Chiến lược marketing – mix tại công ty máy tính phúc anh

Chiến lược marketing mix tại công ty máy tính phúc anh luận văn ths kinh doanh và quản lý 60 34 05 pdf

Chiến lược marketing mix tại công ty máy tính phúc anh  luận văn ths kinh doanh và quản lý 60 34 05 pdf
... ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN ĐỨC VƢỢNG CHIẾN LƢỢC MARKETING MIX TẠI CÔNG TY MÁY TÍNH PHÚC ANH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG ... Markting mix công ty máy tính Phúc Anh Chương 3: Định hƣớng & số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lƣợc Marketing mix công ty máy tính Phúc Anh CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHIẾN LƢỢC MARKETING MIX CỦA DOANH ... thiện chiến lược marketing mix cho công ty Đề tài “ Chiến lược markting mix Công ty máy tính Phúc Anh là công trình nghiên cứu chiến lược marketing mix tại doanh nghiệp tin học Đây là...
 • 116
 • 197
 • 4

Chiến lược marketing mix tại công ty máy tính phúc anh

Chiến lược marketing mix tại công ty máy tính phúc anh
... nghiệp 41 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX TẠI CÔNG TY MÁY TÍNH PHÚC ANH 45 2.1 Giới thiệu chung Công ty máy tính Phúc Anh 45 2.1.1 Quá trình hình thành ... cạnh tranh để đạt được mục tiêu doanh nghiệp Công ty máy tính Phúc Anh là công ty kinh doanh sản phẩm CNTT Tuy nhiên nay, công ty chưa quan tâm đến việc xây dựng và thực chiến lược marketing ... CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG & GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX TẠI CÔNG TY MÁY TÍNH PHÚC ANH 79 3.1 Định hướng chiến lược công ty 79 3.1.1 Quan điểm phát triển ...
 • 12
 • 71
 • 0

Chiến lược Marketing - Mix tại công ty cổ phần Xi măng Sông Thao

Chiến lược Marketing - Mix tại công ty cổ phần Xi măng Sông Thao
... CHIẾN LƯỢC MARKETING- MIX THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CHIẾN LƯỢC MARKETINGMIX TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG THAO GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIÊN LƯƠC MARKETING- MIX TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG THAO ... SÔNG THAO 1 • • Công ty thành lập ngày: Tên doanh nghiệp: Công ty cổ 1phần xi măng Sông Thao • Trụ sở chính: Xã Ninh Dân -Thanh Ba – Phú Thọ • Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần • Lĩnh vực ... quản trị Tổng giám đốc Phó tổng giám đốc Bộ phận KT-KH-VT Bộ phận KD Bộ phận TC-KT 1 STT Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 So sánh 201 0-2 009 Tuyệt đối Doanh thu bán hàng cung cấp dịch...
 • 12
 • 500
 • 0

Chiến lược marketing mix tại công ty cổ phần xi măng sông thao

Chiến lược marketing mix tại công ty cổ phần xi măng sông thao
... lý luận chiến lược Marketing- Mix - Thực trạng chiến lược Marketing- Mix công ty cổ phần xi măng Sông Thao - Giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược Marketing- Mix công ty cổ phần xi măng Sông Thao Phương ... cứu Chiến lược Marketing- Mix công ty cổ phần Xi măng Sông Thao 4.2 Phạm vi nghiên cứu Không gian: Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao Thời gian : 2009-2012 Nội dung: Chiến lược Marketing- Mix công ... đề riêng biệt chiến lược Marketing tiềm sinh lời 22 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC MARKETING- MIX TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG THAO 2.1 Khái quát công ty cổ phần xi măng Sông Thao 2.1.1 Quá...
 • 78
 • 949
 • 5

Một số giải pháp bổ sung nhằm hoàn thiện chiến lược marketing mix tại công ty cổ phần sữa Việt nam (vinamilk ) đến năm 2020

Một số giải pháp bổ sung nhằm hoàn thiện chiến lược marketing mix tại công ty cổ phần sữa Việt nam (vinamilk ) đến năm 2020
... Thị phần doanh nghiệp sữa năm 2012 (Nguồn: Euromonitor) Môi trường dân số + Dân số Việt Nam đông tăng nhanh  Môi trường tự nhiên + Môi trường nóng, ẩm ảnh hưởng đến việc bảo quản nguyên liệu sữa ... 50%/ năm Kết kinh doanh qua năm: Hình 2.3 Kết kinh doanh qua năm công ty Vinamilk Nguồn: www.vinamilk.com.vn 12/21/2013 Môi trường kinh tế + Mức sống người dân cải thiện rõ rệt + Gia nhập WTO ... trưởng 12/21/2013 Tên gọi: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Tên giao dịch quốc tế: Vietnam dairy Products Joint – Stock Company Tên viết tắt: VINAMILK Trụ sở chính: Số 10 phố Tân Trào, Phường Tân Phú,...
 • 10
 • 613
 • 1

Nâng cao hiệu quả của việc vận hành chiến lược marketing mix tại Công ty cổ phần Đức Phát

Nâng cao hiệu quả của việc vận hành chiến lược marketing mix tại Công ty cổ phần Đức Phát
... nõng cao hiu qu ca vic hnh chin lc Marketing- mix nhp khu ti cụng ty c phn c Phỏt Mc ớch nghiờn cu: chuyờn trung nghiờn cu h thng lớ lun v nhp khu v chin lc Marketing- mix nhp khu ca cụng ty kinh ... chin lc Marketingmix nhp khu mỏy múc thit bi ti cụng ty c phn c Phỏt CHNG I NHNG Lí LUN CHUNG V CHIN LC MARKETING- MIX NHP KHU CA DOANH NGHIP I Khỏi quỏt chung v chin lc Marketing - Mix nhp khu: ... I: C s lý lun v chin lc Marketing- Mix nhp khu hng hoỏ ca cụng ty c phn c Phỏt Chng II: Phõn tớch thc trng ca vic hnh chin lc Marketing- mix nhp khu mỏy múc thit b ca cụng ty c phn c Phỏt Chng III:...
 • 60
 • 415
 • 0

Chiến lược marketing mix tại công ty Minh Khai

Chiến lược marketing mix tại công ty Minh Khai
... xuấtkhẩu GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 38SVTH: Võ Minh Khôi Chiến lược marketing mix công ty Minh Khai KẾT LUẬN Chiến lược marketing - mix tổ hợp công cụ marketing công ty Minh Khai sử dụng phối hợp ... marketing mix  Chương 2: Chiến lược marketing mix công ty Minh Khai  Chương 3: Kiến nghị  Phần Kết Luận GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 2SVTH: Võ Minh Khôi Chiến lược marketing mix công ty Minh ... GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 27SVTH: Võ Minh Khôi Chiến lược marketing mix công ty Minh Khai 2.2.3.3 Chiến lược phân phối: Vì sản phẩm công ty sản phẩm công nghệ, nên công ty sử dụng kênh phân...
 • 40
 • 260
 • 0

Hoàn thiện chiến lược Marketing mix tại Công ty Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel) - Chi nhánh Đà Nẵng

Hoàn thiện chiến lược Marketing mix tại Công ty Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel) - Chi nhánh Đà Nẵng
... mix công ty du lịch tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel) Chi nhánh Đà Nẵng Chương 4: Phương hướng số giải pháp nhằm hoàn thiện chi n lược Marketing MIX công ty du lịch tiếp thị giao ... vận tải Việt Nam (Vietravel) chi nhánh Đà Nẵng Với ý thức đó, luận văn sâu tìm hiểu “HOÀN THIỆN CHI N LƢỢC MARKETING MIX TẠI CÔNG TY DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM (VIETRAVEL) - ... liệu công ty du lịch tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel) Chi nhánh Đà Nẵng - Về thời gian : Phân tích liệu có liên quan chi n lƣợc Marketing công ty du lịch tiếp thị giao thông vận...
 • 89
 • 405
 • 3

Chiến lược Marketing Mix tại Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế Chân Trời Việt

Chiến lược Marketing Mix tại Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế Chân Trời Việt
... TRẠNG CHIẾN LƢỢC MARKETING MIX CỦA CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ CHÂN TRỜI VIỆT 46 2.1 Giới thiệu chung Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế Chân Trời Việt 46 2.1.1 Sự hình thành phát triển Công ty ... TRẠNG CHIẾN LƢỢC MARKETING MIX CỦA CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ CHÂN TRỜI VIỆT (HORIZON VIỆT NAM) 2.1 Giới thiệu chung Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế Chân Trời Việt 2.1.1 Sự hình thành phát triển Công ... lực Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế Chân Trời Việt 50 2.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty 56 2.2 Phân tích thực trạng chiến lƣợc Marketing Mix Công ty TNHH Lữ Hành quốc tế Chân Trời Việt...
 • 124
 • 294
 • 0

Chiến lược marketing mix tại công ty TNHH lữ hành quốc tế chân trời việt

Chiến lược marketing mix tại công ty TNHH lữ hành quốc tế chân trời việt
... Hà Nội 16 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật du lịch, Nxb Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 17 Phạm Thanh Thảo (2009), Hoạt động marketing du lịch công ty lữ hành Việt Nam ... học kinh tế quốc dân, Hà Nội 18 Tổng cục Du lịch (2012), Tọa đàm “Doanh nghiệp lữ hành với giải pháp tăng trưởng quốc tế đến Việt Nam” 19 Trịnh Thanh Thủy (2009), Giải pháp Marketing Mix cho Doanh ... http://hungvuong.edu.vn/daotao/attachments/107_TONG%20QUAN%20DU%20LICH.pdf 28 Công ty TNHH giải pháp trực tuyến Migo http://www.migo.vn /marketing/ san-pham-tron-goi-cong-cu-cho-chien-luoc -marketing. html 29 Công ty TNHH Quảng cáo truyền thông Công nghệ số http://cns-media.vn /marketing- hien-dai /marketing- mix /marketing- mix- 7p-cho-nha-hangkhach-san-dich-vu...
 • 3
 • 122
 • 0

Chiến lược marketing mix tại công ty cổ phần đầu tư phát triển kỹ nghệ và xây dựng việt nam

Chiến lược marketing mix tại công ty cổ phần đầu tư phát triển kỹ nghệ và xây dựng việt nam
... liệu công ty Cổ phần Đầu Phát triển Kỹ nghệ Xây dựng Việt Nam - Về thời gian: Phân tích liệu có liên quan đến chiến lược Marketing công ty Cổ phần Đầu Phát triển Kỹ nghệ Xây dựng Việt Nam ... trạng chiến lược Marketing mix công ty Cổ phần Đầu Phát triển Kỹ nghệ Xây dựng Việt Nam từ năm 2010 đến - Đề xuất giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing mix công ty Cổ phần Đầu Phát triển ... thành công hạn chế việc thực chiến lược Marketing mix Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Kỹ nghệ Xây dựng Việt Nam - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược Marketing mix Công ty Cổ phần Đầu...
 • 10
 • 161
 • 1

Chiến lược marketing mix tại công ty chè kim anh

Chiến lược marketing mix tại công ty chè kim anh
... CHIẾN LƢỢC MARKETING MIX TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ KIM ANH 26 2.1 Giới thiệu công ty cổ phần chè Kim ANh 26 2.1.1 Tổng quan công ty 26 2.1.2 Các yếu tố nguồn lực công ty ... Website: http://www.kimanhtea.com Email: kimanhtea@netnam.vn Công ty cổ phần chè Kim Anh chuyên sản xuất loại chè xanh, chè đen xuất chè hƣơng tiêu dùng nội địa Công ty cổ phần chè Kim Anh đƣợc thành ... CHIẾN LƢỢCMARKETING MIX TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ KIM ANH 79 3.1 Định hƣớng phát triển công ty cổ phần chè Kim Anh 79 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lƣợc marketing mix...
 • 100
 • 132
 • 0

Chiến lược marketing mix tại công ty cổ phần đầu tư phát triển kỹ nghệ và xây dựng việt nam luận văn ths quản trị kinh doanh 60 34 05 pdf

Chiến lược marketing mix tại công ty cổ phần đầu tư phát triển kỹ nghệ và xây dựng việt nam  luận văn ths quản trị kinh doanh  60 34 05 pdf
... THIỆN CHIẾN LƢỢC MARKETING MIX TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN KỸ NGHỆ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM 68 3.1 Định hƣớng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Kỹ nghệ Xây ... HỌC KINH TẾ o0o - HOÀNG THU TRANG CHIẾN LƢỢC MARKETING MIX TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN KỸ NGHỆ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 05 LUẬN VĂN ... mix Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Kỹ nghệ Xây dựng Việt Nam Chƣơng 3: Phƣơng hƣớng số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lƣợc Marketing mix Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Kỹ nghệ Xây dựng Việt...
 • 94
 • 55
 • 0

Chiến lược marketing mix tại công ty TNHH asiatica travel

Chiến lược marketing mix tại công ty TNHH asiatica travel
... thực công việc nghiên cứu chiến lƣợc marketing mix Công ty TNHH Asiatica tralvel 30 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC MARKETING - MIX TẠI CÔNG TY TNHH ASIATICA TRAVEL 3.1 Giới thiệu Công ty TNHH ASIATICA ... tích chiến lƣợc Marketing mix công ty TNHH Asiatica travel Chỉ đƣợc điểm mạnh, điểm yếu, kết đạt đƣợc nhƣ vấn đề tồn đọng chiến lƣợc Marketing mix công ty Đƣa giải pháp hoàn thiện chiến lƣợc Marketing ... Chương Thực trạng chiến lƣợc marketing mix Công ty Trách nhiệm hữu hạn Asiatica travel Chương Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lƣợc Marketing Mix cho công ty TNHH Asiatica Travel CHƢƠNG CƠ...
 • 90
 • 257
 • 0

Chiến lược marketing mix tại công ty cổ phần hệ thống mạng thông tin tích hợp tối ưu (i3)

Chiến lược marketing mix tại công ty cổ phần hệ thống mạng thông tin tích hợp tối ưu (i3)
... 3: THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC MARKETING MIX TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG MẠNG THÔNG TIN TÍCH HỢP TỐI ƢU (I3) .36 3.1 Khái quát chung Công ty Cổ phần Hệ thống mạng thông tin tích hợp tối ƣu 36 3.1.1 ... tiễn Công ty Cổ phần Hệ thống mạng thông tin tích hợp tối ƣu (I3) tuân thủ theo hƣớng dẫn PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuân, với hỗ trợ tạo điều kiện Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Hệ thống mạng thông tin tích ... triển phần mềm công nghệ thông tin Đến năm 2005, Công ty thức lấy tên I3 Network System với tên giao dịch tiếng Việt Công ty Cổ phần Hệ thống mạng thông tin tích hợp tối ƣu Công ty Cổ phần I3...
 • 103
 • 45
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chiến lược marketing mix của công ty vinamilkchiến lược marketing mix của công ty unileverchiến lược marketing mix của công ty coca colachiến lược marketing mix của công ty hondachiến lược marketing mix của công ty honda việt namchiến lược marketing mix của công ty kinh đôchiến lược marketing mix của công ty yến sào khánh hòahoàn thiện chiến lược marketing mix cho công tybáo cáo thực tập hoàn thiện chiến lược marketing mix của công tyhoàn thiện chiến lược marketing mix của công ty thiết bị dụng cụ y tếbáo cáo thực tập hoàn thiện chiến lược marketing mix của công ty thiết bị y têthực trạng xây dựng và phát triển chiến lược marketing mix của công ty heinekengiải pháp hoàn thiện việc xây dựng chiến lược marketing mix cho công ty cokyvinachiến lược marketing mix của công tygiải pháp hoàn thiện chiến lược marketing mix của công ty p amp g việt namGiáo án địa lý lớp 10Giáo án địa nâng cao lớp 11Tuần 9. Ôn tập Giữa Học kì IChương i xã hội nguyên thuỷ lớp 10Chuong i §3 phép vị tự va su dong dang + BT (3 tiet)Giai phap doi moi giao ducTuần 3. Quạt cho bà ngủGiáo án 10 nâng caoGiáo án vật lý 10 chuẩn chương 1Dự đoán giới tính người dùng mạng xã hội dựa trên nội dung bài viết (tt)Don xin cham phuc khao 2017ThacSi2017 TB ThiSinhTTThacSi2017quyết địnhGiáo án văn lớp 10 tiet 34 den tiet 54Công tác đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty dịch vụ viễn thông vnptvinaphone (LV thạc sĩ)Công tác đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty dịch vụ viễn thông vnptvinaphone (tt)Nghiên cứu mô hình và giải thuật lựa chọn đối tác tiềm năng cho bài toán thương lượng tự động trong hệ đa tác tử (tt)Bài 15. Vệ sinh thần kinhThongBaoTS BS Dot2Danh sach trung tuyen 2013