CHẾT và tái SINH

chết vào thân trung ấm tái sinh

chết vào thân trung ấm và tái sinh
... 5.8) 93 Chết, vào thân trung ấm tái sinh giảng nghóa chữ ‘thần thức’, thân tìm thọ báo tái sinh , ‘thực hương ấm , thân trung ấm thân tìm tái sinh 42 đồng nghóa Thọ mạng thân trung ấm Thọ ... 33 Chết, vào thân trung ấm tái sinh Đại Sư Lati Rinbochay & Jeffrey Hopkins Ngay tiến trình thứ tự ngược bắt đầu, người vào giấc ngủ Tương tợ, vào giấc chết tái sinh vào trạng thái trung ấm (bar-do), ... phải trải qua thân trung ấm, 12 Khi thân trung ấm chưa tìm nơi tái sinh thích hợp với nghiệp lực sau ngày phải trải qua chết trung ấm tái sinh thân trung ấm Tái sinh trung ấm diễn nhiều lần, có...
 • 70
 • 335
 • 0

Luyện tái sinh kim loại - P1

Luyện và tái sinh kim loại - P1
... vào lò giảm lượng trợ dung nguội 23 • Hình 2.7 Lò chuyển dạng hình trụ nằm ngang • 1- Động điện; 2- Hộp số; 3- Vành bánh răng; 4- Vành đai 24 tựa; 5- ng góp gió; 6- Van bi; 7- ng thổi gió; 8- ... lò thiêu lớp sôi • 1-Buồng lò, 2Đáy lò, 3- Hộp đựng gió, 4- Thiết bò nạp liệu, • 5- Tháo sản phẩm thiêu, 6- cửa thoát khí, 7- Buồng chất liệu 11 Các trình luyện sten đồng 1 .Luyện sten đồng lò ... (mêlaconit) Khơrizocon Đồng tự nhiên CuFeS2 34,6 55, 5-6 9,7 79,9 68,5 57,4 55,1 88,8 79,9 36,2 99,9 4,2 4, 9-5 ,4 5, 5-5 ,8 4,6 3,9 3, 7-3 ,8 5, 8-6 ,1 5, 8-6 ,3 2, 0-2 ,2 ~8,9 Cu5FeS4/Cu3FeS3 Cu2S CuS CuCO3.Cu(OH)2...
 • 24
 • 692
 • 13

Luyện tái sinh kim loại - P2

Luyện và tái sinh kim loại - P2
... khỏi titan dựa vào khác điện cực titan số nguyên tố thường gặp: Mn/Mn2+ -1 ,41; Zr/Zr2+ -1 ,36; Ti/Ti2+ -1 ,36; Al/Al3+ -1 ,24; V/V2+ -1 ,08; Cr/Cr3+ -0 ,97; Fe/Fe2+ -0 ,88; Mo/Mo3+ -0 ,65 Sơ đồ bể ... sau, %: 2 0-4 0 TiO2; 1, 5-2 ,0 Fe2O3; 4-5 Al2O3; 8-1 5 SiO2; 0, 5-0 ,7 CaO; 1 8-2 5 C Phần lò chứa muối clorua có nhiệt độ sôi cao, thành phần chủ yếu hỗn hợp muối nóng chảy sau,%: 6 6-6 8 CaCl2; 3 3-3 5 MgCl2; ... động phạm vi sau, % (theo khối lượng): Si 0,0 1-0 ,3; Al 0,0 1-0 ,1; Fe 0,0 1-0 ,02; V 0,0 1-0 ,3; TiOCl2 0,0 4-0 ,5; COCl2 0,00 5-0 ,15; Cl 0,00 3-0 ,08; S 0,0 1-0 ,08 Ngoài tạp chất trên, titan clorua thường...
 • 38
 • 582
 • 7

Luyện tái sinh kim loại - P3

Luyện và tái sinh kim loại - P3
... nấu luyện • Xỉ dạng cục: Giàu nhơm (tới 4 5-8 0% nhơm kim loại) • Xỉ bột: Nghèo (1 0-2 0% nhơm kim loại dạng hạt lẫn) • Các ngun cơng xử lý xỉ: - Chọn riêng cục lớn nhất, loại xỉ khơng chứa nhơm kim ... trước; d- Bể cực dương thiêu trước liên tục; • 1- Cực âm; 2- Cực dương; 3- Cọc cực dương; • 4- Thanh dẫn điện; 5- Chụp hút khí Tinh luyện nhôm  Tinh luyện theo phương pháp clorua hóa  Tinh luyện ... nhất, loại xỉ khơng chứa nhơm kim loại; - Đập, nghiền; - Sàng rung để loại xỉ dạng bột, chủ yếu chứa nhơm oxit, đất đá lẫn; - Loại sắt tạp chất phi kim loại khác; - Thử mẫu đại diện để phân nhóm...
 • 46
 • 303
 • 9

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tái sinh tự nhiên trong một số trạng thái thảm thực vật thứ sinh tại vùng đầu nguồn hồ thác bà, tỉnh yên bái

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên trong một số trạng thái thảm thực vật thứ sinh tại vùng đầu nguồn hồ thác bà, tỉnh yên bái
... thực tiễn đó, tiến hành thực đề tài: “ Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tái sinh tự nhiên số trạng thái thảm thực vật thứ sinh vùng đầu nguồn Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái ” làm sở khoa học cho việc nghiên ... sung hiểu biết đặc điểm cấu trúc tái sinh tự nhiên thảm thực vật thứ sinh phục hồi tự nhiên vùng đầu nguồn Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái làm góp phần vào việc nghiên cứu diễn đa dạng sinh học Từ đề ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - LƯƠNG THỊ THANH HUYỀN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÁI SINH TỰ NHIÊNTRONG MỘT SỐ TRẠNG THÁI THẢM THỰC VẬT THỨ SINHTẠI VÙNG ĐẦU NGUỒN HỒ...
 • 106
 • 1,078
 • 9

KHẢ NĂNG TẠO CALLUS TÁI SINH CÂY CỦA TẬP ĐOÀN 31 GIỐNG LÚA NƯƠNG MIỀN BẮC VIỆT NAM PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYỂN GEN

KHẢ NĂNG TẠO CALLUS VÀ TÁI SINH CÂY CỦA TẬP ĐOÀN 31 GIỐNG LÚA NƯƠNG MIỀN BẮC VIỆT NAM PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYỂN GEN
... đoàn 31 giống lúa nương miền Bắc Việt Nam phục vụ công tác chuyển gen - Khảo sát khả tiếp nhận gen giống tiềm tập đoàn 31 giống lúa nương miền Bắc, Việt Nam 2.2.1 Tạo callus Nhiễm callus với Agrobacterium ... trường khảo sát, môi trường MS5 môi trường thích hợp cho tái sinh giống lúa nương miền Bắc Việt Nam 573 Nghiên cứu khả tạo callus tái sinh tập đoàn 31 giống lúa nương miền Bắc Việt Nam phục vụ công ... Nghiên cứu khả tạo callus tái sinh tập đoàn 31 giống lúa nương miền Bắc Việt Nam phục vụ công tác chuyển gen làm giảm 50% suất mùa màng hạn hán chiếm 15%, chí số diện tích đất canh tác có mực...
 • 9
 • 289
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất điều tiết sinh trưởng đến hệ số nhân chồi tái sinh cây hoàn chỉnh của lan hồ điệp phát quang (phalaenopsis sp blume)

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất điều tiết sinh trưởng đến hệ số nhân chồi và tái sinh cây hoàn chỉnh của lan hồ điệp phát quang (phalaenopsis sp blume)
... DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 ð i tư ng nghiên c u - ð i tư ng nghiên c u: Lan H ñi p Phát quang (Phalaenopsis sp Blume) Lan Phư ng vĩ (Renanthera coccinea Lour) nh 2.1 Lan H ñi p Phát quang ... c a Lan H ñi p Phát quang Lan Phư ng vĩ Bi u ñ 3.7 nh hư ng c a IBA ñ n s r /cây c a Lan H ñi p Phát quang Lan Phư ng vĩ Bi u ñ 3.8 nh hư ng c a IBA ñ n ñ dài r c a Lan H ñi p Phát quang Lan ... /cây c a Lan H ñi p Phát quang Lan Phư ng vĩ Bi u ñ 3.10 nh hư ng c a α-NAA ñ n ñ dài r c a Lan H ñi p Phát quang Lan Phư ng vĩ Bi u ñ 3.11 nh hư ng c a IBA ñ n s r /cây c a Lan H ñi p Phát quang...
 • 132
 • 541
 • 2

3 LUYEN VA TAI SINH NHOM

3 LUYEN VA TAI SINH NHOM
... ứng sau: • Na2CO3 + Fe2O3 = Na2O.Fe2O3 + CO2 (3. 10) • • •  • • •  Na2CO3 + SiO2 = Na2O.SiO2 + CO2 (3. 11) Na2CO3 + Al2O3 = Na2O.Al2O3 + CO2 (3. 12) Về mặt tốc độ, phản ứng (3. 10), (3. 11) xảy nhanh ... hoá học Al2O3 Diaspo,bơmit Al2O3.H2O Hragilit,gipxit Al2O3.3H2O Kianit, anđaluzit, silimanit Al2O3.SiO2 Caolinit Al2O3.2SiO2.2H2O Alunit K2SO4.Al2(SO4 )3. 4Al(OH )3 Nefelin (Na,K)2O.Al2O3.2SiO2 Hàm ... phản ứng (3. 12); đồng thời nhiệt độ thấp tạo thành Na 2O.Al2O3.2SiO2 Bước 2: Thiêu kết nhiệt độ cao, xảy phản ứng sau: Na2O.Fe2O3 + Al2O3 = Na2O.Al2O3 + Fe2O3 (3. 13) Na2O.SiO2 + 2CaO + Al2O3 = Na2O.Al2O3...
 • 47
 • 1,087
 • 1

2 LUYEN VA TAI SINH DONG

2 LUYEN VA TAI SINH DONG
... 4As + 3O2 = 2As2O3↑, 4Sb + 3O2 = 2Sb2O3↑, As2O3 + O2 = As2O5, Sb2O3 + O2 = Sb2O5, (2. 40) Na2CO3 + As2O5 = Na2O.As2O5 + CO2, Na2CO3 + Sb2O5 = Na2O.Sb2O5 + CO2, CaCO3 + As2O5 = CaO.As2O5 + CO2, CaCO3 ... là: 2FeS + 3,5O2 = Fe2O3 + 2SO2 + 921 000 kJ (2. 9) 2FeS2 + 5,5O2 = Fe2O3 + 4SO2 + 1655000 kJ (2. 10) 2CuFeS2 + 6O2 = Fe2O3 + Cu2O + 4SO2 (2. 11) Khi thiêu oxi hóa sunfua đồng theo phản ứng: Cu2S ... giai đoạn phản ứng oxi hoá Cu2S O2 không khí 2Cu2S + 3O2 = 2Cu2O + 2SO2 + 776651 kJ phản ứng tương hỗ hoàn nguyên Cu 2O Cu2S 2FeS + 3O2 + SiO2 = 2FeO.SiO2 + 2SO2 + 103 029 0kJ Phản ứng tổng quát giai...
 • 42
 • 409
 • 2

Tài liệu TUYỂN CHỌN TÁI SINH MỘT SỐ GIỐNG LÚA CÓ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG docx

Tài liệu TUYỂN CHỌN VÀ TÁI SINH MỘT SỐ GIỐNG LÚA CÓ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG docx
... số giống lúa khả chịu mặn thích ứng với biến đổi khí hậu đồng sông Cửu Long ” thực nhằm thu thập, tuyển chọn giống lúa chịu mặn từ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Các giống lúa thu thập từ vùng ... chống chịu mặn lúa nằm nhiễm sắc thể số (saltol), số QTL định vị nhiễm sắc thể số 3, 4, 8, 10, 12 ghi nhận quan hệ với khả chống chịu mặn (Teng, 1994) Trên sở đó, đề tài Tuyển chọn tái sinh số ... Các giống bổ sung vào ngân hàng giống lúa khả chịu mặn nhằm làm nguồn cho nghiên cứu 3.3 Khảo sát khả tái sinh lúa điều kiện mặn 3.3.1 Ản ởng củ N củ mô sẹo 3.3.3 Khả năn t o rễ củ sinh...
 • 8
 • 429
 • 2

ẢNH HƯỞNG CỦA TIA GAMMA MUỐI CLORUA NATRI (NaCl) ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG TÁI SINH CHỒI CỦA MÔ SẸO MÍA (SACCHARUM OFFICINARUM L.) ppt

ẢNH HƯỞNG CỦA TIA GAMMA VÀ MUỐI CLORUA NATRI (NaCl) ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ TÁI SINH CHỒI CỦA MÔ SẸO MÍA (SACCHARUM OFFICINARUM L.) ppt
... môi trường nuôi cấy mẫu mía non giống ROC 16 thích hợp để tạo sẹo với tỷ lệ mẫu tạo sẹo cao kích thước sẹo lớn 3.2 Ảnh hưởng tia gamma nồng độ muối đến sinh trưởng tái sinh chồi sẹo ... sinh chồi sẹo mía 3.2.1 Tỷ lệ (%) tái sinh chồi Kết bảng cho thấy liều chiếu xạ tia gamma ảnh hưởng đến tỷ lệ tái sinh chồi sẹo, mẫu chiếu xạ tia gamma cho tỷ lệ tái sinh chồi thấp khác biệt ... tiêu theo dõi: tỷ lệ (%) sẹo tạo chồi (số mẫu sẹo tái sinh chồi/ tổng số mẫu sẹo ban đầu) x 100; tỷ lệ (%) sẹo hóa nâu (số mẫu sẹo hóa nâu/tổng số mẫu sẹo ban đầu) x 100 Các số...
 • 9
 • 245
 • 2

BÁO CÁO " KHẢ NĂNG TẠO CALLUS TÁI SINH CÂY CỦA TẬP ĐOÀN 31 GIỐNG LÚA NƯƠNG MIỀN BẮC VIỆT NAM PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYỂN GEN " pdf

BÁO CÁO
... đoàn 31 giống lúa nương miền Bắc Việt Nam phục vụ công tác chuyển gen - Khảo sát khả tiếp nhận gen giống tiềm tập đoàn 31 giống lúa nương miền Bắc, Việt Nam 2.2.1 Tạo callus Nhiễm callus với Agrobacterium ... trường khảo sát, môi trường MS5 môi trường thích hợp cho tái sinh giống lúa nương miền Bắc Việt Nam 573 Nghiên cứu khả tạo callus tái sinh tập đoàn 31 giống lúa nương miền Bắc Việt Nam phục vụ công ... Nghiên cứu khả tạo callus tái sinh tập đoàn 31 giống lúa nương miền Bắc Việt Nam phục vụ công tác chuyển gen làm giảm 50% suất mùa màng hạn hán chiếm 15%, chí số diện tích đất canh tác có mực...
 • 9
 • 194
 • 0

SỰ TẠO PHÔI SOMA TÁI SINH CHỒI TRE RỒNG (DENDROCALAMUS GIGANTEUS WALL. EX MUNRO) TỪ NUÔI CẤY LỚP MỎNG TẾ BÀO pptx

SỰ TẠO PHÔI SOMA VÀ TÁI SINH CHỒI TRE RỒNG (DENDROCALAMUS GIGANTEUS WALL. EX MUNRO) TỪ NUÔI CẤY LỚP MỎNG TẾ BÀO pptx
... sung TDZ lên tạo phôi soma tái sinh chồi cụm mô sẹo từ nuôi cấy lớp mỏng tế bào Kết thí nghiệm cho thấy, mô sẹo từ lớp mỏng tế bào thân chồi non tre Rồng in vitro có tạo phôi hình thành chồi Trong ... nhân chồi cao Vì nghiên cứu Sự tạo phôi soma tái sinh chồi tre Rồng từ nuôi cấy lớp mỏng tế bào thân chồi non in vitro” tiến hành nhằm xác định môi trường nuôi cấy có nồng độ chất điều hòa sinh ... hợp để tạo phôi soma tái sinh tre Rồng từ nuôi cấy lớp mỏng tế bào PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1 PHƯƠNG TIỆN 2.1.1 Địa điểm thời gian Thí nghiệm thực Phòng Nuôi cấy mô, Bộ môn Sinh Lý - Sinh Hóa,...
 • 10
 • 374
 • 2

Thu hồi tái sinh xúc tác trong công nghệ lọc dầu

Thu hồi và tái sinh xúc tác trong công nghệ lọc dầu
... lọc dầu sử dụng nhiều xúc tác, quát trình như: FCC, Reforming xúc tác, HDS,  Đa số xúc tác sử dụng xúc tác rắn dị thể nên việc thu hồi xúc tác thu n lợi  Chúng ta chọn quy trình Reforming xúc ... xúc tác RFCC Quá trình Reforming xúc tác Quá trình Reforming xúc tác  Nguyên nhân gây ngộ độc xúc tác:  Do tiếp xúc với độc tố S, N, kim loại, nước, điều kiện nhiệt độ cao Điều làm cho xúc tác ... tạo thành kết tủa sunfat nhôm Al2(SO4)3 Quá trình Reforming xúc tác Tác động Nitơ: • NH3 + Cl2 = NH4Cl  Làm giảm chức axit chất xúc tác  NH4Cl lại dễ bay vùng phản ứng làm tăng nhiệt độ thiết...
 • 7
 • 546
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên dưới tán rừng trồng tại sóc sơn hà nộithiết kế phân xưởng reforming xúc tác bằng công nghệ xúc tác chuyển động và tái sinh liên tục năng suất là 2 5 triệu tnămlột xác và tái sinhnguyên tắc loại bỏ và tái sinh từng phầncông nghệ reforming xúc tác chuyển động và tái sinh liên tục của ifpbảo vệ và tái sinh trữ lượng cáthành phần môi trường tạo sẹo và tái sinh chồi của hướng dươngcách tạo và tái sinh hoạt hoá bùn hoạt tínhbài 1 giới thiệu quá trình lột xác và tái sinh của cua biểnkết quả tạo callus chiếu xạ và tái sinh cây xanh từ callus chiếu xạtái sinh và tái sử dụngchết thai và tai khôtái sinh và bảo vệ rừngtài liệu tham khảo và tuyển tập đề thi thử đại học giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳngcông ty tnhh thương mại và xnk sinh tàibài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa họcBài 41. Thân câyBảng nhân 6CHỦ ĐỀ 3 LỚP 2 ĐÂY LÀ TÔI - ĐAN MẠCHTuần 5. Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?Bài 17. u, ưBài 17. u, ưBài 17. u, ưBài 12. i, aNgười trở về từ hỏa ngục phần 1Bài 9. o, cTrắc Nghiệm Tích Phân