HOA NHẪN NHỤC

Mô Hình Hóa Nhận Dạng và Mô Phỏng - Chương 1

Mô Hình Hóa Nhận Dạng và Mô Phỏng - Chương 1
... dung môn học Chương 1: Giới thiệu Chương 2: hình hóa Chương 3: Nhận dạng hình không tham số Chương 4: Nhận dạng hình có tham số Chương 5: Đánh giá chất lượng hình Chương 6:Thực nhận dạng ... 2005 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 11 hình hóa 11 September 2005 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 12 hình hóa hình hóa phương pháp xây dựng hình toán hệ thống cách dựa vào qui luật vật lý chi phối ... ÐHBK TPHCM Nội dung chương Hệ thống động hình hình hóa Nhận dạng hệ thống 11 September 2005 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM Hệ thống động hình 11 September 2005 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM Hệ thống...
 • 23
 • 428
 • 2

Mô Hình Hóa Nhận Dạng và Mô Phỏng - Chương 2

Mô Hình Hóa Nhận Dạng và Mô Phỏng - Chương 2
... − l2ϕ cos ϕ  v2 =   =  1  & & &  y2   − l1ϕ1 sin ϕ1 − l2ϕ sin ϕ  Động năng: 1 & & &2 & T = m1 ( x 12 + y 12 ) + m2 ( x2 + y2 ) 2 1 2 & & & ⇒ T = m1l 12 12 + m2l 12 12 + m2l2 ϕ + 2 & & m2l1l2ϕ1ϕ ... động Chương 2: MƠ HÌNH HĨA 21 Hình 2. 17: Lưu trở • Dung: (2. 3) ⇒ (2. 4) ⇒ A ρg V CL = p p= ∫ qdt CL CL = [m5/N]  Huỳnh Thái Hồng – Bộ mơn Điều khiển Tự động Chương 2: MƠ HÌNH HĨA 22 Hình 2. 18: ... 2 & & m2l1l2ϕ1ϕ (cos ϕ1 cos ϕ + sin ϕ1 sin ϕ ) Thế năng: U = m1 gl1 cos ϕ1 + m2 g (l1 cos ϕ1 + l2 cos ϕ ) Do đó: 1 2 & & & L = T − U = m1l 12 12 + m2l 12 12 + m2l2 ϕ 2 2 & & + m2l1l2ϕ1ϕ (cos ϕ1...
 • 38
 • 339
 • 2

Mô Hình Hóa Nhận Dạng và Mô Phỏng - Chương 3

Mô Hình Hóa Nhận Dạng và Mô Phỏng - Chương 3
... ) = Var( X ) + Var(Y )  Huỳnh Thái Hồng – Bộ mơn Điều khiển Tự động (3. 31) (3. 32) (3. 33) (3. 34) Chương 3: NHẬN DẠNG MƠ HÌNH KHƠNG THAM SỐ • Hiệp phương sai (Covariance) Cho X Y hai biến ngẫu ... Hồng – Bộ mơn Điều khiển Tự động (3. 49) Chương 3: NHẬN DẠNG MƠ HÌNH KHƠNG THAM SỐ 3. 3 PHÂN TÍCH ĐÁP ỨNG Q ĐỘ VÀ PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN 3. 3.1 Phân tích đáp ứng q độ 3. 3.1.1 Phân tích đáp ứng xung Giả ... động (3. 75) (3. 76) Chương 3: NHẬN DẠNG MƠ HÌNH KHƠNG THAM SỐ 12 Từ (3. 75) (3. 76) ta tính được: 2 IC ( N ) + I S ( N ) Ym =  I (N )  ϕ = − tan −1  S   IC ( N )  (3. 77) (3. 78) Thay (3. 77) (3. 78)...
 • 16
 • 356
 • 1

Mô Hình Hóa Nhận Dạng và Mô Phỏng - Chương 6

Mô Hình Hóa Nhận Dạng và Mô Phỏng - Chương 6
... phân tích Fourier, phân tích phổ - Nhận dạng hình tuyến tính có tham số: ARX, ARMAX, OE, BJ,… • Nhận dạng hình phi tuyến: - hình hồi qui tuyến tính - hình hộp đen phi tuyến  Huỳnh ... hình với đa thức A B tăng lên bậc ta nhận dạng hình hệ thống Lọc thông cao để loại trừ nhiễu tần số thấp 6. 4 CHỌN CẤU TRÚC MÔ HÌNH Chọn cấu trúc hình bao gồm vấn đề: - Chọn loại hình ... động Chương 6: Thực nghiệm nhận dạng hệ thống 16 6.7 MỘT SỐ THÍ DỤ NHẬN DẠNG HỆ THỐNG THỰC NGHIỆM 6. 7.1 Nhận dạng động DC • Phần cứng Sơ đồ khối phần cứng thu thập liệu vào động DC trình bày hình...
 • 18
 • 327
 • 5

Mô Hình Hóa Nhận Dạng và Mô Phỏng - Closed lôp ident

Mô Hình Hóa Nhận Dạng và Mô Phỏng - Closed lôp ident
... System identi cation Closed- loop identi cation Prediction error methods This paper was not presented at any IFAC meeting Corresponding author U Forssell Tel +4 6-1 3-2 82226 Fax +4 6-1 3-2 82622 E-mail ... simulation study Example Consider the closed- loop system in Fig Here r - e u- G (q) +- v -? ++ e y - () Fig Closed- loop system with non-linear feedback G0 (q) = q;1 ; 0:8q;2 (109) < (x) = :0:25x + if ... rst the closed- loop 33 system is identi ed and then the open-loop system is estimated by solving an over-determined system of equations, relating the open-loop parameters to the closed- loop parameters,...
 • 55
 • 233
 • 0

Mô Hình Hóa Nhận Dạng và Mô Phỏng - random process 1

Mô Hình Hóa Nhận Dạng và Mô Phỏng - random process 1
... the input-output cross-correlation function is I* (- "' rpZu(r) -k2, k ! -, u ~ d uc ,? ~ ~ y ( oexp ) = 2v = d u~ a ) = a,,' [- / 21 ~ kSm (- $)Hk(u,) uu1exp ! k=o : "3 Hk(ul)Hk(u3 dull -m using ... considering zero-mean variables Also, Equation (H-27) becomes Thus, for a gaussian input, Eq (H-66) is written x exp 2px1x2 + [- x12 2a2 (1 p2) xz2I - - The evaluation of this double integral can ... process are written - ' ST 2'T ST x2 = lim - 2T ~ ( tdt ~ ) I ~ - -T ~ yXx(r)= lim T-m x(t)x(t -T + T) dt (H-43) An example of a stationary ergodic random process is the ensemble of sinusoids of...
 • 19
 • 292
 • 1

Mô Hình Hóa Nhận Dạng và Mô Phỏng - random process 2

Mô Hình Hóa Nhận Dạng và Mô Phỏng - random process 2
... Xt ,2 are themselves second order stationary We have E[Zt ] = µ1 + i 2 = µ cov[Zt1 , Zt2 ] = E[(Zt1 − µ)∗ (Zt2 − µ)] = Sτ ∗ and hence S−τ = Sτ for a complex process 2. 3 Examples of stationary processes ... Gaussian process where uncorrelatedness does imply independence A random or white noise process is a process without memory One datum does not depend on any other 2. 4 First order Autoregressive process ... acvs for an AR process dies out gradually with lag and never reaches zero 2. 5 Moving Average Process An MA process is a linear combination of present and past values of a noise process with a...
 • 11
 • 197
 • 0

Phân Tích Và Đánh Giá Thực Trạng Tình Hình Công Tác Kế Hoạch Hóa Nhân Lực Của Nhà Máy Xi Măng Hà Tu

Phân Tích Và Đánh Giá Thực Trạng Tình Hình Công Tác Kế Hoạch Hóa Nhân Lực Của Nhà Máy Xi Măng Hà Tu
... trị nhân lực Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Hoa Lớp K11 QT1 II Phân tích đánh giá thực trạng công tác lập kế hoạch nhân lực Nhà máy xi măng Tu 2.1 Tình hình lập kế hoạch nhân lực Nhà máy ... II Phân tích đánh giá thực trạng công tác lập kế hoạch nhân lực Nhà máy xi măng Tu .10 2.1 Tình hình lập kế hoạch nhân lực Nhà máy thời gian qua .10 2.1.1 Trình tự lập kế ... cao hiệu công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực đòi hỏi cấp thiết đặt cho nhà làm công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực Tại Nhà máy xi măng Tu công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực chưa thực khoa...
 • 46
 • 428
 • 1

CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA (TRUNG QUỐC)

CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA (TRUNG QUỐC)
... BÀI 10: CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA (TRUNG QUỐC) TIẾT 1: TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI I Vị trí địa lí lãnh thổ II Điều kiện tự nhiên III Dân cư xã hội I VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ ... lụt III DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI Dân cư Dựa vào bảng số liệu kiến thức SGK, em nhận xét quy mô dân số Trung Quốc ? a Dân số: Đông giới (1,3 tỉ người), chiếm 1/5 dân số giới b Dân tộc: TQ có 50 dân tộc, ... III DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI Dân cư c Gia tăng dân số: Hãy quan sát hình 10.3 (SGK) bảng tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên, nhận xét thay đổi dân số, dân số nông thôn thành thị TQ ? Tr.người Biểu đồ: Dân...
 • 38
 • 485
 • 2

Khái quát về ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội, chi nhánh Trung Hoà - Nhân Chính

Khái quát về ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội, chi nhánh Trung Hoà - Nhân Chính
... 1: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NHÀ HÀ NỘI, CHI NHÁNH TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH 1.1 Lịch sử phát triển chi nhánh Trung Hoà - Nhân Habubank ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thành ... gửi toán khách hàng tăng lên, khách hàng dùng để mua hàng hoá dịch vụ Do việc cho vay ngân hàng tạo phương tiện toán Trung gian toán Ngân hàng thay mặt khách hàng thực toán giá trị hàng hoá dịch ... dịch… Hoạt động chi nhánh cấp : Chi nhánh cấp mở tài khoản quan hệ giao dịch với chi nhánh Ngân hàng Nhà nước nơi đặt trụ sở Chi nhánh cấp thực nghiệp vụ kinh doanh tổng giám đốc ngân hàng quy định...
 • 19
 • 393
 • 0

303 Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nhân lực của nhà máy xi măng Hà Tu

303 Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nhân lực của nhà máy xi măng Hà Tu
... ngừng hoàn thiện, nâng cao hiệu công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực đòi hỏi cấp thiết đặt cho nhà làm công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực Tại Nhà máy xi măng Tu công tác kế hoạch hoá nguồn nhân ... trạng công tác lập kế hoạch nhân lực Nhà máy xi măng Tu .10 2.1 Tình hình lập kế hoạch nhân lực Nhà máy thời gian qua .10 2.1.1 Trình tự lập kế hoạch nhân lực Nhà máy xi măng ... xét công tác lập kế hoạch nhân lực Nhà máy thời gian qua Trong thời gian vừa qua Nhà máy cố gắng hoàn thiện công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực Trên toàn nét khái quát công tác kế hoạch hoá...
 • 46
 • 225
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: văn hóa nhân loạinước cộng hoà nhân dân trung hoakiểm tra cộng hòa nhân dân trung hoakiểm tra 15 phút nền cộng hoà nhân dân ăngôlacộng hòa nhân dân làochính phủ nước công hoà nhân dân trung hoavăn hóa nhận thức con ngườitài liệu văn hóa nhận thứcvăn hóa nhận thứccách trồng ra hoa nhãnnguyên nhân nhức đầu căng thẳngvị thuốc long nhãn nhụckiến thức về hoa nhân sâmnguyên nhân nhức đầu thường xuyênkế hoạch hóa nhân lựcVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnChương I. §7. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ sốVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnCông văn 145 BGDĐT-SEQAP V v: Bồi dưỡng giáo viên dạy môn tin học tiểu học | SEQAP.EDU.VN CV 145 BDGV Tin hocThông báo v v thi công cầu sắt Nông Lâm【final ver 】Application Information 2016 2XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI CÁC TỈNH PHÍA BẮC - THÀNH TỰU VÀ BẤT CẬP Hoi thao NTM 2012Bai 4 ve giao duc xa vienbao cao danh gia cuoi kyBáo cáo môi trường quốc gia 2006 " Hiện trang môi trường nước ở 3 lưu vực sông Cầu , Nhuệ - Đáy, hệ thống sông Đồng Nai"Quyết định số 59 2015 QĐ-TTg Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 59.signedCV 193 Cap chung chiCông văn: 60 BGDĐT-SEQAP-XDCB V v: Một số Yêu cầu, lưu ý về công tác XDCB | SEQAP.EDU.VN CV 60 XDCBCông văn 214 BGDĐT-SEQAP V v : Rà soát Danh sách và địa điểm Trung tâm nguồn | SEQAP.EDU.VN CV 214 TT nguonCV 320-BC so lieu FDSVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận2352017TT 23 Đat đaiEverpia Vietnam JSC 1st half 2011_ver06.0911