58523 barack obama speech on immigration

58523 barack obama speech on immigration

58523 barack obama speech on immigration
... immigrants who came to America's shores from some other nation to seek a better life President Obama Speaks on Comprehensive Immigration Reform ... to pioneer out west; the Polish, the Russians, the Italians, the Chinese, the Japanese, the West Indians the huddled masses who came through Ellis Island on one coast and Angel Island on the ... part to build the nation They were the Einsteins and the Carnegies, but they were also the millions of women and men whose names history may not remember, but whose actions helped make us who...
 • 2
 • 135
 • 0

a study on expansion expressed in president barack obama's inauguration speech = nghiên cứu về bành trướng được thể hiện trong diễn văn nhậm chức của tổng thống barack obama

a study on expansion expressed in president barack obama's inauguration speech = nghiên cứu về bành trướng được thể hiện trong diễn văn nhậm chức của tổng thống barack obama
... and clarify types of expansion relations in a clause complex - study how expansion relations are expressed in President Barack Obama s inauguration speech - offer some implications for teaching ... first AfricanAmerican President in American history On January 20th 2009, the new American President Barack Obama gave his inaugural address before the Capital Rotunda in Washington According to ... extension, hypotactic extension, paratactic enhancement and hypotactic enhancement In chapter 3, I analyze the inauguration speech of US President Barack Obama by looking into the expansion relations...
 • 64
 • 143
 • 0

a study on projection and its realization in president barack obama’s speech at a campaign event in las vegas

a study on projection and its realization in president barack obama’s speech at a campaign event in las vegas
... VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI UNIVERSITY OF LANGUAGES AND INTERNATIONAL STUDIES FACULTY OF POST-GRADUATE STUDIES TRẦN HỒNG VÂN A STUDY ON PROJECTION AND ITS REALIZATION IN PRESIDENT BARACK OBAMA’S ... are primary and secondary clauses The primary may be the initiating clause in a paratactic nexus or 11 the dominant clause in a hypotactic while the secondary is the continuing clause in parataxis ... the speech by President Barack Obama at a Campaign Event in Las Vegas was taken into consideration Totally, there are 56 clause complexes of projection in the President s speech, among which the...
 • 67
 • 117
 • 0

A study on projection and its realization in President Barack Obama’s speech at a campaign event in Las Vegas

A study on projection and its realization in President Barack Obama’s speech at a campaign event in Las Vegas
... explores the realization of projections in President Barack Obama’s speech at a Campaign Event in Las Vegas Part C – Conclusion – recapitulates the results of the study In this part, the author reviews ... of projection are realized in President Obama’s speech at a Campaign Event in Las Vegas In order to achieve this aim, an overview of the key concepts of functional grammar relevant to the study ... projections realized in President Obama’s speech at a Campaign Event in Las Vegas? Scope of the study In order to make the most convenience for the author, the study only focuses on exploring one...
 • 3
 • 79
 • 1

the use of grammatical metaphors in barack obama’s presidential nomination acceptance speech = cách sử dụng ẩn dụ ngữ pháp trong bài diễn văn chấp nhận sự tiến cử làm ứng viên tổng thống của ông barack obama

the use of grammatical metaphors in barack obama’s presidential nomination acceptance speech = cách sử dụng ẩn dụ ngữ pháp trong bài diễn văn chấp nhận sự tiến cử làm ứng viên tổng thống của ông barack obama
... ideational metaphors in Barack Obama s Presidential Nomination Acceptance Speech ……………………………………………………………… … 28 Table 8: Types of metaphors of mood in Barack Obama s Presidential Nomination Acceptance Speech ……………………………………………………………… ... to describe the nature of grammatical metaphor in general and examining the use of grammatical metaphor in Barack Obama s Presidential Nomination Acceptance Speech in particular Much of our effort ... Major findings This thesis aims at examining the use of grammatical metaphor in Barack Obama s Presidential Nomination Acceptance Speech After studying, we recognized that both ideational and interpersonal...
 • 82
 • 250
 • 0

The Use of Grammatical Metaphors in Barack Obama’s Presidential Nomination Acceptance Speech

The Use of Grammatical Metaphors in Barack Obama’s Presidential Nomination Acceptance Speech
... Nomination Acceptance Speech will be taken as source of data for illustration 1.4 Method of the study Since the thesis sets its main objective of investigating the use of grammatical metaphor in Barack ... the admiration to American President Barack Obama’s powerful and convincing speeches 1.2 Aims of the study This study aims at examining the use of metaphorical modes of expression in Barack Obama’s ... which investigates the use of grammatical metaphor in Barack Obama’s Presidential Nomination Acceptance Speech Chapter 4: Conclusion ─ summarizes the main contents of the study and offers implications...
 • 5
 • 193
 • 0

Barack Obama - trở thành ở Tổng thống Mỹ nhờ E-Marketing

Barack Obama - trở thành ở Tổng thống Mỹ nhờ E-Marketing
... nhà tài trợ thành lập trang web www.barackobama.com để vận động giới cử tri trẻ Một nhóm tình nguyện viên vận động cho ông giúp gửi 500.000 E-mail tháng cuối, giới ủng hộ ông, thuộc đủ thành phần, ... khổng lồ đưa doanh nghiệp đến thành công vượt qua khái niệm truyền thống trí tưởng tượng người Obama trợ lý chuẩn bị kế hoạch đưa phương tiện giao tiếp Internet thành phận cấu thông tin truyền ... chương trình mở rộng cổng giao tiếp công nghệ cao sở liệu thư điện tử chứa hàng chục triệu địa email cử tri mà Obama sử dụng chiến dịch vận động tranh cử Ông Obama lưu giữ kho địa e-mail kho báu,...
 • 6
 • 356
 • 1

Diễn văn của Barack Obama

Diễn văn của Barack Obama
... hô ̣ từ các nhân vâ ̣t danh tiế ng Cuô ̣c vâ ̣n đô ̣ng này không đươ ̣c tinh toán từ các văn phòng ta ̣i Washington mà từ sân nhà ở Des ́ Moines, phòng khách ở Concord và cổ ng...
 • 5
 • 191
 • 0

reported speech ôn tập

reported speech ôn tập
... there/over there • Note : Trong số trường hợp trang trọng (formal), đặc biệt tiếng anh người anh không thực việc lùi thì, câu trực tiếp thật hiển nhiên hay chân lý Chuyễn thành câu gián tiếp số trường...
 • 2
 • 345
 • 13

A study of some linguistic features of barack obama's english speeches

A study of some linguistic features of barack obama's english speeches
... CHAPTER INTRODUCTION of Some Linguistic Features of Barack Obama’s English Speeches 1.2 AIMS AND OBJECTIVES 1.2.1 Aims This study aims at analyzing the stylistic features of Barack Obama’s English ... the linguistic features of Barack Obama’s speeches Hence, this is the land for the thesis A Study of Some Linguistic Features of Barack Obama’s English Speeches to be conducted 2.2 THEORETICAL ... Study of some linguistic features of Barack Obama’s English Speeches is very important to be investigated 1.6 ORGANIZATION OF THE STUDY Chapter 1, INTRODUCTION Chapter 2, LITERATURE REVIEW and...
 • 13
 • 347
 • 0

Tài liệu Diễn văn của TNS Barack Obama: “Lời Hứa của Đất Nước Hoa Kỳ” pdf

Tài liệu Diễn văn của TNS Barack Obama: “Lời Hứa của Đất Nước Hoa Kỳ” pdf
... đời cần an ủi, hàn gắn Thưa đất nước Hoa Kỳ, quay lui Chúng ta độc hành Vào thời điểm này, bầu cử này, lần phải hứa tới tương lai Hãy giữ lời hứa – lời hứa đất nước Hoa Kỳ - trước Kinh thánh, ... Trách nhiệm cá nhân trách nhiệm chung – tinh túy lời hứa đất nước Hoa Kỳ Trong giữ lời hứa với hệ mai sau đất nước chúng ta, phải giữ lời hứa ngoại quốc Nếu John McCain muốn có tranh luận xem ... riêng cho Hoa Kỳ Đỏ (Cộng Hòa) hay Hoa Kỳ Xanh (Dân Chủ) – họ phục vụ cho Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ Thưa ông John McCain, có tin cho ông Chúng ta đặt để đất nước lên hết Thưa đất nước Hoa Kỳ, công...
 • 10
 • 255
 • 0

Tài liệu Hy vọng táo bạo của Barack Obama pdf

Tài liệu Hy vọng táo bạo của Barack Obama pdf
... nhậm chức • Video: Khoảnh khắc Obama tuyên thệ • Chùm ảnh: Obama tuyên thệ nhậm chức • Toàn văn phát biểu nhậm chức Obama Barack Obama ngày lịch sử nước Mỹ Barack Obama hôn vợ Michelle sau tuyên ... trước điều không Barack Obama Hành trình tìm Tổng thống Mỹ thứ 44 Đại hội đảng Cộng hòa Dân chủ vừa kết thúc tiến cử hai liên danh tranh cử tổng thống Mỹ Bên Dân chủ Barack Obama Joe Biden; phía ... “O-ba-ma” vang vọng khắp Mall Obama ngồi vào ghế ông 11h37: Nhà Obama tới Đồi Capital (Ảnh: Washington Post) Không khí ngày lễ tràn ngập National Mall Đám đông hò reo Michelle Obama xuất sân...
 • 34
 • 473
 • 8

Tài liệu Để giao tiếp như tổng thống Barack Obama doc

Tài liệu Để giao tiếp như tổng thống Barack Obama doc
... định Hãy tiếp nhận ý kiến quan điểm bất đồng Obama Cách ông vận động chiến dịch tranh cử ông làm với Quốc hội minh chứng ông biết điều ông cần ông không ngần ngại phải sử dụng tài chính trị để có ... nghe người khác cần phải nói Khả liên kết hệ tư tưởng cần thiết để xây dựng ủng hộ hai đảng cho khởi xướng ông Cổ vũ Việc Obama tiếp nối hành trình Abraham Lincoln từ Philadelphia đến Washington ... đẹp hơn" Nếu khứ dân đó, ông Obama viện dẫn lịch sử nước Mỹ trải qua khó khăn to lớn làm bắng chứng động lực để đưa định khó khăn giảm nhẹ gánh nặng Còn có điều khác Obama quan trọng cho khả dẫn...
 • 3
 • 175
 • 0

Xem thêm