Quy Trình Phân Tích Nguyên Nhân Gốc 5Whys

Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p1 docx

Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p1 docx
... nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, lĩnh vực tài chính, tính dụng, ngân hàng 1.2 Cơ sở hình thành kinh tế nhà nước KTNN mà trước tiên DNNN hình thành sở: - Nhà nước đầu xây dựng - Quốc hữu hoá doanh ... nước góp vốn, cổ phần thành phần kinh tế khác thông qua việc liên doanh, liên kết mà từ hình thành nên thành phần kinh tế Nhà nước Đặc điểm thứ hai thành phần KTNN doanh nghiệp Nhà nước tổ chức ... DNNN hình thành sở: - Nhà nước đầu xây dựng - Quốc hữu hoá doanh nghiệp nhân - Góp cổ phần khống chế với doanh nghiệp nhân d o m C lic c u -tr a c k o d o w w w o w C lic k to bu y N...
 • 8
 • 180
 • 0

Báo cáo môn học Bảo dưỡng công nghiệp ĐHBKHN - Phân tích nguyên nhân gốc

Báo cáo môn học Bảo dưỡng công nghiệp ĐHBKHN - Phân tích nguyên nhân gốc
... chính, nguyên nhân gốc rễ Bạn sử dụng nhiều công cụ để hỗ trợ trình phân tích Căn nguyên bạn nhân Sơ đồ câu hỏi gắn liền với trình tự nó, FMEA Kaizen giúp giảm thiểu nhu cầu phân tích nguyên nhân gốc ... tiếp cận khác trường khác phân tích nguyên nhân gốc rễ, có số nguyên tắc chung Nó xác định số quy trình chung thực RCA [ sửa ]Nguyên tắc chung phân tích nguyên nhân gốc Mục tiêu RCA xác định ... trình gây vấn đề Phân tích nguyên nhân gốc (RCA) kỹ thuật phổ biến thường sử dụng để giúp người trả lời câu hỏi vấn đề xảy nơi Phân tích gốc Nguyên nhân tìm cách xác định nguồn gốc vấn đề Nó sử...
 • 9
 • 662
 • 4

bài giảng phân tích nguyên nhân gốc rễ

bài giảng phân tích nguyên nhân gốc rễ
... Mục đích việc phân tích ngun nhân gốc rễ  Mục đích việc phân tích ngun nhân gốc rễ tìm thay đổi hệ thống nhằm cải thiện độ an tồn hệ thống, qui trình trình Phân tích ngun nhân gốc rễ Các bước ... ngun nhân nhân Dùng lỗi hay phương pháp/cơng cụ khác để xác định tất ngun nhân tiềm ẩn ẩn Phân tích hư hỏng hệ thống thành cố điều kiện (Mơ tả cụ thể xảy ra) ra) Phân tích ngun nhân gốc rễ Các ... sở kỹ Phân tích ngun nhân gốc rễ Các bước (tt) Tạo yếu tố cố ngun nhân Sau bạn nhận dạng tất ngun nhân có thể, tự hỏi: “TẠI SAO” ngun nhân xảy Hãy chắn câu hỏi bạn tập trung vào vấn đề gốc rễ Ví...
 • 40
 • 437
 • 0

Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý hoạt động của hệ thống tự động khép kín p1 potx

Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý hoạt động của hệ thống tự động khép kín p1 potx
... âiãưu chènh tỉû âäüng l Khoa hc nghiãn cỉïu nhỉỵng ngun tàõc thnh láûp hãû tỉû âäüng vãư nhỉỵng quy lût ca cạc quạ trçnh xy hãû thäúng Nhiãûm vủ chênh ca ngnh khoa hc ny l xáy dỉûng nhỉỵng hãû...
 • 5
 • 272
 • 0

Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý cấu tạo lớp biểu mô của vách ruột p1 pot

Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý cấu tạo lớp biểu mô của vách ruột p1 pot
... thu ru t Nh ng ch t phân gi i trình lên men ru t ng m vào máu gây nhi m đ c, nh ng s n sinh kích thích làm ru t tăng nhu đ ng sinh đau b ng Trong trình viêm kích thích Hình 6.11 L n viêm ru ... thô, vòng h u môn b li t, phân t ch y c N u viêm tr c tràng ti u k t tràng Con v t thư ng có tri u ch ng ki t, v t mu n a m i Hình 6.12 L n viêm ti u k t tràng l n ch có m t phân, phân có d ch ... nư c, ch a nh ng m nh th c ăn chưa tiêu hoá, phân l n d ch nhày, máu t bào thư ng bì, phân th i kh m tanh, gia súc hay đánh r m, phân dính vào h u môn, kheo chân đuôi Gia súc a ch y lâu ngày b...
 • 5
 • 144
 • 0

Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý biến động của chi phí vật liệu từ định mức tiêu hao p1 docx

Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý biến động của chi phí vật liệu từ định mức tiêu hao p1 docx
... chung, nhân viên quản nhân viên bán hàng Khoản mục tổng mức chi phí nhân công trực tiếp đánh giá sở xác đònh mức biến động tuyệt đối mức biến động tương đối Phân tích tổng chi phí nhân công trực ... biến chi phí quảng cáo: X variable = 1,31 > 0, phù hợp với thuyết quan hệ thuận biến với biến phân tích: khối lượng tiêu thụ b Kiểm đònh mô hình hồi quy Vì phải kiểm đònh mô hình hồi quy? ... thích biến độc lập đến biến kết quả; Thông số độ dốc biến giá cả: X variable = -34,79 ...
 • 10
 • 117
 • 1

Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý biến động của chi phí vật liệu từ định mức tiêu hao p2 ppsx

Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý biến động của chi phí vật liệu từ định mức tiêu hao p2 ppsx
... đònh, giá thành thực tế có nhiều biến động, chưa đủ để so sánh sử dụng làm tài liệu phân tích Xác đònh đối tượng phân tích: Việc phân tích tiến hành tiêu phân tích mức hạ tỷ lệ hạ giá thành: Mức hạ: ... 2.4 PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ THÀNH 2.4.1 Phân tích biến động giá thành đơn vò • Mục đích phân tích: Phân tích tình hình thực kế hoạch giá thành đơn vò sản phẩm giúp cho nhà quản biết cách xác ... tình hình thực đònh mức kinh tế – kỹ thuật, tình hình tiết kiệm hay vượt chi khoản chi phí Từ đó, đánh giá xác công tác quản giá thành toàn doanh nghhiệp, đưa biện pháp hữu hiệu để giảm giá thành...
 • 10
 • 133
 • 1

Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý biến động của chi phí vật liệu từ định mức tiêu hao p3 doc

Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý biến động của chi phí vật liệu từ định mức tiêu hao p3 doc
... CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ 3.1 PHÂN TÍCH CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ HÀNG HOÁ 3.1.1 Ý nghóa nhiệm vụ phân tích Tiêu thụ sản phẩm trình thực giá trò giá trò sử dụng sản phẩm hàng hoá Qua tiêu ... kiệm 2,01 đồng chi phí Nếu vào phân tích chi tiết ta thấy nguyên nhân doanh nghiệp giảm chi phí C nhân tố giá bán mang lại, giá bán tăng làm cho chi phí C giảm 94,29 đồng Nhân tố chi phí đơn vò sản ... lệch chi phí bình quân kỳ cần phân tích Xác đònh đối tượng phân tích: Ta gọi ký hiệu sau: C: chi phí 1.000 đồng sản phẩm bán ra; C0: chi phí 1.000 đồng sản phẩm bán kỳ kế hoạch; C1: chi phí 1.000...
 • 10
 • 130
 • 1

Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý biến động của chi phí vật liệu từ định mức tiêu hao p4 pdf

Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý biến động của chi phí vật liệu từ định mức tiêu hao p4 pdf
... tiến hành xem xét nhiều tiêu phân tích khác 3.2 NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH TIÊU THỤ Có loại nguyên nhân chính: Nguyên nhân chủ quan (thuộc doanh nghiệp) • Tình hình cung cấp (đầu vào); ... điều làm cho phân tích hoạt động kinh doanh nên thuyết phục hoạt động thường xuyên quan tâm doanh nghiệp Trong trình phân tích, phương pháp kỹ thuật trình bày, đặc biệt phương pháp hồi quy – hữu ... Quản khâu sản xuất hay khâu quản giá thành làm cho giá thành đơn vò tăng gây bất lợi • Do chất lượng chất sản phẩm đïc cải thiện, doanh nghiệp tiêu tốn nhiều nguyên vật liệu công sức lao động...
 • 10
 • 150
 • 1

Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý biến động của chi phí vật liệu từ định mức tiêu hao p5 pdf

Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý biến động của chi phí vật liệu từ định mức tiêu hao p5 pdf
... bớt biến tác động có tác động yếu đến mô hình đạt mô hình tốt để sử dụng giải thích dự báo Với phương pháp “bottom up”, việc xây dựng mô hình từ đơn giản đến phức tạp, từ đơn biến đến đa biến ... lượng tiêu thụ thay đổi phần trăm từ 1% thay đổi giá bán, hay chi phí quảng cáo? Phân tích đònh lượng với phương pháp hồi quy nhằm tìm câu trả lời, để giải thích để củng cố, hỗ trợ ngược lại cho ... đơn biến đến đa biến hình đạt tốt sau lần thêm vào biến giải thích 3.3.3 Thu thập liệu tính toán giá trò thống kê đặc trưng a Thu thập liệu Để phân tích có ý nghóa, liệu biến số trường hợp phải...
 • 10
 • 121
 • 1

Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý của quá trình sấy trong bộ điều chỉnh p1 ppsx

Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý của quá trình sấy trong bộ điều chỉnh p1 ppsx
... sấy không đổi Quá trình sấy phân thành hai giai đoạn: giai đoạn sấy với tốc độ không đổi(nhiệt độ vật sấy không đổi) giai đoạn sấy với tốc độ sấy giảm dần(nhiệt độ vật sấy tăng dần) Để phân tích ... kết thúc trình trao đổi ẩm vật sấy không khí nóng, nhiệt độ vật sấy nhiệt độ không khí nóng, trình truyền nhiệt chấm dứt, kết thúc trình sấy Trong trình tăng nhiệt độ, nhiệt độ tâm vật sấy tăng ... ẩm vật sấy cao trình xảy tương đối mềm chia thành ba giai đoạn mô tả Hình 1.1 Giai đoạn kể từ thời điểm bắt đầu trình sấy, vật sấy có nhiệt độ bề mặt tâm t0 với độ ẩm φ0 Nhiệt độ vật sấy tăng...
 • 10
 • 134
 • 0

Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý của quá trình sấy trong bộ điều chỉnh p2 pdf

Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý của quá trình sấy trong bộ điều chỉnh p2 pdf
... nhân sấy đến trính sấy Hình 1.2 Ảnh hưởng nhiệt độ đến trình sấy Nhiệt độ tác nhân sấy cao thời gian sấy ngắn tốc độ sấy tăng Nguyên nhân chệnh lệch nhiệt độ tác nhân sấy nhiệt độ bề mặt vật sấy ... bị điều khiển sử dụng vi điều khiển AT89C51 Xây dựng thuật toán lập trình điều khiển từ khảo sát hoạt động mạch Xong kỹ lập trình điều kiện ban đầu không tìm tham số điều chỉnh Vì với chương trình ... thúc đẩy trình truyền nhiệt ẩm vật sấy từ bề mặt sấy sang tác nhân sấy từ đồ thị ta thấy t3 > t2 > t1 * Ảnh hưởng độ ẩm tác nhân sấy Hình 1.3 Ảnh hưởng độ ẩm đến trình sấy Độ ẩm tác nhân sấy cao...
 • 10
 • 123
 • 0

Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý của quá trình sấy trong bộ điều chỉnh p3 potx

Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý của quá trình sấy trong bộ điều chỉnh p3 potx
... thí nghiệm sấy để khảo sát diễn biến Mô hình vật trình thí nghiệm sấy nông sản mô tả Hình 2.1 Hình 2.1 Sơ đồ mô hình thí nghiệm trình sấy Ở mô hình xây dựng này, để điều khiển toàn trình thực ... NGHIỆM QUÁ TRÌNH SẤY NÔNG SẢN 2.1 HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM SẤY NÔNG SẢN Để thực trình điều khiển hệ thống, ta cần xây dựng mô hình toán học cho hệ thống Muốn cần phải xây dựng mô hình vật trình thí ... pháp thực trình sấy Qua tìm hiểu chế độ sấy số loại nông sản cho ta thấy, loại nông sản khác nhau, cần có chế độ sấy thích hợp Xong thực tế nông sản sấy chế độ riêng Vì với điều kiện sấy nhiều...
 • 10
 • 125
 • 0

Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý của quá trình sấy trong bộ điều chỉnh p4 ppsx

Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý của quá trình sấy trong bộ điều chỉnh p4 ppsx
... thống điều khiển tự động đặc biệt điều khiển số với việc xử tính toán số liệu vi xử đưa tín hiệu điều khiển việc giải tích hoá quan hệ pb = f(t) cần thiết điều khiển số Nhà bác học Phylôhenko ... thông số vật nước nước bão hoà Tuy nhiên, việc tính toán không thật tiện lợi xử số liệu máy tính ngôn ngữ lập trình Hơn hết, dùng độ ẩm đo làm tín hiệu điều khiển hệ thống điều khiển tự ... phải biết tốc độ thực trình thực thí nghiệm trình sấy Mặt khác việc đo đạc vận tốc dòng khí tương đối phức tạp Vì để đo điều khiển vận tốc hỗn hợp dòng khí đồ án này, đo điều khiển thông qua tốc...
 • 10
 • 149
 • 0

Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý của quá trình sấy trong bộ điều chỉnh p6 docx

Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý của quá trình sấy trong bộ điều chỉnh p6 docx
... hiệu đầu so sánh e(t) = x(t) - y(t) Hình 3.5 tín hiệu vào điều khiển + Các nguyên tắc điều khiển • Nguyên tắc điều chỉnh * Nguyên tắc san sai lệch Nguyên tắc điều chỉnh thực cách san sai lệch giá ... hệ thống điều khiển với yêu cầu điều khiển đặt trước không thực Trong hệ tự động điều chỉnh tốc độ gió cho hệ thống thí nghiệm trình sấy Để thực điều khiển sử dụng phương pháp điều chỉnh đa vòng ... phương pháp điều khiển kết hợp hai nguyên tắc sơ đồ Hình 3.9 Hình 3.9 Nguyên tắc điều khiển phối hợp * Nguyên tắc đa dạng tương xứng Muốn trình điều khiển có chất lượng đa dạng quan điều khiển...
 • 10
 • 118
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp phân tích nguyên nhân gốc rễphân tích nguyên nhân dẫn đến sự sai khác về mức độ khuyết tật gỗ ở 3 quy trìnhquy trình phân tíchquy trình phân tích hệ thống thông tinphân tích nguyên nhânphân tích nguyên nhân sụt lỡ mái dốcquy trình phân tích và ra quyết định đầu tưquy trình phân tích và quyết định đầu tưquy trình phân tích chính sáchquy trình phân tích khối lượngquy trình phân tích tín dụngphân tích nguyên nhân lạm phátquy trình phân tích thiết kế phần mềmquy trình phân tích mẫu đấtphân tích nguyên nhân thất bại của siêu thị điện máyĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học