go fish does he like

go fish does he like

go fish does he like
... identical cards If the student asked, has the card he/ she must say: “Yes, he/ she does Here you are.” and gives the card to the player Then player A puts the identical pair in front of him/her, face up ... point If the person who has been asked, hasn’t got the card he/ she must say: “No, he/ she doesn’t Go fish! ” and player A takes a card from the “Ocean/pond” NOTES: Players can ask anyone in the group! ... the students shuffles and deals cards to each player The rest of the cards are placed face down on the table (“the Ocean” or “the pond”) Players check if they have pairs of identical cards They...
 • 4
 • 96
 • 0

60570 go fish will you will she will he will they

60570 go fish will you  will she  will he  will they
... / Will she …?” / Will they …?” to get a pair of identical cards If the student asked, has the card he /she must say: “Yes, I will / Yes, he will / Yes, she will / Yes, they will Here you are.” ... put these cards on the table in front of them, face up and they score a point before starting to ask questions Now player A asks someone the practised question: Will you …?”/ Will he …?” / Will ... the students shuffles and deals cards to each player The rest of the cards are placed face down on the table (“the Ocean” or “the pond”) Players check if they have pairs of identical cards They...
 • 5
 • 38
 • 0

53602 go fish have you got has she got has he got pets toys

53602 go fish have you got has she got has he got  pets toys
... got ? /Has he got ?” to get a pair of identical cards If the student asked, has the card he /she must say: “Yes, I have. /Yes, she has. /Yes, he has Here you are.” and gives the card to the player Then ... puts the identical pair in front of him/her, face up and gets point If the person who has been asked, hasn’t got the card he /she must say: “No, I haven’t./No, she hasn’t./No, he hasn’t Go fish! ” ... put these cards on the table in front of them, face up and they score a point before starting to ask questions Now player A asks someone the practised question: Have you got …? /Has she got ?/Has...
 • 5
 • 170
 • 0

Unit 37: WHAT DOES HE DO EVERY DAY? ppt

Unit 37: WHAT DOES HE DO EVERY DAY? ppt
... Tên anh What' s his name? gì? - His name's Douglas Hunter What' s his job? Anh làm nghề gì? - He' s a pilot What does he do? gì? (trong công việc) - He flies Concordes Anh làm What' s he doing now? ... Questions What' s her name? Tên cô gì? - Her name's Rosalind Graham What does she do? Công việc cô gì? - She dances for the Royal Ballet Is she dancing now? Hiện cô có múa không? - No, she isn't What ... cậu viết thư cho bạn gái - What does she everyday? She dances for the Royal Bellet Hàng ngày cô làm gì? Cô múa đội múa Hoàng Gia What' s she doing at the moment? She's having a bath Lúc cô làm...
 • 12
 • 174
 • 0

nghiên cứu kết cấu và giải pháp thi công đê biển tuyến vũng tàu - công bằng hệ cọc ly tâm và cọc xiên

nghiên cứu kết cấu và giải pháp thi công đê biển tuyến vũng tàu - gò công bằng hệ cọc ly tâm và cọc xiên
... Cát đắp đầm chặt Cọc cát D33, L=10m Đá hộc đổ nớc Cọc cát D33, L=10m Đờng mặt đất tự nhiên 5:1 Cọc ly tâm DƯL D = 80cm L = 25m -2 6.00 -3 0.00 Cọc ly tâm DƯL D = 80cm L = 30m 5m /cọc Hỡnh 2.8 Mt ... nhiên Cọc BTCT kích thớc 45x45x2400cm Bù khe hở hai cọc ống bê tông Cọc ly tâm bê tông dự ứng lực D=100cm Chiều dài L=40m -2 1.00 Hàng cọc ống thép D=90cm Chiều dài L=42m -3 6.30 -3 7.00 Cọc ống ... 50 300 +5.50 Dầm cầu công tác 1:4 Lớp bảo vệ cọc ống thép 1000 Cấu kiện Tetrapods lát mái Đá hộc thả rối nớc 3.00 m= 1000 -5 .00 -5 .00 -7 .00 Cấu kiện Tetrapods lát mái m= -7 .00 3.00 Đá hộc thả...
 • 107
 • 347
 • 2

THIẾT KẾ VÁN KHUÔN SÀN BẰNG CÁC TẤM GỖ RIÊNG VÀ HỆ CỘT CHỐNG

THIẾT KẾ VÁN KHUÔN SÀN BẰNG CÁC TẤM GỖ RIÊNG VÀ HỆ CỘT CHỐNG
... đồ tính ván khuôn sàn b Chọn ván khuôn, xà gồ, chống - chọn ván khuôn, xà gồ cột chống gỗ có : [ σ ] = 110 kg/cm3 [ γ ] = 750 kg/cm3 + Kích thước Ván khuôn: 25 × cm Xà gồ: × 12 cm Cột chống: 10 ... chống ván khuôn tầng từ thứ trở lên phải đặt gỗ để gây ứng suất cục cho sàn tầng b, Lắp dựng ván khuôn sàn: - Sau lắp xong ván khuôn sàn tiến hành lắp dựng ván sàn - Lắp dựng chống xà gồ đỡ sàn ... tim ván khuôn dầm sàn lần ( máy thuỷ bình nivo) trước đặt cốt thép c, Kiểm tra nghiệm thu ván khuôn dầm sàn: - Giống ván khuôn cột d, Tháo dỡ ván khuôn dầm sàn: - Ván khuôn đáy dầm ván khuôn chịu...
 • 65
 • 339
 • 0

49591 sports go fish

49591 sports go fish
... Go Ye N s, o, I I d Y N Y N es o, e o, ,I I s, I d d I motoring running es ,I N Ye o, o, Y s, I I e I d s, High jump n’t I Play o, I d golf N o, I d Boxing GO N s, I Go N Pool Ye ... him/her If the student asked hasn’t got the card he/she must say: “No, I don’t” Go fish! ” and the first player takes a card from the deck If a player hasn’t got more cards he/she takes a new card ... pair they face them down in front of them The goal of the game is to make identical pairs and to that students have to ask questions: “Do you play /go/ do……?” • • If the person who has been asked...
 • 3
 • 145
 • 0

go fish city

go fish city
... him/her and it counts as point • If the student asked hasn’t got the card he/she must say: “No, there isn’t” or “No, there aren’t” Go fish! ” and the first player takes a card from the deck NOTES: ... cards to each player If they have repeated cards they face them down in front of them and they have got a point before starting to ask questions The objective of the game is to make identical pairs ... the deck NOTES: When is their turn students can ask any player in the group! If a player hasn’t got more cards he/she takes a new card from the pile and continues playing until there are no more...
 • 4
 • 33
 • 0

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIỀN GỞI THANH TOÁN NGÂN HÀNG.doc

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIỀN GỞI THANH TOÁN NGÂN HÀNG.doc
... t e)Bo mt + Cỏc thụng tin ch c thay i ngi qun lý cú quyn hn (username v password) B.Phân tích hệ thống liệu 1.Biểu đồ phân cấp chức năng: HTQL TIÊN GƯI TT HTQL TIÊN GửI QL tài khản XL giao dịch...
 • 10
 • 428
 • 0

THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIỀN GỞI THANH TOÁN NGÂN HÀNG.doc

THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIỀN GỞI THANH TOÁN NGÂN HÀNG.doc
... NGAYGD SOTIEN LOAITIEN Matk=Matk 1.3 THIẾT KẾ GIAO DIỆN Loaigd =Loaigd NHANVIEN Manv=Manv MANV MATK TENNV TENCHINHANH 1.3.1 Thiết kế thực đơn, form SƠ ĐỒ LIÊN KẾT CÁC MÀN HÌNH Màn hình Thông tin ... HÌNH Màn hình Thông tin khách hàng Đặc tả đối tượng giao diện : STT 10 11 Ý nghĩa txtMaKH Tên Hệ thống tự phát sinh lưu mã khách hàng Lưu họ tên khách hàng txtHT txtDC Lưu địa khách hàng txtCMND ... tự txtNgayGD txtSoTien btnThem btnXoa btnSua btnTim 10 btnThoat Lưu địa tên giao dịch Lấy ngày hệ thống Lưu số tiền giao dịch Lưu thông tin giao dịch xuống CSDL Xóa giao dịch Sửa thông tin giao...
 • 14
 • 438
 • 1

Xem thêm