Hệ thống thông tin quang sợi

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG SỢI

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG SỢI
... kim loi v v tinh ch khỏc cỏc h thng v phớa phn quang v mụi trng truyn dn Mt h thng thụng tin quang bao gm: phn phỏt quang, phn truyn dn quang, phn thu quang Cu hỡnh h thng thụng tin quang c mụ ... trm lp in quang Tin hiu quang c a vo bụ biờn i quang in (O/E) biờn i tin hiu in, tin hiu in c a vo bụ khuch i va sa meo khụi phc lai cng tin hiu, sau ú tin hiu in c a qua bụ biờn i in quang (E/O) ... hng tin hiu quang vo si cỏp quang vi hiu qua ln nht co thờ 1.3.3 Thit bi thu quang Thit bi thu quang cung la mt phõn khụng thờ thiờu c hờ thụng thụng tin quang Nhim vu chinh cua thit bi thu quang...
 • 92
 • 139
 • 1

hệ thống thông tin quang - sợi quang và kỹ thuật sdh

hệ thống thông tin quang - sợi quang và kỹ thuật sdh
... 3 4-1 40 3 4-1 40 3 4-1 40 3 4-1 40 3 4-1 40 3 4-1 40 8-3 4 8-3 4 8-3 4 8-3 4 8-3 4 8-3 4 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8 64 SDH MUX 2Mb/s I/F CẬN ĐỒNG BỘ ĐỒNG BỘ (PDH) 2Mb/s 2Mb/s 155M B/S SDH MUX 2Mb/s I/F 155M B/S SDH ... th«ng tin quang C12 VC12POH VC-12 TU-12 TU-12 Ptr TU-12 Ptr TU-12 TUG-2 Ptr TUG-3 TUG-3 VC-4POH TUG-3 TUG-3 TUG-3 VC-4 AU-4Ptr AU-4 AU-4Ptr SOH C AUG AUG AUG STM-n Sơ đồ ghép kênh từ C-12 qua AU-4 ... Sau đưa vào tuyến truyền dẫn Trạm lặp cần thiết khoảng cách truyền dẫn lớn Ưu điểm thông tin quang - So với hệ thống thông tin điện tử hệ thống thông tin quang có ưu điểm ưu điểm sau: - Suy hao...
 • 38
 • 81
 • 0

Các thành phần của hệ thông tin quang

Các thành phần của hệ thông tin quang
... THNG THễNG TIN QUANG CHNG 1: S LC V H THNG THễNG TIN QUANG 1.1 Lch s phỏt trin ca h thng thụng tin quang Nh chỳng ta ó bit thụng tin quang hc ó cú t lõu i Cho ti th k 18 thụng tin quang hc theo ... thụng tin ln) thỡ cn thit cú tr m lp Tớn hiu Tớn hiu O O E E K Cỏp quang Cỏp quang S trm lp 1.3 ng dng v u nhc im ca h thng thụng tin quang Nhng ng dng ca si quang - Si quang c ng dng thụng tin ... si quang ó v ang c s dng rng rói lnh vc thụng tin v cỏc mc ớch khỏc Chng II Cỏc thnh phn ca h thng thụng tin quang 2.1 Lý thuyt chung v quang dn 2.1.1 C s quang hc S truyn ỏnh sỏng trờn si dn quang...
 • 121
 • 285
 • 1

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUANG -ĐIỆN TỬ VÀ THÔNG TIN QUANG SỢI

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUANG -ĐIỆN TỬ VÀ THÔNG TIN QUANG SỢI
... thống thông tin quang áp dụng OOK kết hợp với PCM -9- Giáo trình Quang - Điện tử & Thông tin quang PGS.TS Phạm Văn Hội §3 Hệ thống thông tin quang Hệ thống thông tin quang gồm phần phát tín hiệu quang, ... kiểm soát phân cực) tinh thể sợi o quang phối hợp sợi quang- điện trường Bộ lọc quang cấu trúc giao thoa kế Fabry-Perot cách tử Các linh kiện thành phần hệ thống thông tin quang nghiên cứu chương ... tán sắc sợi quang dựa hiệu ứng Soliton quang Hiệu ứng Soliton quang hiệu ứng phi tuyến sợi quang Chúng dựa sở tương tác bù trừ tán sắc thành phần quang xung quang cực ngắn truyền sợi quang suy...
 • 11
 • 315
 • 1

Thông tin quang sợi

Thông tin quang sợi
... thống thông tin quang áp dụng OOK kết hợp với PCM -9- Giáo trình Quang - Điện tử & Thông tin quang PGS.TS Phạm Văn Hội §3 Hệ thống thông tin quang Hệ thống thông tin quang gồm phần phát tín hiệu quang, ... tử & Thông tin quang PGS.TS Phạm Văn Hội CHƯƠNG II SỢI QUANG Sợi quang môi trường truyền dẫn quang lý tưởng dựa hiệu ứng phản xạ toàn phàn sợi quang Sợi quang đại có hệ số suy hao quang nhỏ cửa ... trò phát quang biến đổi tín hiệu điện thành tín hiệu quang đưa tín hiệu quang vào sợi quang Linh kiện phát quang nguồn phát quang : hệ thống thông tin quang sợi thường sử dụng nguồn phát quang bán...
 • 93
 • 222
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của tán sắc đến các tham số truyền tín hiệu trong thông tin quang sợi luận văn thạc sỹ vật lý

Nghiên cứu ảnh hưởng của tán sắc đến các tham số truyền tín hiệu trong thông tin quang sợi luận văn thạc sỹ vật lý
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH LÊ THỊ TÚ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TÁN SẮC ĐẾN CÁC THAM SỐ TRUYỀN TÍN HIỆU TRONG THÔNG TIN QUANG SỢI LUẬN VĂN THẠC SĨ VẬT LÍ Chuyên ngành: Quang học Người hướng dẫn khoa ... thống Với chọn đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng tán sắc đến tham số truyền tín hiệu thông tin quang sợi Mục đích nghiên cứu đề tài: - Tổng quan loại tán sắc sợi quang, xây dựng phương trình truyền ... hạn tốc độ truyền bít trường hợp Chương 2: Khảo sát ảnh hưởng tán sắc đến tham số truyền tín hiệu thông tin quang sợi Nội dung chương khảo sát ảnh hưởng tham số có liên quan đến tán sắc thông qua...
 • 51
 • 709
 • 0

tổng quan về hệ thông tin quang và công nghệ truyền dẫn sdh

tổng quan về hệ thông tin quang và công nghệ truyền dẫn sdh
... bin i quang gm cú cỏc yờu cu k thut ca linh kin bin i quang, ngun quang v tỏch súng quang + Hn ni si quang: Cỏc yờu cu k thut ca mi ni + H thng thụng tin quang gm cú cu trỳc h thng thụng tin quang ... I: TNG QUAN V H THNG THễNG TIN QUANG CHNG 1: S LC V H THNG THễNG TIN QUANG 1.1 Lch s phỏt trin ca h thng thụng tin quang Nh ó bit thụng tin quang hc ó cú t lõu i Cho ti th k 18 thụng tin quang ... P2=P(L) Z L Công suất truyền sợi quang - Suy hao ca si quang c tớnh theo cụng thc P A = log P (dB) vi P2...
 • 95
 • 485
 • 1

Quang điện tử và thông tin quang sợi -Chương 1 potx

Quang điện tử và thông tin quang sợi -Chương 1 potx
... = m cos ( t Kx + ) x (1. 18) H z = H m cos (t Kx + ) (1. 19) = c t x = c t - tần số sóng, - K số sóng = , - v tốc độ, - 1, pha ban đầu điểm x = Từ 1. 15, 1. 16, 1. 18 1. 19 : Km sin ( t Kx + ) ... t (1. 7) H x D = jz + z y t D = B = H J = (1. 6) Bz D H z H y = jx + x y z t Dy H x H z = jy + z x t H y (1. 5) Bx By Bz + + =0 x y z (1. 9) (1. 10) (1. 11) Dx Dy Dz + + = x y z (1. 8) 1. 1.2 ... sóng quang sợi quang 1. 1 Sóng điện từ 1. 1 .1 Hệ phơng trình Maxwell Cặp phơng trỡnh Maxwell thứ nhất: định luật cm ứng điện từ không tồn nguồn từ trờng nh từ tích = ì = t rot ( ) (1. 1)...
 • 25
 • 188
 • 1

Bộ thí nghiệm cơ sở về thông tin quang sợi số hóa tốc độ 10MB

Bộ thí nghiệm cơ sở về thông tin quang sợi số hóa tốc độ 10MB
... quang, số hoá tốc độ lOM b/s gồm : ị Hệ thí nghiệm truyền tin số qua sợi quang ii Giáo trình lí thuyết Đã triển khai thí nghiệm đo thông số linh kiện quang tử gồm : i Hệ thí nghiệm ii Giáo trình ... dài sợi quang Khoảng cách L p mà độ phân cực quay hết 360° gọi độ dài phách b e a t l e n g t h sợi quang ( Thay đổi độ hội tụ hội tụ lại nhờ sợi quang chí số graded làm nâng độ dài pitch, sợi quang ... quang quang trường nguồn quang LE D Laser diode - Bài tập thực 03 tiết Hệ đo ■ Sử dụng hệ đo thông số quang tử bao gồm : Đo thông sô nguồn LE D Laser hệ truyền dẫn số qua cáp sợi quang tốc độ...
 • 61
 • 222
 • 0

Ảnh hưởng của tán sắc và biến điệu tần số đối với xung Secant – Hyperbolic trong thông tin quang sợi

Ảnh hưởng của tán sắc và biến điệu tần số đối với xung Secant – Hyperbolic trong thông tin quang sợi
... TỰ NHIÊN - ĐẶNG THỊ HÀ ẢNH HƯỞNG CỦA TÁN SẮC VÀ BIẾN ĐIỆU TẦN SỐ ĐỐI VỚI XUNG SECANT HYPERBOLIC TRONG THÔNG TIN QUANG SỢI Chuyên ngành: Quang học Mã số: 60 440109 Cán hướng dẫn khoa ... độ bit Trong giới hạn khóa luận này, chọn phần toán đặt để làm đề tài cho luận văn là: ẢNH HƯỞNG CỦA TÁN SẮC VÀ BIẾN ĐIỆU TẦN SỐ ĐỐI VỚI XUNG SECANT HYPERBOLIC TRONG THÔNG TIN QUANG SỢI” Mục ... Gauss, xung Gauss có chirp, xung Secant hyperbolic, xung Super Gauss Lý thuyết tự biến điệu pha với toán mở rộng xung ảnh hưởng dạng xung chirp tần số ban đầu Cuối ảnh hưởng hai yếu tố tán sắc tự biến...
 • 117
 • 121
 • 0

Khảo sát hoạt động lưỡng ổn định quang học trong phần tử nhớ (FlipFlop) ứng dụng trong hệ thống tin quang

Khảo sát hoạt động lưỡng ổn định quang học trong phần tử nhớ (FlipFlop) ứng dụng trong hệ thống tin quang
... 2.2 Khảo sát hiệu ứng lƣỡng ổn định quang cấu trúc phản hồi phân bố phần tử nhớ flip-flop 33 2.2.1 Mô tả hoạt động lƣỡng ổn định phần tử nhớ 33 2.2.2 Khảo sát hoạt động lƣỡng ổn định ... hiểu hệ phƣơng trình tốc độ - Khảo sát hiệu ứng lƣỡng ổn định quang cấu trúc phản hồi phân bố phần tử nhớ flip-flop - Khảo sát hoạt động lƣỡng ổn định quang phần tử nhớ flip-flop - Hoạt động ... trình bày tổng quan hệ thống thông tin quang; linh kiện quang tử sử dụng hệ thống thông tin quang I Tổng quan hệ thống thông tin quang 1.1 Các thành phần tuyến thông tin quang Các thành phần tuyến...
 • 41
 • 71
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA TÁN SẮC VÀ BIẾN ĐIỆU TẦN SỐ ĐỐI VỚI XUNG SECANT HYPERBOLIC TRONG THÔNG TIN QUANG SỢI

ẢNH HƯỞNG CỦA TÁN SẮC VÀ BIẾN ĐIỆU TẦN SỐ ĐỐI VỚI XUNG SECANT HYPERBOLIC TRONG THÔNG TIN QUANG SỢI
... Trong giới hạn khóa luận này, chọn phần toán đặt để làm đề tài cho luận văn là: ẢNH HƯỞNG CỦA TÁN SẮC VÀ BIẾN ĐIỆU TẦN SỐ ĐỐI VỚI XUNG SECANT HYPERBOLIC TRONG THÔNG TIN QUANG SỢI” Mục đích củaluận ... truyền xung sáng sợi quang - Khảo sát ảnh hưởng tham số độ dài tán sắc lên lan truyền xung sáng sợi quang - Khảo sát ảnh hưởng tham số độ rộng xung ban đầu lên lan truyền xung sáng sợi quang 23 ... Cuối ảnh hưởng hai yếu tố tán sắc tự biến điệu pha đến lan truyền xung sáng Chương III: Khảo sát ảnh hưởng tán sắc vận tốc nhóm chirp tần số lên xung sóng dạng Secant Hyperbolic Bắt đầu với soliton...
 • 25
 • 118
 • 0

ẢNH HƯỞNG của tán sắc và BIẾN điệu tần số đối với XUNG SECANT HYPERBOLIC TRONG THÔNG TIN QUANG sợi (2)

ẢNH HƯỞNG của tán sắc và BIẾN điệu tần số đối với XUNG SECANT HYPERBOLIC TRONG THÔNG TIN QUANG sợi (2)
... độ bit Trong giới hạn khóa luận này, chọn phần toán đặt để làm đề tài cho luận văn là: ẢNH HƯỞNG CỦA TÁN SẮC VÀ BIẾN ĐIỆU TẦN SỐ ĐỐI VỚI XUNG SECANT HYPERBOLIC TRONG THÔNG TIN QUANG SỢI” Mục ... TỰ NHIÊN - ĐẶNG THỊ HÀ ẢNH HƯỞNG CỦA TÁN SẮC VÀ BIẾ N ĐIỆ U T ẦN SỐ ĐỐI VỚI XUNG SECANT HYPERBOLIC TRONG THÔNG TIN QUANG SỢI Chuyên ngành: Quang học Mã số: 60 440109 Cán hướng dẫn khoa ... Gauss, xung Gauss có chirp, xung Secant hyperbolic, xung Super Gauss Lý thuyết tự biến điệu pha với toán mở rộng xung ảnh hưởng dạng xung chirp tần số ban đầu Cuối ảnh hưởng hai yếu tố tán sắc tự biến...
 • 117
 • 131
 • 0

ẢNH HƯỞNG của tán sắc và BIẾN điệu tần số đối với XUNG SECANT HYPERBOLIC TRONG THÔNG TIN QUANG sợi

ẢNH HƯỞNG của tán sắc và BIẾN điệu tần số đối với XUNG SECANT HYPERBOLIC TRONG THÔNG TIN QUANG sợi
... Trong giới hạn khóa luận này, chọn phần toán đặt để làm đề tài cho luận văn là: ẢNH HƯỞNG CỦA TÁN SẮC VÀ BIẾN ĐIỆU TẦN SỐ ĐỐI VỚI XUNG SECANT HYPERBOLIC TRONG THÔNG TIN QUANG SỢI” Mục đích củaluận ... truyền xung sáng sợi quang - Khảo sát ảnh hưởng tham số độ dài tán sắc lên lan truyền xung sáng sợi quang - Khảo sát ảnh hưởng tham số độ rộng xung ban đầu lên lan truyền xung sáng sợi quang 23 ... Cuối ảnh hưởng hai yếu tố tán sắc tự biến điệu pha đến lan truyền xung sáng Chương III: Khảo sát ảnh hưởng tán sắc vận tốc nhóm chirp tần số lên xung sóng dạng Secant Hyperbolic Bắt đầu với soliton...
 • 25
 • 169
 • 0

Xem thêm