HƯƠNG lúa CHÙA QUÊ

Điều tra thu nhập và xu hướng lựa chọn dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng của cán bộ giảng viên Đại học Huế.doc

Điều tra thu nhập và xu hướng lựa chọn dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng của cán bộ giảng viên Đại học Huế.doc
... vốn dịch vụ gửi tiết kiệm với lãi suất cao Với điều kiện có nhiều ngân hàng để lựa chọn việc nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn dịch vụ tiết kiệm ngân hàng cán giảng viên đại học ... khách hàng lại lựa chọn dịch vụ gửi tiết kiệm, cung cấp lợi ích cho họ mong muốn, kỳ vọng khách hàng dịch vụ gửi tiết kiệm ngân hàng cuối nhân tố tác động đến xu hướng lựa chọn dịch vụ gửi tiết ... đến lựa chọn dịch vụ gửi tiết kiệm ngân hàng cán giảng viên 2.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn dịch vụ gửi tiết kiệm ngân hàng giảng viên 2.3.1.1 Kiểm định thang đo Phần câu hỏi điều tra...
 • 68
 • 559
 • 3

Phân tích tình hình kinh doanh và đánh giá thực hiện công việc tại Hợp tác xã thương mại Hương Lụa.docx

Phân tích tình hình kinh doanh và đánh giá thực hiện công việc tại Hợp tác xã thương mại Hương Lụa.docx
... HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI HƯƠNG LỤA: 1.Lịch sử hình thành phát triển Hợp tác thương mại Hương Lụa: Hợp tác thương mại Hương Lụa thành lập ngày 12/10/1998, Hợp tác ... kinh doanh, Hợp tác thương mại Hương Lụa ý đến vấn đề quan hệ lao động ,đây vấn đề Hợp tác Hợp tác chưa ý đến.Các cán chủ chốt Hợp tác hiểu Hợp tác có đoàn kết trí thìhiệu công ... rộng kinh doanh Hợp tác để thay nhân viên nghỉ việc không đáp ứng yêu cầu Việc tuyển chôn thêm công nhân nhằm đáp ứng theo yêu cầu thực tế công việc 5.2 Đánh giá thực công việc Đánh giá thực công...
 • 16
 • 392
 • 0

ảnh hưởng lứa tuổi và khối lượng trứng đến một số chỉ tiêu sinh sản của gà lương phượng giống

ảnh hưởng lứa tuổi và khối lượng trứng đến một số chỉ tiêu sinh sản của gà lương phượng giống
... 35,5 b Trọng lượng tương quan thuận với mức trọng lượng trứng, trứng 55g nặng khỏang 40 g, trứng nhỏ từ 45 – 50 g có trọng lượng khỏang 30 g KẾT LUẬN lương phượng sinh sản tốt ổn đònh ... 30 tuần tuổi, tỷ lệ đẻ cao, tỷ lệ trứng chọn ấp tỷ lệ ấp nở cao Trứng lương phượng từ 45g đến 60 g cho tỷ lệ trứng có phôi tỷ lệ ấp nở cao Trọng lượng phụ thuộc nhiều vào lượng trứng đem ... XUÂN THỦY, 2002.Khảo sát ảnh hưởng lứa tuổi đến tiêu ấp nở trứng Lương Phượng trại giống Phước Cơ LVTN năm 2002, Đại học Nông Lâm Tp HCM Tạp chí KHKT Nông Lâm nghiệp, số 2/2003 ...
 • 2
 • 632
 • 2

Xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông dưới ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường (khảo sát tại tỉnh phú thọ)

Xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông dưới ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường (khảo sát tại tỉnh phú thọ)
... vi học sinh lớp 12, giáo viên (GV) phụ trách công tác hƣớng nghiệp cha mẹ học sinh xu hƣớng lựa chọn nghề nghiệp học sinh lớp 12 nay, thực trạng xu hƣớng lựa chọn nghề nghiệp học sinh lớp 12 ... http://www.lrc-tnu.edu.vn Từ lý trên, lựa chọn đề tài: Xu hƣớng lựa chọn nghề nghiệp học sinh lớp 12 trƣờng Trung học phổ thông dƣới ảnh hƣởng kinh tế thị trƣờng” (Khảo sát tỉnh Phú Thọ) Mục đích nghiên cứu ... phát triển kinh tế - xã hội với lựa chọn nghề nghiệp học sinh lớp 12 trƣờng THPT 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Xu hƣớng lựa chọn nghề nghiệp HS lớp 12 trƣờng THPT dƣới ảnh hƣởng kinh tế thị trƣờng...
 • 129
 • 4,729
 • 46

Phân tích tình hình kinh doanh và đánh giá thực hiện công việc tại Hợp tác xã thương mại Hương Lụa

Phân tích tình hình kinh doanh và đánh giá thực hiện công việc tại Hợp tác xã thương mại Hương Lụa
... HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI HƯƠNG LỤA: 1.Lịch sử hình thành phát triển Hợp tác thương mại Hương Lụa: Hợp tác thương mại Hương Lụa thành lập ngày 12/10/1998, Hợp tác ... kinh doanh, Hợp tác thương mại Hương Lụa ý đến vấn đề quan hệ lao động ,đây vấn đề Hợp tác Hợp tác chưa ý đến.Các cán chủ chốt Hợp tác hiểu Hợp tác có đoàn kết trí thìhiệu công ... rộng kinh doanh Hợp tác để thay nhân viên nghỉ việc không đáp ứng yêu cầu Việc tuyển chôn thêm công nhân nhằm đáp ứng theo yêu cầu thực tế công việc 5.2 Đánh giá thực công việc Đánh giá thực công...
 • 16
 • 275
 • 0

Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn ở công ty thương mại Hương Lúa

Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn ở công ty thương mại Hương Lúa
... hoá công ty Nó thể khả chiếm dụng vốn công ty khách hàng IV Đánh giá khái quát tình hình huy động vốn công ty TM Hơng Lúa: Kết mà công ty đạt đợc: 1.1 Từng bớc cải thiện cấu nguồn vốn, đa công ty ... công ty TM Hơng Lúa III Tình hình huy động vốn Công ty TM Hơng Lúa: Huy động vốn chủ sở hữu: Nguồn vốn chủ sở hữu từ năm 1997- 2000 chiếm tỷ trọng nhỏ tổng nguồn Mặc dù công ty tình trạng kinh ... từ công ty cổ phần ấy, quyền đợc chia tài sản từ công ty cổ phần Cần phân biệt vốn điều lệ vốn pháp định Vốn pháp định số lợng vốn tổi thiểu mà doanh nghiệp cần phải có hình thành, hoạt động pháp...
 • 65
 • 202
 • 0

Kế toán lao động tiền lương & các khoản trích theo lương ở Công ty TM Hương Lúa trong điều kiện vận dụng các chuẩn mực Kế toán Việt Nam

Kế toán lao động tiền lương & các khoản trích theo lương ở Công ty TM Hương Lúa trong điều kiện vận dụng các chuẩn mực Kế toán Việt Nam
... Hơng Lúa Hoàn thiện phơng pháp kế toán lao động tiền lơng khoản trích theo lơng ngời lao động công ty thơng mại Hơng Lúa điều kiện vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam Chơng Cơ sở lý luận chung kế ... ngời lao động 1.2 Kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng ngời lao động: 1.2.1 Kế toán tiền lơng a Chứng từ : Để toán tiền lơng, tiền công khoản phụ cấp, trợ cấp cho ngời lao động, hng tháng kế toán ... khoản trích theo lơng ngời lao động Chơng 2: Thực trạng kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty Thơng mại Hơng Lúa Chơng 3: Hoàn thiện kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty Thơng...
 • 60
 • 237
 • 0

231 Kế toán lao động tiền lương & các khoản trích theo lương ở Công ty TM Hương Lúa trong điều kiện vận dụng các chuẩn mực Kế toán Việt Nam

231 Kế toán lao động tiền lương & các khoản trích theo lương ở Công ty TM Hương Lúa trong điều kiện vận dụng các chuẩn mực Kế toán Việt Nam
... Hơng Lúa Hoàn thiện phơng pháp kế toán lao động tiền lơng khoản trích theo lơng ngời lao động công ty thơng mại Hơng Lúa điều kiện vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam Chơng Cơ sở lý luận chung kế ... ngời lao động 1.2 Kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng ngời lao động: 1.2.1 Kế toán tiền lơng a Chứng từ : Để toán tiền lơng, tiền công khoản phụ cấp, trợ cấp cho ngời lao động, hng tháng kế toán ... khoản trích theo lơng ngời lao động Chơng 2: Thực trạng kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty Thơng mại Hơng Lúa Chơng 3: Hoàn thiện kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty Thơng...
 • 60
 • 243
 • 0

Phân tích tình hình kinh doanh và đánh giá thực hiện công việc tại Hợp tác xã thương mại Hương Lụa

Phân tích tình hình kinh doanh và đánh giá thực hiện công việc tại Hợp tác xã thương mại Hương Lụa
... HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI HƯƠNG LỤA: 1.Lịch sử hình thành phát triển Hợp tác thương mại Hương Lụa: Hợp tác thương mại Hương Lụa thành lập ngày 12/10/1998, Hợp tác ... kinh doanh, Hợp tác thương mại Hương Lụa ý đến vấn đề quan hệ lao động ,đây vấn đề Hợp tác Hợp tác chưa ý đến.Các cán chủ chốt Hợp tác hiểu Hợp tác có đoàn kết trí thìhiệu công ... NHÂN LỰC CỦA HỢP TÁC XÃ Đối với Hợp tác thương mại Hương Lụa Hợp tác TNHH có qui mô không lớn quản lý sản xuất hoạy đông quản trị nhân lực Hợp tác có phần hạn chế .Hợp tác phòng quản...
 • 19
 • 205
 • 0

Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn ở công ty Thương mại Hương lúa

Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn ở công ty Thương mại Hương lúa
... trạng tăng cờng huy động vốn công ty TM HơNG LúA I Tình hình phát triển chung công ty Lịch sử hình thành phát triển công ty TM Hơng Lúa: Năm 1984 Công Ty TM Hơng úa thức bắt đầu xây dựng Công ty ... đầu t vốn vào công ty cổ phần quyền đợc nhận phần lợi nhuận từ công ty cổ phần ấy, quyền đợc chia tài sản từ công ty cổ phần Cần phân biệt vốn điều lệ vốn pháp định Vốn pháp định số lợng vốn tổi ... công ty TM Hơng Lúa III Tình hình huy động vốn Công ty TM Hơng Lúa: Huy động vốn chủ sở hữu: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nguồn vốn chủ sở hữu từ năm 1997-...
 • 65
 • 188
 • 0

Hoàn thiện chiến lược xúc tiến hỗn hợp tại Công ty taxi Hương Lúa

Hoàn thiện chiến lược xúc tiến hỗn hợp tại Công ty taxi Hương Lúa
... động xúc tiến hỗn hợp Công ty Taxi Hơng Lúa 26 1.2 Thực hoạt động xúc tiến hỗn hợp Công ty Taxi Hơng Lúa 26 Phần III- Những vấn đề giải pháp hoàn thiện xúc tiến hỗn hợp dịch vụ taxi hơng lúa 31 ... hoạt động xúc tiến hỗn hợp công ty Taxi Hơng lúa I Tổng quan Công ty Taxi Hơng lúa Lịch sử hình thành phát triển công ty Taxi Hơng lúa Trụ sở Công ty Taxi Hơng lúa nằm 55 phố Hàng lợc - Hoàn kiếm ... máy Công ty Taxi Hơng Lúa 23 Kết hoạt động kinh doanh 24 II- Thực trạng hoạt động xúc tiến hỗn hợp Công ty Taxi Hơng Lúa 22 25 Hạch định thực hoạt động xúc tiến hỗn hợp Công ty Taxi Hơng Lúa...
 • 26
 • 272
 • 1

Một số ý kiến góp phần duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty TNHH Thương Mại Hương Lúa .

Một số ý kiến góp phần duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty TNHH Thương Mại Hương Lúa .
.. . tài sản 1 0.9 6 3.5 6 2.0 00 1 4.2 8 7.9 5 1.2 70 1 8.2 0 9.2 2 6.1 28 Tài sản lu động 1.0 6 1.3 8 7.0 00 2.1 5 7.2 8 2.7 21 2.3 7 9.5 1 5.7 66 Tài sản cố định 9.9 0 2.1 7 5.0 00 1 2.1 3 0.6 8 8.5 49 1 5.8 2 9.7 1 0.3 62 10 Nguồn vốn chủ sở 1.2 0 2.6 6 2.5 02 .. . vốn 2.4 1 0.4 8 6.3 24 4.7 5 5.9 0 3.3 19 7.2 0 4.1 8 6.5 15 Tổng lợi nhuận gộp 29 6.4 3 6.7 48 68 7.1 9 9.5 29 1.3 9 7.0 4 1.0 98 chi phí bán hàng 5 5.5 3 1.4 12 11 1.5 6 8.0 62 17 5.9 4 9.6 00 chi phí quản lý 11 1.0 6 2.8 23 42 5.7 8 5.2 36 .. . trạng hoạT động tiêu thụ sản phẩm công ty TNHH thơng mại hơng lúa 2.1 -Một số đặc điểm kinh tế kĩ thuật có ảnh hởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty TNHH Hơng Lúa 2.1 .1 -Quá trình hình thành...
 • 59
 • 102
 • 0

" Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn ở Công ty TM Hương Lúa "

... hoá công ty Nó thể khả chiếm dụng vốn công ty khách hàng IV Đánh giá khái quát tình hình huy động vốn công ty TM Hơng Lúa: Kết mà công ty đạt đợc: 1.1 Từng bớc cải thiện cấu nguồn vốn, đa công ty ... công ty TM Hơng Lúa III Tình hình huy động vốn Công ty TM Hơng Lúa: Huy động vốn chủ sở hữu: Nguồn vốn chủ sở hữu từ năm 1997- 2000 chiếm tỷ trọng nhỏ tổng nguồn Mặc dù công ty tình trạng kinh ... cấu tổ chức đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty : 3.1 Cơ cấu tổ chức Công ty TM Hơng Lúa: Địa công ty: 295 Bạch Mai- Hai Bà Trng- Hà nội Bộ máy quản lý Công ty TM Hơng Lúa đợc phân thành cấp :...
 • 65
 • 149
 • 0

Bánh Ít Lá Gai - Hương Vị Của Quê Hương

Bánh Ít Lá Gai - Hương Vị Của Quê Hương
... hồ bột nếp, đường với nước cốt gai Lớp bánh Bánh Bình Định bọc trang trí chuối dạng hình chỏm tháp cạnh Bánh gai Bình Định đóng thùng gửi khách phương xa Ăn bánh gai Bình Định nơi phong cảnh hữu ... gai hái rửa cho vào nồi luộc chín Lấy luộc đem giã lấy nước gai chuối dùng vừa đủ già cho có độ dai, lau thật hơ lửa khăn lau ... khách phương xa Ăn bánh gai Bình Định nơi phong cảnh hữu tình Uống chung trà Thái Nguyên đậm đà quê hương ...
 • 10
 • 452
 • 1

Xem thêm