Đồ án tốt nghiệp thủy công hồ chưa cà tang pa2

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hồ chứa nước suối trọng

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hồ chứa nước suối trọng
... 23 Thiết kế hồ chứa nước Suối Trọng Lớp S12-K51_CTL2 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Trang 24 Thiết kế hồ chứa nước Suối Trọng PHẦN II THIẾT KẾ CƠ SỞ Sinh viên: Đặng Văn Huy Lớp S12-K51_CTL2 Đồ án tốt ... Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Trang Thiết kế hồ chứa nước Suối Trọng PHẦN I : TÀI LIỆU CƠ BẢN Sinh viên: Đặng Văn Huy Lớp S12-K51_CTL2 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Trang Thiết kế hồ chứa nước Suối Trọng ... chuẩn thiết kế - 14 TCN 54 – 1987 : Quy trình thiết kế kết cấu BT BTCT công trình thủy công Sinh viên: Đặng Văn Huy Lớp S12-K51_CTL2 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Trang 17 Thiết kế hồ chứa nước Suối Trọng...
 • 234
 • 381
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ HỒ CHỨA SỬ PÁN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ HỒ CHỨA SỬ PÁN
... lưu hồ chứa 5.1.3 Nội dung tính toán: 5.1.3.1 Tính toán bồi lắng hồ chứa: Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Trang 22 Ngành Kỹ thuật công trình Hồ chứa Sử Pán pa2 có tuổi thọ T = 75 năm (xác định dựa vào cấp ... 2.835 28.371 Tháng Wyc cầu tuới Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Trang 13 Ngành Kỹ thuật công trình CHƯƠNG NHIỆM VỤ CÔNG TRÌNH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG ÁN KỸ THUẬT 3.1 NHIỆM VỤ CÔNG TRÌNH Hồ chứa Sử Pán thượng xây ... tràn hồ hạ để tăng thêm dung tích hữu ích cho hồ Sử Pán hạ, cải thiện điều kiện lấy nước qua cống cósẵn cải tạo điều kiện giao thông qua đập để thi công quản lý hồ thượng sau Xây dựng hồ Sử Pán...
 • 35
 • 451
 • 2

Đồ án tốt nghiệp Khoa Công nghệ thông tin Phân tích thiết kế xây dựng website quản lý cán bộ công chức thành phố cho sở Nội vụ Tp. Hồ Chí Minh

Đồ án tốt nghiệp Khoa Công nghệ thông tin Phân tích thiết kế xây dựng website quản lý cán bộ công chức thành phố cho sở Nội vụ Tp. Hồ Chí Minh
... ch ng Lao ng H ng cho cán b công ch c Trang tài : Qu n Cán b công ch c thành ph cho S N i v S N i v thành ph H Chí Minh Thành tích nêu công s c óng góp c a nhi u th h cán b công ch c ã ang làm ... b Công ch c tài : Qu n Cán b công ch c thành ph cho S N i v M u th ng kê s l ng Cán b Công ch c c nâng l ng tài : Qu n Cán b công ch c thành ph cho S N i v M u th ng kê s l ng Cán b Công ... thành ph theo h ng d n quy nh c a B N i v V công tác cán b , công ch c, viên ch c Nhà n c c a thành ph : a- Trình y ban nhân dân thành ph án, ph ng án v phân công, phân c p qu n cán b , công...
 • 160
 • 381
 • 1

Đồ án tốt nghiệp khoa công trình thuỷ với đề tài khu nhà ở 9 tầng khu công nghiệp ninh bình

Đồ án tốt nghiệp khoa công trình thuỷ với đề tài khu nhà ở 9 tầng khu công nghiệp ninh bình
... O9 O10 O11 3 ,9 3,6 1,625 1,8 3,8 1,2 2,175 1,63 1,8 1,8 H v tờn : Bựi Th Kiu Oanh Lp: XDD51-DC2 3 ,9 3,6 3 ,9 3 ,9 3 ,9 3 ,9 3 ,9 1,8 2,27 3 ,9 Chiu dy(cm) Tớnh Chn toỏn 9, 53 10 8,8 10 3 ,97 2 10 4, 39 ... 3 ,97 2 10 4, 39 10 4,8 89 10 9, 28 10 2 ,93 3 10 5,316 10 3 ,98 10 4, 399 10 4, 399 10 Page L2/L1 1,282 1,083 2,215 2,166 1 ,95 1,206 3,25 1, 793 1,104 1,261 2,167 Trng i Hc Hng Hi Vit Nam Khoa Cụng Trỡnh Thu ... Vit Nam Khoa Cụng Trỡnh Thu B3 B23 B77 M_ = M+ = M_ = M+ = M_ = M+ = -9, 97 4.08 -4,21 1.201 -3.768 0.0605 0.213 0.008 0.136 0.004 0.081 n Tt Nghip 0.8 79 0 .99 6 0 .92 7 0 .99 8 0 .95 8 (cm2) 9. 42 3.18...
 • 242
 • 88
 • 0

ĐỒ án tốt NGHIỆP khoa công trình thủy công trình nhà làm việc công ty than uông bí 8t

ĐỒ án tốt NGHIỆP khoa công trình thủy công trình nhà làm việc công ty than uông bí 8t
... nc ta hin Cụng trỡnh xõy dngNh lm vic cụng ty than Uụng Bớ l mt phn thc hin mc ớch ny Nhm mc ớch phc v nhu cu lm vic v l a im giao dch ca cụng ty than Do ú, kin trỳc cụng trỡnh khụng nhng ỏp ... m cũn th hin c s ln mnh v phit trin mnh ca cụng ty ng thi cụng trỡnh gúp phn tng thờm v p khu ụ th ang phỏt trin Cụng trỡnh Nh lm vic cụng ty than Ung Bớgm tng, gm tng trt v tng lm vic v giao ... trờn cựng xung tng trt, phũng ny t gia nh, sau thang mỏy 1.3.3 Gii phỏp v giao thụng cụng trỡnh Theo phng ng, cụng trỡnh c b trớ cu thang mỏy, thang b phc v giao thụng v thoỏt him 1.3.4 H thng...
 • 264
 • 285
 • 0

Đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng

Đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng
... 2400 7800 D E C SƠ Đồ GIO' TRáI Hỡnh 17: S giú trỏi 11.7 P = 0,316 T/m 0,422 T/m P = 0,166 T P = 0,173 T 0,389 T/m 0,292 T/m 7.8 3.9 0,257 T/m 0,343 T/m 0.00 2400 7800 E D C SƠ Đồ GIO' PHảI Hỡnh ... khai bỏo ti trng sap cn h s tnh ti = 1,1) b Do sn truyn v dm E 7800 E D 2400 D C C 4500 4500 SƠ Đồ TRUYềN TĩNH TảI Hỡnh 2: S truyn tnh ti - Tnh ti cỏc lp cu to sn => Cn c bn v thit k KT:08 chi ... Tnh ti sn truyn vo cỏc nỳt di dng lc trung P ễB1 7800 E 2400 C ễB3 D ễB4 4500 4500 E ễB2 D 3 C SƠ Đồ NúT, Ô BảN Hỡnh 4: S nỳt, ụ bn (Tnh ti) Chn tit din dm trỏi, dm phi - Chn h = ( ữ 1 )l d = (...
 • 154
 • 836
 • 1

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Robot công nghiệp pdf

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Robot công nghiệp pdf
... lp thờm cỏc modul cm bin ny robot c gi vi nhiu tờn mi Vớd: robot nhỡn c ( vision robot) , robot lp rỏp ( assembli), robot cnh bỏo ( alarm robot) , thụng minh hoỏ robot bờn cnh vic ci t b xung ... c bờn ngoi, trờn cỏc a hỡnh phc nh cỏc loi robot v tr ( space robot) , robot t hnh ( walking robot) , robot cn cu( robot crale), to dng t cỏc modul robot song song 20 ỏn tt nghip CHNG Lí THUYT ... Cụng ngh c khớ: - Gia cụng bao bỡ - Dõy chuyn sn xut xi mng - Cụng ngh ỳc ỏp lc Cụng ngh thc phm: - Cỏc thit b sn xut nc ngt - Cỏc thit b thc n gia sỳc Cụng nghip nh: - Ngnh nhum - Dt, thờu ren...
 • 136
 • 449
 • 0

Đồ án tốt nghiệp Ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng pot

Đồ án tốt nghiệp Ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng pot
... 2400 7800 D E C SƠ Đồ GIO' TRáI Hỡnh 17: S giú trỏi 11.7 P = 0,316 T/m 0,422 T/m P = 0,166 T P = 0,173 T 0,389 T/m 0,292 T/m 7.8 3.9 0,257 T/m 0,343 T/m 0.00 2400 7800 E D C SƠ Đồ GIO' PHảI Hỡnh ... khai bỏo ti trng sap cn h s tnh ti = 1,1) b Do sn truyn v dm E 7800 E D 2400 D C C 4500 4500 SƠ Đồ TRUYềN TĩNH TảI Hỡnh 2: S truyn tnh ti - Tnh ti cỏc lp cu to sn => Cn c bn v thit k KT:08 chi ... Tnh ti sn truyn vo cỏc nỳt di dng lc trung P ễB1 7800 E 2400 C ễB3 D ễB4 4500 4500 E ễB2 D 3 C SƠ Đồ NúT, Ô BảN Hỡnh 4: S nỳt, ụ bn (Tnh ti) Chn tit din dm trỏi, dm phi 1 1 )l d = ( ữ )4,5 = (0,5625...
 • 154
 • 518
 • 0

Đồ án tốt nghiệp khoa công trình: Phần 3 tổ chức thi công chi tiết mặt đường dự án tuyến AB Đắc Lắc

Đồ án tốt nghiệp khoa công trình: Phần 3 tổ chức thi công chi tiết mặt đường dự án tuyến AB Đắc Lắc
... BTN mịn thi công lớp lề đất hoàn thi n mặt đờng Nguyễn Hoàng Sơn 147 Cầu - Đờng Bộ B46 Đồ án Tốt Nghiệp Tổ chức thi công chi tiết mặt đờng Chơng III Quy trình công nghệ Tổ chức thi công Mặt đờng ... số phơng án thi công để chọn phơng án tối u 3. 1 Phơng án Thi công điểm đầu tuyến đến điểm cuối tuyến Nguyễn Hoàng Sơn 146 Cầu - Đờng Bộ B46 Đồ án Tốt Nghiệp Tổ chức thi công chi tiết mặt đờng - ... nhiệm thi công toàn tuyến đờng A - B, đảm bảo thời hạn hồ sơ thi t kế đợc định II Phơng pháp thi công chi tiết mặt đờng tuyến AB Chọn phơng pháp tổ chức thi công Chọn lựa phơng pháp tổ chức thi công...
 • 67
 • 2,062
 • 1

Đồ án tốt nghiệp khoa công trình: Phần Thiết kế -dự án xây dựng tuyến A-B Đắc Lắc

Đồ án tốt nghiệp khoa công trình: Phần Thiết kế -dự án xây dựng tuyến A-B Đắc Lắc
... Vận Tải đồ án tôt nghiệp PHầN 2: THIếT Kế khoa công trình Kỹ THUậT CHƯƠNG mở đầu NHữNG VấN Đề CHUNG Tên dự án: Dự án xây dựng tuyến A-B Địa điểm : Tỉnh ĐăkLắc Giai đoạn thực : Thiết kế kỹ thuật ... I Thiết kế tuyến bình đồ Nguyễn Quang Hng Đờng Ô tô & Sân bay K43 174 trờng ĐH Giao Thông Vận Tải đồ án tôt nghiệp PHầN 2: THIếT Kế khoa công trình Kỹ THUậT Nguyên tắc thiết kế Bình đồ toàn tuyến ... Thông Vận Tải đồ án tôt nghiệp PHầN 2: THIếT Kế khoa công trình Kỹ THUậT CHƯƠNG ii THIếT Kế TRắc DọC I Những cứ, nguyên tắc thiết kế Những thiết kế -Căn vào điều kiện thực tế cụ thể đoạn tuyến từ...
 • 39
 • 438
 • 0

đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin trường đại học dân lập hải phòng

đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin trường đại học dân lập hải phòng
... ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ Thông tin HẢI PHÒNG - 2013 Sinh viên: Nguyễn Văn Du – Lớp: CT1301 Đồ án tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI ... Đồ án tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG -o0o - XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO CHO CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM TAM LONG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI ... chóng Sinh viên: Nguyễn Văn Du – Lớp: CT1301 16 Đồ án tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Đƣợc đồng ý trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng khoa Công Nghệ Thông Tin, ủng hộ nhiệt tình động viên giúp đỡ tận...
 • 106
 • 738
 • 1

đồ án tốt nghiệp môn công nghệ chế tạo máy 'gia công thân máy và vách ngăn giữa buồng sơ cấp và thứ cấp gọi chung là cụm xy lanh'

đồ án tốt nghiệp môn công nghệ chế tạo máy 'gia công thân máy và vách ngăn giữa buồng sơ cấp và thứ cấp gọi chung là cụm xy lanh'
... thời gian nghiên cứu em có thiết kế quy trình công nghệ gia công thân máy vách ngăn buồng cấp thứ cấp gọi chung cụm Xy lanh - Chi tiết thân máy máy hút chân không 2X – 70A thuộc họ chi tiết ... thân máy gia công đặt chuẩn kích thước chi tiết vách ngăn để lượng dư để sửa sau lắp ráp 2) Lắp ráp: Lắp ráp hai chi tiết thân máy vách ngăn, sau khoan chốt định vị để định vị vách ngăn với thân ... công nghệ nên thiết kế nguyên công ta dựa vào dạng sản xuất để đưa phương án phân tán nguyên công chọn đồ gá đặt hợp lý Trình tự nguyên công Tt Tên nguyên công Hình vẽ A) Chi tiết thân máy...
 • 92
 • 374
 • 0

Đồ án tốt nghiệp thi công nhịp cầu trươi ờ hương sơn hà tĩnh

Đồ án tốt nghiệp thi công nhịp cầu trươi ờ hương sơn hà tĩnh
... lng luụn tuõn th ý kin, yờu cu ca cỏc k s T giỏm sỏt E i thi cụng: 43 i thi cụng : L i thi cụng cu chuyờn nghip ó tng thi cụng cỏc cu trung v nh vi cỏc thit b chuyờn dựng v i ng cụng nhõn bc ... cn thit cú liờn quan n cụng tỏc thi cụng ng thi gii quyt cỏc mi quan h vi a phng v cỏc c quan hu quan Tp kt nhõn lc, thit b n cụng trng, xõy dng lỏn tri, kho tng, thi cụng bói ỳc cu kin bờ tụng ... hnh bờ tụng cỏc dm ngang liờn kt cỏc phin dm - Tip tc thi cụng cỏc nhp tip theo bng cỏch di chuyn giỏ ba chõn trờn h ng ray 1.3.4 Chn phng phỏp thi cụng kt cu nhp Do cu cú nhp L= 24 m thi cụng...
 • 65
 • 622
 • 0

đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ chế tạo máy quy trình gia công trục đỡ

đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ chế tạo máy quy trình gia công trục đỡ
... Đức Nội Đồ án tốt nghiệp GVHD : Phạm Văn Chương Quy trình công nghệ gia công trục đỡ 13 SVTH : Hoàng Đức Nội Đồ án tốt nghiệp Quy trình công nghệ gia công trục đỡ II- Lập tiến trình công nghệ : ... : Hoàng Đức Nội Đồ án tốt nghiệp Quy trình công nghệ gia công trục đỡ II- Biện luận qui trình công nghệ : Qui trình công nghệ gia công trụ đỡ thực qua 12 nguyên công : *NGUYÊN CÔNG I :MÀI BỎ CÁC ... Nội Đồ án tốt nghiệp Quy trình công nghệ gia công trục đỡ *THIẾT KẾ ĐỒ GÁ NGUYÊN CÔNG VII : KHOÉT DOA LỔ 70+0.046 GVHD : Phạm Văn Chương 28 SVTH : Hoàng Đức Nội Đồ án tốt nghiệp Quy trình công nghệ...
 • 34
 • 809
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án tốt nghiệp ngành công trình thủyđồ án tốt nghiệp ngành công trình thủy lợiđồ án tốt nghiệp thủy điệnđồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tinđồ án tốt nghiệp điện công nghiệpđồ án tốt nghiệp thủy nôngđồ án tốt nghiệp ngành công nghệ môi trườngbảo vệ đồ án tốt nghiệp thủy lợiđồ án tốt nghiệp thủy lợiđồ án tốt nghiệp nghành công nghệ ô tôđồ án tốt nghiệp thi công chínhdo an tot nghiep giáo trình sửa chữa oto dong co toyotađồ án tốt nghiệp thủy sảnđồ án tốt nghiệp khoa công nghệ thông tinđồ án tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật điệnga ntMẫu phân phối chương trình THCSBài 10. Trang trí đối xứng qua trụcBài 20. Châu ÂuBài 20. Châu ÂuBài 3. Khí hậuBài 15. Chiến thắng Biên giới Thu-Đông 1950Tuần 4. Tả cảnh (Kiểm tra viết)Tuần 1-2-3-4-6-7-8. Luyện tập tả cảnhKịch bản chương trình giao lưu văn nghệ hay nhấtKịch bản lễ mit-tinh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11báo cáo thực tập tàu ut gloryLỰA CHỌN PHƯƠNG án THI CÔNG xây DỰNG NHÀ CAO TẦNGtin học chuyên ngành điện cơ MATLAB ỨNG DỤNGtâm lý học ứng dụng trong kinh doanhĐỀ KIỂM TRA TOÁN 9 HKIxây dựng hệ thống phát hiện và phòng chống xâm nhập (NIDS) mô phỏng trên phần mềm snortgiới thiệu dầu thô, các sản phẩm dầu thô,ý nghĩa và các chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm dầu thôViệt nam và TPP những cơ hội và thách thứcTổng quan về sản phẩm đồ hộp cà chua cô đặc