CÓ và KHÔNG

Ảnh hưởng của chế phẩm Enchoice trong điều kiện không sục khí

Ảnh hưởng của chế phẩm Enchoice trong điều kiện có và không có sục khí
... “ ẢNH HƢỞNG CỦA CHẾ PHẨM SINH HỌC ENCHOICE TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ VÀ KHÔNG CÓ SỤC KHÍ LÊN NƢỚC THẢI CAO SU ” Bố trí thí nghiệm: Nƣớc thải cao su đƣợc xử lý với nồng độ Enchoice khác nhau, điều kiện ... 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC © ẢNH HƢỞNG CỦA CHẾ PHẨM ENCHOICE TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ VÀ KHÔNG CÓ SỤC KHÍ LÊN NƢỚC THẢI CAO SU ... đáng kể, lƣợng chế phẩm Enchoice cho vào nghiệm thức tăng dần Điều cho thấy thiếu trình sục khí hiệu sử dụng chế phẩm diễn chậm không phát huy tác dụng Nhìn chung khảo sát chế phẩm Enchoice làm...
 • 49
 • 286
 • 0

Ảnh hưởng của chế phẩm enchoice trong điều kiện không sục khí lên nước thải cao su

Ảnh hưởng của chế phẩm enchoice trong điều kiện có và không có sục khí lên nước thải cao su
... “ ẢNH HƢỞNG CỦA CHẾ PHẨM SINH HỌC ENCHOICE TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ VÀ KHÔNG CÓ SỤC KHÍ LÊN NƢỚC THẢI CAO SU ” Bố trí thí nghiệm: Nƣớc thải cao su đƣợc xử lý với nồng độ Enchoice khác nhau, điều kiện ... 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC © ẢNH HƢỞNG CỦA CHẾ PHẨM ENCHOICE TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ VÀ KHÔNG CÓ SỤC KHÍ LÊN NƢỚC THẢI CAO SU Luận văn kỹ ... Nƣớc thải cao su Xử lý Enchoice ĐC A1 A2 Không sục khí Xử lý Enchoice A3 B1 B2 sục khí B3 14 Ghi chú: - ĐC: mẫu nƣớc thải cao su chƣa qua quy trình xử lý - A1, A2, A3 mẫu nƣớc thải cao su đƣợc...
 • 49
 • 421
 • 0

Phiên bản không tích hợp sở dữ liệu

Phiên bản có và không tích hợp cơ sở dữ liệu
... pháp tích hợp sở liệu trình bày Phiên tích hợp sở liệu 2.1 Yêu cầu hệ thống Microsoft Windows 9x/2000/XP Microsoft Access 2000/XP 2.2 Cài đặt chương trình Mở nén file ISAReporter.zip vào ... kết liệu (không phải Import liệu) , dung lượng không lớn nhân đôi liệu lên Ưu điểm: Do quản trị hệ quản trị sở liệu nên xử lý tốt với file dung lượng lớn, thời gian liên kết liệu chấp nhận thể ... log vào text box phía bên trái, nhấn nút Nạp Danh sách File để cập nhật danh sách file log Nhấn nút Nạp lại Dữ liệu để liên kết liệu từ log file tương ứng với ngày vào sở liệu Chờ khoảng vài...
 • 6
 • 113
 • 0

Kết quả chụp sem của polyme không sắt từ

Kết quả chụp sem của polyme có và không có sắt từ
... Cr, Cu - Từ tính vật liệu đợc chia làm loại dựa vào đặc điểm từ tính chúng từ trờng bên áp vào: vật liệu thuận từ, vật liệu nghịch từ, vật liệu tính kháng từ, vật liệu tính sắt từ Lớp ... tạo tham hạt sắt từ Sản phẩm copolyme- hạt sắt từ đợc tạo khả hấp thụ dầu cao, dễ dàng thu hồi lại sau hấp thụ dầu tác dụng từ trờng bên Chế tạo vật liệu polyme mang hạt sắt từ: Hiện ... Nam Những nguyên tố chứa electron cha ghép đôi 3d 4f tính thuận từ Tính thuận từ đợc hiểu là: áp từ trờng bên vào vật liệu từ tính từ tính vật liệu thay đổi làm cho từ trờng tăng lên đáng...
 • 35
 • 297
 • 0

khảo sát ảnh hưởng của chế phẩm enchoie trong điều kiện không sục khí nước thải cao su

khảo sát ảnh hưởng của chế phẩm enchoie trong điều kiện có và không có sục khí nước thải cao su
... “ ẢNH HƢỞNG CỦA CHẾ PHẨM SINH HỌC ENCHOICE TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ VÀ KHÔNG CÓ SỤC KHÍ LÊN NƢỚC THẢI CAO SU ” Bố trí thí nghiệm: Nƣớc thải cao su đƣợc xử lý với nồng độ Enchoice khác nhau, điều kiện ... 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC © ẢNH HƢỞNG CỦA CHẾ PHẨM ENCHOICE TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ VÀ KHÔNG CÓ SỤC KHÍ LÊN NƢỚC THẢI CAO SU Luận văn kỹ ... Nƣớc thải cao su Xử lý Enchoice ĐC A1 A2 Không sục khí Xử lý Enchoice A3 B1 B2 sục khí B3 14 Ghi chú: - ĐC: mẫu nƣớc thải cao su chƣa qua quy trình xử lý - A1, A2, A3 mẫu nƣớc thải cao su đƣợc...
 • 49
 • 269
 • 0

So sánh tác dụng của hai phương pháp gây mê tĩnh mạch hoàn toàn bằng propofol không kiểm soát nồng độ đích

So sánh tác dụng của hai phương pháp gây mê tĩnh mạch hoàn toàn bằng propofol có và không kiểm soát nồng độ đích
... bng propofol cú v khụng kim so t nng ớch vi cỏc mc tiờu sau: So sỏnh hiu qu gõy mờ bng propofol cú kim so t nng ớch vi khụng kim so t nng ớch trờn cỏc bnh nhõn phu thut bng theo k hoch So sỏnh ... kim so t nng ớch Xỏc nh v so sỏnh lng propofol tiờu th ca hai nhúm - Tng liu propofol mờ (n v tớnh: mg) - Liu mờ trung bỡnh (n v tớnh: mg/kg) - Tng lng propofol tiờu th (tớnh bng mg) - Lng propofol ... cu s khỏc bit ca k thut gõy mờ kim so t nng ớch ca propofol so vi cỏc k thut khụng kim so t nng ớch Phn ln nhng nghiờn cu s dng k thut kim so t nng ớch cho propofol l s dng mụ hỡnh dc ng hc...
 • 146
 • 283
 • 0

Tài liệu PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG TẤM MAT XƠ DỪA KHÔNG CHẤT KẾT DÍNH ĐỂ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG GIA CƯỜNG CHO VẬT LIỆU COMPOSITE NỀN NHỰA NHIỆT DẺO doc

Tài liệu PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG TẤM MAT XƠ DỪA CÓ VÀ KHÔNG CÓ CHẤT KẾT DÍNH ĐỂ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG GIA CƯỜNG CHO VẬT LIỆU COMPOSITE NỀN NHỰA NHIỆT DẺO doc
... tính đàn hồi nên chịu va đập tốt KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 4.1 Kết luận Đã xây dựng qui trình gia công MAT sợi dừa chất kết dính Tấm MAT sợi dừa sau gia công thỏa mãn yêu cầu gia công composite ... thực nhựa PP, nhiên sau gia cường loại MAT giá trị cải thiện Bảng 1: Cơ tính kéo composite sợi dừa gia công MAT kết dính với chất kết dính khác so với mẫu nhựa PP Tấm MAT với chất kết dính ... độ kết dính sợi tương đối thấp (Hình 1d) 3.1 Ảnh hưởng việc gia công MAT lên tính kéo vật liệu composite nhựa nhiệt dẻo Do MAT chất kết dính nên kết hợp dễ dàng với nhựa PP gia công thành composite...
 • 6
 • 418
 • 3

Đánh giá về kỹ thuật của mô hình nuôi đơn cá rô phi (Oreochromis niloticus) nuôi ghép cá rô phi – tôm (Macrobrachium rosenbergii) trong ao đất không sử dụng giá thể cho tảo bám pot

Đánh giá về kỹ thuật của mô hình nuôi đơn cá rô phi (Oreochromis niloticus) và nuôi ghép cá rô phi – tôm (Macrobrachium rosenbergii) trong ao đất có và không có sử dụng giá thể cho tảo bám pot
... ngày nuôi đạt cao hình nuôi ghép để giá thể (2445 kg/ha phi 141 kg/ha tôm càng) chứng hiển nhiên cho thấy việc thêm giá thể cho phát triển phức hợp tảo bám mang lại suất cao cá, nuôi ... cứu cho thấy trùng lập phổ thức ăn tôm phi, tỷ lệ sống phi tôm đạt cao ao để giá thể cọc tre (60% 30% tôm) so với ao giá thể (55% 20% theo thứ tự tương ứng) Việc để giá thể ... quan hình nuôi: nuôi đơn /nuôi ghép Nuôi đơn bố trí với dòng phi nuôi cải thiện gene (dòng GIFT: Genetically Improved Farmed Tilapia strain) với mật độ thả nuôi 20,000 giống/ha Nuôi...
 • 2
 • 405
 • 0

SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH KHÍ CỦA MẺ Ủ YẾM KHÍ BÁN LIÊN TỤC VỚI CÁC NGUYÊN LIỆU NẠP KHÁC NHAU KHI KHÔNG NẤM TRICHODERMA pptx

SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH KHÍ CỦA MẺ Ủ YẾM KHÍ BÁN LIÊN TỤC VỚI CÁC NGUYÊN LIỆU NẠP KHÁC NHAU KHI CÓ VÀ KHÔNG CÓ NẤM TRICHODERMA pptx
... lục bình đưa vào mẻ yếm khí kết hợp với chất thải chăn nuôi làm kéo dài trình phân hủy mẻ Ở ĐBSCL, Kha Mỹ Khanh (1990) nghiên cứu khả sinh khí lục bình mẻ yếm khí theo mẻ với cách tiền xử ... khả sinh khí mê-tan trình yếm khí bán liên tục hỗn hợp phân heo lục bình bổ sung nấm Trichoderma Giả thuyết đặt việc bổ sung nấm Trichoderma thúc đẩy trình phân hủy lục bình, lượng khí sinh ... khí Khi bố trí thí nghiệm nạp 40 lít nguyên liệu (tạm tính 40 kg) nhằm đảm bảo an toàn cho túi trình sinh khí Lượng khí sinh từ trình trữ vào túi nhôm 2.2.2 Chuẩn bị nguyên liệu nạp Các nguyên...
 • 8
 • 332
 • 0

hiệu quả của việc không trồng cỏ trong chăn nuôi bò thịt ở nông hộ tại xã tiến hóa, huyện tuyên hóa, tỉnh quảng bình

hiệu quả của việc có và không trồng cỏ trong chăn nuôi bò thịt ở nông hộ tại xã tiến hóa, huyện tuyên hóa, tỉnh quảng bình
... chi phê b Trong hãû thäúng cán âäúi qúc dán, kãút qu thu âỉåüc cọ thãø l ton bäü giạ trë sn pháøm (C + V + m), hồûc cọ thãø l thu nháûp (V + m), hồûc cọ thãø l thu nháûp thưn tu (m), Trong hãû ... Sỉỵa b âỉåüc p vo loải thỉûc pháøm cao cáúp, vç cọ sỉû hon chènh vãư dinh dỉåỵng, ráút dãù tiãu họa v háúp thủ våïi t lãû cao, måỵ sỉỵa 95%, protein sỉỵa 96%, âỉåìng sỉỵa 98% Trong sỉỵa b ... âãø nghiãn cỉïu ch úu âỉåüc trçnh by dỉåïi mäüt säú dảng cå bn sau âáy: - Dảng thûn: H = Q/C (1) Trong âọ: H l hiãûu qu Q l lỉåüng kãút qu âảt âỉåüc C l chi phê hồûc cạc úu täú âáưu vo Cäng thỉïc...
 • 74
 • 326
 • 4

So sánh tác dụng của hai phương pháp gây mê tĩnh mạch hoàn toàn bằng propofol không kiểm soát nồng độ đích (tóm tắt)

So sánh tác dụng của hai phương pháp gây mê tĩnh mạch hoàn toàn bằng propofol có và không kiểm soát nồng độ đích (tóm tắt)
... đích không kiểm so t nồng độ đích Xác định giá trị nồng độ đích propofol trình nhóm gây kiểm so t nồng độ đích Đóng góp luận án: Nghiên cứu so sánh gây tĩnh mạch hoàn toàn propofol kiểm ... sau: So sánh hiệu gây propofol kiểm so t nồng độ đích với không kiểm so t nồng độ đích bệnh nhân phẫu thuật bụng theo kế hoạch So sánh ảnh hưởng huyết động hô hấp gây kiểm so t nồng độ ... hấp hai phương thức gây tĩnh mạch hoàn toàn propofol không đáng ngại hoàn toàn kiểm so t cách chủ động Năm 2002, Passot cộng sự, nghiên cứu so sánh kiểm so t nồng độ đích không kiểm so t nồng...
 • 59
 • 893
 • 1

Triết lý không

Triết lý có và không
... trách Nghĩa em yêu Mỗi tối nhà Chạy vào máy tính Mở thư điện tử Cầu thư em đến Không thư Anh vào thư viện Tìm tên em để tra Tìm thơ em để đọc Mỗi lời nhắn xa Vài câu thơ đối đáp Bao phiền muộn ... rời xa Xa gần phần xác hay không phần hồn Ai yêu ta hiểu! Ai xót xa nhiều ! Em coleopat, Ai Xeza em Phần hồn anh sống Anh dành cho em Triết muôn đời Mãi triết Phần thiêng liêng người ... nhức mỏi, Chân vào bối rối Em đâu, em đâu Mắt đắm chìm suy tưởng Một em xa xa vời Dáng buồn chân dẫm cát Nơ mũ chơi vơi Hãy yêu em muốn Hãy tin em tin Anh yêu em yêu Vĩnh anh em ...
 • 14
 • 152
 • 0

Triết lý không!

Triết lý có và không!
... trách Nghĩa em yêu Mỗi tối nhà Chạy vào máy tính Mở thư điện tử Cầu thư em đến Không thư Anh vào thư viện Tìm tên em để tra Tìm thơ em để đọc Mỗi lời nhắn xa Vài câu thơ đối đáp Bao phiền muộn ... rời xa Xa gần phần xác hay không phần hồn Ai yêu ta hiểu! Ai xót xa nhiều ! Em coleopat, Ai Xeza em Phần hồn anh sống Anh dành cho em Triết muôn đời Mãi triết Phần thiêng liêng người ... nhức mỏi, Chân vào bối rối Em đâu, em đâu Mắt đắm chìm suy tưởng Một em xa xa vời Dáng buồn chân dẫm cát Nơ mũ chơi vơi Hãy yêu em muốn Hãy tin em tin Anh yêu em yêu Vĩnh anh em ...
 • 14
 • 129
 • 0

Triết lý không.

Triết lý có và không.
... trách Nghĩa em yêu Mỗi tối nhà Chạy vào máy tính Mở thư điện tử Cầu thư em đến Không thư Anh vào thư viện Tìm tên em để tra Tìm thơ em để đọc Mỗi lời nhắn xa Vài câu thơ đối đáp Bao phiền muộn ... rời xa Xa gần phần xác hay không phần hồn Ai yêu ta hiểu! Ai xót xa nhiều ! Em coleopat, Ai Xeza em Phần hồn anh sống Anh dành cho em Triết muôn đời Mãi triết Phần thiêng liêng người ... nhức mỏi, Chân vào bối rối Em đâu, em đâu Mắt đắm chìm suy tưởng Một em xa xa vời Dáng buồn chân dẫm cát Nơ mũ chơi vơi Hãy yêu em muốn Hãy tin em tin Anh yêu em yêu Vĩnh anh em ...
 • 14
 • 136
 • 0

SO SÁNH THỜI GIAN LIỀN XƯƠNG CÁC GÃY HỞ XƯƠNG CHÀYGIỮA KHÔNG GHÉP pot

SO SÁNH THỜI GIAN LIỀN XƯƠNG CÁC GÃY HỞ XƯƠNG CHÀYGIỮA CÓ VÀ KHÔNG CÓ GHÉP pot
... không ghép tủy xương vào ổ gãy hở xương chày bất động cố định Muller Kết cho thấy tỉ lệ liền xương nhau, thời gian liền xương nhóm ghép tủy vào ổ gãy 21,2 tuần, thời gian liền xương nhóm không ... kết liền xương: hai trường hợp không liền xương, nhóm trường hợp Thời gian liền xương thống kê bảng 3, bảng bảng Bảng 3: Thời gian liền xương nhóm không Phân Số nhóm không ca Thời gian liền ... đảm liền xương( 14) Dù với cách bất động gãy xương hở cho thấy thời gian liền xương dài so với gãy xương kín Cùng phương pháp điều trị bột gối chức gãy kín liền vững 11 - 13,1 tuần, gãy hở thời...
 • 22
 • 219
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: so sánh tác dụng của hai phương pháp gây mê tĩnh mạch hoàn toàn bằng propofol có và không kiểm soát nồng độ đíchnhững nguyên nhân của việc có và không có tính tích cực học tậpmô phỏng lớp tế bào lông nhung có và không có antigen đậu nành với động thái hấp thu dinh dưỡngsasso kabir va tam hoang theo phuong thuc nuoi cong nghiep va tha vuon khau phan co va khong co bot caxác lập củng cố và không ngừng mở rộng các quyền tự do quyền bình đẳng của các dân tộc và công dân2 6 so sánh hiệu quả sử dụng các dịch vụ khi có và không dùng vcatmáy vận chuyển liên tục có và không có bộ phận kéomạch vòng dòng điện có và không có pwmsự tương đương giữa nfa có và không có dịch chuyểnkhả năng dự báo thời cơ và không bỏ lở thời cơ của chủ tịch hồ chí minh2 4 xử lí đệm khi có và không có chuyển đổi bước sóng2 5 xác suất mất gói tin khi có và không có towc s3 6 sự thay đổi trạng thái đầu ra của otf khi có và không có gói đầu vào3 18 các trạng thái đầu ra của lnn khi có và không có các gói đưa đến cổng vào trong trường hợp 10 và 11về sự thay đổi nồng độ il 6 và crp ở các bệnh nhân có và không có biến chứng suy tạngTiểu luận Tìm hiểu phương pháp chiếu xạ trong bảo quản nông sản sau thu hoạch. Tình hình ứng dụng phương pháp ở Việt Nam và trên thế giớiTiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật map trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp MAPCác hoạt động sinh lý của bản thân nông sản ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng trong quá trình bảo quản sau thu hoạch. Đề xuất các biện pháp bảo quản nhằm hạn chế các biến đổi trênchương 4 hằng đặc trưng điều kiện của các cân bằng hóa học trong nướcChuyên đề Hàm số - Giải tích 12Đáp án bài tập tự luyện Sơ đồ tư duy - Cách tiếp cận bài toán cực trị hàm bậc baBài giảng Tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tếCâu hỏi ôn tập Luật tố tụng hình sựMột số câu hỏi trắc nghiệm và bán trắc nghiệm môn Luật tố tụng hình sựNghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh thanh hóa giai đoạn 2010 2015Bài 13. Di truyền liên kếtBài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinhKỹ năng thuyết trình và trình bàyKỹ năng tạo động lực làm việcBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thaiHoàn thiện quy trình sản xuất một số giống Hoa Cẩm Chướng (Dianthus caryophyllus L.) bằng công nghệ tiên tiếnslide thuyet trinh quan tri logisticsHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quy hoạch 3 loại rừng tại huyện mang yang tỉnh gia lai