Tổng quan về báo cáo tài chính

Tổng quan về báo cáo tài chính! lý do đơn giản và dễ thấy nhất là để biết

Tổng quan về báo cáo tài chính! lý do đơn giản và dễ thấy nhất là để biết
... công tác quản trị doanh nghiệp (corporate governance) Phần trình bày rõ phần Báo cáo tài công tác Quản trị Doanh nghiệp nói chung I Người lập báo cáo tài chính: Ai lập báo cáo tài chính: bạn kế ... trách nhiệm tính trung thực hợp báo cáo tài chính, ông ta người trực tiếp lập I Người sử dụng báo cáo tài Có rât nhiều người sử dụng báo cáo tài Chia theo liên quan lợi ích ta chia thành hai ... thông tin ban lãnh đạo doanh nghiệp báo cáo quản trị (báo cáo kế toán quản trị) lớn nhiều, chi tiết nhiều so với nhu cầu thông tin báo cáo tài I.4 Nguyên tắc lập báo cáo tài Còn nhớ thời học kế...
 • 6
 • 369
 • 0

Tài liệu Tổng quan về Báo cáo tài chính! pdf

Tài liệu Tổng quan về Báo cáo tài chính! pdf
... trình bày báo cáo tài phải tuân thủ yêu cầu sau: Báo cáo tài phải trình bày cách trung thực hợp lý tình hình tài chính, tình hình kết hoạt động kinh doanh luồng tiền doanh nghiệp Các báo cáo tài phải ... cầu thông tin báo cáo tài I.4 Nguyên tắc lập báo cáo tài Còn nhớ thời học kế toán đại cương, yêu cầu kế toán phải cung cấp thông tin xác, kịp thời, đầy đủ Tuy nhiên, yêu cầu báo cáo tài có lẽ khác ... kế toán quy định có liên quan hành.Các yêu cầu nêu trích từ VAS 21- Trình bày báo cáo tài chính, có số phân tích sau: Thứ nhất: trung thực hợp lý: VAS 21 nói báo cáo tài cần trình bày cách trung...
 • 3
 • 211
 • 0

bài giảng tổng quan về báo cáo tài chính và lập báo cáo tài chính - đại học mở tp hồ chí minh

bài giảng tổng quan về báo cáo tài chính và lập báo cáo tài chính - đại học mở tp hồ chí minh
... phải lập trình bày báo cáo tài năm Các cơng ty, Tổng cơng ty có đơn vị kế tốn trực thuộc, phải lập báo cáo tài tổng hợp vào cuối kỳ kế tốn năm dựa báo cáo tài đơn vị kế tốn trực thuộc cơng ty, Tổng ... thống BCTC gồm: - Bảng cân đối kế tốn Mẫu số B01-DN - Báo cáo kết kinh doanh Mẫu số B02-DN - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DN - Bản thuyết minh BCTC Mẫu số B01-DN Trách nhiệm lập trình bày ... phải lập báo cáo tài niên độ dạng đầy đủ Cơng ty mẹ tập đồn phải lập báo cáo tài hợp niên độ 11 07/11/2013 Kỳ lập- Nơi nhận BCTC Các loại DN Kỳ lập BC Thời hạn nộp BCTC DNNN Nơi nhận Bcáo cáo CQTài...
 • 12
 • 690
 • 2

Tổng quan về Báo cáo tài chính! pps

Tổng quan về Báo cáo tài chính! pps
... Người lập báo cáo tài chính: Ai lập báo cáo tài chính: bạn kế toán nói, kế toán tổng hợp doanh nghiệp Một số bạn kiểm toán nói, bạn kiểm toán lập (vì nhiều tới doanh nghiệp, có lập báo cáo tài đâu, ... trình bày báo cáo tài phải tuân thủ yêu cầu sau: Báo cáo tài phải trình bày cách trung thực hợp lý tình hình tài chính, tình hình kết hoạt động kinh doanh luồng tiền doanh nghiệp Các báo cáo tài phải ... cầu thông tin báo cáo tài I.4 Nguyên tắc lập báo cáo tài Còn nhớ thời học kế toán đại cương, yêu cầu kế toán phải cung cấp thông tin xác, kịp thời, đầy đủ Tuy nhiên, yêu cầu báo cáo tài có lẽ khác...
 • 7
 • 202
 • 0

Tổng quan về Báo cáo tài chính docx

Tổng quan về Báo cáo tài chính docx
... Người lập báo cáo tài chính: Ai lập báo cáo tài chính: bạn kế toán nói, kế toán tổng hợp doanh nghiệp Một số bạn kiểm toán nói, bạn kiểm toán lập (vì nhiều tới doanh nghiệp, có lập báo cáo tài đâu, ... trình bày báo cáo tài phải tuân thủ yêu cầu sau: Báo cáo tài phải trình bày cách trung thực hợp lý tình hình tài chính, tình hình kết hoạt động kinh doanh luồng tiền doanh nghiệp Các báo cáo tài phải ... bạn kế toán chưa đủ Người lập báo cáo tài ban lãnh đạo công ty Chịu trách nhiệm việc lập báo cáo tài chính, nói sâu chịu trách nhiệm tính trung thực hợp lý Báo cáo tài Ban lãnh đạo công ty, mà...
 • 9
 • 150
 • 0

Tổng quan về báo cáo tài chính (Môn Kiểm toán 1)

Tổng quan về báo cáo tài chính (Môn Kiểm toán 1)
... Báo cáo tình hình tài Khả tốn Nguồn lực kinh tế (tình hình tài sản) Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu Cơ cấu tài (tình hình nguồn vốn) Báo cáo kết HĐKD Báo cáo ... tốn Báo cáo Báo cáo tài tài Quyết Quyết định kinh định kinh tế tế Mục đích BCTC Thơng tin cần thiết? ? •Tình hình tài sản • Tình hình hoạt động •Các luồng tiền doanh nghiệp Bảng cân đối kế tốn Báo ... Thu nhập tài Thu nhập khác Chi phí hoạt động Chi phí tài Chi phí khác Lãi/ lỗ hoạt động kinh doanh Lãi/ lỗ khác Tổng lãi/ lỗ trước thuế Lãi/ lỗ sau thuế Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo dòng...
 • 36
 • 130
 • 0

Tổng quan về báo cáo tài chính của Ngân hàng thương mại

Tổng quan về báo cáo tài chính của Ngân hàng thương mại
... MINH BCTC 2.1 Các ngân hàng chọn để xem xét: Qua trình tham khảo báo cáo tài ngân hàng thương mại, nhóm định lựa chọn số ngân hàng để xem xét, so sánh việc trình bày tiêu báo cáo tài chủ yếu, sách ... minh báo Môn Kế toán – kiểm toán ngân hàng Trang cáo tài Ngân hàng Vietinbank có phần rõ ràng đầy đủ trình bày cụ thể sở lập báo cáo tài chính; sở xác định giá trị công cụ tài sử dụng trình lập Báo ... thể báo cáo tài thực tế ngân hàng: Tài liệu xem xét: Báo cáo tài ngân hàng Vietinbank SCB năm 2013 Các BCTC kiểm toán tổ chức kiểm toán độc lập, uy tín Việt Nam giới Cụ thể bảng đánh giá BCTC ngân...
 • 12
 • 187
 • 0

Tiểu luận TỔNG QUAN về PHÂN TÍCH tài CHÍNH lập báo cáo tài CHÍNH và PHÂN TÍCH

Tiểu luận TỔNG QUAN về PHÂN TÍCH tài CHÍNH lập báo cáo tài CHÍNH và PHÂN TÍCH
... trường lập báo cáo tài 1.1 Hệ thống báo cáo tài - Báo cáo tài chính: bao gồm cân đối kế toán, báo kết hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ thuyết minh báo cáo tài đưa thông tin quan ... số ví dụ minh họa cho phân tích báo cáo tài Như phân tích, báo cáo tài chứa đựng nhiều thông tin quan trọng cung cấp cho trình phân tích có sai lệch báo cáo gây phân tích lệch lạc, sai thật ... vi kĩ phân tích kế toán người sử dụng báo cáo tài , trọng vào định đầu tư làm gia tăng hữu ích báo cáo tài phân tích tài 2.3 Chất lượng mong muốn thông tin kế toán - Sự thích hợp: báo cáo thu...
 • 34
 • 184
 • 0

TỔNG QUAN về PHÂN TÍCH tài CHÍNH lập báo cáo tài CHÍNH và PHÂN TÍCH

TỔNG QUAN về PHÂN TÍCH tài CHÍNH lập báo cáo tài CHÍNH và PHÂN TÍCH
... MINH HỌA CHO PHÂN TÍCH BCTC www.themegallery.com LOGO Phân tích báo cáo tài 1.Bảng Cân đối kế toán 2.Bảng kết hoạt động kinh doanh 3 .Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 4.Thuyết minh báo cáo tài Hoạt động ... tính quán báo cáo tài dẫn đến việc bóp méo kế toán Sự thích hợp • • Về mặt thực nghiệm: ?? Lý thuyết: kế toán dồn tích tốt dòng tiền báo cáo thu nhập (và bảng cân đối kế toán dựa tảng dồn tích) thích ... LOGO Phân tích BCTC - BCĐKT BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Cho thấy tình trạng tài công ty LOGO Phân tích BCTC - BCĐKT Vốn lưu động Chỉ số sức mạnh tài Tỉ lệ Nợ/VCSH } Gợi ý ổn định tài công ty Các số quan...
 • 46
 • 182
 • 0

slides: Chương 10 TỔNG HỢP LẬP BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THƯ QUẢN

slides: Chương 10 TỔNG HỢP LẬP BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THƯ QUẢN LÝ
... a )Lập dự thảo báo cáo kiểm toán b) Lập báo cáo tài sau kiểm toán thuyết minh báo cáo tài c) Lập dự thảo thư quản a )Lập dự thảo báo cáo kiểm toán Căn lập dự thảo báo cáo kiểm toán ? Các khía ... CHƯƠNG 10. 1 Các thủ tục kiểm toán đặc thù thủ tục chuẩn bị cho việc lập Báo cáo kiểm toán 10. 2 Tổng hợp kết kiểm toán thảo luận với khách hàng 10. 3 Lập dự thảo báo cáo kiểm toán thư quản 10. 4 ... ? Lưu vào hồ sơ kiểm toán ? c) Lập dự thảo thư quản + Tại KTV công ty kiểm toán lại lập thư quản cho khách hàng ? + Căn lập dự thảo thư quản ? + Người lập ? + Nội dung thư quản ? +Thảo...
 • 40
 • 2,708
 • 0

Tiểu luận môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại báo cáo nghiên cứu đề tài tổng quan về tập đoàn tài chính ngân hàng

Tiểu luận môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại báo cáo nghiên cứu đề tài tổng quan về tập đoàn tài chính ngân hàng
... chế tài chính, doanh nghiệp bên để hình thành nên Tập đoàn Tài - ngân hàng Phương thức hình thành Tập đoàn Tài - ngân hàng phát triển mạnh Công ty /Ngân hàng mẹ kinh doanh lĩnh vực tài - ngân hàng ... tạo tập đoàn tài lớn • Thứ hai, tổng tài sản vốn chủ sở hữu tập đoàn tài lớn chiếm tỷ lệ lớn GDP Hầu hết tập đoàn tài giới có tổng tài sản vốn chủ sở hữu lớn Riêng Citigroup – tập đoàn tài hàng ... phát triển Tập đoàn tài ngân hàng xu tất yếu tương lai Việt Nam nhằm bắt kịp với xu hướng phát triển giới Câu 4: Nghiệp vụ đầu tư Tập đoàn tài ngân hàng Qua đánh giá Tập đoàn Tài ngân hàng, thấy...
 • 27
 • 312
 • 0

báo cáo tài chính kiểm toán về báo cáo tài chính tổng hợp năm 2010 của ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long

báo cáo tài chính kiểm toán về báo cáo tài chính tổng hợp năm 2010 của ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long
... dịch, sau tổng hợp lại toàn ngân hàng Cơ sở đánh giá áp dụng việc lập Báo cáo tài Các tiêu Báo cáo tài lập sở giá gốc Cho niềm vui tỏa khắp BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP năm 2010 (tiếp ... 12 hàng năm Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 năm hoạt động thức thứ 13 Ngân hàng Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng lập Báo cáo tài Đồng Việt Nam (VND) Báo cáo tài ... cuối năm TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2011 31 báo cáo thường niên 2010 Đơn vị tính: triệu VND BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP năm 2010 32 I ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG...
 • 36
 • 183
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổng quan về báo cáo tài chính doanh nghiệptống quan về báo cáo tài chính doanh nghiệp và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệpvề báo cáo tài chính tổng hợp của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 của công ty cổ phần someco sông đàtổng quan về tập đoàn tài chính bảo hiểm bảo việt và bvnttổng quan về hệ thống tài chínhtổng quan về thị trường tài chínhtài liệu về báo cáo tài chínhkế toán tổng hợp và báo cáo tài chínhgiới thiệu về báo cáo tài chínhnhững điều cần biết về báo cáo tài chínhtổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệptrình bày về báo cáo tài chínhbài giảng về báo cáo tài chínhluận văn về báo cáo tài chínhlý thuyết về báo cáo tài chínhThông tư 27 2015 TT-NHNN hướng dẫn thực hiện cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôiThông tư hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ có sử dụng ngân sáchThông tư 29 2015 TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao độngThông tư hướng dẫn về hợp đồng, kỷ luật lao động của Nghị định 05.Thông tư quy định về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanhThông tư 18 2015 TT-BCT quy chuẩn về dây cháy chậm công nghiệpDe thi trac nghiem phan cung may tinhThông tư hướng dẫn lập, phân bổ dự toán kinh phí nạo vét mươngThông tư 18 2015 TTLT-BTTTT-BTC về xử lý bưu gửi không có người nhậnThông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 152 2011 TT-BTCEnglish letter practiceThông tư 23 2016 TT-BGTVT Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống quản lý hành hải tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ban hànhTuần 7. Thời khoá biểuTuần 8. Người mẹ hiềnThông tư 134 2016 TT-BTC Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam do Bộ Tài chính ban hànhThông tư 20 2015 TT-BNNPTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu cá.Thông tư ban hành chuẩn mực kiểm toán về kiểm toán quyết toán dự ánThông tư liên tịch 02 2015 TTLT-BNG-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụThông tư liên tịch 02 2015 TTLT-BNV-BVHTTDL hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao.Bài 32. Mặt Trời và phương hướng