NGƯỜI vô sự

Tâm sự người vợ

Tâm sự người vợ
... thành người đàn ông vừa giỏi giang xã hội, vừa biết giúp đỡ việc nhà lại tâm lý với vợ Vậy nên chồng chấp nhận người thật vợ, đứng yêu cầu vợ phải trở thành người phụ nữ hoàn hảo thật vợ khả ... trai Vợ cố gắng chồng đòi hỏi nhiêu Vợ biết ưu nhược điểm chồng, vợ chấp nhận điều biết “nhân vô thập toàn” Nhưng chồng yêu cầu vợ phải không chấp nhận vợ thân vợ vốn có? Chồng đòi hỏi vợ nhà ... nướng, rửa bát Vợ không kêu ca phàn nàn việc vợ mệt mà mặt vợ tươi tỉnh Khuôn mặt tươi tỉnh lúc chứ, mệt lại cố gắng tươi hoa sao? Vợ người phụ nữ bình thường với điểm không hoàn thiện, vợ chọn chồng...
 • 2
 • 84
 • 0

Nghiên cứu một số loài cây thuốc của dân tộc người Dao tại bản Cáo – xã Vũ Chấn – Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng huyện Nhai – tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu một số loài cây thuốc của dân tộc người Dao tại bản Cáo – xã Vũ Chấn – Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng huyện Võ Nhai – tỉnh Thái Nguyên
... dẫn nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số loài thuốc dân tộc người Dao sử dụng cho chữa bệnh thông thường sống Cáo Chấn Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng - huyện Nhai tỉnh ... đích sử dụng và bài thuốc - Một số bài thuốc địa phương (Thông dụng) Bảng 4.3.2.1 Các thuốc dân tộc Dao sử dụng Bản Cáo Chấn huyện Nhai - Thái Nguyên STT Công dụng Tên phổ thông ... tự nhiên, kinh tế hội Bản Cáo - Chấn huyện Nhai - tỉnh Thái Nguyên 2.3.1 Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu 2.3.1.1 Vị trí địa lý Bản Cáo (thuộc xã Chấn, huyện Nhai, ...
 • 64
 • 779
 • 0

Lý luận của chủ nghĩa Mác con người và vấn đề con người trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước

Lý luận của chủ nghĩa Mác con người và vấn đề con người trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước
... trọng vấn đề ngời, đặc biệt vấn đề ngời nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc ta nay, nên em chọn đề tài tiểu luận: luận chủ nghĩa Mác ngời vấn đề ngời nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất ... chung, xã hội chủ nghĩa nói riêng vấn đề thiếu đợc giới quan Mác - Lênin Theo chủ nghĩa Mác - Lênin ngời khái niệm cá thể ngời nh chỉnh thể thống mặt sinh học mặt xã hội Con Tiểu luận triết học ... minh khác Theo chủ nghĩa Mác - Lênin ngời cá thể, thống mặt sinh học mặt xã hội Cái mà chủ nghĩa Mác - Lênin làm đợc luận ngời xã hội không mặt sinh học nh trớc mà đợc áp dụng vào xã hội Việt...
 • 31
 • 3,580
 • 11

Nhân tố con người trong sự phát triển LLSX và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Nhân tố con người trong sự phát triển LLSX và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
... lên Chiến lợc phát triển GD ĐT nguồn nhân lực nớc ta a Vai trò thực trạng nguồn nhân lực nớc ta Trong nguồn lực khai thác nh nguồn lực tự nhiên, nguồn lực khoa học công nghệ, nguồn lực ngời nguồn ... yếu tố tri thức b Quan điểm Đảng phát triển GDĐT nguồn nhân lực Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX khẳng định : Con ngời nguồn nhân lực nhân tố định phát triển đất nớc thời kỳ CNH, HĐH cần tạo ... xã hội tạo nên chất ngời, làm cho ngời khác với vật b Con ngời nhân tố trung tâm có tính định LLSX Trong yếu tố LLSX, LLSX hàng đầu toàn thể nhân loại công nhân ngời lao động Con ngời nhân vật...
 • 18
 • 1,032
 • 3

Con người và nhân tố con người trong sự phát triển nền KT tri thức

Con người và nhân tố con người trong sự phát triển nền KT tri thức
... phái tri t học Plato, cho chức tri thức tri thức: phát tri n tri thức, đạo đức tinh thần cá nhân Địch thủ ông ta, nhà tri t học Protagoras lại cho mục đích tri thức làm cho ngời có tri thức hiểu ... nghĩa tri thức Chúng ta chuyển từ chỗ tri thức số lên tri thức số nhiều Tri thức theo kiểu truyền thống thức chung chung Còn tri thức kiến thức cần thiết chuyên sâu Khác với cách hiểu tri thức ... tế tri thức tạo ra, truyền bá sử dụng tri thức Tạo tri thức mục đích hoạt động nghiên cứu sáng tạo ngời đợc đào tạo tốt tiến hành Truyền bá tri thức tức nhân lên vốn tri thức, làm cho vốn tri thức...
 • 23
 • 928
 • 7

Lý luận chủ nghĩa Mác về con người và vấn đề con người trong sự nghiêp công nghiêp hóa hiện đại hóa

Lý luận chủ nghĩa Mác về con người và vấn đề con người trong sự nghiêp công nghiêp hóa hiện đại hóa
... quan trọng vấn đề ngời, đặc biệt vấn đề ngời nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc ta nay, nên em chọn đề tài tiểu luận: luận chủ nghĩa Mác ngời vấn đề ngời nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá ... cho công công nghiệp hoá, đại hoá Vấn đề ngời công đổi công nghiệp hoá, đại hoá tập trung thành vấn đề quan trọng bậc "kết cấu hạ tầng xã hội, kinh tế" tức tiền đề để phát triển xã hội, vào công ... điểm chủ nghĩa Mác ngời III Vai trò chủ nghĩa Mác ngời đời sống xã hội 11 Chơng II Vấn đề ngời công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc .17 I Tính tấ yếu khách quan công nghiệp hoá đại...
 • 31
 • 561
 • 5

Quan điểm triết học duy vật biện chứng về con người và vấn đề xây dựng con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam.DOC

Quan điểm triết học duy vật biện chứng về con người và vấn đề xây dựng con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam.DOC
... Mục lục Trang Phần mở đầu 1 Chơng1: Con ngời t tởng triết học 1.1 Bản chất ngời nói chung 1.2 Quan im trit hc vt bin chng ngi 1.2.1 Quan nim v ngi trit hc trc Mỏc 1.2.1.1 Quan nim v ngi trit ... nhng ni dung liờn quan n ngi .Con ngi cú v trớ v vai trũ rt quan trng i vi th gii, v thc t hin thỡ ngi l mt lc lng ch o nn sn xut xó hi Trong cụng cuc i mi xó hi ch cú ngi yu t quan trng nht lc ... Chng l CON NGI TRONG CC T TNG TRIT HC 1.1 Bn cht ngi núi chung Con ngi khụng phi l mt tn ti trỡu tung, n nỏu õu ú ngoi th gii Con ngi sng mt thi i nhõt nh, mt mụi trng xó hi nht nh Cú quan h...
 • 19
 • 3,102
 • 11

con người trong sự nghiệp Công nghiệp hoá- Hiện đại hóa .DOC

con người trong sự nghiệp Công nghiệp hoá- Hiện đại hóa .DOC
... niệm đại Mác ngời chất 5 II/ Thế Công nghiệp hoá- Hiện đại hóa Khái niệm Công nghiệp hoá- Hiện đại hóa Vai trò ngời Công nghiệp ho Hiện đại hóa III/ Vấn đề ngời Công nghiệp hoá -Hiện đại hóa Về ... khẳng định vai trò to lớn ngời Công nghiệp hoá- Hiện đại hóa không tuyệt đối hoá tách rời khỏi quan hệ sản xuất thời Sự nghiệp Công nghiệp hoá- Hiện đại hóa có thành công nh ý muốn hay không điều ... Hiện đại hóa đợc hiểu nh chiến lợc phát triển có phơng hớng, mục tiêu kinh tế mà không nêu đợc chất Công nghiệp hoá- Hiện đại hóa Công nghiệp hoá- Hiện đại hóa trình cải biến lao động thủ công, ...
 • 25
 • 260
 • 0

Lý luận của chủ nghĩa Mác về con người và vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.DOC

Lý luận của chủ nghĩa Mác về con người và vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.DOC
... trọng vấn đề ngời, đặc biệt vấn đề ngời nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc ta nay, nên em chọn đề tài tiểu luận: luận chủ nghĩa Mác ngời vấn đề ngời nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất ... yếu tố ngời nghiệp lên đất nớc Chăm sóc đào tạo phát huy nguồn lực ngời phục vụ cho công công nghiệp hoá, đại hoá Vấn đề ngời công đổi công nghiệp hoá, đại hoá tập trung thành vấn đề quan trọng ... trò chủ nghĩa Mác ngời đời sống xã hội 11 Chơng II Vấn đề ngời công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc .17 I Tính tấ yếu khách quan công nghiệp hoá đại hoá 17 II Mục tiêu ngời nghiệp công...
 • 31
 • 756
 • 3

Vấn đề về đào tạo nguồn nhân lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.DOC

Vấn đề về đào tạo nguồn nhân lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.DOC
... I Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ngời nghiệp công nghiệp hóa đại hóa Thế công nghiệp hóa - đại hóa 2 Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ngời nghiệp công nghiệp hóa - đại hóa ... B Nội dung I Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ngời nghiệp công nghiệp hóa - đại hóa Thế công nghiệp hóa - đại hóa a Tính tất yếu khách quan tác dụng công nghiệp hóa - đại hóa Những nớc độ hay ... học trờng dạy nghề làm nghề đào tạo, đóng góp sức vào nghiệp công nghiệp hóa - đại hóa đất nớc Tóm lại, giáo dục đào tạo nguồn nhân lực nghiệp công nghiệp hóa - đại hóa đất nớc tất yếu khách quan,...
 • 23
 • 319
 • 1

Vai trò của con người trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.DOC

Vai trò của con người trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.DOC
... hoá yêu cầu đặt ngời Việt Nam để thực trình đổi nớc ta nh xu hớng phát triển kinh tế nói chung giới Do nên em chọn đề tài: Vai trò ngời nghiệp xây dựng hội chủ nghĩa Việt Nam làm đề tài cho ... dới chế độ hội chủ nghĩa, mâu thuẫn cá nhân hội tồn Do để giải đắn quan hệ cá nhân - hội , cần tránh hai thái độ cực đoan Một thấy cá nhân mà không thấy hội Hai thấy hội mà không ... cộng sản Việt Nam khẳng định, cách mạng nghiệp quần chúng, quan điểm lấy dân làm gốc trở thành t tởng thờng trực nói lên vai trò sáng tạo lịch sử nhân dân Việt Nam - Vai trò lãnh tụ Trong mối...
 • 22
 • 1,052
 • 3

Lý luận của chủ nghĩa Mác con người và vấn đề con người trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước

Lý luận của chủ nghĩa Mác con người và vấn đề con người trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước
... nhân để củng cố máy giảm nhẹ hoạt động có hiệu đề nghị công nhân cán nhà máy hiến kế để giải vấn đề phơng pháp dựa vào trí tuệ tập thể.sau buổi thảo luận số ngời tình nguyện xin nghỉ việc lên tới ... kinh tế biết vận dụng luận phơng thức sản xuất cách có sáng tạo vào thực tiễn sản xuất doanh nghiệp Trên sở kinh nghiệm nhà máy phích nớc bóng đèn rạng đông, chắn doanh nghiệp vợt qua đợc thách ... phần kết luận 10 11 tài liệu tham khảo Giáo trình triết học mác- lênin thạc sỹ.PGS phạm văn duyên nhà giáo nguyễn đăng quang chủ biên xuất tháng năm 2002 tình kinh kinh doanh quản (viện...
 • 12
 • 1,446
 • 3

Con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước ở Việt Nam.doc

Con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước ở Việt Nam.doc
... ĐẤT NƯỚC 2.1 Khái niệm Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa 2.2 Con người mục tiêu nghiệp Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa 2.3 Vai trò người Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa 2.4 Xây dựng người thời kì Công nghiệp ... giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” CHƯƠNG VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ- HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC 2.1 Khái niệm Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa Công nghiệp hóa, Hiện ... 1.3.1 Con người chủ thể lịch sử 1.3.2 Con người mục tiêu phát triển xã hội 1.3.3 Chủ nghĩa xã hội phát triển toàn diện người Chương VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT...
 • 24
 • 855
 • 1

Hành vi duy lý của con ngườisự duy lý mang tính kinh tế

Hành vi duy lý của con người và sự duy lý mang tính kinh tế
... mà hành vi người không tiêu chuẩn kinh tế mà có tiêu chuẩn kinh tế Do đó, cẩu thả phạm vi ảnh hưởng làm lộ tính phi kinh tế theo hình thức kinh tế học Hành vi biểu lộ tính kinh tế ... hành vi phi hành vi lý, nguyên phi không thiết hợp mặt nhận thức luận tính hợp hành vi nhà luận chọn lựa chứng minh tưởng hai nguyên hợp thành mô hình hành vi hợp ... tảng kinh tế mà tảng phi kinh tế Do vậy, hành vi người phi kinh tế chưa mảng kinh tế đặc biệt, nghĩa phi mặt kinh tế phi kinh tế Giới thiệu Mục đích báo dùng để kiểm chứng quan điểm hành...
 • 57
 • 2,450
 • 6

Xem thêm