412 ,01 1): (0, 05...
 • 80
 • 630
 • 3

Đồ án thiết kế phân xưởng sản xuất axit axetic

Đồ án thiết kế phân xưởng sản xuất axit axetic
... 56 VIII So sánh phương pháp sản xuất axit axetic 56 IX Nâng cao nồng độ tinh chế Axit axetic 57 IX.1.Nâng cao nồng độ tinh chế axit axetic 57 IX.2.Chất lượng sản phẩm ... hydrocacbon khõng no 39 III Phương pháp sản xuất axit axetic từ axetaldehyt 44 III.1.Bản chất điều kiện phản ứng 45 IV.Quá trình sản xuất Axit axetic phương pháp oxy hoá axetaldehyt pha ... hoỏ Axit axetic 90100oC vi s cú mt ca xỳc tỏc (lu hunh, iod, pht pho) CH 3COOH + Cl2 CH2Cl COOH + HCl Cựng vi axit monoclorua axetic, cũn to c di, tri- clorua axetic axit Axit monoclorua axetic...
 • 20
 • 668
 • 1

Đồ án tốt nghiệp thiết kế phân xưởng sản xuất axit axetic

Đồ án tốt nghiệp thiết kế phân xưởng sản xuất axit axetic
... tốt nghiệp Hoàng Đình Thi Thiết kế phân xởng sản xuất axit axetic 40 Hoá dầu I-K48 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xởng sản xuất axit axetic III Phơng pháp sản xuất axit axetic từ axetaldehyt Phơng ... quan trọng công nghiệp Hoàng Đình Thi 17 Hoá dầu I-K48 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xởng sản xuất axit axetic Chơng III Các phơng pháp sản xuất Axit axetic Để sản xuất axit axetic, ngời ta ... I-K48 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xởng sản xuất axit axetic Cùng với axit monoclorua axetic, tạo di, tri- clorua axetic axit Axit monoclorua axetic đợc sử dụng để điều chế phenyl glyxeric (sản...
 • 124
 • 294
 • 0

Thiết kế phân xưởng sản xuất axit sunfuric năng suất 60.000 tấnnăm, Nguyên liệu Quặng pyrit

Thiết kế phân xưởng sản xuất axit sunfuric năng suất 60.000 tấnnăm, Nguyên liệu Quặng pyrit
... Khoa Hà Nội Đồ án tốt nghiệp PHN M U LCH S PHT TRIN CA AXIT SUNFURIC T lõu loi ngi ó bit n axit sunfuric, t th k X ngi ta ó iu tr axit sunfuric bng cỏch chng ct sunfat sỏt nhit cao s thu c ... Axit sunfuric l mt axit vụ c mnh , c s dng rng rói nghnh phõn bún hoỏ hc tiờu th nhiu axit nht sn xut mt tn P 2O5 hu hiu phõn bún cn 1,9 2,5 tn axit, mt tn amụn sunfat cn 0,75 tn axit sunfuric ... axit, mt tn amụn sunfat cn 0,75 tn axit sunfuric Axit sunfuric c dựng sn xut nhiu loi mui sunfat, mt s axit vụ c nh : axit photphoric, axit boric , axit flohidric, mt s bt mu vụ c, sn hu c, si visco,...
 • 153
 • 1,358
 • 16

Thiết kế phân xưởng sản xuất Axit Nitric

Thiết kế phân xưởng sản xuất Axit Nitric
... thông số kỹ thuất  Đề xuất xây dựng phân xưởng sản xuất axit nitric với công suất 200.000 tấn/năm, dự kiến xây dựng Thái Bình  Các phân xưởng khác nhà máy phân xưởng sản xuất amoniac amoni nitrat ... oxi hóa, xúc tác tác nhân thủy phân khoảng 65% axit nitric dùng để sản xuất amoni nitrat ( đặc biệt sản xuất phân bón) www.themegallery.com Các bước sản xuất acid nitric Sử dụng phương pháp truyền ... cho phân xưởng axit nitric, cần xem xét yếu tố khác cách rộng Phân xưởng phần phức hợp hóa chất lớn liên quan đến việc sản xuất amoniac( nguyên liệu axit nitric) amoni nitrate( sử dụng hầu hết sản...
 • 29
 • 303
 • 2

đồ án tốt nghiệp thiết kế phân xưởng sản xuất axit acetic

đồ án tốt nghiệp thiết kế phân xưởng sản xuất axit acetic
... t¨ng tÝnh axit cđa axit axetic, ¶nh hëng c¶m øng cđa nhãm nµy: O CH2 Cl K = 1,5.10 -3 C O Axit cloaxetic Cl H O CH K = 5,0.10 -2 C O Cl H Axit dicloaxetic O Cl C Cl Cl K = 2.10 -1 C O H Axit tricloaxetic ... cã thĨ khư axit ®Õn rỵu bËt nhÊt Vµ ®èi víi axit axetic ta cã ph¶n øng nh sau: LiAlH4 CH3 CH2OH C H3C OH H + , H2 O O 3.Ph¶n øng oxi ho¸ t¹o axit peraxetic Axit axetic còng nh c¸c axit h÷u c¬ ... quan träng ®ã lµ axit 2,4 diclorua phenol axetic vµ mi cđa nã 5.Ph¶n øng víi axit benzoic Sù ®iỊu chÕ axeton phenol trªn c¬ së axit axetic lµ cho h¬i cđa hçn hỵp axit axetic vµ axit benzoic ®i...
 • 128
 • 377
 • 0

Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Kế Phân Xưởng Sản Xuất Axic Axetic

Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Kế Phân Xưởng Sản Xuất Axic Axetic
... QN-K45 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế phân xưởng sản xuất axic axetic Chương II: SVTH: Tô Sơn Hà 12 Hoá Dầu QN-K45 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế phân xưởng sản xuất axic axetic CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT ... Dầu QN-K45 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế phân xưởng sản xuất axic axetic SVTH: Tô Sơn Hà 34 Hoá Dầu QN-K45 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế phân xưởng sản xuất axic axetic Ch¬ng III: S¶N XT AXIT AXETIC B»NG ... Sơn Hà 26 Hoá Dầu QN-K45 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế phân xưởng sản xuất axic axetic SVTH: Tô Sơn Hà 27 Hoá Dầu QN-K45 Thiết kế phân xưởng sản xuất axic ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP axetic ∗ Cracking butyl...
 • 92
 • 313
 • 0

Thiết kế phân xưởng sản xuất vinyl axetat từ axetylen với axit axetic trên xúc tác axetat kẽm trên than hoạt tính

Thiết kế phân xưởng sản xuất vinyl axetat từ axetylen với axit axetic trên xúc tác axetat kẽm trên than hoạt tính
... 0,01ữ0,02) B TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT http://www.ebook.edu.vn Các số liệu kỹ thuật để tính tốn thiết kế dây truyền sản xuất VA từ axetylen axit axetic xúc tác kẽm axetat/ than hoạt tính với suất 80.000 ... cơng nghệ sản xuất vinylaxetat từ axetylen axitaxetic pha khí theo sơ đồ cơng nghệ sau 39 PHẦN II TÍNH TỐN THIẾT KẾ A THUYẾT MINH DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT Trong đồ án ta thiết kế dây chuyền sản xuất theo ... nhóm vinyl vào phân tử axit axetic xúc tác kẽm axetat mang than hoạt tính, lớp xúc tác đặt ống có đệm với kích thước hạt định sẵn Hỗn hợp C2H2 CH3COOH đưa vào thiết bị bốc axetic Sau đưa vào thiết...
 • 124
 • 535
 • 4

thiết kế phân xưởng sản xuất vinyl axetat từ axetylen và axit axetic trên xúc tác axetat kẽm tên than hoạt tính với công suất 150 000 tấn năm

thiết kế phân xưởng sản xuất vinyl axetat từ axetylen và axit axetic trên xúc tác axetat kẽm tên than hoạt tính với công suất 150 000 tấn năm
... ngân c a axit khác : axit sunforic , axit photphoric… Xúc tác có ho t tính t t nh t ta cho oxit thu ngân HgO tác d ng v i axit axetic Oleum nhi t đ thư ng Đ tăng ho t tính c a xúc tác , tăng ... trao đ i nhi t ng trùm, có nhi m v th c hi n ph n ng vinyl hố,(đưa nhóm vinyl vào phân t axit axetic xúc tác k m mang than ho t tính L p xúc tác đư c đ t ng đ m v i kích thư c đư c đ nh s n Ngun ... VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Xúc tác CuCl2 NH4Cl *) C ng v i axit axetic t o thành vinylaxetat Xúc tác , tO CH ≡ CH + CH3COOH tuỳ thu c vào ph n ng đư c ti n hành OBO OKS CO M Xúc tác nhi t đ CH2 = CH...
 • 115
 • 356
 • 0

thiết kế phân xưởng sản xuất vinyl axetat từ axetylen và axit axetic trên xúc tác axetat kẽm

thiết kế phân xưởng sản xuất vinyl axetat từ axetylen và axit axetic trên xúc tác axetat kẽm
... phm khớ thu c ngoi axetylen cũn cú ln nhnh parafin, olefin thp phõn t ,benzen, metyl axetylen nh vinyl axetylen , diaxetylen II TNH CHT CA AXIT AXETIC II.1 Tớnh cht vt lý Axit axetic l mt cht lng ... etyl axetat , i-amyl axetat , s dc phm ( nh l aspirin ), polime ( vinylaxetat , xenluloz axetat ), cht dit c Nhụm axetat v crom axetat c dựng lm cht cm mu cụng nghip nhum Dung dch axit axetic ... OSO3H *) Cng vi HCN to thnh acrylonitril O Xúc tác , 80 C CH CH + HCN CH2 = CH CN Xỳc tỏc l CuCl2 v NH4Cl *) Cng vi axit axetic to thnh vinylaxetat O Xúc tác , t CH CH + CH3COOH CH2 = CH OCOCH3...
 • 107
 • 607
 • 3

Thiết kế phân xưởng sản xuất nước mắm ngắn ngày năng suất 500000 lít/năm

 Thiết kế phân xưởng sản xuất nước mắm ngắn ngày năng suất 500000 lít/năm
... biến nước mắm xuống 30-45 ngày -Cơ giới hóa dây chuyền sản xuất nâng cao suất phân xưởng -Tuy nhiên việc sản xuất nước mắm theo phương pháp ngắn ngày tồn số nhược điểm • Vì sản xuất ngắn ngày ... 5.2.Tính lượng nước sử dụng cho phân xưởng Nước dùng để rửa phân xưởng xử lý nguyên liệu  gồm nước rửa cá,sàn ,thiết bị -Nước rửa cá Cứ kg cá cần lít nước rửa Vậy lượng nước rửa cần cho ngày nguyên ... V1=5,906+3+2=10,906 m3  Nước dùng khu lên men -Nước rửa thiết bị lên men Lượng nước vệ sinh thiết bị lên men ngắn ngày lấy 20% thể tích thiết bị Mỗi ngày vệ sinh thiết bị, thiết bị tích 3,75 m nên lượng nước cần...
 • 44
 • 2,073
 • 31

Thiết kế phân xưởng sản xuất giò lụa

 Thiết kế phân xưởng sản xuất giò lụa
... Fisco) dùng hải sản để chế biến giò lụa tôm, giò lụa cua, giò lụa tôm cua Công ty thủy hải sản TP.HCM (APT) có giò lụa hải sản, giò lụa basa  Giò lụa, giò lụa bì, giò thủ, giò lụa thủ công ty ... thời gian sản xuất: ngày/tuần; ca sản xuất/ ngày; suất 250 kg giò lụa/ ca sản xuất Trong thiết kế, em xin chọn suất sản xuất: 250 kg giò lụa/ ca; trung bình năm sản xuất khoảng 75000 kg giò lụa (tính ... hay sở sản xuất, đònh đến chất lượng sản phẩm giò lụa Việc sử dụng thòt trữ mát giúp giảm bớt chi phí sản xuất, thuận lợi cho việc bố trí thời gian sản xuất nhà máy…tuy nhiên, sản phẩm giò lụa công...
 • 68
 • 1,185
 • 32

Thiết kế phân xưởng sản xuất Gelatine da cá

Thiết kế phân xưởng sản xuất Gelatine da cá
... Gelatin có nguồn gốc động vật: gelatin sản xuất từ da, xương, gân động vật có vú - Gelatin cá: gelatin sản xuất từ da loại cá tuyết, trắm cỏ… Gelatin từ có hàm lượng proline hydroxyproline ... dùng sản xuất gelatin từ da heo - Gelatin loại B: Quá trình sản xuất xử lý kiềm, dùng sản xuất gelatin từ da xương gia súc 1.5.3 Phân loại dựa theo cấu trúc phân tử Có loại: - Gelatin thuỷ phân: ... 2,0 Nguyên liệu da sản xuất Gelatin 2.1 tra Họ tra có tên khoa học Pangasiidae phân bố tương đối rộng khu vực Tây Nam Á tra biết đến loài ăn tạp Trong tự nhiên, tra ăn mùn bã...
 • 49
 • 507
 • 7

Đồ án thiết kế phân xưởng sản xuất rượu vang nho

Đồ án thiết kế phân xưởng sản xuất rượu vang nho
... dựng nhà máy sản xuất rượu vang nho nhu cầu cần thiết Và kết đề tài Thiết kế nhà máy sản xuất rượu vang nho với hy vọng Việt Nam đất nước có tên tuổi hàng ngũ nhà sản xuất rượu vang giới http://www.ebook.edu.vn ... http://www.ebook.edu.vn - 33 - TKNM VANG NHO GVHD: NGUYỄN KÍNH CHƯƠNG THIẾT KẾ MẶT BẰNG NHÀ MÁY Thiết kế mặt phân xưởng sản xuất 1.1 Phân xưởng sơ chế 1.1.1 Mặt phân xưởng sơ chế 1800 1016 00 R6 1829 ... cách Thành phố Hồ Chí Minh 360 km Cơng nghệ sản xuất rượu vang nho 3.1 Ngun liệu 3.1.1 Nho Nho loại lý tưởng để chế biến rượu vang rượu vang nho loại rượu vang tiếng người phương Tây phương Đơng...
 • 44
 • 1,713
 • 13

Xem thêm