Tỷ lệ mổ lấy thai ở thai kỳ đủ tháng, đơn thai, ngôi đầu.

nghiên cứu tỷ lệ mổ lấy thai sản phụ con so tại bệnh viện phụ sản trung ương cách nhau 5 năm 2004 và 2009

nghiên cứu tỷ lệ mổ lấy thai ở sản phụ con so tại bệnh viện phụ sản trung ương cách nhau 5 năm 2004 và 2009
... Trung ương cách năm 2004 2009" nhằm mục tiêu nghiên cứu là: Xác định tỷ lệ mổ lấy thai nói chung có tỷ lệ mổ lấy thai sản phụ so năm 2004 năm 2009 có khác ? Phân tích số định mổ lấy thai sản phụ ... y tế  BÙI QUANG TRUNG NGHIÊN CỨU TỶ LỆ MỔ LẤY THAI SẢN PHỤ CON SO TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG CÁCH NHAU NĂM 2004 2009 Chuyên ngành : Sản Phụ khoa Mã sè : ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ ... đại học y Hà Nội Bé y tế  BÙI QUANG TRUNG NGHIÊN CỨU TỶ LỆ MỔ LẤY THAI SẢN PHỤ CON SO TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG CÁCH NHAU NĂM 2004 2009 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC HÀ NỘI - 2010...
 • 38
 • 1,508
 • 14

báo cáo nghiên cứu khoa học 'ứng dụng gis và viễn thám trong việc thành lập bản đồ hiện trạng thảm thực vật năm 2008 tỷ lệ 1 50.000 huyện kỳ anh, tỉnh hà tĩnh'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'ứng dụng gis và viễn thám trong việc thành lập bản đồ hiện trạng thảm thực vật năm 2008 tỷ lệ 1 50.000 ở huyện kỳ anh, tỉnh hà tĩnh'
... tin địa lý (GIS) viễn thám để thành lập đồ trạng thảm thực vật năm 2008 tỷ lệ 1: 50.000 huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh Kết trao đổi 2 .1 Hệ thống phân loại thảm thực vật huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh Hệ ... Dựa liệu đồ địa hình tỷ lệ 1: 50.000 có sẵn, đồ chuyên đề tỷ lệ nguồn tư liệu ảnh viễn thám thu được, đồ trạng thảm thực vật huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh thành lập với tỷ lệ 1: 50.000, hệ quy chiếu ... 4,49 1. 264,87 1, 2 Sông, suối tự nhiên Hình Cơ cấu, diện tích kiểu thảm thực vật khu vực nghiên cứu năm 2008 16 7 SƠ ĐỒ HIỆN TRẠNG THẢM THỰC VẬT KHU VỰC NGHIÊN CỨU CHÚ GIẢI BẢN ĐỒ THẢM THỰC VẬT A THẢM...
 • 14
 • 331
 • 1

Đánh giá hiệu quả của phương pháp gây tê tủy sống và gây tê tủy sống – ngoài màng cứng phối hợp để mổ lấy thai bệnh nhân tiền sản giật nặng

Đánh giá hiệu quả của phương pháp gây tê tủy sống và gây tê tủy sống – ngoài màng cứng phối hợp để mổ lấy thai ở bệnh nhân tiền sản giật nặng
... ca thai mt cỏch cht ch - ỡnh ch thai nghộn tỡnh trng thai ph nng lờn hoc thai ph ó c s dng corticoid h tr s phỏt trin ca thai v cho phộp m ly thai theo chng trỡnh di gõy tờ vựng * Khi tui thai ... tun - Cú th ly thai ng t nhiờn tỡnh trng thai ph n nh v cỏc iu kin sn khoa thun li * ỡnh ch thai nghộn m khụng tớnh n tui thai khi: - Tiờn lng ca thai nhi khụng tt - Tỡnh trng ca thai ph nng lờn ... rau thai vỡ vy cỏch iu tr trit v hiu qu nht l ly thai v rau thai ngoi Cỏc ri lon ca ngi m s bin mt sau ú Tuy nhiờn thi im ỡnh ch thai nghộn gõy nhiu tranh cói cho cỏc nh sn khoa vỡ nu ly thai...
 • 73
 • 708
 • 0

Nghiên cứu hiệu quả của gây tê tủy sống bằng hỗn hợp bupivacain 0,5% tỷ trọng cao - sufentanil - morphin liều thấp để mổ lấy thai

Nghiên cứu hiệu quả của gây tê tủy sống bằng hỗn hợp bupivacain 0,5% tỷ trọng cao - sufentanil - morphin liều thấp để mổ lấy thai
... NGHIấN CU KHOA HC Y - DC LM SNG 108 NGUYN TH LC NGHIÊN CứU HIệU QUả CủA GÂY TÊ TủY SốNG BằNG HỗN HợP BUPIVACAIN 0,5% Tỷ TRọNG CAO -SUFENTANIL - MORPHIN LIềU THấP Để Mổ LấY THAI CHUYấN NGNH : ... lc mnh nht: hn morphin 2000 - 4000 ln; hn fentanyl 10 - 15 ln - Cụng thc húa hc: N- [-4 -( methyoxymethyl )-1 -[ 2-( 2-thienyl)ethyl ]-4 piperidinyl]-N-phenylpropanamide 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate ... thuc tờ Phõn b ti ch - Liu lng - Th tớch - m - pH - Lu lng mỏu ti ch (co mch) - Khong cỏch ti thn kinh Phõn b h thng - Phõn b lũng mch - Phõn b ngoi lũng mch - Chuyn húa - Thi tr Tỏc dng ti ch...
 • 177
 • 785
 • 4

Nghiên cứu hiệu quả của gây tê tủy sống bằng hỗn hợp bupivacain 0,5% tỷ trọng cao sufentanil morphin liều thấp để mổ lấy thai (tóm tắt)

Nghiên cứu hiệu quả của gây tê tủy sống bằng hỗn hợp bupivacain 0,5% tỷ trọng cao sufentanil morphin liều thấp để mổ lấy thai (tóm tắt)
... bupivacain 0,5% t trng cao - sufentanil - morphin liu thp m ly thai, nhm t hai mc tiờu sau: So sỏnh tỏc dng ca gõy tờ ty sng m v gim au sau m ly thai ca bupivacaine 0,5% t trng cao 7,5 mg morphin ... 120 sn ph m ly thai, cú gõy tờ ty sng bng hn hp bupivacain 0,5% t trng cao sufentanil morphin liu thp v chia nhúm: - Nhúm I: bupivacain 0,5% t trng cao 7,5 mg vi fentanyl 20 mcg v morphin 100 ... Nhúm I: Phi hp bupivacain (marcain) 05% t trng cao 7,5 mg vi fentanyl 20 mcg v morphin 100 mcg 5 - Nhúm II: Phi hp bupivacain (marcain) 05% t trng cao 7,5 mg vi sufentanil mcg v morphin 100 mcg...
 • 54
 • 757
 • 2

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu kết quả gây tê tủy sống bằng các liều 7mg, 8mg và 10 mg bupivacain tỷ trọng cao 0,5% kết hợp với 40g fentanyl để mổ lấy thai

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu kết quả gây tê tủy sống bằng các liều 7mg, 8mg và 10 mg bupivacain tỷ trọng cao 0,5% kết hợp với 40g fentanyl để mổ lấy thai
... viên mổ lấy thai sau: - Trong liều bupivacain 7mg, 8mg 1 0mg Trong liều 8mg liều 1 0mg đáp ứng tốt mức độ giảm đau, đảm bảo đủ độ mềm phẫu thuật so với liều 7mg - Gây tủy sống để mổ lấy thai ... hành nghiên cứu: "Nghiên cứu hiệu gây tủy sống liều 7mg, 8mg 1 0mg bupivacain tỷ trọng cao 0,5% kết hợp với 40µ g fentanyl để mổ lấy thai" nhằm mục tiêu sau: Mục tiêu : So sánh tác dụng vô cảm, ... gấp ngón tay đánh giá cảm giác đau mổ lấy thai gây tủy sống • Nên chọn liều bupivacain ( 8mg) kết hợp fentanyl (40μg) gây tủy sống cho mổ lấy thai, rạch da sau gây phút, lấy thai khỏi buồng...
 • 26
 • 439
 • 1

TỶ LỆ NHIỄM CHLAMYDIA TRACHOMATIS PHỤ NỮ HÚT THAI 3 THÁNG ĐẦU VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ppsx

TỶ LỆ NHIỄM CHLAMYDIA TRACHOMATIS Ở PHỤ NỮ HÚT THAI 3 THÁNG ĐẦU VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ppsx
... tránh thai khác KẾT LUẬN Tỷ lệ nhiễm C trachomatis phụ nữ hút thai ba tháng đầu thai kỳ 9,2% Các yếu tố liên quan với nhiễm C trachomatis: Tuổi 25 (OR* = 2,885 ; 95% CI: 1,1 93- 6,976), Tuổi từ 25 -30 ... lệ nhiễm C trachomatis phụ nữ hút thai ba tháng đầu thai kỳ 9,2% Khảo sát số yếu tố liên quan độc lập với viêm cổ tử cung C trachomatis phụ nữ hút thai (bảng 1, 2) Bảng 1: Phân tích đơn biến yếu ... C trachomatis Tại Mỹ thai phụ tỷ lệ nhiễm C trachomatis l 5-20%(Error! Reference source not found.), 6% phụ nữ hút thai, phụ nữ khám phụ khoa tỷ lệ nhiễm 0,8%(1) Trong nghiên cứu chúng tôi, tỷ...
 • 19
 • 249
 • 0

đánh giá hiệu quả các phương pháp gây tê vùng để mổ lấy thai bệnh nhân tiền sản giật nặng

đánh giá hiệu quả các phương pháp gây tê vùng để mổ lấy thai ở bệnh nhân tiền sản giật nặng
... bệnh lý tơng tự nh gặp trờng hợp bệnh nhân tiền sản giật xy bệnh nhân bị bệnh thận, số trờng hợp thai chậm phát triển tử cung [] [] [] [] [] 17 Ngời ta thấy bệnh nhân TSG, trình xâm lấn t bào nuôi ... lon v rau thai gõy tỡnh trng thiu mỏu ca bỏnh rau v cỏc triu chng lõm sng l ri lon s hot ng ca cỏc t bo ni mc ca m bệnh nhân tiền sản giật vào quý thai nghén, nghiên cứu giải phẫu bệnh học bánh ... [7] - Tui thai ph: t l mc nhúm thai ph trờn 35 tui cao hn di 35 - S ln cú thai: a s cỏc nghiờn cu cho thy so t l mc cao hn r [4] - S lng thai: t l mc bnh cỏc thai ph a thai cao hn mt thai - Tin...
 • 160
 • 526
 • 1

nghiên cứu hiệu quả của gây tê tủy sống bằng hỗn hợp bupivacain 0,5% tỷ trọng cao - sufentanil - morphin liều thấp để mổ lấy thai bản tóm tắt tiếng anh

nghiên cứu hiệu quả của gây tê tủy sống bằng hỗn hợp bupivacain 0,5% tỷ trọng cao - sufentanil - morphin liều thấp để mổ lấy thai bản tóm tắt tiếng anh
... % bupivacaine mixture of high density - sufentanil - low-dose morphine and divide groups: - Group I: high proportion of bupivacaine 0.5% with 7.5 mg morphine fentanyl 20 mcg and 100 mcg 30 - ... Pharmacology anesthetic bupivacaine: 1.5.2 Sufentanil pharmacological drugs 1.5.2.1 Pharmacokinetics - Sufentanil is fat soluble so similar pharmacokinetics of fentanyl - Do sufentanil have a higher ... criteria: - Pregnant women have spinal deformities - Women who neuropathy - Women who RLDM , anticoagulant treatment - Women who together with cardiovascular disease - Pregnant women are shocked - The...
 • 37
 • 249
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu hiệu quả của gây tê tủy sống bằng hỗn hợp bupivacain 0,5% tỷ trọng cao - sufentanil - morphin liều thấp để mổ lấy thai

tóm tắt luận án nghiên cứu hiệu quả của gây tê tủy sống bằng hỗn hợp bupivacain 0,5% tỷ trọng cao - sufentanil - morphin liều thấp để mổ lấy thai
... m ly thai, cú gõy tờ ty sng bng hn hp bupivacain 0,5% t trng cao sufentanil morphin liu thp v chia nhúm: - Nhúm I: bupivacain 0,5% t trng cao 7,5 mg vi fentanyl 20 mcg v morphin 100 mcg - Nhúm ... cao - sufentanil - morphin liu thp m ly thai, nhm t hai mc tiờu sau: So sỏnh tỏc dng ca gõy tờ ty sng m v gim au sau m ly thai ca bupivacaine 0,5% t trng cao 7,5 mg morphin 100mcg kt hp vi sufentanil ... phỏp ú - Nhúm I: Phi hp bupivacain (marcain) 05% t trng cao 7,5 mg vi fentanyl 20 mcg v morphin 100 mcg - Nhúm II: Phi hp bupivacain (marcain) 05% t trng cao 7,5 mg vi sufentanil mcg v morphin...
 • 37
 • 309
 • 1

nhận xét chẩn đoán, thái độ xử trí những sản phụ rau tiền đạo được mổ lấy thai tại bệnh viện phụ sản hà nội năm 2012

nhận xét chẩn đoán, thái độ xử trí ở những sản phụ rau tiền đạo được mổ lấy thai tại bệnh viện phụ sản hà nội năm 2012
... tiến hành đề tài Nhận xét chẩn đoán, thái độ xử trí sản phụ rau tiền đạo mổ lấy thai bệnh viện Phụ sản Nội năm 2012 với mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng sản phụ bị rau tiền đạo ... tiền đạo BVPSHN năm 2012 Nhận xét thái độ xử trí biến chứng sản phụ bị RTĐ mổ lấy thai BVPSHN năm 2012 3 Chương TỔNG QUAN 1.1 GIẢI PHẪU ĐẠI THỂ CỦA BÁNH RAU Hình 1.1 Vị trí rau bám bình thường ... Bệnh viện Phụ sản Nội bệnh viện chuyên khoa hạng 1, tỷ lệ mổ lấy thai năm 2011 49,2% có xu hướng tăng dần [9], gần 10 năm chưa có nghiên cứu vấn đề Phát sớm xử trí đúng, kịp thời rau tiền đạo...
 • 105
 • 1,544
 • 12

nghiên cứu chửa sẹo mổ lấy thai tại bệnh viện phụ sản hà nội

nghiên cứu chửa ở sẹo mổ lấy thai tại bệnh viện phụ sản hà nội
... Tình hình mổ lấy thai nước [1] 1.3.1 Tỷ lệ mổ lấy thai Tỷ lệ mổ lấy thai ngày tăng Theo thống kê tỷ lệ mổ lấy thai Việt Nam năm 2002 9,9% chủ yếu tập trung thành thị Bệnh viện Phụ sản Trung ương: ... Chửa sẹo mổ thường lấy thai 10 Tổng 23 35 Nhận xét: Chửa nhắc lại sẹo mổ lấy thai có 10 cas chiếm 5,2% trường hợp điều trị chửa sẹo mổ lấy thai 17 cas có thai lại mổ lấy thai tuổi thai 38 – 39 tuần, ... lệ mổ lấy thai, phương pháp mổ lấy thai, chất lượng sẹo mổ tử cung, yếu tố dinh dưỡng nhóm bệnh nhân khác nên cần mổ lấy thai lần xuất nguy chửa sẹo mổ cũ lần có thai sau [2,3] Các trường hợp mổ...
 • 93
 • 1,319
 • 25

đánh giá hiệu quả của các phương pháp vô cảm gây tê tuỷ sống, gây tê tuỷ sống – ngoài màng cứng phối hợp và gây mê nội khí quản trong mổ lấy thai bệnh nhân tiền sản giật nặng

đánh giá hiệu quả của các phương pháp vô cảm gây tê tuỷ sống, gây tê tuỷ sống – ngoài màng cứng phối hợp và gây mê nội khí quản trong mổ lấy thai ở bệnh nhân tiền sản giật nặng
... trng m v thai n nh hoc ci thin hn thỡ tip tc theo dừi v ỡnh ch thai nghộn thai trờn 32 tun 27 Nu sau iu tr m tỡnh trng thai ph nng lờn thỡ phi ỡnh ch thai nghộn b Cỏc phng phỏp ỡnh ch thai nghộn ... phỏt trin ca thai v cho phộp m ly thai theo chng trỡnh di gõy tờ vựng * Khi tui thai > 34 tun - Cú th ly thai ng t nhiờn tỡnh trng thai ph n nh v cỏc iu kin sn khoa thun li * ỡnh ch thai nghộn ... 90,5% thai ph TSG c m ly thai ti bnh vin Ph sn Trung ng, ch cú 9,5% l ng di [36] Theo Nguyn Hu Hi (2004) s 382 trng hp TSG c ỡnh ch thai nghộn thỡ m ly thai chim t l 94,8%, ch cú 5,2% thai ph...
 • 180
 • 737
 • 1

Đánh giá ảnh hưởng cửa vị trí gây tê và tư thế sản phụ trong tê tủy sống bằng Bupivacain tỷ trọng cao phối hợp với fentanyl trong mổ lấy thai

Đánh giá ảnh hưởng cửa vị trí gây tê và tư thế sản phụ trong tê tủy sống bằng Bupivacain tỷ trọng cao phối hợp với fentanyl trong mổ lấy thai
... GTTS Bupivacain mổ lấy thai giới Mổ lấy thai sử dụng: Gây gây Tỷ lệ gây mổ lấy thai ngày tăng >95% Nghiên cứu GTTS Bupivacain nước ta 1984 Bùi Ích Kim báo cáo 1997 Nguyễn Minh Lý: Gây ... vô cảm mổ lấy thai: - Phụ thuộc sản phụ, thai yếu tố sản khoa - Đánh giá bệnh nhân trước mổ: + Tiền sử tình trạng bệnh + Xét nghiệm, siêu âm XQ + Ăn uống, dị ứng - Trao đổi với bác sỹ sản khoa ... đồng ý sản phụ 6.1 Gây tủy sống a, Thuận lợi - Đơn giản, xác định xác vị trí tim, dễ thực gây NMC - Ức chế TK nhanh chóng, cho thuốc giảm đau so với gây mê - Giảm nguy ngộ độc thuốc (do...
 • 6
 • 202
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu hiệu quả của gây tê tủy sống bằng hỗn hợp bupivacain 0 5 tỷ trọng cao sufentanil morphin liều thấp để mổ lấy thainhận xét chẩn đoán thái độ xử trí ở những sản phụ rau tiền đạo được mổ lấy thai tại bệnh viện phụ sản hà nội năm 2012mổ lấy thaichăm sóc hậu phẫu mổ lấy thaichăm sóc sản phụ sau mổ lấy thaichi định mổ lấy thaikế hoạch chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thaigây tê mổ lấy thaichăm sóc bệnh nhân mổ lấy thaikế hoạch chăm sóc bệnh nhân sau mổ lấy thaikế hoạch chăm sóc bệnh nhân mổ lấy thaiquy trinh dieu duong mo lay thaiđánh giá tác dụng gây tê tuỷ sống bằng bupivacain liều thấp kết hợp fentanyl liều thấp trong mổ lấy thaiso sánh tác dụng gây tê tủy sống bằng bupivacain kết hợp fentanyl trong phẫu thuật mổ lấy thainghiên cứu tỷ lệ mỡ cơ thể và mức mỡ nội tạng ở bệnh nhân có hội chứng chuyển hóaBài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc BộBài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đạiBài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngBài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếBài 17. Bài luyện tập 3Ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sángngọc soạn - chuyên đề TENSESUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )Unit 3. People''''s backgroundUnit 9. Undersea worldUnit 6. Competitionsbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014KHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGUnit 5. Study habitsUnit 5. Study habitsMạ đồng và bạc hóa học