Kết quả nghiên cứu các đề án VNRP (tóm tắt báo cáo khoa học tập 2) phần 2 NXB nông nghiệp

Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ quảng ninh đến quảng nam tổng hợp các báo cáo khoa học tập 2

Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ quảng ninh đến quảng nam  tổng hợp các báo cáo khoa học  tập 2
... 15/ 12/ 89 404 20 6 23 / 12/ 87 21 9 o 20 8 o 1 92 Hũn Gai (21 o57, 107o04) Ca ễng (21 o 02, 107o 22) Cụ Tụ (20 58, 107 46) Ba Lt o Cc tr theo d bỏo chu k 19 nm 23 / 12/ 87 o (20 40, 106 49) o Mc nc TB (cm) (20 ... 1314/06/1987 133 23 / 12/ 1987 24 1 13/06/1987 1 42 15/11/1989 1 42 2 324 /11/19 72 107 28 /10/1988 -1,43 21 0 00 24 1 31/ 12/ 1987 -11,41 24 2,36 1415/06/1987 323 ,61 00 Ca Gianh (17o 42, 106o28) Ca Vit (16o53, ... 1-3 183 ,25 -1,50 60 24 /10/19 72 103 13/07/1987 106,53 2, 72 50 05/07/19 72 (17o29, 106o27) 82 -20 75 23 / 02/ 19 72 23 76,40 23 ,50 21 0 (Ngun: ti KHCN 06-10, Phõn Vin C hc Bin, Vin C hc Vit Nam) Tn...
 • 132
 • 258
 • 0

TÓM tắt báo cáo KHOA học hội THẢO QUẢN lý CHẤT LƯỢNG và AN TOÀN THỰC PHẨM

TÓM tắt báo cáo KHOA học hội THẢO QUẢN lý CHẤT LƯỢNG và AN TOÀN THỰC PHẨM
... Nguyen Thi Thanh Ngoc1, Quan Le Ha2,*, Dinh Van Thuan1, Dinh Van Thanh1 Polytechnical mechanical, thermal, electrical and refrigeration engineering co., LTD School of Biotechnology and Food Technology, ... Do Thi Kim Loan1, *, Nguyen Thi Viet Anh2, Le Duc Manh2 Hanoi College of Economics and Technology, Soc Son, Hanoi Food Industries Research Institute, 301 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Hanoi 11 KTTPSH_E10 ... CHẩ XANH VNG TY BC VIT NAM Nguyen Thi Thao1, Le Thanh Hung2, Hoang Quoc Tuan1 School of Biotechnology and Food Technology, Hanoi University of Science and Technology Vietnam Standards and Quality...
 • 79
 • 167
 • 0

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO CHO KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO CHO KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
... vấn đề ảnh hưởng tới giảm nghèo, sở đề xuất giải pháp sách giảm nghèo phù hợp với tính đặc thù khu vực Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu sau: 1) Tham vấn ... nguyên nhân đói nghèo địa phương có tỷ lệ đói nghèo cao so với khu vực Đồng sông Cửu Long, đánh giá thực trạng biểu đặc thù đói nghèo người dân vùng nghiên cứu, đánh giá giải pháp giảm nghèo thực ... hội thảo, góp ý báo cáo để thu thập ý kiến chuyên gia cho báo cáo nghiên cứu Kết nghiên cứu 4.1 Biểu nghèo đói Biểu nghèo đói xã có tỷ lệ đói nghèo cao so với tỷ lệ trung bình khu vực ĐBSCL, bên...
 • 30
 • 401
 • 0

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA TUYẾN SINH DỤC TRAI TAI TƯỢNG VẨY (Tridacna squamosa Lamarck, 1819) BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ HỌC

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA TUYẾN SINH DỤC TRAI TAI TƯỢNG VẨY (Tridacna squamosa Lamarck, 1819) BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ HỌC
... đoạn phát triển tuyến sinh dục Kết phân tích giai đoạn phát triển cắt lát tuyến sinh dục phương pháp học cho thấy, trai tai tượng loài lưỡng tính Các mẫu tuyến sinh dục thu từ loài trai tai tượng ... đoạn III c Sinh dục đực giai đoạn III d Sinh dục đực giai đoạn III e Sinh dục giai đoạn IV f Sinh dục giai đoạn V Hình Một số giai đoạn phát triển tuyến sinh dục trai tai tượng vẩy soi kính hiển ... phân tích giai đoạn phát triển tuyến sinh dục trai tai tượng vẩy phương pháp học, đối chiếu với kích thước trứng màu sắc tuyến sinh dục, giúp nhận biết giai đoạn phát triển tuyến sinh dục Bên...
 • 6
 • 396
 • 0

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨUĐỀ XUẤT

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT
... chính… , ra, kết nghiên cứu đề tài, tác giả nêu số ý kiến đề xuất tập trung vào vấn đề mà sinh viên quan tâm nhiều trình lựa chọn dịch vụ điện thoại di động, cụ thể sau: 3.2.2.1 Đề xuất nhà cung ... đưa định chọn nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động cho 3.2 Nhận định đề xuất ý kiến 3.2.1 Nhận định kết Kết nghiên cứu cho thấy thị hiếu lựa chọn dịch vụ điện thoại di động sinh viên xem xét, ... viên Tp.HCM Tác giả đề xuất hướng nghiên cứu nên mở rộng phạm vi mẫu điều tra nhiều trường Đại học, Cao đẳng địa bàn Tp.HCM Do hạn chế thời gian, trình độ nên đề tài nghiên cứu số yếu tố bản, tác...
 • 37
 • 181
 • 0

BÁO CÁO " KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA TUYẾN SINH DỤC TRAI TAI TƯỢNG VẨY (Tridacna squamosa Lamarck, 1819) BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ HỌC " pdf

BÁO CÁO
... đoạn phát triển tuyến sinh dục Kết phân tích giai đoạn phát triển cắt lát tuyến sinh dục phương pháp học cho thấy, trai tai tượng loài lưỡng tính Các mẫu tuyến sinh dục thu từ loài trai tai tượng ... đoạn III c Sinh dục đực giai đoạn III d Sinh dục đực giai đoạn III e Sinh dục giai đoạn IV f Sinh dục giai đoạn V Hình Một số giai đoạn phát triển tuyến sinh dục trai tai tượng vẩy soi kính hiển ... phân tích giai đoạn phát triển tuyến sinh dục trai tai tượng vẩy phương pháp học, đối chiếu với kích thước trứng màu sắc tuyến sinh dục, giúp nhận biết giai đoạn phát triển tuyến sinh dục Bên...
 • 6
 • 299
 • 0

Kết quả nghiên cứu các biện pháp bảo quản hành tại nông hộ pot

Kết quả nghiên cứu các biện pháp bảo quản hành tại nông hộ pot
... thuc Pemetherin 50EC, Icon 2.5SC, Map oliv.e - Mụ hỡnh treo gỏc bp - i chng: Lm theo nụng dõn III Kết thảo luận * Ch tiờu theo dừi: Kt qu thớ nghim cỏc bin phỏp bo qun hnh ti nụng h + Tớnh toỏn ... Mụ hỡnh i chng ca dõn b l 4.700.000 /tn so vi thi im trc bo qun mc dự giỏ hnh ó tng lờn ỏng k IV KếT LUậN - Thnh phn bnh gõy thi hnh bo qun ti Hi Dng gm loi vi sinh vt gõy hi ú cú loi vi khuNn ... bnh hi cõy trng, NXB Nụng nghip, H Ni PGS gi TS phn Nguyn Vn bin: Vit Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam ...
 • 8
 • 265
 • 1

Luận văn: NGHIÊN CỨUĐỀ XUẤT ÁP DỤNG LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ ĐỂ TĂNG CƯỜNG TÍNH HỘI NHẬP CHO KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM potx

Luận văn: NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ ĐỂ TĂNG CƯỜNG TÍNH HỘI NHẬP CHO KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM potx
... kế toán BCKQHĐKD trước yêu cầu hội nhập Vì tác giả định chọn đề tài: Nghiên cứu đề xuất áp dụng lập báo cáo kết kinh doanh theo chuẩn mực kế toán quốc tế để tăng cường tính hội nhập cho kế toán ... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ****** HUỲNH THỊ MAI KIM NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ ĐỂ TĂNG CƯỜNG TÍNH ... TRẠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ÁP DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ NHỮNG KHÁC BIỆT SO VỚI CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ 22 2.1 THỰC TRẠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG...
 • 105
 • 520
 • 0

Đề tài: NGHIÊN CỨUĐỀ XUẤT ÁP DỤNG LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ ĐỂ TĂNG CƯỜNG TÍNH HỘI NHẬP CHO KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM pot

Đề tài: NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ ĐỂ TĂNG CƯỜNG TÍNH HỘI NHẬP CHO KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM pot
... kế toán BCKQHĐKD trước yêu cầu hội nhập Vì tác giả định chọn đề tài: Nghiên cứu đề xuất áp dụng lập báo cáo kết kinh doanh theo chuẩn mực kế toán quốc tế để tăng cường tính hội nhập cho kế toán ... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ****** HUỲNH THỊ MAI KIM NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ ĐỂ TĂNG CƯỜNG TÍNH ... TRẠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ÁP DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ NHỮNG KHÁC BIỆT SO VỚI CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ 22 2.1 THỰC TRẠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG...
 • 105
 • 536
 • 0

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG CHÈ MỚI NĂNG SUẤT CAO TỪ CÁC DÒNG CHÈ LAI CỨU PHÔI Ở ĐIỀU KIỆN PHÚ HỘ PHÚ THỌ

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG CHÈ MỚI NĂNG SUẤT CAO TỪ CÁC DÒNG CHÈ LAI CỨU PHÔI Ở ĐIỀU KIỆN PHÚ HỘ PHÚ THỌ
... đoạn năm tuổi: Năng suất lý thuyết tiêu thể khả cho suất dòng /giống điều kiện trồng trọt, chăm sóc Kết bảng cho thấy khả cho suất dòng chè lai cứu phôi cao giống chè đối chứng, đó, dòng mà tổng ... 2,02-2,38 cm, giống Shan-CT 1,75cm, LDP1 1,65cm, LDP2 1,73cm; số cành cấp cấp nhiều Kết nói lên dòng chè lai cứu phôi có sức sinh trưởng khỏe tiềm cho suất cao 3.3 Năng suất dòng chè lai cứu phôi giai ... 346,56kg/ha Kết thu suất thực tế phù hợp với suất lý thuyết, dòng chè suất cao dòng CNS-1, CNS-3, CNS-6 CNS-8 Các dòng biểu rõ ưu lai qua đặc điểm sinh trưởng suất thu Đây dòng chè triển vọng suất cao, ...
 • 6
 • 123
 • 0

BÁO CÁO " KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BỆNH GAN TỤY TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon) NUÔI Ở VIỆT NAM VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA" potx

BÁO CÁO
... loạt tôm nuôi thương phẩm đề xuất số biện pháp phòng trị bệnh cho tôm nuôi II VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu Mẫu tôm thu thập ao nuôi thương phẩm chết, ao tôm bình thưởng ... tác giả nước nghiên cứu cho biết gây bệnh gan tụy tôm có số bệnh vi rút: bệnh còi (MBV), bệnh vi rút đốm trắng (WSSV), bệnh đầu vàng (YHD), bệnh gan tụy (HPV), bệnh hoại tử tuyến ruột tôm he (BMN)… ... nghiệm nuôi tôm tượng tôm chết, có tượng chậm lớn phân đàn ĐỀ NGHỊ - Đề nghị ngành thú y thủy sản nên cần có hướng nghiên cứu đầy đủ hoàn thiện bệnh gan tụy tôm nuôi tỉnh ven biển Việt Nam...
 • 10
 • 501
 • 3

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP KỸ THUẬT TỔNG HỢP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT RUỘNG MỘT VỤ VÙNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC pptx

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP KỸ THUẬT TỔNG HỢP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT RUỘNG MỘT VỤ VÙNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC pptx
... huấn kỹ thuật, hội nghị chuyển giao công nghệ, mở rộng sản xuất III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Điều tra khảo sát tình hình sử dụng đất vụ vùng TD, M PB 1.1 Phân bố đất ruộng vụ vùng TD, M PB Tổng diện ... diện tích đất ruộng Vùng Đông Bắc có 148,6 nghìn đất ruộng vụ lúa chiếm 38%, tập trung tỉnh: Hà Giang (51%), Cao Bằng (78,6%), Bắc Kạn (49%), Vùng Tây Bắc có 38,5 nghìn đất ruộng vụ, chiếm 28%, ... Phương pháp nghiên cứu + Thu thập số liệu thống kê: Tại phòng nông nghiệp huyện tỉnh vùng xây dựng đồ phân bố đất vụ trạng sử dụng + Phương pháp điều tra: Trực tiếp vấn hộ nông dân + Nghiên cứu...
 • 7
 • 311
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phiếu đăng ký kết quả nghiên cứu các đề tài khcn cấp đhqghnlam the nao de tom tat bao cáo khoa hoctóm tắt kết quả nghiên cứu của dự án hợp tác việt nam thái lan về đánh giá và quản lý nguồn lợi ở vịnh thái lankết quả nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật sản xuất cây con và phương pháp trồng mớimột số kết quả nghiên cứu các giải pháp kinh tế kỹ thuật nhằm khôi phục và phát triển rừng ngập mặn ở việt namphạm vi và khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tàitong thuat ket qua nghien cuu cua de taibao cao tong thuat ket qua nghien cuu cua de taivề những ưu điểm những kết quả nghiên cứu mà luận án sẽ kế thừa tiếp tục phát triểndự kiến kết quả nghiên cứu của đề tàiđể việc vận dụng kết quả nghiên cứu của đề tài vào thực tế giảng dạy ở trường thpt có hiệu quả chúng tôi có một số ý kiến đề xuất sauphần ii kết quả nghiên cứu của đề tàibàn luận kết quả nghiên cứu và đề xuất giải phápkết quả nghiên cứu chung về mức độ trí tuệ cảm xúc của học sinh trung họcphổ thông thành phố bảo lộc lâm đồngmột số kết quả nghiên cứu chuyển giao công nghệ thiết bị bảo quản chế biến rau quả sau 20 năm đổi mới 1984 2004Điều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây