07 de thi thu DH 2015 de 7

35 đề thi thử ĐH 2015 môn Toán

35 đề thi thử ĐH 2015 môn Toán
...       Trang 35 Trần Văn Chung Ơn thi Đại học Đề số 17 I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I: (2 điểm) Cho hàm số y  2x  x 1 (C) 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm ... vơ nghiệm Trang 11 Trần Văn Chung Ơn thi Đại học Đề số I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu (2 điểm): Cho hàm số y  x  x ( ) 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số (1) 2) Chứng ... 13 Trần Văn Chung Ơn thi Đại học Đề số I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2 điểm): Cho hàm số y  x  2mx  ( m  3) x  có đồ thị (Cm) 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C1) hàm...
 • 92
 • 251
 • 0

Đề thi thử ĐH 2015 môn Toán lần 2 của THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh

Đề thi thử ĐH 2015 môn Toán lần 2 của THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh
... ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN MÔN TOÁN LỚP 12 NĂM HỌC 20 14 – 20 15 Đáp án Câu a) (1,0 điểm) (2, 0đ)  Tập xác định: D  R \     Sự biến thi n: ...  (E)   Ta có: M (1; a 25 b 528    25 b4  478b2  1584   b2  22  b  22 b2  25 b2 Suy ra: a  25  a  Vậy (E) có bốn đỉnh là: (-5;0); (5; 0); (0;- 22 ); (0; 22 ) Thấy SA  (ABC ) => ... Thấy tiếp điểm M (2; 3), M’(0;1) thỏa mãn 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25   cos x  cos3x   sin  2x   4   2cos x cos 2x   sin 2x  cos2x  2cos2 x  2sin x cos x  2cos x cos 2x  0 ,25 cos x  ...
 • 5
 • 364
 • 0

Đề thi thử ĐH 2015 môn Hoá lần 2 của THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh

Đề thi thử ĐH 2015 môn Hoá lần 2 của THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh
... 4/4 - Mã đề 1 32 SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN (Đáp án gồm 01 trang ) Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... Câu 23 : Cho 25 ,65 gam muối gồm H2NCH2COONa H2NCH2CH2COONa tác dụng vừa đủ với 25 0 ml dung dịch H2SO4 1M Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu khối lượng muối H2NCH2COONa tạo thành là? A 37,9 gam B 29 ,25 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐÁP ÁN - ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 20 14 -20 15 MÔN: HÓA HỌC - 12 đề 1 32 219 308 467 586 673 745 850 D D C D D D B B A A D A A B A...
 • 5
 • 80
 • 0

Đề thi thử ĐH 2015 môn Lý lần 2 của THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh

Đề thi thử ĐH 2015 môn Lý lần 2 của THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh
... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN NĂM HỌC 20 14 -20 15 MÔN: VẬT LÝ Mã đề 1 32 B D B D C D C B A A ... C 24 m/s D 8cm/s - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 1 32 SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN (Đáp án gồm 01 trang ) Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... uMB  20 0cos(100 t  )(V ) Hệ số công suất đoạn mạch AB là: A 0,5 B cos   C cos   2 D 0,75 Trang 2/ 5 - Mã đề thi 1 32 Câu 23 : Một máy phát điện xoay chiều gồm có cặp cực, phần ứng gồm 22 cuộn...
 • 6
 • 103
 • 0

Giải chi tiết bài tập Hóa hữu cơ hay và khó (từ các đề thi thử đh 2015 2016)

Giải chi tiết bài tập Hóa hữu cơ hay và khó (từ các đề thi thử đh 2015 2016)
... Luyện thi THPT QUỐC GIA HĨA HỌC-PHẠM CƠNG TUẤN TÚ (0938.934.492)-facebook.com/tuantu.itus PHẦN I: BÀI TẬP TỔNG HỢP HỮU CƠ Câu 1: Hợp chất hữu X có cơng thức phân tử C5H15O4N3 ... sục vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thấy xuất m gam kết tủa (các phản ứng xảy hồn tồn) Giá trị m A 21,6 B 32,4 C 43,2 D 54,0 (Đề thi thửTHPT Quốc Gia lần – CLB Gia sư ĐH Ngoại Thương – Hà Nội, năm 2015) ... với gam NaOH dung dịch Biết Z có cơng thức phân tử trùng với cơng thức đơn giản Số cơng thức cấu tạo Z thỏa mãn A B C D (Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2015 –Bộ Giáo dục Đào Tạo) Câu...
 • 92
 • 15,448
 • 88

Đề thi thử DH năm 07-08

Đề thi thử DH năm 07-08
... B.(I)(III)(IV)(V)(VI)(IX) C.(III)(IV)(V)(VIII)(IX) D.(I)(II)(VI)(VIII)(IX) 42.Cho chất sau: (I)ddHCl; (II)ddH2SO4; (III)ddBrom; (IV)ddNaOH; (V)Na; (VI)ddCH3OH; (VII) CH3COOH; (VIII)CH3COOC2H5 Những ... lần phân rã a lần phân b 25 Ở vùng đồng bắc Việt Nam, nguồn nước ngầm bị ô nhiễm Fe2+ Hãy giới thi u phương pháp đơn giản, rẻ tiền để loại Fe2+ khỏi nước sinh hoạt số cách sau: A Dùng giàn mưa ... nguyên tố có hạt nhân không bền tự phân rã thành phần nhỏ hơn, có tia phóng xạ 23 Nguyên nhân biến thi n tuần hoàn tính chất đơn chất, thành phần tính chất hợp chất nguyên tố xếp chúng theo chiều...
 • 4
 • 239
 • 0

Đề thi thử DH 07-08 số 4

Đề thi thử DH 07-08 số 4
... dụng dd NaOH?: A :4 B:3 C:2 D:1 43 .Khi ete hoá rượu đơn chức bền, ta thu hỗn hợp ete có ete có CTPT C5H10O Vậy CTPT rượu A.CH3OH C4H7OH B.C2H4O C3H8O C.CH4O C4H10O D.C2H5OH C3H7OH 44 .Phát biểu sau ... môi trường 24. Hòa tan 20g hỗn hợp hai kim lọai gồm Fe v Cu vo dung dịch HCl dư Sau phản ứng, cô cạn dung dịch 27,1 g chất rắn Thể tích khí thóat đktc là: A 8,96 lít B 4, 48 lít C 2, 24 lít D 1,12 ... D Không xác định 21.Cấu hình electron nguyn tử no sau với Cu (Z=29)? A [Ar]3d94s2 B [Ar]4s23d9 C [Ar]3d104s1 D [Ar]4s13d10 22.Kim lọai vonfam dùng làm dây tóc bóng đèn nguyn nhn no sau đây? Vonfam:...
 • 3
 • 168
 • 0

Đề thi thử DH 07-08 số 2

Đề thi thử DH 07-08 số 2
... Mn2O = MnCl2 + Cl2 + H2O D HCl + NH3 = NH4Cl 17 Tại ddH2S nước để lâu ngày trở nên đục vì: A.H2S td với N2 không khí tạo S không tan B.H2S td với O2 không khí tạo S không tan C.H2S td với H2O ... Pb(NO3 )2 dư thu 23 ,9g kết tủa màu đen Giá trị m: A 6,39g B 9,63 C 9,36 D 93,6 21 Hấp thụ hoàn toàn 12, 8g SO2 vào 25 0ml dd NaOH 2M khối lượng muối tạo thành sau pứ là: A .25 ,6g B .25 ,2g C. 12, 6g D .26 ,1g ... định 23 H2SO4 đặc dùng để làm khô khí ẩm sau đây? A.NH3 B.HCl C.CO2 D.H2 24 H2SO4 98%(d=1,84g/ml) người ta muốn pha loãng H2SO4 thành dd H2SO4 20 % Cách làm sau đúng? A.Rót nhanh nước vào H2SO4...
 • 4
 • 149
 • 0

Xem thêm