Hồ chí minh tư duy kinh tế phần 2

Tài liệu tưởng Hồ Chí Minh: tưởng kinh tế của Hồ Chí Minh ppsx

Tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh: Tư tưởng kinh tế của Hồ Chí Minh ppsx
... chất…” (2) 3- tưởng lấy dân làm gốc Ở Hồ Chí Minh, tưởng dân làm gốc hiểu theo hai mặt: phải dựa vào dân để phát triển kinh tế phát triển kinh tế để phục vụ dân Chính Hồ Chí Minh giải thích ... xuất ý ng tả khuynh cho dùng thầu khoán bóc lột Hồ Chí Minh giải tỏa tưởng này: “Thầu khoán tất nhiên có bóc lột, thầu khoán đắp đê lúc yêu nước” (8) 6- tưởng kinh tế mở Hồ Chí Minh ng ... thấy có thời gian dài nhiều tưởng kinh tế quan trọng Hồ Chí Minh không thực đầy đủ Chỉ từ ngày đổi mới, đất nước ta bước khôi phục thực thi tưởng lớn Hồ Chí Minh Trong bước thực thi bước...
 • 12
 • 196
 • 0

Tài liệu GIỚI THIỆU VỀ DUY KINH TẾ (Phần 1) ppt

Tài liệu GIỚI THIỆU VỀ TƯ DUY KINH TẾ (Phần 1) ppt
... phải đương đầu KINH TẾ HỌC THỰC CHỨNG VÀ KINH TẾ HỌC CHUẨN TẮC Kinh tế học thực chứng bàn giải thích khách quan hay khoa học vận động kinh tế Ở trọng GIẢI THÍCH SỰ KHÁCH QUAN Kinh tế học chuẩn ... tầng, hệ thống bảo vệ thích hợp v.v KINH TẾ HỌC VI MÔ hay Lý thuyết Giá bàn đơn vị kinh tế riêng lẻ người tiêu dùng doanh nghiệp KINH TẾ HỌC VĨ MÔ bàn tổng thể kinh tế tác động chi tiêu phủ, thuế ... loại nghĩ kinh tế học vĩ mô môn nghiên cứu rừng kinh tế học vi mô môn nghiên cứu YẾU TỐ SẢN XUẤT nhập lượng để sản xuất xuất lượng xã hội Trước tiếp tục nghiên cứu kinh tế học, ta giới thiệu vài...
 • 8
 • 325
 • 0

Tài liệu GIỚI THIỆU VỀ DUY KINH TẾ (Phần 2) pptx

Tài liệu GIỚI THIỆU VỀ TƯ DUY KINH TẾ (Phần 2) pptx
... chọn kinh tế cần thiết nguồn lực khan hiếm: chúng không tự nhiên có sẵn với số lượng vô hạn Ta xây dựng đường giới hạn khả sản xuất cho thực thể sản xuất nào, kể toàn công nghiệp hay kinh tế quốc ... Số đơn vị loại hàng phải để tăng đơn vị loại hàng khác Về hình học – thể độ dốc đường PPF Về kinh tế – chi phí hội hàng X Quy luật chi phí ng đối tăng lên – Chi phí hội đơn vị tăng thêm loại ... thực tế nguồn lực có khuynh hướng chuyên môn hóa, phần suất bị nguồn lực chuyển từ hoạt động mà họ làm ng đối tốt sang hoạt động mà họ làm không tốt MÔ HÌNH LƯU CHUYỂN CỦA NỀN KINH TẾ Nền kinh...
 • 6
 • 247
 • 0

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua ô tô của người dân tại địa bàn thành phố hồ chí minh đại học kinh tế 2015

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua ô tô của người dân tại địa bàn thành phố hồ chí minh đại học kinh tế 2015
... có c n quy t ng (cùng chi n quy nh mua ô i dân Tp H Chí Minh ng (cùng chi Gi thuy t H4: mua ô c nh i dân Tp H Chí Minh Gi thuy t H5: Nhóm Th hi n giá tr xã h i có quy n quy nh mua ô c ... nh mua 32 Các gi thuy t cho nghiên c u bao g m: Gi thuy t H1: Nhóm Ngu nh mua ô c ng (cùng chi i dân Tp H Chí Minh Gi thuy t H2: Nhóm S n ph mua ô c ng (cùng chi n quy nh i dân Tp H Chí Minh ... nh mua ô s giúp c ô có chi n, giúp doanh nghi s n ph c kinh doanh (v giá, c khách hàng hi n t i m r u nghiên c uv m ô t i th lý trên, tác gi ch mua ô c ng Tp HCM T nh ng tài: “Nghiên...
 • 125
 • 218
 • 3

Nghiên cứu ý định mua sản phẩm chăm sóc móng thương hiệu kềm nghĩa của người tiêu dùng nữ tại thành phố hồ chí minh đại học kinh tế 2015

Nghiên cứu ý định mua sản phẩm chăm sóc móng thương hiệu kềm nghĩa của người tiêu dùng nữ tại thành phố hồ chí minh đại học kinh tế 2015
... x lý thông tin: ph n m m SPSS 16 - T móng T ( ), (nail and cuticle products) móng, móng da khác móng tay móng chân Bên móng, vào móng khóe chân www.nailsmag.com), Ngành móng doanh ngành móng ... hành vi tiêu dùng Ý xem T C i n chuyên gia Có th nói, theo lý thuy t TRA n nhi iv im iv i tiêu dùng nh n th c áp l c xã h i v im tiêu chu n ch quan s u th c hi i c c nh mua hàng m i tiêu dùng u ... 2.3.1.3 Nghiên c u Khraim (2011) Khraim , 2.3.1.4 Nghiên c u c a Chang Lee (2011) Chang - - - h : ; (2) ro mua cách ý 2.3.2.1 Nghiên c ng hành vi tiêu dùng s n ph m K m (2009) (1) 2.3.2.2 Nghiên...
 • 148
 • 88
 • 0

Phân tích nguồn gốc tưởng Hồ Chí Minh từ đó rút ra ý nghĩa và thực tế

Phân tích nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh từ đó rút ra ý nghĩa và thực tế
... hỏi: Phân tích nguồn gốc tưởng Hồ Chí Minh từ rút ý nghĩa thực tế Bài làm: Bất tưởng phải có nguồn gốc, sở hình thành đằng sau nó, tuân theo qui luật hình hành tưởng từ gốc đến ngọn, từ ... triển Hồ Chí Minh - người có sáng tạo, có phương pháp biện chứng, có nhân cách, phẩm chất Cách Mạng cao đẹp tạo nên tưởng Hồ Chí Minh trở thành tưởng Việt Nam đại • Ý nghĩa, thực tế tưởng ... tiêu cực tích cực, nghịch lý ý nghĩa giá trị thời đại tưởng Hồ Chí Minh tỏa sáng hết Với cách sinh viên kỷ mới, đứng trước nhiều thử thách trước mắt, nắm vững tưởng Hồ Chí Minh giúp...
 • 7
 • 1,478
 • 13

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn quận 9, Tp. Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2020

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn quận 9, Tp. Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2020
... ngành kinh tế địa bàn Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh từ đến năm 2020 Làm rõ lý luận cấu ngành kinh tế, chuyển dịch cấu ngành kinh tế; Phân tích kinh nghiệm chuyển dịch cấu ngành kinh tế số quận, huyện ... cấu kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế, chuyển dịch cấu ngành kinh tế Trên sở phân tích cấu ngành kinh tế mô hình chuyển dịch khác Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cấu kinh tế Đưa số kinh ... cấu ngành kinh tế, chuyển dịch cấu ngành kinh tế - Phân tích kinh nghiệm chuyển dịch cấu ngành kinh tế số quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh - Phân tích thực trạng chuyển dịch cấu ngành kinh tế...
 • 110
 • 178
 • 2

QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở SÀI GÕN - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 1860 ĐẾN NĂM 2008 VÀ NHỮNG KẾT QUẢ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ

QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở SÀI GÕN - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 1860 ĐẾN NĂM 2008 VÀ NHỮNG KẾT QUẢ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ
... trung tâm văn hóa lớn đất nước Kết luận Quá trình đô thị hóa từ năm 1860 đến tác động ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, văn hóa hội Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh Đô thị hóa trình tất ... thể, đô thị Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đến mát giá trị văn hóa truyền thống với nạn thất nghiệp gia tăng 2.2 Những tác động đô thị hóa đến phát triển văn hóa - hội Đô thị hóa khía cạnh văn hóa ... trúc thành phố Hồ Chí Minh , Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh - Tập III, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, 1990, tr 420, 457 tr xxxix Mạc Đường, “Việt Nam vấn đề đô thị hóa...
 • 19
 • 157
 • 1

QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở SÀI GÒN - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 1860 ĐẾN NĂM 2008 VÀ NHỮNG KẾT QUẢ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ

QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở SÀI GÒN - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 1860 ĐẾN NĂM 2008 VÀ NHỮNG KẾT QUẢ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ
... phát triển thành phố2 5 Những tác động trình đô thị hoá đến phát triển Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh 2.1 Những tác động đô thị hoá đến phát triển kinh tế Cũng thời Pháp thuộc, đô thị hoá Sài Gòn ... từ năm 1860 đến tác động ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, văn hoá – hội Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh Đô thị hoá trình tất yếu, góp phần tạo phát triển vượt bậc kinh tế hội thành ... QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA SÀI GÒN-THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH phát triển hội3 Với vị trí đặc biệt thuận lợi cho phát triển kinh tế, kinh tế công thương nghiệp, trình đô thị hoá vùng đất Sài Gòn...
 • 18
 • 342
 • 0

Góp phần nghiên cứu về thể chất, điều kiện môi trường lớp học và tình hình sức khỏe của học sinh trường Trung học cơ sở Trần Bội Cơ, TP Hồ Chí Minh từ tháng 5/2003 đến 5/2004

Góp phần nghiên cứu về thể chất, điều kiện môi trường lớp học và tình hình sức khỏe của học sinh trường Trung học cơ sở Trần Bội Cơ, TP Hồ Chí Minh từ tháng 5/2003 đến 5/2004
... cứu thể chất, điều kiện môi trường lớp học tình hình sức khỏe học sinh trường Trung học sở Trần Bội Cơ, TP Hồ Chí Minh từ tháng 5/2003 đến tháng 5/2004 *Mục tiêu chuyên biệt: Nghiên cứu thể chất ... Bộ môn Y học lao động Môi trường Vì lý nêu trên, nên tiến hành nghiên cứu thể chất, số vấn đề y tế học đường tình hình sức khỏe học sinh trường Trung học sở Trần Bội Tp Hồ Chí Minh Chúng ... biệt: Nghiên cứu thể chất học sinh Nghiên cứu điều kiện môi trường lớp học; khí hậu, tình hình chiếu sáng, kích thước bàn ghế Nghiên cứu số vấn đề tình hình sức khỏe học sinh Trang Luận văn tốt...
 • 53
 • 644
 • 4

Khảo sát tình hình và yếu tố dịch tễ học Bệnh lý võng mạc tiểu đường tại Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh từ 1/1/2001 đến 31/12/2003

Khảo sát tình hình và yếu tố dịch tễ học Bệnh lý võng mạc tiểu đường tại Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh từ 1/1/2001 đến 31/12/2003
... QUÁT: Khảo sát tình hình yếu tố dòch tễ học BLVMTĐ Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh từ 1/1/2001 đến 31/12/2003 2.2 MỤC TIÊU CHUYÊN BIỆT: 2.2.1 Khảo sát BLVMTĐ phân bố theo đặc tính dòch tễ học: ... trọng đến tính chất dòch tễ học BLVMTĐ, liên quan đến sức khỏe cộng đồng Nhận thức tầm quan trọng vấn đề, mạnh dạn thực đề tài “KHẢO SÁT YẾU TỐ DỊCH TỄ HỌC BỆNH LÝ VÕNG MẠC TIỂU ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN ... mắc bệnh tiểu đường từ 15 tuổi trở lên sau: Hà Nội 1,1%, Huế 0,96%, Thành phố Hồ Chí Minh 2,52% [15] - Theo dự báo bệnh tiểu đường Daniel W.Foster: số người mắc bệnh tiểu đường toàn giới vào...
 • 74
 • 584
 • 1

Chiến lược trong sản xuất - kinh doanh của ngành in Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015

Chiến lược trong sản xuất - kinh doanh của ngành in Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015
... việc hồn thiện chiến lược hoạt động sản xuất - kinh doanh ngành in Thành phố Hồ Chí Minh * Luận văn đề xuất số chiến lược hoạt động sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp in Thành phố Hồ Chí Minh ... luận có liên quan đến chiến lược sản xuất - kinh doanh * Phân tích đánh giá cách tồn diện tác nhân mơi trường ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh ngành in địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh * Xây dựng ... in 3 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÀNH 1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRỊ VÀ MƠ HÌNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1.1.1 Khái niệm chiến lược chiến lược kinh doanh Chiến lược thuật ngữ xuất...
 • 81
 • 552
 • 2

Khảo sát yếu tố dịch tễ học BLVMTĐ tại Bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh, từ 1/1/2001 đến 31/12/2003

Khảo sát yếu tố dịch tễ học BLVMTĐ tại Bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh, từ 1/1/2001 đến 31/12/2003
... hành khảo sát, thu thập xử lý số liệu 89 bệnh án BLVMTĐ khoa Đáy mắt Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh khoảng thời gian từ 1/1/2001 đến 31/12/2003, nhận thấy : 6.1 ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC: 6.1.1 ... hình yếu tố dòch tễ học BLVMTĐ Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh từ 1/1/2001 đến 31/12/2003 2.2 MỤC TIÊU CHUYÊN BIỆT: 2.2.1 Khảo sát BLVMTĐ phân bố theo đặc tính dòch tễ học: giới tính, tuổi đời, ... văn tốt nghiệp ét KẾT QUẢ Niên khóa 1998-2004 Kết Luận văn tốt nghiệp ét Kết Sau hồi cứu bệnh án tất bệnh nhân BLVMTĐ nhập viện khoa Đáy mắt Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thời gian từ...
 • 73
 • 353
 • 0

Quyết định phê duyệt đề án phát triển hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố hồ chí minh từ nay đến 2015, tầm nhìn đến năm 2020

Quyết định phê duyệt đề án phát triển hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố hồ chí minh từ nay đến 2015, tầm nhìn đến năm 2020
... theo Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2009 Ủy ban nhân dân thành phố) Đề án phát triển hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015, tầm nhìn đến ... nhân dân thành phố giao Đề án Định kỳ tháng, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố số liệu hệ thống phân phối, bán buôn, bán lẻ địa bàn thành phố kết tổng hợp tình hình triển khai thực Đề án; định kỳ ... 2015, tầm nhìn đến năm 2020 Mục tiêu tổng quát: Hình thành hệ thống phân phối, bán buôn, bán lẻ phát triển vững mạnh đại, dựa cấu trúc hợp lý hệ thống kênh phân phối với tham gia thành phần kinh...
 • 12
 • 458
 • 0

Xem thêm