NIẾT bàn

Tìm hiểu về Niết-bàn

Tìm hiểu về Niết-bàn
... kinh sách khác, Niết-bàn hiểu “an lạc” phần lớn hiểu giải thoát khỏi Khổ (sa duḥkha, pi dukkha) Vì ngôn ngữ để diễn tả Niết-bàn, phạm vi nằm ngôn ngữ lí luận, nên có nhiều người hiểu Niết-bàn theo ... tả Niết-bàn Niết-bàn theo quan điểm Tiểu thừa Trong Tiểu thừa (sa hīnayāna), người ta phân biệt hai loại Niết-bàn: Hữu dư niết-bàn (有餘涅槃; sa sopadhiśeṣa-nirvāṇa, pi savupadisesa-nibbāna): Niết-bàn ... sarvāstivāda) luận Niết-bàn với khái niệm khả quan, cho Niết-bàn thể không sinh thành hoại diệt, đạt đến cách loại trừ khổ Cứ diệt loại khổ đạt cảnh giới Niết-bàn Vì mà có nhiều loại Niết-bàn Niết-bàn...
  • 5
  • 159
  • 0

Đề tài: " VỀ KHÁI NIỆM NIẾT BÀN TRONG PHẬT GIÁO " potx

Đề tài:
... thành ”(6) Nhìn chung, Phật giáo thường đề cập tới hai hình thức Niết Bàn: Hữu dư Niết bàn Vô dư Niết bàn Hữu dư Niết bàn Niết bàn tương đối, Niết bàn thế: nghĩa là, Niết bàn đạt thể xác tồn tâm ... đây, Niết bàn đồng với linh hồn vũ trụ Brahman Tới Phật giáo, khái niệm Niết bàn mang nội dung mẻ độc đáo so với khái niệm Niết bàn Upanishad Kinh Phật nói Niết bàn? Đã nhiều lần học trò Phật ... (Hữu dư Niết bàn) chết (Vô dư Niết bàn) Phật giáo Tiểu thừa hướng tới Vô dư Niết bàn - Niết bàn tịch diệt, cô đơn, từ bỏ thú vui trần Phật giáo Đại thừa lại hướng tới Hữu dư Niết bàn - Niết bàn nhân...
  • 12
  • 204
  • 0

Xem thêm